Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення комплексної ревізії Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України

         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            12.12.2006 N 370
 
 
        Про проведення комплексної ревізії
      Науково-дослідного економічного інституту
         Міністерства економіки України
 
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України  від
22.05.2002 N 685 ( 685-2002-п ) "Про здійснення міністерствами,
іншими центральними органами  виконавчої  влади  внутрішнього
фінансового  контролю" та плану контрольно-ревізійних заходів
установ, підприємств, організацій та територіальних органів, що
належать до сфери управління Міністерства економіки України, на
друге півріччя 2006 року, затвердженого наказом Міністерства
економіки України  від  15.06.2006  N  211 ( v0211665-06 ),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Відділу фінансових ревізій та забезпечення заходів по
боротьбі з корупцією, департаменту адміністративної  реформи,
зв'язків із Верховною Радою України та іншими державними органами
влади, юридичному департаменту та департаменту  персоналу  з
08.12.2006  по  28.12.2006  провести  комплексну  ревізію
Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки
України за період з 01.01.2004 по 01.07.2006.
 
   2. Затвердити програму комплексної ревізії Науково-дослідного
економічного інституту Міністерства економіки України (додається).
 
   3. Утворити ревізійну групу в такому складі:
 
   керівник ревізійної групи:
 
   - Зацепа Лариса Василівна - заступник начальника відділу
фінансових  ревізій  та  забезпечення заходів по боротьбі з
корупцією;
 
   члени ревізійної групи:
 
   Броварець Тетяна Володимирівна - головний спеціаліст відділу
правового  забезпечення  бюджетної  та  податкової діяльності
юридичного департаменту;
 
   Загребельна Тетяна Михайлівна - головний спеціаліст відділу
роботи з керівними кадрами підвідомчих організацій департаменту
персоналу;
 
   Костова Оксана Вікторівна - головний спеціаліст  відділу
фінансових  ревізій  та  забезпечення заходів по боротьбі з
корупцією;
 
   Мусійчук Валерій Олександрович - головний спеціаліст відділу
фінансових ревізій та забезпечення заходів  по  боротьбі  з
корупцією;
 
   Новиков Михайло Вікторович - головний спеціаліст відділу
фінансових  ревізій  та  забезпечення заходів по боротьбі з
корупцією;
 
   Сібрук Інна  Костянтинівна - начальник відділу наукового
забезпечення та координації взаємодії з підвідомчими науковими і
науково-освітніми  установами  департаменту  адміністративної
реформи, зв'язків із Верховною Радою України та іншими державними
органами влади;
 
   Федіна Віра Іванівна - головний спеціаліст відділу фінансових
ревізій та забезпечення заходів по боротьбі з корупцією.
 
   4. Надати керівникові ревізійної групи  Зацепі Л.В. право в
разі потреби вносити зміни до програми та  робочого  плану
комплексної ревізії.
 
   5. Керівникові ревізійної групи  Зацепі Л.В. до 28.12.2006
підготувати акт про результати проведення комплексної ревізії.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Максюту А.А.
 
 Міністр економіки України                В.Макуха
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   економіки України
                   12.12.2006 N 370
 
 
               ПРОГРАМА
    комплексної ревізії Науково-дослідного економічного
       інституту Міністерства економіки України
 
 
   Мета комплексної  ревізії  - перевірити дотримання вимог
чинного законодавства і  нормативно-правових  документів  при
здійсненні  статутної  та  фінансово-господарської діяльності,
обґрунтованість і ефективність витрачання коштів, стан збереження
майна, стан роботи щодо усунення недоліків, виявлених попередніми
контрольними заходами.
 
   Перевірці підлягають  установчі  документи,  статистична
звітність,  документи  синтетичного  та  аналітичного обліку,
договори, укладені з юридичними та фізичними особами, готівка та
цінності в касі, залишки і запаси цінностей, документи з касових
та банківських операцій, інвентаризаційні описи тощо.
 
   Перевірка:
 
   1. Відповідності установчих  документів  вимогам  чинного
законодавства, організаційна та виконавча діяльність відповідно до
установчих вимог.
 
   2. Договірної роботи - правова оцінка договорів з юридичними
та фізичними особами, претензійно-позовна робота, повноваження
посадових осіб на право підписання договорів.
 
   3. Організації бухгалтерського  обліку  та  достовірності
фінансової звітності - повнота, достовірність і своєчасність
відображення господарських операцій,  правильність  оформлення
первинних  документів,  відповідність  даних  синтетичного та
аналітичного обліку, своєчасність та достовірність проведення
щорічних інвентаризацій, правильність оформлення їх результатів.
 
   4. Розрахункових операцій та операцій з готівковими коштами -
документальне оформлення касових операцій, ревізія готівки та
цінностей каси, цільове використання готівки, обґрунтування та
достовірність операцій зі списання коштів  з  розрахункового
рахунку,  аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості,
правильність видачі, використання і повернення підзвітних сум.
 
   5. Витрачання коштів на  оплату  праці  та  матеріальне
заохочення, стипендій; наявності затвердженого штатного розпису,
наявності та виконання умов колективного договору, положення про
преміювання, дотримання штатної дисципліни згідно із затвердженими
штатними розписами.
 
   6. Основних засобів та нематеріальних активів - аналіз руху
основних засобів і нематеріальних активів (придбання, списання),
наявність підстав для придбання та списання основних засобів і
нематеріальних активів, організація обліку та зберігання основних
засобів і нематеріальних активів, правильність та своєчасність
здійснення бухгалтерських операцій.
 
   7. Запасів  матеріальних  цінностей  -  правильність  і
своєчасність документального відображення операцій з надходження,
переміщення і списання матеріальних цінностей.
 
   8. Кадрової  роботи  -  порядок  призначення  керівників
структурних  підрозділів,  наявність  посадових  інструкцій.
Дотримання  вимог  щодо  проведення  атестації  наукових
співробітників.
 
   9. Дотримання вимог Закону України від 22.02.2000 N 1490-III
( 1490-14 ) "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" (із змінами).
 
   10. Відповідності вимогам чинного законодавства порядку здачі
в оренду державного майна.
 
   11. Обліку   та   реєстрації   науково-дослідних   та
дослідно-конструкторських робіт.
 
 Начальник відділу фінансових
 ревізій та забезпечення заходів
 по боротьбі з корупцією                Г.Перченко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка