Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про відмову ТОВ "ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 2006" у видачі ліцензії на постачання природного газу за нерегульованим тарифом

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            30.11.2006 N 1587
 
 
        Про відмову ТОВ "ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА
     КОМПАНІЯ 2006" у видачі ліцензії на постачання
      природного газу за нерегульованим тарифом
 
 
   Національна комісія регулювання електроенергетики України на
відкритому засіданні 30 листопада 2006 року розглянула питання про
видачу   Товариству   з   обмеженою   відповідальністю
"ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 2006" ліцензії на право провадження
господарської діяльності з  постачання  природного  газу  за
нерегульованим тарифом.
 
   За результатами розгляду питання Комісією встановлено таке.
 
   Відповідно до пункту 65 Переліку документів, що додаються до
заяви про видачу ліцензії для окремого  виду  господарської
діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 04.07.2001 N 756 ( 756-2001-п ), серед інших, передбачених цим
Переліком, документів ТОВ "ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 2006"
надало копію Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва
(уточнюючого) у складі Балансу на 30.09.2006 (далі - баланс) та
Звіту про фінансові результати за 9 місяців 2006 року.
 
   Відповідно до статті 2 Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) метою ведення
бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання
користувачам  для  прийняття  рішень  повної,  правдивої  та
неупередженої інформації про фінансове становище,  результати
діяльності та рух грошових коштів підприємства.
 
   Згідно із статтею 6 цього Закону ( 996-14 ) регулювання
питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності
здійснюється  Міністерством  фінансів України, яке затверджує
національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші
нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності.
 
   Відповідно до пункту 16 Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого
наказом Міністерства фінансів  України  від  31.03.99  N  87
( z0391-99 ), інформація, наведена у фінансовій звітності, є
достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які
здатні вплинути на рішення користувачів звітності.
 
   Аналіз балансу дає підстави вважати, що дані у документах,
поданих ТОВ "ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 2006" для отримання
ліцензії, є недостовірними.
 
   Так, відповідно до Статуту товариства його учасниками до
статутного фонду було внесено майно вартістю 1760,0 тис.грн., яке
являє собою обладнання для здійснення транспортування та розподілу
природного  газу.  Відповідно  до  Положення  (стандарту)
бухгалтерського обліку 2 "Баланс" ( z0396-99 ), затвердженого
наказом Міністерства фінансів  України  від  31.03.99  N  87
( z0391-99 ), вартість цього майна повинна обліковуватися у статті
"Основні засоби". Проте всупереч вимогам Положення зазначене майно
в сумі 1758,1 тис.грн. обліковується у статті "Виробничі запаси"
балансу, що свідчить про перекручення, спрямовані на отримання
спотворених  результатів при розрахунку показників нормативів
достатності власних активів товариства згідно з постановою НКРЕ
від 29.07.99 N 983 ( z0672-99 ) "Про затвердження нормативів
достатності власних активів суб'єктів підприємницької діяльності".
 
   З огляду на вищезазначене, відповідно до частини третьої
статті  11  Закону  України  "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), Указу Президента України
від 14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення
діяльності  Національної  комісії  з  питань  регулювання
електроенергетики  України"  Національна  комісія  регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   Відмовити ТОВАРИСТВУ   З   ОБМЕЖЕНОЮ   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 2006" (код ЄДРПОУ 34531989, м. Київ,
вул. Кудрявська, 24) у видачі ліцензії на право провадження
господарської  діяльності  з  постачання  природного газу за
нерегульованим тарифом у зв'язку з недостовірністю даних  у
документах, поданих заявником для отримання ліцензії.
 
 Голова Комісії                     О.Рогозін
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка