Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про переоформлення ПП "Телерадіокомпанія "РЕАЛ-АТВ", м. Болград Одеської області, ліцензії (НР N 2251 від 05.07.2005)

        НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            22.11.2006 N 982
 
 
       Про переоформлення ПП "Телерадіокомпанія
       "РЕАЛ-АТВ", м. Болград Одеської області,
        ліцензії (НР N 2251 від 05.07.2005)
 
 
   ПП "Телерадіокомпанія "РЕАЛ-АТВ", м. Болград Одеської області
   Директор - Ангелов Валерій Миколайович
   Юридична адреса:  68700,  м.  Болград  Одеської області,
вул. Інзовська, 5
 
   Розглянувши заяву Приватного підприємства "Телерадіокомпанія
"РЕАЛ-АТВ",  м. Болград Одеської області, про переоформлення
ліцензії НР N 2251 від 05.07.2005 р. у зв'язку зі зміною власників
(були: Ангелов  В.М.;  стали:  Ангелова  М.Ф., Ангелов В.М.,
Штєрєва Є.М.), збільшенням ресурсу мережі з 27 до 44 каналів,
збільшення кількості каналів ретрансляції з 26 до 44 каналів, із
них іноземних каналів - до 22; розширенням території розташування
багатоканальної телемережі, збільшення кількості домогосподарств з
1600 до 3100, збільшенням кількості головних станцій, зміною
загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм
для ретрансляції (пропозиції абонентам); керуючись статтями 24,
39, 40, 42, 47 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ), статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду
України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ),
Національна рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Переоформити ліцензію НР N 2251 від  05.07.2005  р.
Приватного підприємства "Телерадіокомпанія "РЕАЛ-АТВ", м. Болград
Одеської області, у зв'язку зі зміною власників, збільшенням
ресурсу мережі з 27 до 44 каналів, збільшення кількості каналів
ретрансляції з 26 до 44 каналів, із них іноземних каналів - до 22;
розширенням території розташування багатоканальної телемережі,
збільшення кількості домогосподарств з 1600 до 3100, збільшенням
кількості головних станцій, зміною загальної концепції (принципи,
підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції
абонентам) та приведенням діяльності у відповідність до вимог
Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ),
згідно  з  додатком  (підписаним  начальником  управління
науково-технічного і частотного розвитку, заступником начальника
управління контролю та моніторингу, в.о. заступника начальника
ліцензійно-реєстраційного управління), зазначивши в ліцензії:
   - ресурс багатоканальної мережі - 44 канали, із них кількість
каналів ретрансляції - 44, в тому числі іноземних каналів - 22;
   - кількість  домогосподарств  на  території  розташування
багатоканальної мережі - 3100;
   - територія  розташування  багатоканальної  телемережі  -
м. Болград, с. Залізничне, с. Табаки, смт Ширяєво Болградського
району Одеської області;
   - адреси головних станцій - м. Болград Одеської області,
вул. Леніна,  137;  с.  Залізничне  Болградського  району,
вул. Толбухіна, 89; смт Ширяєво, вул. Коробченко, 5.
 
   2. Програми правовласників (виробників), які не підпадають
під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або
країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне
телебачення ( 994_444 ), включаються до складу програмної послуги
за умови адаптації змісту цих програм до вимог законодавства
України.
 
   3. Зобов'язати  ПП "ТРК "РЕАЛ-АТВ", м. Болград Одеської
області,  протягом  3-х  місяців  надати  Національній  раді
документальні підтвердження дотримання вимог п. 2 цього рішення.
 
   4. Фінансово-економічному управлінню нарахувати ліцензійний
збір за внесення змін до ліцензії:
 
   4.1. за зміну загальної концепції (принципи, підстави добору
та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), зміну
власників - в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;
 
   4.2. враховуючи  раніше  сплачені  кошти,  за збільшення
кількості домогосподарств з 1600 до 3100, збільшення ресурсу
багатоканальної телемережі до 44 каналів, збільшення кількості
каналів ретрансляції до 44 каналів, із них іноземних каналів до 22
(коефіцієнт за ретрансляцію програм іноземних телерадіоорганізацій
К = 10, програм вітчизняних телерадіоорганізацій К = 5).
 
   5. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ПП "ТРК "РЕАЛ-АТВ", м. Болград Одеської області, ліцензію
провайдера програмної послуги, термін дії - до 5 липня 2015 року.
 
   6. Зобов'язати ПП "ТРК "РЕАЛ-АТВ", м. Болград  Одеської
області, надати до Національної ради копії угод з правовласниками
програм, на які надані протоколи про наміри, протягом 3-х місяців
з моменту отримання ліцензії Національної ради.
 
   7. Трансляцію (ретрансляцію) програм, на які надані протоколи
про наміри, розпочати після надання документів, які підтверджують
придбання та право на розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого
мовника.(*)
 
   8. Вилучити ліцензію НР N 2251 від 05.07.2005 р. ПП "ТРК
"РЕАЛ-АТВ", м. Болград Одеської області, та вважати її недійсною.
 
   9. Рекомендувати ПП "ТРК "РЕАЛ-АТВ", м. Болград Одеської
області, вжити заходів  щодо  збільшення  кількості  програм
вітчизняних телеорганізації у складі програмної послуги.
 
   10. Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на
ліцензійний департамент та управління контролю і моніторингу.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального секретаря              І.Курус
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   22.11.2006 N 982
 
 
            ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
       (принципи, підстави добору та перелік)
     програм для ретрансляції (пропозиції абонентам)
     ПП "ТРК "РЕАЛ-АТВ", м. Болград Одеської області,
       які передбачено надавати у м. Болграді,
      с. Залізничному, с. Табаки та смт Ширяєво
       Болградського району Одеської області
         в межах території розташування
          (прийому) багатоканальної
              телемережі
 
 
             Пакет (перелік)
       програм універсальної програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Канал  |     Програма     |  Умови   |
|з/п | (ТВК) | (ТВК)  |             |розповсюджен-|
|  |прийому|ретрансля-|             |ня (доступ) -|
|  |    |  ції  |             | відкритий |
|  |    |     |             |   або   |
|  |    |     |             | кодований |
|----+-------+----------+--------------------------+-------------|
| 1. |  9  |  1   |Національна телекомпанія |відкритий  |
|  |    |     |України / ТРК "ЕРА"    |       |
|  |    |     |("1"/"ЕРА")        |       |
|----+-------+----------+--------------------------+-------------|
| 2. |  36 |  2   |АТЗТ "Українська незалежна|відкритий  |
|  |    |     |ТВ корпорація "Інтер"   |       |
|  |    |     |(Інтер)          |       |
|----+-------+----------+--------------------------+-------------|
| 3. |  25 |  3   |ТРК "Студія 1+1" (1+1)  |відкритий  |
|----+-------+----------+--------------------------+-------------|
| 4. |  53 |  4   |Одеська ОДТРК ("38")   |відкритий  |
------------------------------------------------------------------
 
               Перелік
          телерадіопрограм та передач,
       які провайдер зобов'язується надавати
        абоненту у складі програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Канал | Програма |  Умови   |  N і дата  |
|з/п| (ТВК) | (ТВК) |      |розповсюджен-|  договору  |
|  | прийому |ретранс- |      |ня (доступ) -|       |
|  |     | ляції |      | відкритий |       |
|  |     |     |      |   або   |       |
|  |     |     |      | кодований |       |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|1. |супутни- |  5  |Парламент- |відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     | ський  |       |01.10.2006  |
|  |     |     | телеканал |       |N 624     |
|  |     |     | "Рада"  |       |       |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|2. |супутни- |  СК1  |ICTV    |відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |     |      |       |наміри від  |
|  |     |     |      |       |01.09.2006  |
|  |     |     |      |       |б/н(*)    |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|3. |супутни- |  СК2  |ТРК    |відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |     |"Україна" |       |наміри від  |
|  |     |     |      |       |01.09.2006  |
|  |     |     |      |       |б/н(*)    |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|4. |супутни- |  СК3  |ТОНІС   |відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |     |      |       |наміри від  |
|  |     |     |      |       |01.09.2006  |
|  |     |     |      |       |б/н(*)    |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|5. |супутни- |  СК4  |СТБ    |відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |     |      |       |наміри від  |
|  |     |     |      |       |01.09.2006  |
|  |     |     |      |       |б/н(*)    |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|6. |супутни- |  СК5  |ТРК "Київ" |відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |     |      |       |наміри від  |
|  |     |     |      |       |01.09.2006  |
|  |     |     |      |       |б/н(*)    |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|7. |супутни- |  СК6  |Новий канал|відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |     |      |       |наміри від  |
|  |     |     |      |       |01.09.2006  |
|  |     |     |      |       |б/н(*)    |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|8. |супутни- |  СК7  |НТН    |відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |     |      |       |наміри від  |
|  |     |     |      |       |01.09.2006  |
|  |     |     |      |       |б/н(*)    |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|9. |супутни- |  СК8  |К1     |відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |     |      |       |наміри від  |
|  |     |     |      |       |01.09.2006  |
|  |     |     |      |       |б/н(*)    |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|10.|супутни- | СК13  |ТЕТ    |відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |     |      |       |наміри від  |
|  |     |     |      |       |01.09.2006  |
|  |     |     |      |       |б/н(*)    |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|11.|супутни- | СК14  |5 канал  |відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |     |      |       |наміри від  |
|  |     |     |      |       |01.09.2006  |
|  |     |     |      |       |б/н(*)    |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|12.|супутни- |  6  |КРТ    |відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |     |      |       |наміри від  |
|  |     |     |      |       |01.09.2006  |
|  |     |     |      |       |б/н(*)    |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|13.|супутни- |  7  |Страна   |відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |     |Советов  |       |наміри від  |
|  |     |     |      |       |01.09.2006  |
|  |     |     |      |       |б/н(*)    |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|14.|супутни- |  8  |Первый   |відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     |музыкальный|       |07.09.2006 N 1|
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|15.|супутни- |  9  |RU MUSIC  |відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |     |      |       |наміри від  |
|  |     |     |      |       |01.09.2006  |
|  |     |     |      |       |б/н(*)    |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|16.|супутни- |  10  |O-TV    |відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     |      |       |01.09.2006  |
|  |     |     |      |       |N 470     |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|17.|супутни- |  11  |М1     |відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |     |      |       |наміри від  |
|  |     |     |      |       |01.09.2006  |
|  |     |     |      |       |б/н(*)    |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|18.|супутни- |  12  |Мегаспорт |відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |     |      |       |наміри від  |
|  |     |     |      |       |01.09.2006  |
|  |     |     |      |       |б/н(*)    |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|19.|супутни- | СК11  |Балкан   |відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     |мюзик   |       |18.08.2006 б/н|
|  |     |     |телевижьн |       |       |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|20.|супутни- | СК12  |TV 1000  |відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |     | (06.00 - |       |наміри від  |
|  |     |     | 23.00)  |       |15.09.2006  |
|  |     |     |      |       |б/н(*)    |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|21.|супутни- | СК15  |Viasat   |відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |     |History  |       |наміри від  |
|  |     |     |      |       |15.09.2006  |
|  |     |     |      |       |б/н(*)    |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|22.|супутни- | СК16  |Первый   |відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     |канал.   |       |01.06.2005  |
|  |     |     |Всемирная |       |N 3-пк    |
|  |     |     |сеть    |       |       |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|23.|супутни- | СК18  |НТВ-Мир  |відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     |      |       |01.10.2006  |
|  |     |     |      |       |N 426     |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|24.|супутни- | СК19  |Наше кино |відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |     |      |       |наміри від  |
|  |     |     |      |       |01.09.2006  |
|  |     |     |      |       |б/н(*)    |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|25.|супутни- | СК20  |Детский мир|відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |     |      |       |наміри від  |
|  |     |     |      |       |01.09.2006  |
|  |     |     |      |       |б/н(*)    |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|26.|супутни- | СК21  |REN TV   |відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |     |      |       |наміри від  |
|  |     |     |      |       |01.09.2006  |
|  |     |     |      |       |б/н(*)    |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|27.|супутни- | СК22  |Телеклуб  |відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |     |      |       |наміри від  |
|  |     |     |      |       |01.09.2006  |
|  |     |     |      |       |б/н(*)    |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|28.|супутни- | СК23  |Усадьба  |відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |     |      |       |наміри від  |
|  |     |     |      |       |05.09.2006  |
|  |     |     |      |       |б/н(*)    |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|29.|супутни- | СК24  |Здоровое ТВ|відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |     |      |       |наміри від  |
|  |     |     |      |       |05.09.2006  |
|  |     |     |      |       |б/н(*)    |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|30.|супутни- | СК25  |Драйв   |відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |     |      |       |наміри від  |
|  |     |     |      |       |05.09.2006  |
|  |     |     |      |       |б/н(*)    |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|31.|супутни- | СК26  |Охота и  |відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |     |рыбалка  |       |наміри від  |
|  |     |     |      |       |05.09.2006  |
|  |     |     |      |       |б/н(*)    |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|32.|супутни- | СК27  |Ретро   |відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |     |      |       |наміри від  |
|  |     |     |      |       |05.09.2006  |
|  |     |     |      |       |б/н(*)    |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|33.|супутни- | СК28  |Nickelodeon|відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     |      |       |01.02.2006  |
|  |     |     |      |       |N НДк-43/04к |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|34.|супутни- | СК29  |Мультимания|відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     |      |       |01.01.2007 N 3|
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|35.|супутни- | СК30  |Киномания |відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     |      |       |01.01.2007 N 2|
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|36.|супутни- | СК31  |Спас    |відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     |      |       |01.01.2007 N 1|
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|37.|супутни- | СК32  |Индия ТВ  |відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |     |      |       |наміри від  |
|  |     |     |      |       |11.09.2006  |
|  |     |     |      |       |б/н(*)    |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|38.|супутни- | СК33  |Комедия ТВ |відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |     |      |       |наміри від  |
|  |     |     |      |       |11.09.2006  |
|  |     |     |      |       |б/н(*)    |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|39.|супутни- | СК34  |Enter-фільм|відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     |      |       |01.06.2005  |
|  |     |     |      |       |N 3-пк    |
|---+---------+---------+-----------+-------------+--------------|
|40.|супутни- | СК35  |РТР-Планета|відкритий  |Договір від  |
|  |ковий  |     |      |       |01.06.2005  |
|  |     |     |      |       |N 3-пк    |
------------------------------------------------------------------
 
   Провайдер програмної послуги ПП "ТРК "РЕАЛ-АТВ", м. Болград
Одеської  області,  зобов'язаний  забезпечити  всім абонентам
можливість отримання програм універсальної програмної послуги та
включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів
програм.
   Розмір абонентської  плати  (тариф)  за  користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 В.Лазоренко
 
 Заступник начальника
 управління контролю
 та моніторингу                      Ю.Лелюх
 
 В.о. заступника начальника
 ліцензійно-реєстраційного
 управління                       О.Калашнік
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка