Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про переоформлення Дочірньому підприємству - Телерадіомовній компанії "ПРТ" ЗАТ "Побутрадіотехніка", м. Рівне, ліцензії (НР N 0983 від 25.06.2003)

        НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            22.11.2006 N 980
 
 
         Про переоформлення Дочірньому
       підприємству - Телерадіомовній компанії
       "ПРТ" ЗАТ "Побутрадіотехніка", м. Рівне,
        ліцензії (НР N 0983 від 25.06.2003)
 
 
   Дочірнє підприємство - Телерадіомовна компанія "ПРТ" ЗАТ
"Побутрадіотехніка", м. Рівне
   Генеральний директор Данчуков Михайло Данович
   Адреса: 33014, м. Рівне, вул. С.Бандери, 45
 
   Розглянувши заяву Дочірнього підприємства - Телерадіомовна
компанія   "ПРТ"   закритого   акціонерного   товариства
"Побутрадіотехніка", м.  Рівне,  про  переоформлення  ліцензії
НР N 0983 від 25.06.2003 року у зв'язку зі збільшенням ресурсу
багатоканальної телемережі з 33 до 50 каналів, збільшенням каналів
ретрансляції з 30 до 50 каналів, із них іноземних з 15 до 25,
збільшенням  території  розташування (прийому) багатоканальної
телемережі, збільшенням кількості домогосподарств з 4300 до 9985,
затвердженням загальної концепції (принципи, підстави добору та
перелік) програм  для  ретрансляції  (пропозиції  абонентам),
керуючись статтями 1, 23, 24, 27, 28, 31, 39, 40, 42, 47 Закону
України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями
18, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Переоформити ліцензію НР N 0983 від 25.06.2003 року ДП ТРК
"ПРТ" ЗАТ "Побутрадіотехніка", м. Рівне, у зв'язку зі збільшенням
ресурсу багатоканальної телемережі з 33 до 50 каналів, збільшенням
каналів ретрансляції з 30 до 50 каналів, із них іноземних з 15 до
25, збільшенням території розташування (прийому) багатоканальної
телемережі, збільшенням кількості домогосподарств з 4300 до 9985,
затвердженням загальної концепції (принципи, підстави добору та
перелік) програм  для  ретрансляції  (пропозиції  абонентам),
зазначивши в ліцензії:
   - кількість домогосподарств - 9985;
   - ресурс багатоканальної мережі - 50 каналів;
   - територія розташування (прийому) багатоканальної мережі:
м. Рівне по вулицях: Соборна (будинки з непарними номерами),
Курчатова, Студентська,  Чорновола,  Д.Галицького,  Мірющенко,
Котляревського, Степана Бандери (до перетину з р. Устя), Київська,
Тополева.
 
   2. Затвердити ДП ТРК "ПРТ" ЗАТ "Побутрадіотехніка", м. Рівне,
загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм
для ретрансляції (пропозиції абонентам), які передбачено надавати
у  складі програмної послуги, згідно з додатком (підписаним
начальником управління науково-технічного і частотного розвитку,
заступником начальника управління контролю та моніторингу).
 
   3. Програми правовласників (виробників), які не підпадають
під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або
країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне
телебачення ( 994_444 ), включаються до складу програмної послуги
за умови адаптації їх змісту до вимог законодавства України.
 
   4. Зобов'язати  ДП  ТРК  "ПРТ"  ЗАТ "Побутрадіотехніка",
м. Рівне, протягом 3-х місяців надати Національній раді України з
питань телебачення і радіомовлення документальні підтвердження
дотримання вимог п. 3 цього рішення.
 
   5. Фінансово-економічному управлінню нарахувати ліцензійний
збір за внесення змін до ліцензії:
 
   5.1. за зміну загальної концепції (принципи, підстави добору
та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), - в
розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   5.2. враховуючи раніше сплачені кошти, збільшення кількості
домогосподарств з 4300 до 9985, збільшення ресурсу багатоканальної
мережі  з  33  до 50 каналів, збільшення кількості каналів
ретрансляції з 30 до 50 каналів, із них іноземних каналів з 15 до
25   (коефіцієнт   за   ретрансляцію  програм  іноземних
телерадіоорганізацій   К = 10,    програм    вітчизняних
телерадіоорганізацій К = 5).
 
   6. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ДП ТРК "ПРТ" ЗАТ "Побутрадіотехніка", м. Рівне, ліцензію
провайдера програмної послуги, термін дії - до 02.10.2012 року.
 
   7. Вилучити ліцензію НР N 0983 від 25.06.2003 року ДП ТРК
"ПРТ" ЗАТ "Побутрадіотехніка", м. Рівне, та вважати її недійсною.
Термін дії ліцензії - до 2 жовтня 2012 року.
 
   8. Рекомендувати  ДП  ТРК "ПРТ" ЗАТ "Побутрадіотехніка",
м. Рівне, вжити заходів щодо  збільшення  кількості  програм
вітчизняних телеорганізацій у складі програмної послуги.
 
   9. Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на
ліцензійний департамент та управління контролю та моніторингу.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 В.о. відповідального
 секретаря                         І.Курус
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   22.11.2006 N 980
 
 
            ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
       (принципи, підстави добору та перелік)
        програм для ретрансляції (пропозиції
        абонентам), які передбачено надавати
     ДП ТРК "ПРТ" ЗАТ "Побутрадіотехніка", м. Рівне,
       у складі програмної послуги у м. Рівному
         в межах території розташування
          (прийому) багатоканальної
              телемережі
 
 
             Пакет (перелік)
       програм універсальної програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Канал |     Програма     |  Умови  |
|п/п| (ТВК) | (ТВК) |              |розповсюджен-|
|  |прийому |ретранс- |              |ня (доступ) -|
|  |    | ляції |              |відкритий або|
|  |    |     |              | кодований |
|---+--------+---------+---------------------------+-------------|
|1. |  37  |  4  |ТОВ "МКТ "ICTV" (ICTV)   | відкритий |
|---+--------+---------+---------------------------+-------------|
|2. |  32  |  5  |ТОВ "ТРК Рівне-1"     | відкритий |
|---+--------+---------+---------------------------+-------------|
|3. |  49  | СК 1  |ПП у формі ТОВ "ТРК "НБМ" | відкритий |
|  |    |     |("5")           |       |
|---+--------+---------+---------------------------+-------------|
|4. |  51  | СК 2  |ЗАТ "Новий канал" /    | відкритий |
|  |    |     |Рівненська ОДТРК      |       |
|---+--------+---------+---------------------------+-------------|
|5. |  43  | СК 3  |ЗАТ "Телекомпанія "ТЕТ"  | відкритий |
|  |    |     |(ТЕТ)           |       |
|---+--------+---------+---------------------------+-------------|
|6. |  59  | СК 4  |Рівненська ОДТРК      | відкритий |
|---+--------+---------+---------------------------+-------------|
|7. |  47  | СК 5  |ТОВ "ТРО "Мульті Медіа   | відкритий |
|  |    |     |Сервіс" (Мегаспорт)    |       |
|---+--------+---------+---------------------------+-------------|
|8. |  57  | СК 7  |ЗАТ "Телеодин" (М1)    | відкритий |
|---+--------+---------+---------------------------+-------------|
|9. |  64  | СК 8  |ЗАТ "ТРК "Україна"     | відкритий |
|  |    |     |(ТРК Україна)       |       |
|---+--------+---------+---------------------------+-------------|
|10.|  10  |  6  |ЗАТ "ММЦ-СТБ" (С)     | відкритий |
|---+--------+---------+---------------------------+-------------|
|11.|  27  |  7  |ТРК "Студія "1+1" у формі | відкритий |
|  |    |     |ТОВ            |       |
|---+--------+---------+---------------------------+-------------|
|12.|  39  |  9  |АТЗТ "УНТВ-корпорація"   | відкритий |
|  |    |     |(Інтер)          |       |
|---+--------+---------+---------------------------+-------------|
|13.|  3  |  11  |Національна телекомпанія  | відкритий |
|  |    |     |України / ТОВ "ТРК "Ера"  |       |
------------------------------------------------------------------
 
               Перелік
          телерадіопрограм та передач,
       які провайдер зобов'язується надавати
        абоненту у складі програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал |  Канал | Програми |  Умови  |  Номер та  |
|п/п| прийому|конверту- |      |розповсюджен-| дата дозволу |
|  |    | вання  |      |ня (доступ) -|       |
|  |    |     |      | відкритий |       |
|  |    |     |      |   або   |       |
|  |    |     |      | кодований |       |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|14.|супутни-|  12  |Парламент- | відкритий  |Ліцензійний  |
|  |ковий  |     |  ський  |       |договір від  |
|  |    |     | телеканал |       |17.05.2004  |
|  |    |     | "Рада"  |       |N 639     |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|15.|супутни-|  СК 11 |  TV-5  | відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     |      |       |17.11.2004 р. |
|  |    |     |      |       |б/н      |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|16.|супутни-|  21  | Viasat  | відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     | History |       |06.06.2006. р.|
|  |    |     |      |       |N 190-06V   |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|17.|супутни-|  22  |  O-TV  | відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     |      |       |11.11.2005 р. |
|  |    |     |      |       |N 428     |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|18.|супутни-|  23  |РТР-планета| відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     |      |       |01.01.2004 р. |
|  |    |     |      |       |N 127-Р-Ф-М  |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|19.|супутни-|  24  | Первый  | відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     | канал.  |       |01.02.2005 р. |
|  |    |     | Всемирная |       |N 127-пк   |
|  |    |     |  сеть  |       |       |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|20.|супутни-|  25  | National | відкритий  |Угода від   |
|  |ковий  |     |Geographic |       |01.09.2005 р. |
|  |    |     |      |       |N k1.050901. |
|  |    |     |      |       |ngc      |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|21.|супутни-|  26  |  RTVi  | відкритий  |Субліцензійна |
|  |ковий  |     |      |       |угода від   |
|  |    |     |      |       |01.01.02   |
|  |    |     |      |       |N 2/02    |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|22.|супутни-|  28  |  Ретро  | відкритий  |Ліцензійна  |
|  |ковий  |     |      |       |угода від   |
|  |    |     |      |       |06.10.2006 р. |
|  |    |     |      |       |N 143-06 СМ  |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|23.|супутни-|  29  |  К 1  | відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     |      |       |01.01.2006 р. |
|  |    |     |      |       |N 061005-КР/К1|
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|24.|супутни-|  30  |  24   | відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     |      |       |29.08.2006 р. |
|  |    |     |      |       |б/н      |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|25.|супутни-|  31  |Ентер-фільм| відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     |      |       |01.01.2004 р. |
|  |    |     |      |       |N 127-Р-Ф-М  |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|26.|супутни-|  33  |Ентер-   | відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     |музика   |       |01.01.2004 р. |
|  |    |     |      |       |N 127-Р-Ф-М  |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|27.|супутни-|  34  | Наше кино | відкритий  |Субліцензійна |
|  |ковий  |     |      |       |угода від   |
|  |    |     |      |       |01.01.2002  |
|  |    |     |      |       |N 2/02    |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|28.|супутни-|  35  |  К 2  | відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     |      |       |01.01.2006 р. |
|  |    |     |      |       |N 031005-КР/К2|
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|29.|супутни-|  36  |Детский  | відкритий  |Субліцензійна |
|  |ковий  |     |мир/    |       |угода від   |
|  |    |     |Телеклуб  |       |01.01.2002  |
|  |    |     |      |       |N 2/02    |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|30.|супутни-|  38  | Viasat  | відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     | Explorer |       |06.06.2006 р. |
|  |    |     |      |       |N 190-06V   |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|31.|супутни-|  40  | Eurosport | відкритий  |Угода від   |
|  |ковий  |     |      |       |23.11.2001 р. |
|  |    |     |      |       |N VII/32/02. |
|  |    |     |      |       |007004    |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|32.|супутни-|  41  | BBC World | відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     |      |       |01.03.2003 р. |
|  |    |     |      |       |N 03/24    |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|33.|супутни-|  42  | ТК Київ | відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     |      |       |28.10.2004 р. |
|  |    |     |      |       |б/н      |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|34.|супутни-|  44  |  Тоніс  | відкритий  |Ліцензійний  |
|  |ковий  |     |      |       |договір від  |
|  |    |     |      |       |12.02.2003 р. |
|  |    |     |      |       |N 12     |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|35.|супутни-|  45  |Fashion TV | відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     |      |       |18.05.2003 р. |
|  |    |     |      |       |N 127-фт   |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|36.|супутни-|  46  | Hallmark | відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     |      |       |01.01.2005  |
|  |    |     |      |       |N 1/01    |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|37.|супутни-|  48  |  КРТ  | відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     |      |       |31.12.2004 р. |
|  |    |     |      |       |б/н      |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|38.|супутни-|  50  | Настоящее | відкритий  |Угода від   |
|  |ковий  |     |смешное ТВ |       |01.09.2005  |
|  |    |     |      |       |N V1.050901. |
|  |    |     |      |       |nst      |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|39.|супутни-|  52  | НТВ-Мир | відкритий  |Угода N 44 від|
|  |ковий  |     |      |       |01.12.2004  |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|40.|супутни-|  53  |  ТВ-1  | відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     |      |       |01.02.2006 р. |
|  |    |     |      |       |N 33/38-Н   |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|41.|супутни-|  54  | Рамблер | відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     |      |       |01.11.2006  |
|  |    |     |      |       |N 175-Рамблер |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|42.|супутни-|  55  | Ren-TV  | відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     |      |       |29.05.2006  |
|  |    |     |      |       |N РН-26/06к  |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|43.|супутни-|  56  |ТВ Беларусь| відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     |      |       |18.11.2005  |
|  |    |     |      |       |N 79/11Д   |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|44.|супутни-|  58  | Охота и | відкритий  |Ліцензійна  |
|  |ковий  |     | рыбалка |       |угода від   |
|  |    |     |      |       |06.10.2006 р. |
|  |    |     |      |       |N 143-06 СМ  |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|45.|супутни-|  60  | Усадьба | відкритий  |Ліцензійна  |
|  |ковий  |     |      |       |угода від   |
|  |    |     |      |       |06.10.2006 р. |
|  |    |     |      |       |N 143-06 СМ  |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|46.|супутни-|  61  | Euronews | відкритий  |Дистриб'ютор- |
|  |ковий  |     |      |       |ська угода від|
|  |    |     |      |       |01.01.2002 р. |
|  |    |     |      |       |DH-12.09.2001 |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|47.|супутни-|  62  | Discovery | відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     |      |       |01.03.2002 б/н|
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|48.|супутни-|  63  | Здоровое | відкритий  |Ліцензійна  |
|  |ковий  |     |телевидение|       |угода від   |
|  |    |     |      |       |06.10.2006 р. |
|  |    |     |      |       |N 143-06 СМ  |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|49.|супутни-|  65  |  Драйв  | відкритий  |Ліцензійна  |
|  |ковий  |     |      |       |угода від   |
|  |    |     |      |       |06.10.2006 р. |
|  |    |     |      |       |N 143-06 СМ  |
|---+--------+----------+-----------+-------------+--------------|
|50.|супутни-|  66  | ТВ-1000 с | відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     | 06.00 до |       |06.06.2006 р. |
|  |    |     |  23.00  |       |N 190-06V   |
------------------------------------------------------------------
 
   Провайдер програмної   послуги  ДП  ТРК  "ПРТ"  ЗАТ
"Побутрадіотехніка", м. Рівне, зобов'язаний забезпечити  всім
абонентам можливість отримання програм універсальної програмної
послуги та включити програми універсальної програмної послуги до
всіх пакетів програм.
   Розмір абонентської  плати  (тариф)  за  користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 В.Лазоренко
 
 Заступник начальника
 управління контролю
 та моніторингу                      Ю.Лелюх
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка