Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про видачу ТОВ "Телекомпанія "РЕГІОН" м. Одеса, ліцензії провайдера програмної послуги

        НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            22.11.2006 N 962
 
 
          Про видачу ТОВ "Телекомпанія
          "РЕГІОН" м. Одеса, ліцензії
         провайдера програмної послуги
 
 
   ТОВ "Телекомпанія "РЕГІОН", м. Одеса
   Генеральний директор Ясиневич Станіслав Людвигович
   Юридична адреса: 65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, 3
 
   Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю
"Телекомпанія "РЕГІОН", м. Одеса, про видачу ліцензії провайдера
програмної послуги на визначеній території в м.  Куп'янську,
смт Куп'янськ-Вузловому,  смт  Ківшарівці Харківської області;
керуючись статтями 24, 39, 40, 42, 47 Закону України "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями 18, 24 Закону
України "Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Видати ліцензію провайдера програмної послуги Товариству з
обмеженою відповідальністю "Телекомпанія "РЕГІОН", м. Одеса, на
визначеній території в м. Куп'янську, смт Куп'янськ-Вузловому,
смт Ківшарівці Харківської області згідно з додатком, зазначивши в
ліцензії:
   - оператор телекомунікацій: ТОВ  "Телекомпанія  "РЕГІОН",
м. Одеса;
   - територія розташування (прийому) багатоканальної мережі:
м. Куп'янськ, смт Куп'янськ-Вузловий, смт Ківшарівка Харківської
області;
   - місцезнаходження  головної  станції:  м.  Куп'янськ,
вул. Цюрупи, 27-а, кв. 33;
   - ресурс  багатоканальної  мережі - 60 каналів, із них
кількість каналів ретрансляції - 60, із них іноземних - 33;
   - кількість домогосподарств на території надання програмних
послуг - 17180.
 
   2. Затвердити ТОВ "Телекомпанія "РЕГІОН", м. Одеса, загальну
концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для
ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком (підписаним
начальником управління науково-технічного і частотного розвитку,
заступником начальника  управління  контролю  та  моніторингу,
в.о. заступника начальника ліцензійно-реєстраційного управління).
 
   3. Програми правовласників (виробників), які не підпадають
під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або
країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне
телебачення ( 994_444 ), включаються до складу програмної послуги
за умови адаптації змісту цих програм до вимог законодавства
України.
 
   4. Зобов'язати ТОВ "Телекомпанія "РЕГІОН", м. Одеса, протягом
3-х місяців надати Національній раді документальні підтвердження
дотримання вимог п. 3 цього рішення.
 
   5. Фінансово-економічному  управлінню  при  нарахуванні
ТОВ "Телекомпанія "РЕГІОН", м. Одеса, ліцензійного збору за видачу
ліцензії врахувати: кількість домогосподарств - 17180, ресурс
багатоканальної  мережі  -  60  каналів,  кількість  каналів
ретрансляції - 60, із них іноземних каналів - 33 (коефіцієнт за
ретрансляцію  програм іноземних телерадіоорганізацій К = 10,
програм вітчизняних телерадіоорганізацій К = 5)
 
   6. Встановити ТОВ "Телекомпанія "РЕГІОН", м. Одеса, термін
дії ліцензії провайдера програмної послуги 10 років.
 
   7. Зобов'язати ТОВ "Телекомпанія "РЕГІОН", м. Одеса, надати
до Національної ради копії угод з правовласниками програм, на які
надані протоколи про наміри, протягом 3-х місяців з моменту
отримання ліцензії Національної ради.
 
   8. Трансляцію (ретрансляцію) програм, на які надані протоколи
про наміри, розпочати після надання документів, які підтверджують
придбання та право на розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого
мовника.*
 
   9. Рекомендувати ТОВ "Телекомпанія "РЕГІОН", м. Одеса, вжити
заходів  щодо  збільшення  кількості  програм  вітчизняних
телеорганізацій у складі програмної послуги.
 
   10. Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на
ліцензійний департамент та управління контролю і моніторингу.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального секретаря              І.Курус
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   22.11.2006 N 962
 
 
            ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
       (принципи, підстави добору та перелік)
     програм для ретрансляції (пропозиції абонентам)
       ТОВ "Телекомпанія "РЕГІОН", м. Одеса,
      які передбачено надавати у м. Куп'янську,
       смт Куп'янськ-Вузловому, смт Ківшарівці
       Харківської області в межах території
    розташування (прийому) багатоканальної телемережі
 
 
               Пакет
         (перелік) програм універсальної
            програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Канал |     Програма     |  Умови  |
|п/п| (ТВК) | (ТВК) |              |розповсюджен-|
|  |прийому|ретранс- |              |ня (доступ) -|
|  |    | ляції  |              |відкритий або|
|  |    |     |              | кодований |
|---+-------+---------+----------------------------+-------------|
|1. |  7  |  1  |Національна телекомпанія  |відкритий  |
|  |    |     |України / ТРК "Ера"     |       |
|---+-------+---------+----------------------------+-------------|
|2. |  9  |  2  |ТРК "Студія 1+1" (1+1)   |відкритий  |
|---+-------+---------+----------------------------+-------------|
|3. | 25  |  3  |АТЗТ "Українська незалежна |відкритий  |
|  |    |     |ТВ корпорація "Інтер"    |       |
|  |    |     |(Інтер)           |       |
|---+-------+---------+----------------------------+-------------|
|4. | 27  |  4  |Куп'янська ТРК / ЗАТ "Новий |відкритий  |
|  |    |     |канал" (Новий канал)    |       |
|---+-------+---------+----------------------------+-------------|
|5. | 30  |  5  |Харківська ОДТРК / ТРК   |відкритий  |
|  |    |     |"Регіон"          |       |
|---+-------+---------+----------------------------+-------------|
|6. | 43  |  СК1  |ЗАТ "ТК "ТЕТ" (ТЕТ)     |відкритий  |
|---+-------+---------+----------------------------+-------------|
|7. | 47  |  СК2  |ТОВ "Телестудія "Служба   |відкритий  |
|  |    |     |інформації" (НТН)      |       |
|---+-------+---------+----------------------------+-------------|
|8. | 64  |  СК3  |ЗАТ "ТРК "Україна" (ТРК   |відкритий  |
|  |    |     |"Україна")         |       |
------------------------------------------------------------------
 
               ПЕРЕЛІК
          телерадіопрограм та передач,
          які провайдер зобов'язується
          надавати абоненту у складі
            програмної послуги
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал  | Канал | Програма |  Умови  | N і дата  |
|з/п| (ТВК)  | (ТВК) |      |розповсюд- | договору  |
|  | прийому |ретран- |      |  ження  |       |
|  |     | ляції  |      |(доступ) - |       |
|  |     |     |      |відкритий  |       |
|  |     |     |      |  або   |       |
|  |     |     |      |кодований  |       |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|1. |супутнико-|  СК4  |Парламентсь-|відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |кий телека- |      |13.06.2005  |
|  |     |     |нал "Рада" |      |N 355    |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|2. |супутнико-|  СК5  |СТБ     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |06.06.2005  |
|  |     |     |      |      |N 223/05   |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|3. |супутнико-|  СК6  |ICTV    |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.08.2006 N |
|  |     |     |      |      |N ВМ-27-07-06|
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|4. |супутнико-|  СК7  |ТОНІС    |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |06.06.2005  |
|  |     |     |      |      |N 47-Л    |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|5. |супутнико-|  СК8  |НБМ     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.07.2004  |
|  |     |     |      |      |N 268/2004  |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|6. |супутнико-|  6  |Первый   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |канал.   |      |01.10.2006  |
|  |     |     |Всемирная  |      |N 356-пк   |
|  |     |     |сеть    |      |       |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|7. |супутнико-|  8  |РТР-планета |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.06.2005  |
|  |     |     |      |      |N 356-р-ф-м |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|8. |супутнико-|  10  |НТВ Мир   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.08.2004  |
|  |     |     |      |      |N 38/08/04  |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|9. |супутнико-|  11  |REN TV   |відкритий  |Договір   |
|  |вий    |     |      |      |18.05.2006  |
|  |     |     |      |      |N РН-22/06к |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|10.|супутнико-|  12  |RTVI    |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.01.2003  |
|  |     |     |      |      |N РТВ-11/02к |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|11.|супутнико-| СК11  |TVCI    |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.10.2006  |
|  |     |     |      |      |N 356-твц  |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|12.|супутнико-| СК12  |Jetix    |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |23.09.2002  |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|13.|супутнико-| СК13  |Детский   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |мир/Телеклуб|      |01.01.2003  |
|  |     |     |      |      |N РТВ-11/02к/|
|  |     |     |      |      |Договір від |
|  |     |     |      |      |25.04.2003  |
|  |     |     |      |      |N ТК-08/03к |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|14.|супутнико-| СК14  |Nicelodeon |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.07.2006  |
|  |     |     |      |      |N НД-155/06к |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|15.|супутнико-| СК15  |ТРК "Київ" |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |04.07.2006  |
|  |     |     |      |      |N 179 (1)  |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|16.|супутнико-| СК16  |News One  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.07.2006  |
|  |     |     |      |      |б/н     |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|17.|супутнико-| СК17  |К1     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.01.2006 N |
|  |     |     |      |      |360106-КР/К1 |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|18.|супутнико-| СК18  |ТВ1     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |24.05.2006  |
|  |     |     |      |      |N 02/05-ТК  |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|19.|супутнико-| СК19  |Страна   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |Советов   |      |01.06.2004  |
|  |     |     |      |      |N 1/06    |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|20.|супутнико-| СК20  |КРТ     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.12.2005  |
|  |     |     |      |      |б/н     |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|21.|супутнико-| СК21  |MUSIC BOX  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |18.05.2006  |
|  |     |     |      |      |N В-36/06к  |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|22.|супутнико-| СК22  |RU MUSIC  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.07.2006  |
|  |     |     |      |      |N 179    |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|23.|супутнико-| СК23  |Enter    |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.06.2005  |
|  |     |     |      |      |N 356-р-ф-м |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|24.|супутнико-| СК24  |О-TV    |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |25.07.2006  |
|  |     |     |      |      |N 141-06   |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|25.|супутнико-| СК25  |М1     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |07.06.2005  |
|  |     |     |      |      |N 426-К   |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|26.|супутнико-| СК26  |O2TV    |відкритий  |Дозвіл від  |
|  |вий    |     |      |      |26.09.2006  |
|  |     |     |      |      |N 29*    |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|27.|супутнико-|  21  |Discovery  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |Channel   |      |19.03.2002  |
|  |     |     |      |      |б/н     |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|28.|супутнико-|  22  |Animal   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |Planet   |      |19.03.2002  |
|  |     |     |      |      |б/н     |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|29.|супутнико-|  24  |Viasat   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |Explorer  |      |01.01.2006  |
|  |     |     |      |      |N 33-ЕН/6  |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|30.|супутнико-|  26  |Viasat   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |History   |      |01.01.2006  |
|  |     |     |      |      |N 33-ЕН/6  |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|31.|супутнико-|  28  |National  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |Geographic |      |01.07.2006 N |
|  |     |     |      |      |к4.060703.ngc|
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|32.|супутнико-|  29  |365 дней  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |31.07.2006  |
|  |     |     |      |      |N 21/06/365 |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|33.|супутнико-|  31  |24 док   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |31.07.2006  |
|  |     |     |      |      |N 21/06/II  |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|34.|супутнико-|  32  |Ретро    |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |22.06.2006  |
|  |     |     |      |      |N 113-06 СМ |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|35.|супутнико-|  33  |Ностальгия |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.02.2006  |
|  |     |     |      |      |N 28/Н/06  |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|36.|супутнико-|  34  |Humor TV  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |18.05.2006  |
|  |     |     |      |      |N В-36/06к  |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|37.|супутнико-|  35  |Здоровое ТВ |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |22.06.2006  |
|  |     |     |      |      |N 113-06 СМ |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|38.|супутнико-|  37  |TDK     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.06.2005  |
|  |     |     |      |      |N v.4.050602.|
|  |     |     |      |      |tdk     |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|39.|супутнико-|  38  |К 2     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |від     |
|  |     |     |      |      |01.01.2006 N |
|  |     |     |      |      |360106-Кр/К2 |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|40.|супутнико-|  40  |Романтика  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |18.03.2002  |
|  |     |     |      |      |б/н     |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|41.|супутнико-|  42  |Наше кино  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.01.2003  |
|  |     |     |      |      |N РТВ-11/02к |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|42.|супутнико-|  48  |ТВ-1000   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |Русское кино|      |26.06.2006  |
|  |     |     |      |      |N 33-TV/RK/6 |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|43.|супутнико-|  50  |Многосерий- |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |ное ТВ   |      |31.07.2006  |
|  |     |     |      |      |N 21/06/М  |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|44.|супутнико-|  51  |Enter фильм |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.06.2005  |
|  |     |     |      |      |N 356-р-ф-м |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|45.|супутнико-|  53  |ТВ-1000   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |Ист (6.00 - |      |01.01.2006  |
|  |     |     |23.00)   |      |N 33-TV/6  |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|46.|супутнико-|  57  |ТВ XXI   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.06.2006  |
|  |     |     |      |      |N U157/06  |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|47.|супутнико-|  59  |EUROSPORT  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.06.2005  |
|  |     |     |      |      |б/н     |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|48.|супутнико-|  61  |Мегаспорт  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.06.2006 N |
|  |     |     |      |      |204/06/06-КО |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|49.|супутнико-|  63  |Русский   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |экстрим   |      |22.06.2006  |
|  |     |     |      |      |N 21/06/Р  |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|50.|супутнико-|  65  |Охота и   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |рыбалка   |      |22.06.2006  |
|  |     |     |      |      |N 113-06 СМ |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|51.|супутнико-|  67  |Драйв    |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |22.06.2006  |
|  |     |     |      |      |N 113-06 СМ |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|52.|супутнико-|  69  |Культура  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.06.2005  |
|  |     |     |      |      |б/н     |
------------------------------------------------------------------
 
   Провайдер програмної  послуги ТОВ "Телекомпанія "РЕГІОН",
м. Одеса, зобов'язаний забезпечити всім абонентам  можливість
отримання програм універсальної програмної послуги та включити
програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.
 
   Розмір абонентської  плати  (тариф)  за  користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
 
 Начальник
 управління науково-технічного
 і частотного розвитку                 В.Лазоренко
 
 Заступник начальника управління
 контролю та моніторингу                  Ю.Лелюх
 
 В.о. заступника начальника
 ліцензійно-реєстраційного               О.Калашнік
 управління
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка