Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення Ради підприємців України при Кабінеті Міністрів України

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
             П О С Т А Н О В А
          від 22 березня 1993 р. N 210
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1745 ( 1745-2006-п ) від 13.12.2006 }
 
      Про створення Ради підприємців України при
          Кабінеті Міністрів України
 
       ( Додатково див. Постанову КМ 
        N 441 ( 441-93-п ) від 10.06.93 )
 
 
   З метою ефективної співпраці підприємницьких структур з
Урядом України та іншими органами державної виконавчої влади у
проведенні державної політики щодо розвитку підприємництва та
формування ринкової інфраструктури Кабінет Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
 
   1.  Створити  при  Кабінеті  Міністрів  України  Раду
підприємців України у складі згідно з додатком.
 
   2. Затвердити Положення про Раду підприємців України при
Кабінеті Міністрів України (додається).
 
   3. Затвердити головного радника Прем'єр-міністра України з
питань альтернативної економіки Маркулова Ігоря Романовича та
радника Прем'єр-міністра України з питань мікроекономіки Рижова
Володимира Леонідовича координаторами Ради підприємців  України
при Кабінеті Міністрів України.
 
   Прем'єр-міністр України             Л.КУЧМА
 
   Заступник  Міністра
   Кабінету Міністрів України            І.ЄМЕЦЬ
 
 
                     Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 22 березня 1993 р. N 210
 
                СКЛАД
           Ради підприємців України
         при Кабінеті Міністрів України
 
СУМІН Володимир Олександрович   - перший заступник голови
                   Спілки юристів (голова Ради)
 
РИКОВ Вадим Володимирович     - радник з правових питань
                   Українського союзу промис -
                   ловців і підприємців (секре-
                   тар Ради)
 
БАРАБАШ Олександр Леонідович     - президент Спілки орендарів
                    і підприємців (за наявністю
                    згоди)
 
ДЄТОЧКА Микола Микитович       - президент Біржової спілки
 
ДУДКО Олександр Михайлович      - президент Спілки підприєм-
                    ців Республіки Крим
 
ЄВДОКИМОВ Валерій Олександрович    - президент асоціації юрис-
                    тів "Південь"(м.Одеса)
 
ЄХАНУРОВ Юрій Іванович        - голова Спілки малих під-
                    приємств
 
КАЗИМІРОВ Олексій Сергійович     - голова  міжгосподарської
                    корпорації "Астро-Агро"
                    (м. Київ)
 
КАПЛУНОВСЬКИЙ Михайло Матвійович   - президент Спілки підпри-
                    ємців Харківської області
 
МЕДВЕДЄВ Сергій Борисович       - віце-президент акціонерно-
                    го товариства "Концерн
                    Електрон" (м. Львів)
 
ПОГОРЄЛОВ Сергій Степанович     - президент Української ліги
                    підприємств з іноземним
                    капіталом
 
ПОЛІЩУК Вадим Петрович        - голова ради Української
                    конфедерації підприємців
 
РОМАНЕНКО Арнольд Володимирович    - президент Спілки коопера-
                    торів і підприємців
 
СИМОНОВ Віктор Сергійович       - президент спільного під-
                    приємства "Фірма Фіаніт"
                    (м. Дніпропетровськ)
 
СОЛТІС Ярослав Федорович       - заступник голови правлін-
                    ня Укрінбанку
 
ШКАРБАН Микола Іванович        - президент Асоціації ферме-
                    рів
 
 
   Заступник Міністра
   Кабінету Міністрів України         І.ЄМЕЦЬ
 
 
                        ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 22 березня 1992 р. N 210
 
 
               ПОЛОЖЕННЯ
         про Раду підприємців України при
          Кабінеті Міністрів України
 
   1. Рада підприємців України при Кабінеті Міністрів України
(надалі - Рада) є постійно діючим  консультативно-експертним
органом, що покликаний сприяти проведенню державної політики
розвитку підприємництва та формування ринкової інфраструктури в
умовах здійснюваних економічних реформ.
 
   2. Рада  створюється  Кабінетом  Міністрів  України  за
пропозиціями відповідних об'єднань підприємців у складі голови,
секретаря та членів Ради. Персональний склад Ради затверджується
Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Рада здійснює свою діяльність на основі взаємодії з
органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами й
організаціями, а також об'єднаннями підприємців.
 
   4. Основними завданнями Ради є:
   формування узгоджених позицій  підприємницьких  кіл щодо
економічного  розвитку  України  та  підприємництва,  надання
відповідної   експертної   та   консультаційної   допомоги
Кабінетові Міністрів України, міністерствам і відомствам;
   участь у розробці ефективних механізмів державної підтримки
підприємництва і конкретних заходів, пов'язаних з його розвитком,
в усіх секторах економіки, вивчення зарубіжного досвіду в цих
питаннях;
   сприяння створенню правових і фінансово-економічних умов для
розвитку підприємництва, участь у розробці проектів відповідних
законів, інших нормативних актів, а також проведення експертизи
цих документів і управлінських рішень на предмет визначення їх
впливу на розвиток підприємництва й ділової активності;
   підготовка  рекомендацій   щодо   зовнішньоекономічного
співробітництва на неурядовій основі та розширення міжнародних
контактів підприємців і ділових кіл України, сприяння залученню в
Україну іноземних інвестицій, технологій і досвіду;
   сприяння розвиткові добросовісної конкуренції та проведенню
активної антимонопольної політики;
   сприяння  інформаційно-аналітичній  та  науково-методичній
роботі, спрямованій  на  розвиток  підприємництва,  створенню
національної системи підготовки  кадрів  для  підприємницької
діяльності.
 
   5. Голова Ради:
   здійснює керівництво Радою та організує її роботу;
   може бути присутнім на  засіданнях  Кабінету  Міністрів
України і брати участь в обговоренні питань підприємництва;
   організує надання експертної та консультаційної допомоги
Уряду України з питань підприємництва;
   забезпечує взаємодію Ради з об'єднаннями підприємців, а також
органами державної виконавчої влади;
   дає окремі доручення членам Ради.
 
   6. Забезпечення організаційної діяльності Ради покладається
на секретаря Ради,  який  зараховується  до  штату  апарату
Кабінету Міністрів України.
 
   7. Рада утворює постійні й тимчасові робочі групи, комісії,
тимчасові творчі колективи.
 
   8. Рада самостійно визначає порядок своєї діяльності й
регламент роботи.
 
   9. Рішення Ради оформляються у вигляді протоколів, експертних
висновків, рекомендацій та пропозицій.
 
   10. Експертно-консультаційні роботи проводяться Радою за
рахунок коштів підприємницьких структур (за їхньою згодою).
 
   11.  Матеріально-технічне  забезпечення  діяльності  Ради
здійснюється Кабінетом Міністрів України.
 
   12. Рада має свій офіційний бланк.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка