Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про видачу ДП "Телекомпанія РТВ" ТОВ "ТРК "РКТ", м. Ровеньки Луганської області, ліцензії провайдера програмної послуги

        НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            22.11.2006 N 960
 
 
         Про видачу ДП "Телекомпанія РТВ"
          ТОВ "ТРК "РКТ", м. Ровеньки
          Луганської області, ліцензії
         провайдера програмної послуги
 
 
   ДП "Телекомпанія РТВ" ТОВ "ТРК "РКТ", м. Ровеньки Луганської
області
   Генеральний директор Тимошенко Світлана Валентинівна
   Юридична адреса:  94700, м. Ровеньки Луганської області,
вул. К. Маркса, 103
 
   Розглянувши заяву Дочірнього підприємства "Телекомпанія РТВ"
Товариства  з  обмеженою  відповідальністю  "Телерадіокомпанія
"Ровеньківські канали телевіщання",  м.  Ровеньки  Луганської
області, про видачу ліцензії провайдера програмної послуги на
визначеній території в м. Ровеньках Луганської області; керуючись
статтями 24, 39, 40, 42, 47 Закону України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями 18, 24 Закону України "Про
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"
( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Видати ліцензію провайдера програмної послуги Дочірньому
підприємству  "Телекомпанія  РТВ"  Товариства  з  обмеженою
відповідальністю  "Телерадіокомпанія  "Ровеньківські  канали
телевіщання",  м. Ровеньки Луганської області, на визначеній
території в м. Ровеньках Луганської області, згідно з додатком,
зазначивши в ліцензії:
   - оператор  телекомунікацій:   ТОВ   "Телерадіокомпанія
"Ровеньківські  канали  телевіщання",  м. Ровеньки Луганської
області;
   - територія розташування (прийому) багатоканальної мережі:
м. Ровеньки Луганської області в межах кварталів: Шахтарський,
Гагаріна, Молодіжний та мікрорайонів: Валентинівка та Міст;
   - місцезнаходження головної станції: м. Ровеньки Луганської
обл., вул. К. Маркса, 103;
   - ресурс багатоканальної мережі - 50 каналів,  із  них
кількість каналів ретрансляції - 50, із них іноземних - 23;
   - кількість домогосподарств на території надання програмних
послуг - 4939.
 
   2. Затвердити  ДП  "Телекомпанія  РТВ"  ТОВ "ТРК "РКТ",
м. Ровеньки Луганської області, загальну концепцію (принципи,
підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції
абонентам), згідно з додатком (підписаним начальником управління
науково-технічного і частотного розвитку, заступником начальника
управління контролю та моніторингу, в.о. заступника начальника
ліцензійно-реєстраційного управління).
 
   3. Програми правовласників (виробників), які не підпадають
під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або
країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне
телебачення ( 994_444 ), включаються до складу програмної послуги
за умови адаптації змісту цих програм до вимог законодавства
України.
 
   4. Зобов'язати ДП "Телекомпанія РТВ"  ТОВ  "ТРК  "РКТ",
м. Ровеньки  Луганської області, протягом 3-х місяців надати
Національній раді документальні підтвердження дотримання вимог
п. 3 цього рішення.
 
   5. Фінансово-економічному  управлінню  при  нарахуванні
ДП "Телекомпанія РТВ" ТОВ "ТРК "РКТ", м. Ровеньки Луганської
області,  ліцензійного  збору  за видачу ліцензії врахувати:
кількість домогосподарств - 4939, ресурс багатоканальної мережі -
50 каналів, кількість каналів ретрансляції - 50, із них іноземних
каналів - 23 (коефіцієнт за ретрансляцію програм  іноземних
телерадіоорганізацій   К   =   10,  програм  вітчизняних
телерадіоорганізацій К = 5)
 
   6. Встановити ДП "Телекомпанія  РТВ"  ТОВ  "ТРК  "РКТ",
м. Ровеньки Луганської області, термін дії ліцензії провайдера
програмної послуги 10 років.
 
   7. Зобов'язати ДП "Телекомпанія РТВ"  ТОВ  "ТРК  "РКТ",
м. Ровеньки Луганської області, надати до Національної ради копії
угод з правовласниками програм, на які надані протоколи про
наміри,  протягом  3-х місяців з моменту отримання ліцензії
Національної ради.
 
   8. Трансляцію (ретрансляцію) програм, на які надані протоколи
про наміри, розпочати після надання документів, які підтверджують
придбання та право на розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого
мовника.*
 
   9. Рекомендувати  ДП "Телекомпанія РТВ" ТОВ "ТРК "РКТ",
м. Ровеньки Луганської області, вжити заходів щодо збільшення
кількості програм вітчизняних телеорганізацій у складі програмної
послуги.
 
   10. Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на
ліцензійний департамент та управління контролю і моніторингу.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального секретаря              І.Курус
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   22.11.2006 N 960
 
 
            ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
       (принципи, підстави добору та перелік)
        програм для ретрансляції (пропозиції
         абонентам) ДП "Телекомпанія РТВ"
       ТОВ "ТРК "РКТ", м. Ровеньки Луганської
        області, які передбачено надавати у
       м. Ровеньках Луганської області в межах
         території розташування (прийому)
          багатоканальної телемережі
 
 
               Пакет
         (перелік) програм універсальної
            програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Канал |     Програма     |  Умови  |
|п/п | (ТВК) | (ТВК) |              |розповсюд- |
|  |прийому |ретранс- |              |ження    |
|  |    | ляції  |              |(доступ) - |
|  |    |     |              |відкритий  |
|  |    |     |              |або     |
|  |    |     |              |кодований  |
|----+--------+---------+---------------------------+------------|
| 1. |  24  |  1  |ДП "Телекомпанія "РТВ"   |відкритий  |
|----+--------+---------+---------------------------+------------|
| 2. |  36  |  2  |АТЗТ "Українська незалежна |відкритий  |
|  |    |     |ТВ корпорація "Інтер"   |      |
|  |    |     |(Інтер)          |      |
|----+--------+---------+---------------------------+------------|
| 3. |  29  |  3  |Національна телекомпанія  |відкритий  |
|  |    |     |України / ТРК "ЕРА"    |      |
|----+--------+---------+---------------------------+------------|
| 4. |  41  |  4  |ТРК "Студія 1+1" (1+1)   |відкритий  |
|----+--------+---------+---------------------------+------------|
| 5. |  49  |  5  |ЗАТ "ТРК "Україна" (ТРК  |відкритий  |
|  |    |     |"Україна")         |      |
|----+--------+---------+---------------------------+------------|
| 6. |  44  |  СК1  |ТОВ "ТС "Служба інформації"|відкритий  |
|  |    |     |(НТН)           |      |
|----+--------+---------+---------------------------+------------|
| 7. |  59  |  СК2  |ТОВ "МКТ "ICTV" (ICTV)   |відкритий  |
|----+--------+---------+---------------------------+------------|
| 8. |  64  |  СК3  |ЗАТ "Новий канал" (Новий  |відкритий  |
|  |    |     |канал)           |      |
------------------------------------------------------------------
 
               ПЕРЕЛІК
          телерадіопрограм та передач,
          які провайдер зобов'язується
          надавати абоненту у складі
            програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал  | Канал | Програма |  Умови  | N і дата  |
|з/п| (ТВК)  | (ТВК) |      |розповсюд- | договору  |
|  | прийому |ретранс- |      |ження    |       |
|  |     | ляції  |      |(доступ) - |       |
|  |     |     |      |відкритий  |       |
|  |     |     |      |або     |       |
|  |     |     |      |кодований  |       |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|1. |супутнико-|  12  |Парламентсь-|відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |кий телека- |      |01.07.2006  |
|  |     |     |нал "Рада" |      |N 279    |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|2. |супутнико-|  СК4  |НБМ     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.09.2006  |
|  |     |     |      |      |N 42-ДР/2006 |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|3. |супутнико-|  СК5  |ТЕТ     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.09.2006  |
|  |     |     |      |      |N 09/6/6   |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|4. |супутнико-|  СК6  |ТОНІС    |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.09.2006  |
|  |     |     |      |      |N 09/6/6   |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|5. |супутнико-|  СК7  |СТБ     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.09.2006  |
|  |     |     |      |      |N 09/6/6   |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|6. |супутнико-|  СК8  |КРТ     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.09.2006  |
|  |     |     |      |      |N 09/6/6   |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|7. |супутнико-|  6  |Enter    |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.10.2006  |
|  |     |     |      |      |N 269-р-ф-м |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|8. |супутнико-|  7  |ТРК "Київ" |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |21.07.2006  |
|  |     |     |      |      |N 196 (1)  |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|9. |супутнико-|  8  |УТР     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |11.08.2006  |
|  |     |     |      |      |N 185    |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|10.|супутнико-|  9  |М1     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.09.2006  |
|  |     |     |      |      |N 09/6/6   |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|11.|супутнико-|  11  |"Г" (ТОВ  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |"ТРК "Глас")|      |27.08.2006  |
|  |     |     |      |      |N 17-р    |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|12.|супутнико-| СК11  |К2     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.09.2006  |
|  |     |     |      |      |N 09/6/6   |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|13.|супутнико-| СК15  |Enter-фільм |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.10.2006  |
|  |     |     |      |      |N 269-р-ф-м |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|14.|супутнико-| СК16  |О-TV    |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |24.07.2006  |
|  |     |     |      |      |N 463    |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|15.|супутнико-|  10  |Кино    |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.09.2006  |
|  |     |     |      |      |N К-032   |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|16.|супутнико-| СК12  |ТВ1     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.08.2006  |
|  |     |     |      |      |N 16-н    |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|17.|супутнико-| СК13  |TDK     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |08.09.2006 N |
|  |     |     |      |      |v6.060902.tdk|
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|18.|супутнико-| СК14  |Наше кино  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |07.08.2006 N |
|  |     |     |      |      |v6.060806.rtv|
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|19.|супутнико-| СК17  |Детский мир |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |07.08.2006 N |
|  |     |     |      |      |v6.060806.rtv|
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|20.|супутнико-| СК18  |NEWS ONE  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.09.2006  |
|  |     |     |      |      |N 43     |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|21.|супутнико-| СК19  |REN TV   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.09.2006  |
|  |     |     |      |      |N 09/6/6   |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|22.|супутнико-| СК20  |TVСі    |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.10.2003  |
|  |     |     |      |      |N v6.060805. |
|  |     |     |      |      |tvci     |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|23.|супутнико-| СК21  |НТВ-Мир   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |31.07.2006  |
|  |     |     |      |      |N 70/08/04  |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|24.|супутнико-| СК22  |Первый   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |канал.   |      |01.10.2006  |
|  |     |     |Всемирная  |      |N 269-пк   |
|  |     |     |сеть    |      |       |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|25.|супутнико-| СК23  |РТР-Планета |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.10.2006  |
|  |     |     |      |      |N 269-р-ф-м |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|26.|супутнико-| СК24  |Style TV  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |24.07.2007 N |
|  |     |     |      |      |v6.060704.stl|
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|27.|супутнико-| СК25  |RU MUSIC  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.10.2006  |
|  |     |     |      |      |N 227    |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|28.|супутнико-| СК26  |Animal   |відкритий  |Протокол про |
|  |вий    |     |Planet   |      |наміри від  |
|  |     |     |      |      |11.09.2006* |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|29.|супутнико-| СК27  |Романтика  |відкритий  |Протокол про |
|  |вий    |     |      |      |наміри від  |
|  |     |     |      |      |03.08.2006  |
|  |     |     |      |      |N 1*     |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|30.|супутнико-| СК28  |Ретро    |відкритий  |Лист від   |
|  |вий    |     |      |      |25.07.2006  |
|  |     |     |      |      |N 122-06 СМ* |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|31.|супутнико-| СК29  |EUROSPORT  |відкритий  |Протокол про |
|  |вий    |     |      |      |наміри від  |
|  |     |     |      |      |03.08.2006  |
|  |     |     |      |      |N 1*     |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|32.|супутнико-| СК30  |Драйв    |відкритий  |Протокол про |
|  |вий    |     |      |      |наміри від  |
|  |     |     |      |      |03.08.2006  |
|  |     |     |      |      |N 1*     |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|33.|супутнико-| СК31  |TV     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |1000 (06.00-|      |01.09.2006  |
|  |     |     |23.00)   |      |N 187/23/2-Н |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|34.|супутнико-| СК32  |Охота и   |відкритий  |Протокол про |
|  |вий    |     |рыбалка   |      |наміри від  |
|  |     |     |      |      |03.08.2006  |
|  |     |     |      |      |N 1*     |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|35.|супутнико-| СК33  |Здоровое ТВ |відкритий  |Протокол про |
|  |вий    |     |      |      |наміри від  |
|  |     |     |      |      |03.08.2006  |
|  |     |     |      |      |N 1*     |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|36.|супутнико-| СК34  |НСТ     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |24.07.2006 N |
|  |     |     |      |      |v6.060703.nst|
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|37.|супутнико-| СК35  |Viasat   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |History   |      |01.09.2006  |
|  |     |     |      |      |N 187/23/2-Н |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|38.|супутнико-| СК36  |Discovery  |відкритий  |Протокол про |
|  |вий    |     |Channel   |      |наміри від  |
|  |     |     |      |      |11.09.2006* |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|39.|супутнико-| СК37  |TV XXI   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.09.2006  |
|  |     |     |      |      |N 187/37-Н  |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|40.|супутнико-| СК38  |Мегаспорт  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.09.2006 N |
|  |     |     |      |      |219/08/06-КО |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|41.|супутнико-| СК39  |Viasat   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |Explorer  |      |01.09.2006  |
|  |     |     |      |      |N 187/23/2-Н |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|42.|супутнико-| СК40  |ТВ 1000   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |Русское кино|      |01.09.2006  |
|  |     |     |      |      |N 187/23/2-Н |
------------------------------------------------------------------
 
   Провайдер програмної послуги ДП "Телекомпанія РТВ" ТОВ "ТРК
"РКТ", м. Ровеньки Луганської області, зобов'язаний забезпечити
всім абонентам  можливість  отримання  програм  універсальної
програмної послуги та включити програми універсальної програмної
послуги до всіх пакетів програм.
 
   Розмір абонентської  плати  (тариф)  за  користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 В.Лазоренко
 
 Заступник начальника управління
 контролю та моніторингу                  Ю.Лелюх
 
 В.о. заступника начальника
 ліцензійно-реєстраційного
 управління                       О.Калашнік
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка