Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про переоформлення ТОВ "ТРК "Ровеньківські канали телевіщання", м. Ровеньки Луганської області, ліцензії (НР N 2360 від 11.11.2005)

        НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            22.11.2006 N 961
 
 
      Про переоформлення ТОВ "ТРК "Ровеньківські
      канали телевіщання", м. Ровеньки Луганської
      області, ліцензії (НР N 2360 від 11.11.2005)
 
 
   ТОВ "ТРК "Ровеньківські канали телевіщання", м. Ровеньки
Луганської області
   Генеральний директор Тимошенко Олександр Вікторович
   Юридична адреса: 94700, м. Ровеньки Луганської  області,
вул. К. Маркса, 103
 
   Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю
"Телерадіокомпанія "Ровеньківські канали телевіщання", м. Ровеньки
Луганської області, про переоформлення ліцензії НР N 2360 від
11.11.2005 р. у зв'язку зі  збільшенням  кількості  каналів
ретрансляції до 50 каналів, із них зменшення іноземних каналів до
23; зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та
перелік)  програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) та
збільшенням кількості домогосподарств з 5550 до 6250; керуючись
статтями 24, 39, 40, 42, 47 Закону України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями 18, 24 Закону України "Про
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"
( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Переоформити ліцензію НР N 2360 від  11.11.2005  р.
Товариства  з  обмеженою  відповідальністю  "Телерадіокомпанія
"Ровеньківські канали телевіщання",  м.  Ровеньки  Луганської
області, у зв'язку зі збільшенням кількості каналів ретрансляції
до 50 каналів, із них зменшення іноземних каналів до 23; зміною
загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм
для ретрансляції (пропозиції абонентам) та збільшенням кількості
домогосподарств з 5550 до 6250, та приведенням діяльності у
відповідність до вимог Закону України  "Про  телебачення  і
радіомовлення" (  3759-12  ),  згідно з додатком (підписаним
начальником управління науково-технічного і частотного розвитку,
заступником начальника  управління  контролю  та  моніторингу,
в.о. заступника начальника ліцензійно-реєстраційного управління),
зазначивши в ліцензії:
   - ресурс багатоканальної мережі - 50 каналів,  із  них
кількість каналів ретрансляції - 50, в тому числі іноземних
каналів - 23;
   - кількість  домогосподарств  на  території  розташування
багатоканальної мережі - 6250.
 
   2. Програми правовласників (виробників), які не підпадають
під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або
країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне
телебачення ( 994_444 ), включаються до складу програмної послуги
за умови адаптації змісту цих програм до вимог законодавства
України.
 
   3. Зобов'язати  ТОВ  "ТРК "РКТ", м. Ровеньки Луганської
області,  протягом  3-х  місяців  надати  Національній  раді
документальні підтвердження дотримання вимог п. 2 цього рішення.
 
   4. Фінансово-економічному управлінню нарахувати ліцензійний
збір за внесення змін до ліцензії:
 
   4.1. за зміну загальної концепції (принципи, підстави добору
та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) - в
розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   4.2. враховуючи раніше  сплачені  кошти,  за  збільшення
кількості домогосподарств з 5550 до 6250, збільшення кількості
каналів ретрансляції до 50 каналів, із них зменшення іноземних
каналів до 23 (коефіцієнт за ретрансляцію програм іноземних
телерадіоорганізацій  К  =   10,   програм   вітчизняних
телерадіоорганізацій К = 5).
 
   5. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ТОВ "ТРК "РКТ", м. Ровеньки Луганської області, ліцензію
провайдера програмної   послуги,   термін   дії   -   до
12 червня 2007 року.
 
   6. Зобов'язати ТОВ "ТРК "РКТ", м.  Ровеньки  Луганської
області, надати до Національної ради копії угод з правовласниками
програм, на які надані протоколи про наміри, протягом 3-х місяців
з моменту отримання ліцензії Національної ради.
 
   7. Трансляцію (ретрансляцію) програм, на які надані протоколи
про наміри, розпочати після надання документів, які підтверджують
придбання та право на розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого
мовника.*
 
   8. Вилучити ліцензію  НР  N  2360  від  11.11.2005  р.
ТОВ "ТРК "РКТ", м. Ровеньки Луганської області, та вважати її
недійсною.
 
   9. Рекомендувати ТОВ "ТРК "РКТ", м. Ровеньки Луганської
області,  вжити  заходів  щодо  збільшення кількості програм
вітчизняних телеорганізацій у складі програмної послуги.
 
   10. Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на
ліцензійний департамент та управління контролю і моніторингу.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального секретаря              І.Курус
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   22.11.2006 N 961
 
 
            ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
       (принципи, підстави добору та перелік)
     програм для ретрансляції (пропозиції абонентам)
     ТОВ "ТРК "РКТ", м. Ровеньки Луганської області,
       які передбачено надавати у м. Ровеньках
    Луганської області в межах території розташування
        (прийому) багатоканальної телемережі
 
 
               Пакет
         (перелік) програм універсальної
            програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Канал  |    Програма     |  Умови  |
|п/п | (ТВК) | (ТВК)  |             |розповсюд- |
|  |прийому |ретрансля-|             |ження    |
|  |    | ції   |             |(доступ) - |
|  |    |     |             |відкритий  |
|  |    |     |             |або     |
|  |    |     |             |кодований  |
|----+--------+----------+--------------------------+------------|
|1. | 24  |  1   |ДП "Телекомпанія "РТВ"  |відкритий  |
|----+--------+----------+--------------------------+------------|
|2. | 36  |  2   |АТЗТ "Українська незалежна|відкритий  |
|  |    |     |ТВ корпорація "Інтер"   |      |
|  |    |     |(Інтер)          |      |
|----+--------+----------+--------------------------+------------|
|3. | 29  |  3   |Національна телекомпанія |відкритий  |
|  |    |     |України / ТРК "ЕРА"    |      |
|----+--------+----------+--------------------------+------------|
|4. | 41  |  4   |ТРК "Студія 1+1" (1+1)  |відкритий  |
|----+--------+----------+--------------------------+------------|
|5. | 49  |  5   |ЗАТ "ТРК "Україна" (ТРК  |відкритий  |
|  |    |     |"Україна")        |      |
|----+--------+----------+--------------------------+------------|
|6. | 44  |  СК1  |ТОВ "ТС "Служба      |відкритий  |
|  |    |     |інформації" (НТН)     |      |
|----+--------+----------+--------------------------+------------|
|7. | 59  |  СК2  |ТОВ "МКТ "ICTV" (ICTV)  |відкритий  |
|----+--------+----------+--------------------------+------------|
|8. | 64  |  СК3  |ЗАТ "Новий канал" (Новий |відкритий  |
|  |    |     |канал)          |      |
------------------------------------------------------------------
 
               ПЕРЕЛІК
          телерадіопрограм та передач,
       які провайдер зобов'язується надавати
        абоненту у складі програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал  | Канал  | Програма  |  Умови  | N і дата |
|з/п| (ТВК)  | (ТВК)  |      |розповсюд- | договору  |
|  | прийому |ретрансля-|      |ження    |      |
|  |     | ції   |      |(доступ) - |      |
|  |     |     |      |відкритий  |      |
|  |     |     |      |або     |      |
|  |     |     |      |кодований  |      |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|1. |супутнико-|  12   |Парламентсь-|відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |кий телека- |      |31.03.2005 |
|  |     |     |нал "Рада" |      |N 391    |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|2. |супутнико-|  СК4  |НБМ     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |02.09.2002 |
|  |     |     |      |      |N 09/33   |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|3. |супутнико-|  СК5  |ТЕТ     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |02.09.2002 |
|  |     |     |      |      |N 09/33   |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|4. |супутнико-|  СК6  |ТОНІС    |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |02.09.2002 |
|  |     |     |      |      |N 09/33   |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|5. |супутнико-|  СК7  |СТБ     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |02.09.2002 |
|  |     |     |      |      |N 09/33   |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|6. |супутнико-|  СК8  |КРТ     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |02.09.2002 |
|  |     |     |      |      |N 09/33   |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|7. |супутнико-|  6   |Enter    |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |10.09.2003 |
|  |     |     |      |      |N 99-р-ф-м |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|8. |супутнико-|  7   |ТРК "Київ" |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.07.2005 |
|  |     |     |      |      |б/на    |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|9. |супутнико-|  8   |УТР     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.06.2005 |
|  |     |     |      |      |N 133    |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|10.|супутнико-|  9   |М1     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |02.09.2002 |
|  |     |     |      |      |N 09/33   |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|11.|супутнико-|  11   |"Г" (ТОВ  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |"ТРК    |      |15.04.2006 |
|  |     |     |"Глас")   |      |N 8     |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|12.|супутнико-| СК11  |К2     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.12.2004 |
|  |     |     |      |      |N 101-ИВК  |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|13.|супутнико-| СК15  |Enter-фільм |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |10.09.2003 |
|  |     |     |      |      |N 99-р-ф-м |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|14.|супутнико-| СК16  |О-TV    |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.08.2003 |
|  |     |     |      |      |N 289    |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|15.|супутнико-|  10   |Кино    |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.09.2006 |
|  |     |     |      |      |N К-033   |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|16.|супутнико-| СК12  |ТВ1     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.05.2006 |
|  |     |     |      |      |б/на    |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|17.|супутнико-| СК13  |TDK     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.10.2003 |
|  |     |     |      |      |N v6.031060.|
|  |     |     |      |      |itra    |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|18.|супутнико-| СК14  |Наше кино  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.02.2004 |
|  |     |     |      |      |N v6.040201.|
|  |     |     |      |      |n.ka    |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|19.|супутнико-| СК17  |Детский мир |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.02.2004 |
|  |     |     |      |      |N v6.040201.|
|  |     |     |      |      |n.ka    |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|20.|супутнико-| СК18  |NEWS ONE  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |25.09.2006 |
|  |     |     |      |      |N 63    |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|21.|супутнико-| СК19  |REN TV   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |02.09.2002 |
|  |     |     |      |      |N 09/33   |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|22.|супутнико-| СК20  |TVСі    |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.10.2003 |
|  |     |     |      |      |N v6.031058.|
|  |     |     |      |      |tvca    |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|23.|супутнико-| СК21  |НТВ-Мир   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.08.2004 |
|  |     |     |      |      |N 40/08/04 |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|24.|супутнико-| СК22  |Первый   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |канал.   |      |01.02.2005 |
|  |     |     |Всемирная  |      |N 99-пк   |
|  |     |     |сеть    |      |      |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|25.|супутнико-| СК23  |РТР-Планета |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |10.09.2003 |
|  |     |     |      |      |N 99-р-ф-м |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|26.|супутнико-| СК24  |Style TV  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |15.04.2005 |
|  |     |     |      |      |N v6.050406.|
|  |     |     |      |      |stla    |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|27.|супутнико-| СК25  |RU MUSIC  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.05.2006 |
|  |     |     |      |      |N 175    |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|28.|супутнико-| СК26  |Animal   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |Planet   |      |01.10.2003 |
|  |     |     |      |      |б/н     |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|29.|супутнико-| СК27  |Романтика  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.10.2003 |
|  |     |     |      |      |б/на    |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|30.|супутнико-| СК28  |Ретро    |відкритий  |Лист від  |
|  |вий    |     |      |      |21.09.2006 |
|  |     |     |      |      |N 21/09/113*|
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|31.|супутнико-| СК29  |EUROSPORT  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.10.2003 |
|  |     |     |      |      |б/на    |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|32.|супутнико-| СК30  |Драйв    |відкритий  |Лист від  |
|  |вий    |     |      |      |21.09.2006 |
|  |     |     |      |      |N 21/09/113*|
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|33.|супутнико-| СК31  |TV     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |1000 (06.00-|      |01.10.2006 |
|  |     |     |23.00)   |      |N 09/33   |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|34.|супутнико-| СК32  |Охота и   |відкритий  |Лист від  |
|  |вий    |     |рыбалка   |      |21.09.2006 |
|  |     |     |      |      |N 21/09/113*|
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|35.|супутнико-| СК33  |Здоровое ТВ |відкритий  |Лист від  |
|  |вий    |     |      |      |21.09.2006 |
|  |     |     |      |      |N 21/09/113*|
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|36.|супутнико-| СК34  |НСТ     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |08.09.2005 |
|  |     |     |      |      |N v6.050907.|
|  |     |     |      |      |nsta    |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|37.|супутнико-| СК35  |Viasat   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |History   |      |01.10.2006 |
|  |     |     |      |      |N 09/33   |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|38.|супутнико-| СК36  |Discovery  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |Channel   |      |01.10.2003 |
|  |     |     |      |      |б/на    |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|39.|супутнико-| СК37  |TV XXI   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.10.2003 |
|  |     |     |      |      |б/на    |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|40.|супутнико-| СК38  |Мегаспорт  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.11.2005 |
|  |     |     |      |      |N 4/11/05-КО|
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|41.|супутнико-| СК39  |Viasat   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |Explorer  |      |01.10.2006 |
|  |     |     |      |      |N 09/33   |
|---+----------+----------+------------+------------+------------|
|42.|супутнико-| СК40  |ТВ 1000   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |Русское   |      |01.10.2006 |
|  |     |     |кино    |      |N 09/33   |
------------------------------------------------------------------
 
   Провайдер програмної послуги ТОВ "ТРК "РКТ", м. Ровеньки
Луганської  області,  зобов'язаний забезпечити всім абонентам
можливість отримання програм універсальної програмної послуги та
включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів
програм.
 
   Розмір абонентської  плати  (тариф)  за  користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
 
 Начальник
 управління науково-технічного
 і частотного розвитку                 В.Лазоренко
 
 Заступник начальника управління
 контролю та моніторингу                  Ю.Лелюх
 
 В.о. заступника начальника
 ліцензійно-реєстраційного
 управління                       О.Калашнік
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка