Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про переоформлення ТОВ "Телекомпанія "РЕГІОН", м. Одеса, ліцензії (НР N 2290 від 28.07.2005)

        НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            22.11.2006 N 963
 
 
            Про переоформлення
          ТОВ "Телекомпанія "РЕГІОН",
            м. Одеса, ліцензії
          (НР N 2290 від 28.07.2005)
 
 
   ТОВ "Телекомпанія "РЕГІОН", м. Одеса
   Директор Ясиневич Станіслав Людвигович
   Юридична адреса: пр-т Шевченка, б. 3, м. Одеса, 65044
 
   Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю
"Телекомпанія "РЕГІОН", м. Одеса, про переоформлення ліцензії
НР N 2290 від 28.07.2005 р. у зв'язку зі зміною власників,
збільшенням  ресурсу багатоканальної телемережі з 35 до 64,
збільшенням кількості каналів ретрансляції з 33 до 64 каналів, із
них  іноземних до 33, зміною загальної концепції (принципи,
підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції
абонентам), керуючись статтями 1, 23, 24, 27, 28, 31, 39, 40, 42,
47 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ),
статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна
рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Переоформити  ліцензію  НР N 2290 від 28.07.2005 р.
ТОВ "ТК "РЕГІОН", м. Одеса, у зв'язку зі зміною власників,
збільшенням  ресурсу багатоканальної телемережі з 35 до 64,
збільшенням кількості каналів ретрансляції з 33 до 64 каналів, із
них  іноземних до 33, зміною загальної концепції (принципи,
підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції
абонентам), згідно з додатком, зазначивши в ліцензії:
   - ресурс багатоканальної мережі - 64 канали.
 
   2. Затвердити ТОВ "ТК "РЕГІОН", м. Одеса, пакет (перелік)
програм  універсальної програмної послуги, згідно з додатком
(підписаним начальником управління науково-технічного і частотного
розвитку,  заступником  начальника  управління  контролю  та
моніторингу, в. о. заступника начальника ліцензійно-реєстраційного
управління).
 
   3. Програми правовласників (виробників), які не підпадають
під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або
країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне
телебачення ( 994_444 ), включаються до складу програмної послуги
за умови адаптації їх змісту до вимог законодавства України.
 
   4. Зобов'язати ТОВ "ТК "РЕГІОН", м. Одеса, протягом 3-х
місяців надати Національній раді України з питань телебачення і
радіомовлення документальні підтвердження дотримання вимог п. 3
цього рішення.
 
   5. Рекомендувати ТОВ "ТК "РЕГІОН", м. Одеса, вжити заходів
щодо збільшення кількості програм вітчизняних телеорганізацій у
складі програмної послуги.
 
   6. Фінансово-економічному управлінню нарахувати ліцензійний
збір за внесення змін до ліцензії:
 
   6.1. за зміну загальної концепції (принципи, підстави добору
та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) - в
розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   6.2. враховуючи  раніше  сплачені  кошти  та  кількість
домогосподарств - 12599, збільшення ресурсу багатоканальної мережі
з 35 до 64, збільшення кількості каналів ретрансляції з 33 до 64
каналів, із них іноземних каналів  до  33  (коефіцієнт  за
ретрансляцію  програм іноземних телерадіоорганізацій К = 10,
програм вітчизняних телерадіоорганізацій К = 5).
 
   7. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ТОВ "ТК "РЕГІОН", м. Одеса, ліцензію провайдера програмної
послуги, термін дії - до 28 липня 2015 року, відповідно до
ліцензії НР N 2290 від 28.07.2005 р.
 
   8. Вилучити  ліцензію  НР  N  2290  від  28.07.2005 р.
ТОВ "ТК "РЕГІОН", м. Одеса, та вважати її недійсною.
 
   9. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
ліцензійний департамент та управління: юридичне, контролю та
моніторингу.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального секретаря              І.Курус
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   22.11.2006 N 963
 
 
            ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
       (принципи, підстави добору та перелік)
     програм для ретрансляції (пропозиції абонентам),
      які передбачено надавати ТОВ "ТК "РЕГІОН",
       м. Одеса, у складі програмної послуги
       у м. Марганці Дніпропетровської області
         в межах території розташування
        (прийому) багатоканальної телемережі
 
 
               Пакет
         (перелік) програм універсальної
            програмної послуги
 
-------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Канал  |     Програма      |  Умови   |
|п/п| (ТВК) | (ТВК)  |              |розповсюд-  |
|  |прийому|ретрансля-|              |ження (дос - |
|  |    | ції   |              |туп) -    |
|  |    |     |              |відкритий або|
|  |    |     |              | кодований  |
|---+-------+----------+----------------------------+-------------|
|1. | 3  |  1   |Національна телекомпанія  |відкритий  |
|  |    |     |Україна / ТОВ "ТРК "ЕРА"  |       |
|---+-------+----------+----------------------------+-------------|
|2. | 31  |  2   |ТРК "Студія 1+1" у формі ТОВ|відкритий  |
|---+-------+----------+----------------------------+-------------|
|3. | 2  |  3   |ВАТ "ТК "Тоніс" /      |відкритий  |
|  |    |     |МСТ "Веста"         |       |
|---+-------+----------+----------------------------+-------------|
|4. | 10  |  4   |ТОВ "ТРК МСТ"        |відкритий  |
|---+-------+----------+----------------------------+-------------|
|5. | 21  |  5   |ДП ТРК "МГОК TV"      |відкритий  |
|  |    |     |ДП ВАТ "Марганецький ГЗК"  |       |
|---+-------+----------+----------------------------+-------------|
|6. | 28  |  СК1  |Дніпропетровська ОДТРК   |відкритий  |
|---+-------+----------+----------------------------+-------------|
|7. | 38  |  СК2  |Кооператив ТРО "Кварц"   |відкритий  |
|---+-------+----------+----------------------------+-------------|
|8. | 64  |  СК3  |ПІІ у формі ТОВ "ТРК "НБМ" |відкритий  |
|---+-------+----------+----------------------------+-------------|
|9. | 49  |  СК4  |ЗАТ "Новий канал"      |відкритий  |
|---+-------+----------+----------------------------+-------------|
|10.| 48  |  СК5  |ЗАТ "ММЦ-СТБ"        |відкритий  |
|---+-------+----------+----------------------------+-------------|
|11.| 59  |  6   |ЗАТ "Телеодин"       |відкритий  |
|---+-------+----------+----------------------------+-------------|
|12.| 51  |  7   |ТОВ "МКТ "ICTV"       |відкритий  |
|---+-------+----------+----------------------------+-------------|
|13.| 24  |  8   |ЗАТ "Нікопольський     |відкритий  |
|  |    |     |медіа-центр"        |       |
|---+-------+----------+----------------------------+-------------|
|14.| 43  |  9   |ЗАТ "ТРК "Україна"     |відкритий  |
|---+-------+----------+----------------------------+-------------|
|15.| 57  |  10   |ТОВ "ТРК "Експрес-Інформ"  |відкритий  |
|  |    |     |              |       |
|---+-------+----------+----------------------------+-------------|
|16.| 41  |  11   |АТЗТ "УНТВ-корпорація"   |відкритий  |
----------------------------------------------------------------- -
 
               ПЕРЕЛІК
          телерадіопрограм та передач,
          які провайдер зобов'язується
     надавати абоненту у складі програмної послуги
 
-------------------------------------------------------------------
| N | Канал  | Канал  | Програми |  Умови   |Номер та дата|
|п/п| прийому |ретрансля-|      |розповсюд-  | дозволу  |
|  |     | ції   |      |ження (дос- |       |
|  |     |     |      |туп) -    |       |
|  |     |     |      |відкритий або|       |
|  |     |     |      | кодований  |       |
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|17.|супутнико-|  СК6  |Парламент- |відкритий  |Договір N 355|
|  |вий    |     |ський   |       |від     |
|  |     |     |телеканал |       |13.06.2005 р.|
|  |     |     |"Рада"   |       |       |
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|18.|супутнико-|  СК7  |ДТРК    |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |"Київ"   |       |179(1) від  |
|  |     |     |      |       |04.07.2006 р.|
|  |     |     |      |       |       |
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|19.|супутнико-|  СК8  |ТВ1    |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |      |       |02/05-ТК від |
|  |     |     |      |       |24.05.2006 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|20.|супутнико-|  12   |КРТ    |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |       |01.12.2005 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|21.|супутнико-| СК11  |К1     |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |      |       |360106-КР/К1 |
|  |     |     |      |       |від     |
|  |     |     |      |       |01.01.2006 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|22.|супутнико-| СК12  |НТН    |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |      |       |190-к від  |
|  |     |     |      |       |01.01.2006 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|23.|супутнико-| СК13  |"Страна  |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |советов"  |       |01/06 від  |
|  |     |     |      |       |01.06.2004 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|24.|супутнико-| СК14  |ТРК    |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |"Україна" |       |07.11.2003 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|25.|супутнико-| СК15  |NEWS ONE  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |       |01.07.2006 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|26.|супутнико-| СК16  |Первый   |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |канал.   |       |356-пк від  |
|  |     |     |Всемирная |       |01.06.2005 р.|
|  |     |     |сеть    |       |       |
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|27.|супутнико-| СК17  |РТР-планета|відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |      |       |356-Р-Ф-М від|
|  |     |     |      |       |01.06.2005 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|28.|супутнико-| СК18  |НТВ-мир  |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |      |       |38/08/04 від |
|  |     |     |      |       |01.08.2004 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|29.|супутнико-|  22   |Ren TV   |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |      |       |РН-22/06к від|
|  |     |     |      |       |18.05.2006 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|30.|супутнико-|  23   |RTVi    |відкритий  |Договір   |
|  |вий    |     |      |       |РТВ-11-02/к |
|  |     |     |      |       |від     |
|  |     |     |      |       |01.01.2003 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|31.|супутнико-|  24   |TVCi    |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |      |       |356-твц від |
|  |     |     |      |       |01.01.2006 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|32.|супутнико-|  25   |Jetix   |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |      |       |CEE-UK-0035-A|
|  |     |     |      |       |від     |
|  |     |     |      |       |23.09.2002 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|33.|супутнико-|  26   |Детский  |відкритий  |Договір   |
|  |вий    |     |мир/Теле- |       |РТВ-11-02/к |
|  |     |     |клуб    |       |від     |
|  |     |     |      |       |01.01.2003 р.|
|  |     |     |      |       |/ Договір N |
|  |     |     |      |       |ТК-08/03к від|
|  |     |     |      |       |25.04.2003 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|34.|супутнико-|  27   |Nickelo-  |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |deon    |       |НД-155/06к  |
|  |     |     |      |       |від     |
|  |     |     |      |       |01.07.2006 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|35.|супутнико-|  28   |Discovery |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |       |19.03.2002 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|36.|супутнико-|  29   |Animal   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |Planet   |       |19.03.2002 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|37.|супутнико-|  30   |Viasat   |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |Explorer  |       |33-ЕН/6 від |
|  |     |     |      |       |01.01.2006 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|38.|супутнико-|  32   |Viasat   |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |History  |       |33-ЕН/6 від |
|  |     |     |      |       |01.01.2006 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|39.|супутнико-|  33   |National  |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |Geographic |       |к4.060703.ngc|
|  |     |     |      |       |від     |
|  |     |     |      |       |01.07.2006 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|40.|супутнико-|  34   |365 дней  |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |      |       |21/06/365 від|
|  |     |     |      |       |31.07.2006 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|41.|супутнико-|  35   |24 док   |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |      |       |21/06/Н від |
|  |     |     |      |       |31.07.2006 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|42.|супутнико-|  36   |Ретро   |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |      |       |113-06СМ від |
|  |     |     |      |       |22.06.2006 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|43.|супутнико-|  37   |Ностальгия |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |      |       |28/Н/06 від |
|  |     |     |      |       |01.02.2006 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|44.|супутнико-|  40   |Humor TV  |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |      |       |В-36/06к від |
|  |     |     |      |       |18.05.2006 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|45.|супутнико-|  42   |Здоровое  |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |ТВ     |       |113-06СМ від |
|  |     |     |      |       |22.06.2006 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|46.|супутнико-|  43   |ТДК    |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |      |       |V4.050602.tdk|
|  |     |     |      |       |від     |
|  |     |     |      |       |01.06.2005 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|47.|супутнико-|  44   |К-2    |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |      |       |360106-КР/К2 |
|  |     |     |      |       |від     |
|  |     |     |      |       |01.01.2006 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|48.|супутнико-|  45   |Romantika |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |       |18.03.2002 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|49.|супутнико-|  46   |Наше кино |відкритий  |Договір   |
|  |вий    |     |      |       |РТВ-11-02/к |
|  |     |     |      |       |від     |
|  |     |     |      |       |01.01.2003 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|50.|супутнико-|  47   |TV-1000  |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |Русское  |       |33-TV/RK/6  |
|  |     |     |кино    |       |від     |
|  |     |     |      |       |26.06.2006 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|51.|супутнико-|  48   |Многосерий-|відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |ное ТВ   |       |21/06/М від |
|  |     |     |      |       |31.07.2006 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|52.|супутнико-|  50   |Enter-фільм|відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |      |       |356-Р-Ф-М від|
|  |     |     |      |       |01.06.2005 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|53.|супутнико-|  49   |TV-1000  |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |East (6.00|       |33-TV/6 від |
|  |     |     |- 23.00)  |       |01.01.2006 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|54.|супутнико-|  50   |TV-XXI   |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |      |       |U157/06 від |
|  |     |     |      |       |01.06.2006 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|55.|супутнико-|  51   |Eurosport |відкритий  |Договір RR360|
|  |вий    |     |      |       |V11/32/05.013|
|  |     |     |      |       |905 від   |
|  |     |     |      |       |01.06.2005 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|56.|супутнико-|  52   |Мегаспорт |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |      |       |204/06/06-КО |
|  |     |     |      |       |від     |
|  |     |     |      |       |01.06.2006 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|57.|супутнико-|  53   |Русский  |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |Экстрим  |       |21/06/Р від |
|  |     |     |      |       |31.07.2006 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|58.|супутнико-|  54   |Охота и  |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |рыбалка  |       |113-06СМ від |
|  |     |     |      |       |22.06.2006 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|59.|супутнико-|  55   |Драйв   |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |      |       |113-06СМ від |
|  |     |     |      |       |22.06.2006 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|60.|супутнико-|  56   |Musik box |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |      |       |В-36/06к від |
|  |     |     |      |       |18.05.2006 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|61.|супутнико-|  57   |RU Musik  |відкритий  |Договір N 179|
|  |вий    |     |      |       |від     |
|  |     |     |      |       |01.07.2006 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|62.|супутнико-|  58   |Enter   |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |      |       |356-Р-Ф-М від|
|  |     |     |      |       |01.06.2005 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|63.|супутнико-|  59   |O-TV    |відкритий  |Договір N  |
|  |вий    |     |      |       |141-06 від  |
|  |     |     |      |       |25.07.2006 р.|
|---+----------+----------+-----------+-------------+-------------|
|64.|супутнико-|  60   |О2 ТВ   |відкритий  |Договір б/н |
|  |вий    |     |      |       |від     |
|  |     |     |      |       |26.09.2006 р.|
-------------------------------------------------------------------
 
   Провайдер програмної ТОВ "ТК "РЕГІОН", м. Одеса, зобов'язаний
забезпечити  всім  абонентам  можливість  отримання  програм
універсальної  програмної  послуги  та  включити  програми
універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.
 
   Розмір абонентської  плати  (тариф)  за  користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 В.Лазоренко
 
 Заступник начальника управління
 контролю та моніторингу                  Ю.Лелюх
 
 В.о. заступника начальника
 ліцензійно-реєстраційного
 управління                       О.Калашнік
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка