Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про видачу ПП "Телерадіокомпанія Liss TV", м. Євпаторія, АР Крим, ліцензії провайдера програмної послуги

        НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            22.11.2006 N 964
 
 
      Про видачу ПП "Телерадіокомпанія Liss TV",
         м. Євпаторія, АР Крим, ліцензії
         провайдера програмної послуги
 
 
   ПП "Телерадіокомпанія   Liss   TV",   м.   Євпаторія,
АР Крим
   Директор Литвиненко Олександр Григорович
   Юридична адреса:  вул.  Шкільна,  14-б,  смт  Мирний,
м. Євпаторія, АР Крим, 97492
 
   Розглянувши заяву Приватного підприємства "Телерадіокомпанія
Liss TV", м. Євпаторія АР Крим, про видачу ліцензії провайдера
програмної послуги на визначеній території в м. Олександрії та
смт Пантаївці Кіровоградської області, керуючись статтями 23, 24,
36,  39,  40,  42,  47  Закону України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ) та статтями 14, 17, 18, 19 Закону
України "Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Видати Приватному підприємству "Телерадіокомпанія Liss
TV", м. Євпаторія АР Крим, ліцензію провайдера програмної послуги
на визначеній території в м. Олександрії та смт  Пантаївці
Кіровоградської області, згідно з додатком, зазначивши в ліцензії:
   - оператор телекомунікацій: ПП "ТРК Liss TV", м. Євпаторія
АР Крим;
   - територія розташування (прийому) багатоканальної мережі:
м. Олександрія в межах мікрорайону Перемозькому та смт Пантаївка
Кіровоградської області;
   - місцезнаходження головних станцій:
   - Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Будівельна,
34;
   - Кіровоградська область, смт Пантаївка, вул. Магістральна,
47
   - ресурс багатоканальної мережі - 41 канал;
   - кількість домогосподарств на території надання програмних
послуг - 600.
 
   2. Затвердити ПП "ТРК Liss TV", м. Євпаторія АР Крим, пакет
(перелік) програм універсальної програмної послуги, згідно з
додатком (підписаним начальником управління науково-технічного і
частотного розвитку, заступником начальника управління контролю та
моніторингу, в.о. заступника начальника ліцензійно-реєстраційного
управління).
 
   3. Затвердити ПП "ТРК Liss TV", м. Євпаторія АР Крим,
загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм
для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком.
 
   4. Програми правовласників (виробників), які не підпадають
під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або
країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне
телебачення ( 994_444 ), включаються до складу програмної послуги
за умови адаптації їх змісту до вимог законодавства України.
 
   5. Зобов'язати ПП "ТРК Liss TV", м. Євпаторія АР Крим,
протягом 3-х місяців надати Національній раді  документальні
підтвердження дотримання вимог п. 4 цього рішення.
 
   6. Фінансово-економічному  управлінню  при  нарахуванні
ПП "ТРК Liss TV", м. Євпаторія АР Крим, ліцензійного збору за
видачу ліцензії врахувати: кількість домогосподарств - 600, ресурс
багатоканальної мережі - 41 канал, кількість каналів ретрансляції
- 41, із них іноземних каналів - 18 (коефіцієнт за ретрансляцію
програм вітчизняних телерадіоорганізацій К = 5, за ретрансляцію
програм іноземних телерадіоорганізацій К = 10).
 
   7. Встановити ПП "ТРК Liss TV", м. Євпаторія АР Крим, термін
дії ліцензії провайдера програмної послуги 10 років.
 
   8. Рекомендувати ПП "ТРК Liss", м. Євпаторія АР Крим, вжити
заходів  щодо  збільшення  кількості  програм  вітчизняних
телеорганізацій у складі програмної послуги.
 
   9. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
ліцензійний департамент та управління: контролю та моніторингу,
юридичне.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального секретаря              І.Курус
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   22.11.2006 N 964
 
 
            ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
       (принципи, підстави добору та перелік)
     програм для ретрансляції (пропозиції абонентам),
      які передбачено надавати ПП "ТРК Liss TV",
      м. Євпаторія АР Крим, у складі програмної
      послуги в м. Олександрії та смт Пантаївці
      Кіровоградської області в межах території
    розташування (прийому) багатоканальної телемережі
 
 
               Пакет
         (перелік) програм універсальної
            програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Канал  |    Програма    |   Умови   |
|п/п | (ТВК) | (ТВК)  |            |розповсюдження |
|  |прийому|ретрансля-|            | (доступ) -  |
|  |    |  ції  |            | відкритий або |
|  |    |     |            |  закритий  |
|----+-------+----------+------------------------+---------------|
| 1 | 41  |  1   |ЗАТ "ММЦ-СТБ"      |відкритий   |
|----+-------+----------+------------------------+---------------|
| 2 | 36  |  2   |ЗАТ "Телеодин"     |відкритий   |
|----+-------+----------+------------------------+---------------|
| 3 | 47  |  3   |ТОВ "Телестудія "Служба |відкритий   |
|  |    |     |інформації"       |        |
|----+-------+----------+------------------------+---------------|
| 4 | 49  |  4   |ЗАТ "ТРК "Україна"   |відкритий   |
|----+-------+----------+------------------------+---------------|
| 5 | 51  |  5   |ТОВ "МКТ "ICTV"     |відкритий   |
|----+-------+----------+------------------------+---------------|
| 6 | 57  |  СК1  |ЗАТ "Телекомпанія "ТЕТ" |відкритий   |
|----+-------+----------+------------------------+---------------|
| 7 |  2  |  СК2  |ТРК "Студія "1+1" у   |відкритий   |
|  |    |     |формі ТОВ        |        |
|----+-------+----------+------------------------+---------------|
| 8 | 28  |  СК3  |Національна телекомпанія|відкритий   |
|  |    |     |України / ТОВ ТРК "Ера" |        |
|----+-------+----------+------------------------+---------------|
| 9 | 33  |  СК4  |АТЗТ "Українська    |відкритий   |
|  |    |     |незалежна ТВ корпорація"|        |
|----+-------+----------+------------------------+---------------|
| 10 | 26  |  СК5  |ЗАТ "Новий канал"    |відкритий   |
|----+-------+----------+------------------------+---------------|
| 11 | 22  |  СК6  |Кіровоградська ОДТРК  |відкритий   |
------------------------------------------------------------------
 
               ПЕРЕЛІК
          телерадіопрограм та передач,
       які провайдер зобов'язується надавати
        абоненту у складі програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал  |  Канал  | Програми |  Умови  | Номер та  |
|п/п| прийому |конверту- |      |розповсюд- |дата дозволу |
|  |     | вання   |      |ження   |       |
|  |     |      |      |(доступ) - |       |
|  |     |      |      |відкритий |       |
|  |     |      |      |або    |       |
|  |     |      |      |закритий  |       |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|12 |супутнико-|  СК7  |Парламент- |відкритий |Договір від |
|  |вий    |      |ський   |      |14.06.2004 р.|
|  |     |      |телеканал |      |N 644    |
|  |     |      |"РАДА"   |      |       |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|13 |супутнико-|  СК8  |К-1    |відкритий |Договір від |
|  |вий    |      |      |      |01.10.2005 р.|
|  |     |      |      |      |N      |
|  |     |      |      |      |280905-КР/К1 |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|14 |супутнико-|   6   |КРТ    |відкритий |Договір від |
|  |вий    |      |      |      |30.12.2005 р.|
|  |     |      |      |      |б/н     |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|15 |супутнико-|   7   |Enter-фільм|відкритий |Договір від |
|  |вий    |      |      |      |01.01.2004 р.|
|  |     |      |      |      |N 189-Р-Ф-М |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|16 |супутнико-|   8   |Enter   |відкритий |Договір від |
|  |вий    |      |      |      |01.01.2004 р.|
|  |     |      |      |      |N 189-Р-Ф-М |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|17 |супутнико-|   9   |Мегаспорт |відкритий |Договір від |
|  |вий    |      |      |      |01.01.2005 р.|
|  |     |      |      |      |N 126/10/05 |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|18 |супутнико-|  10   |ПІІ у формі|відкритий |Договір від |
|  |вий    |      |ТОВ "ТРК  |      |01.10.2004 р.|
|  |     |      |"НБМ" ("5")|      |N 317/2004  |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|19 |супутнико-|  11   |ТОНІС   |відкритий |Договір від |
|  |вий    |      |      |      |01.03.2005 р.|
|  |     |      |      |      |N 10-л    |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|20 |супутнико-|  12   |ТВ-1    |відкритий |Договір від |
|  |вий    |      |      |      |01.09.2006 р.|
|  |     |      |      |      |N 28-н    |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|21 |супутнико-|  СК11  |News one  |відкритий |Договір від |
|  |вий    |      |      |      |01.08.2006 р.|
|  |     |      |      |      |N 24     |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|22 |супутнико-|  СК12  |O-TV    |відкритий |Договір від |
|  |вий    |      |      |      |01.04.2004 р.|
|  |     |      |      |      |N 272    |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|23 |супутнико-|  СК13  |Viasat   |відкритий |Договір від |
|  |вий    |      |History  |      |02.08.2005 р.|
|  |     |      |      |      |N 109-05 V  |
|  |     |      |      |      |       |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|24 |супутнико-|  СК14  |Наше Кино |відкритий |Договір від |
|  |вий    |      |      |      |01.11.2002 р.|
|  |     |      |      |      |N 36/02   |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|25 |супутнико-|  СК15  |Детский Мир|відкритий |Договір від |
|  |вий    |      |/ Телеклуб |      |01.11.2002  |
|  |     |      |      |      |р. N 36/02; |
|  |     |      |      |      |Договір від |
|  |     |      |      |      |01.04.2003 р.|
|  |     |      |      |      |N 36/03-тк  |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|26 |супутнико-|  СК16  |RTVi    |відкритий |Договір від |
|  |вий    |      |      |      |01.11.2002 р.|
|  |     |      |      |      |N 36/02   |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|27 |супутнико-|  СК17  |REN-TV   |відкритий |Договір від |
|  |вий    |      |      |      |01.04.2004 р.|
|  |     |      |      |      |N РН-161/04к |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|28 |супутнико-|  СК18  |НТВ-Мир  |відкритий |Договір від |
|  |вий    |      |      |      |01.01.2006 р.|
|  |     |      |      |      |N 85/06   |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|29 |супутнико-|  СК19  |Nickelodeon|відкритий |Договір від |
|  |вий    |      |      |      |01.05.2004 р.|
|  |     |      |      |      |N НДк-60/04к |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|30 |супутнико-|  СК20  |TVCI    |відкритий |Договір від |
|  |вий    |      |      |      |01.01.2006 р.|
|  |     |      |      |      |N 189-твц  |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|31 |супутнико-|  СК21  |Rambler  |відкритий |Договір від |
|  |вий    |      |      |      |21.02.2005 р.|
|  |     |      |      |      |N 12-Рамблер |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|32 |супутнико-|  СК22  |Ностальгия |відкритий |Договір від |
|  |вий    |      |      |      |01.02.2006 р.|
|  |     |      |      |      |N Н-16/06  |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|33 |супутнико-|  СК23  |Охота и  |відкритий |Договір від |
|  |вий    |      |рыбалка  |      |01.07.2005 р.|
|  |     |      |      |      |N 29-05 СМ  |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|34 |супутнико-|  СК24  |Drive   |відкритий |Договір від |
|  |вий    |      |      |      |01.07.2005 р.|
|  |     |      |      |      |N 29-05 СМ  |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|35 |супутнико-|  СК25  |TV-1000  |відкритий |Договір від |
|  |вий    |      |(6.00 -  |      |02.08.2005 р.|
|  |     |      |23.00)   |      |N 109-05 V  |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|36 |супутнико-|  СК26  |TV-1000  |відкритий |Договір від |
|  |вий    |      |Русское  |      |02.08.2005 р.|
|  |     |      |кино    |      |N 109-05V  |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|37 |супутнико-|  СК27  |RU Music  |відкритий |Договір від |
|  |вий    |      |      |      |01.10.2005 р.|
|  |     |      |      |      |N 11     |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|38 |супутнико-|  СК28  |CNL    |відкритий |Договор від |
|  |вий    |      |      |      |01.01.2006 р.|
|  |     |      |      |      |б/н     |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|39 |супутнико-|  СК29  |Первый   |відкритий |Договір від |
|  |вий    |      |канал.   |      |01.02.2005 р.|
|  |     |      |Всемирная |      |N 189-пк   |
|  |     |      |сеть    |      |       |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|40 |супутнико-|  СК30  |РТР-Планета|відкритий |Договір від |
|  |вий    |      |      |      |01.01.2004 р.|
|  |     |      |      |      |N 189-Р-Ф-М |
|---+----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|41 |супутнико-|  СК31  |Viasat   |відкритий |Договір від |
|  |вий    |      |Explorer  |      |02.08.2005 р.|
|  |     |      |      |      |N 109-05V  |
|  |     |      |      |      |       |
------------------------------------------------------------------
 
   Провайдер програмної послуги ПП "ТРК Liss TV", м. Євпаторія
АР  Крим, зобов'язаний забезпечити всім абонентам можливість
отримання програм універсальної програмної послуги та включити
програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.
 
   Розмір абонентської  плати  (тариф)  за  користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 В.Лазоренко
 
 Заступник начальника управління
 контролю та моніторингу                  Ю.Лелюх
 
 В.о. заступника начальника
 ліцензійно-реєстраційного
 управління                       О.Калашнік
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка