Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про переоформлення ТОВ Телерадіокомпанія "Рівне ТВМ", м. Рівне, ліцензії (НР N 2218 від 17.06.2005)

        НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            22.11.2006 N 977
 
 
       Про переоформлення ТОВ Телерадіокомпанія
         "Рівне ТВМ", м. Рівне, ліцензії
          (НР N 2218 від 17.06.2005)
 
 
   ТОВ Телерадіокомпанія "Рівне ТВМ", м. Рівне
   Генеральний директор Марисюк Микола Федорович
   Адреса: 33028, м. Рівне, вул. Остафова, 27, оф. 309
 
   Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю
Телерадіокомпанія "Рівне ТВМ", м. Рівне, про  переоформлення
ліцензії НР N 2218 від 17.06.2005 р. у зв'язку зі збільшенням
ресурсу багатоканальної телемережі з 34 до 48 каналів, збільшенням
каналів ретрансляції з 33 до 48 каналів, із них іноземних до 24,
зміною юридичної адреси,  затвердженням  загальної  концепції
(принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції
(пропозиції абонентам), керуючись статтями 1, 23, 24, 27, 28, 31,
39, 40, 42, 47 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ), статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду
України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ),
Національна рада В И Р І Ш И Л А:
 
   Переоформити ліцензію НР N 2218 від 17.06.2005 року ТОВ ТРК
"Рівне  ТВМ",  м.  Рівне, у зв'язку зі збільшенням ресурсу
багатоканальної телемережі з 34 до 48 каналів, збільшенням каналів
ретрансляції з 33 до 48 каналів, із них іноземних до 24, зміною
юридичної адреси, затвердженням загальної концепції (принципи,
підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції
абонентам), зазначивши в ліцензії:
   - ресурс багатоканальної мережі - 48 каналів.
 
   2. Затвердити  ТОВ ТРК "Рівне ТВМ", м. Рівне, загальну
концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для
ретрансляції (пропозиції абонентам), які передбачено надавати у
складі програмної  послуги  згідно  з  додатком  (підписаним
начальником управління науково-технічного і частотного розвитку,
заступником начальника управління контролю та моніторингу).
 
   3. Програми правовласників програм (виробників), які  не
підпадають під юрисдикцію країни, що входить до Європейського
Союзу, або країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про
транскордонне телебачення ( 994_444 ), включаються до складу
програмної послуги за умови адаптації їх змісту  до  вимог
законодавства України.
 
   4. Зобов'язати ТОВ ТРК "Рівне ТВМ", м. Рівне, протягом 3-х
місяців надати Національній раді України з питань телебачення і
радіомовлення документальні підтвердження дотримання вимог п. 3
цього рішення.
 
   5. Зобов'язати ТОВ ТРК "Рівне ТВМ", м. Рівне, надати до
Національної ради копії угод з правовласниками програм, на які
надані протоколи про наміри, протягом трьох місяців з моменту
отримання ліцензії Національної ради.
 
   6. Трансляцію (ретрансляцію) програм, на які надані протоколи
про наміри, розпочати після надання документів, які підтверджують
придбання та право на розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого
мовника(*).
 
   7. Фінансово-економічному управлінню нарахувати ліцензійний
збір за внесення змін до ліцензії:
 
   7.1. за зміну загальної концепції (принципи, підстави добору
та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) - в
розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   7.2. враховуючи  раніше  сплачені  кошти  та  кількість
домогосподарств - 4500, збільшення ресурсу багатоканальної мережі
з 34 до 48 каналів, збільшення кількості каналів ретрансляції з 33
до 48 каналів, із них іноземних каналів до 24 (коефіцієнт за
ретрансляцію  програм іноземних телерадіоорганізацій К = 10,
програм вітчизняних телерадіоорганізацій К = 5).
 
   8. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати  ТОВ ТРК "Рівне ТВМ", м. Рівне, ліцензію провайдера
програмної послуги, термін дії - до 25 грудня 2012 року.
 
   9. Вилучити ліцензію НР N 2218 від 17.06.2005 року ТОВ ТРК
"Рівне ТВМ", м. Рівне, та вважати її недійсною.
 
   10. Рекомендувати ТОВ ТРК "Рівне ТВМ", м. Рівне, вжити
заходів  щодо  збільшення  кількості  програм  вітчизняних
телеорганізацій у складі програмної послуги.
 
   11. Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на
ліцензійний департамент та управління контролю та моніторингу.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального
 секретаря                         І.Курус
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   20.11.2006 N 977
 
 
            ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
       (принципи, підстави добору та перелік)
     програм для ретрансляції (пропозиції абонентам),
     які передбачено надавати ТОВ ТРК "Рівне ТВМ",
       м. Рівне, у складі програмної послуги
         у м. Рівному в межах території
           розташування (прийому)
          багатоканальної телемережі
 
 
             Пакет (перелік)
       програм універсальної програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Канал |     Програма     |  Умови   |
|п/п| (ТВК) | (ТВК) |             |розповсюдження|
|  | прийому |ретранс-|             | (доступ) - |
|  |     | ляції |             | відкритий  |
|  |     |    |             |   або   |
|  |     |    |             | кодований  |
|---+---------+--------+--------------------------+--------------|
|1. |  37  |  4  |ТОВ "МКТ "ICTV" (ICTV)  | відкритий  |
|---+---------+--------+--------------------------+--------------|
|2. |  32  |  5  |ТОВ "ТРК Рівне-1"     | відкритий  |
|---+---------+--------+--------------------------+--------------|
|3. |  51  |  СК2 |ЗАТ "Новий канал" /    | відкритий  |
|  |     |    |Рівненська ОДТРК     |       |
|---+---------+--------+--------------------------+--------------|
|4. |  43  |  СК3 |ЗАТ "Телекомпанія "ТЕТ"  | відкритий  |
|  |     |    |(ТЕТ)           |       |
|---+---------+--------+--------------------------+--------------|
|5. |  59  |  СК4 |Рівненська ОДТРК     | відкритий  |
|---+---------+--------+--------------------------+--------------|
|6. |  47  |  СК5 |ТОВ "ТРО "Мульті Медіа  | відкритий  |
|  |     |    |Сервіс" (Мегаспорт)    |       |
|---+---------+--------+--------------------------+--------------|
|7. |  57  |  СК7 |ЗАТ "Телеодин" (М1)    | відкритий  |
|---+---------+--------+--------------------------+--------------|
|8. |  64  |  СК8 |ЗАТ "ТРК "Україна"    | відкритий  |
|  |     |    |(Україна ТРК)       |       |
|---+---------+--------+--------------------------+--------------|
|9. |  10  |  6  |ЗАТ "ММЦ-СТБ" (С)     | відкритий  |
|---+---------+--------+--------------------------+--------------|
|10.|  27  |  7  |ТРК "Студія "1+1" у формі | відкритий  |
|  |     |    |ТОВ            |       |
|---+---------+--------+--------------------------+--------------|
|11.|  39  |  9  |АТЗТ "УНТВ-корпорація"  | відкритий  |
|  |     |    |(Інтер)          |       |
|---+---------+--------+--------------------------+--------------|
|12.|  3  |  11  |Національна телекомпанія | відкритий  |
|  |     |    |України / ТОВ "ТРК "Ера" |       |
|---+---------+--------+--------------------------+--------------|
|13.|  49  |  12  |ПІІ у формі ТОВ "ТРК "НБМ"| відкритий  |
|  |     |    |("5")           |       |
------------------------------------------------------------------
 
               Перелік
          телерадіопрограм та передач,
       які провайдер зобов'язується надавати
        абоненту у складі програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал |  Канал  | Програми |  Умови  |Номер та дата|
|п/п|прийому |конвертува-|      |розповсюджен-|  дозволу  |
|  |    |  ння   |      |ня (доступ) -|       |
|  |    |      |      | відкритий |       |
|  |    |      |      |   або   |       |
|  |    |      |      | кодований |       |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|14.|супутни-|  СК11  |Парламент- | відкритий  |Ліцензійний |
|  |ковий  |      |  ський  |       |договір від |
|  |    |      | телеканал |       |04.11.2004  |
|  |    |      | "РАДА"  |       |N 447    |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|15.|супутни-|  21   | Viasat  | відкритий  |Договір від |
|  |ковий  |      | History |       |17.07.2006  |
|  |    |      |      |       |N 198-06V  |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|16.|супутни-|  22   |  O-TV  | відкритий  |Договір від |
|  |ковий  |      |      |       |12.03.2002 р.|
|  |    |      |      |       |N 57     |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|17.|супутни-|  23   |РТР-Планета| відкритий  |Договір від |
|  |ковий  |      |      |       |01.01.2004 р.|
|  |    |      |      |       |N 137-Р-Ф-М |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|18.|супутни-|  24   | Первый  | відкритий  |Договір від |
|  |ковий  |      | канал.  |       |01.03.2005 р.|
|  |    |      | Всемирная |       |N 137-пк   |
|  |    |      |  сеть  |       |       |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|19.|супутни-|  25   |  NGC(*) | відкритий  |Лист від   |
|  |ковий  |      |      |       |04.09.2006 р.|
|  |    |      |      |       |N 3047    |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|20.|супутни-|  26   |  RTVi  | відкритий  |Субліцензійна|
|  |ковий  |      |      |       |угода від  |
|  |    |      |      |       |01.01.2005 р.|
|  |    |      |      |       |N 16/05   |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|21.|супутни-|  28   | ТВ-1000 з | відкритий  |Договір від |
|  |ковий  |      | 06.00 до |       |03.03.2006 р.|
|  |    |      |  23.00  |       |N 169-06V  |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|22.|супутни-|  29   |  К1   | відкритий  |Договір від |
|  |ковий  |      |      |       |01.01.2004 р.|
|  |    |      |      |       |N 011005-КР/ |
|  |    |      |      |       |К1      |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|23.|супутни-|  30   |  24   | відкритий  |Договір від |
|  |ковий  |      |      |       |22.08.2006 р.|
|  |    |      |      |       |б/н     |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|24.|супутни-|  31   |Enter-фільм| відкритий  |Договір від |
|  |ковий  |      |      |       |01.01.2004 р.|
|  |    |      |      |       |N 137-Р-Ф-М |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|25.|супутни-|  33   |Enter-   | відкритий  |Договір   |
|  |ковий  |      |музика   |       |01.12.2005  |
|  |    |      |      |       |р. N 137   |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|26.|супутни-|  34   | Наше Кино | відкритий  |Субліцензійна|
|  |ковий  |      |      |       |угода від  |
|  |    |      |      |       |01.01.2005 р.|
|  |    |      |      |       |N 16/05   |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|27.|супутни-|  35   |  К2   | відкритий  |Договір від |
|  |ковий  |      |      |       |01.10.2005  |
|  |    |      |      |       |N 011005-КР/ |
|  |    |      |      |       |К2      |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|28.|супутни-|  36   |Детский Мир| відкритий  |Субліцензійна|
|  |ковий  |      |      |       |угода від  |
|  |    |      |      |       |01.01.2005 р.|
|  |    |      |      |       |N 16/05   |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|29.|супутни-|  38   | Viasat  | відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |      |Explorer(*)|       |наміри від  |
|  |    |      |      |       |23.08.2006 р.|
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|30.|супутни-|  40   | EuroSport | відкритий  |Договір   |
|  |ковий  |      |      |       |01.11.2004  |
|  |    |      |      |       |N VII/32/05. |
|  |    |      |      |       |013684    |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|31.|супутни-|  41   | BBC World | відкритий  |Договір   |
|  |ковий  |      |      |       |01.06.2003 р.|
|  |    |      |      |       |N 06/03   |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|32.|супутни-|  42   |ТРК "Київ" | відкритий  |Договір від |
|  |ковий  |      |      |       |08.09.2004 р.|
|  |    |      |      |       |б/н     |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|33.|супутни-|  44   |  Тоніс  | відкритий  |Ліцензійний |
|  |ковий  |      |      |       |договір від |
|  |    |      |      |       |04.11.2004 р.|
|  |    |      |      |       |N 111-Л   |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|34.|супутни-|  45   |Fashion TV | відкритий  |Договір від |
|  |ковий  |      |      |       |01.11.2004  |
|  |    |      |      |       |N 137-ФТ   |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|35.|супутни-|  46   | Hallmark | відкритий  |Ліцензійна  |
|  |ковий  |      |      |       |угода від  |
|  |    |      |      |       |11.04.2006 р.|
|  |    |      |      |       |N 99-06СМ  |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|36.|супутни-|  48   |  КРТ  | відкритий  |Договір від |
|  |ковий  |      |      |       |01.10.2004 р.|
|  |    |      |      |       |N 141    |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|37.|супутни-|  50   | Настоящее | відкритий  |Угода від  |
|  |ковий  |      |смешное ТВ |       |01.09.2006  |
|  |    |      |      |       |N k1.060901. |
|  |    |      |      |       |nst     |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|38.|супутни-|  52   |НТВ-Мир(*) | відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |      |      |       |наміри від  |
|  |    |      |      |       |30.08.2006 р.|
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|39.|супутни-|  53   |  ТВ-1  | відкритий  |Договір   |
|  |ковий  |      |      |       |01.07.06р.  |
|  |    |      |      |       |N 59/38-Н  |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|40.|супутни-|  55   | Ren-TV  | відкритий  |Договір   |
|  |ковий  |      |      |       |10.07.2006 р.|
|  |    |      |      |       |N РН-34/06-к |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|41.|супутни-|  56   |ТВ Беларусь| відкритий  |Договір від |
|  |ковий  |      |      |       |28.08.2006 р.|
|  |    |      |      |       |б/н     |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|42.|супутни-|  58   | Охота и | відкритий  |Ліцензійна  |
|  |ковий  |      | рыбалка |       |угода від  |
|  |    |      |      |       |25.10.2006  |
|  |    |      |      |       |N 151-06СМ  |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|43.|супутни-|  60   | Усадьба | відкритий  |Ліцензійна  |
|  |ковий  |      |      |       |угода від  |
|  |    |      |      |       |25.10.2006  |
|  |    |      |      |       |N 151-06СМ  |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|44.|супутни-|  62   | Рамблер | відкритий  |Договір від |
|  |ковий  |      |      |       |01.11.2006  |
|  |    |      |      |       |N 177-Рамблер|
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|45.|супутни-|  63   | Discovery | відкритий  |Договір   |
|  |ковий  |      |      |       |01.11.2004  |
|  |    |      |      |       |б/н     |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|46.|супутни-|  64   |  Драйв  | відкритий  |Ліцензійна  |
|  |ковий  |      |      |       |угода від  |
|  |    |      |      |       |25.10.2006  |
|  |    |      |      |       |N 151-06СМ  |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|47.|супутни-|  65   | Здоровое | відкритий  |Ліцензійна  |
|  |ковий  |      |телевидение|       |угода від  |
|  |    |      |      |       |25.10.2006  |
|  |    |      |      |       |N 151-06СМ  |
|---+--------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|48.|супутни-|  66   |  Ретро  | відкритий  |Ліцензійна  |
|  |ковий  |      |      |       |угода від  |
|  |    |      |      |       |25.10.2006  |
|  |    |      |      |       |N 151-06СМ  |
------------------------------------------------------------------
 
   Провайдер програмної послуги ТОВ ТРК "Рівне ТВМ", м. Рівне,
зобов'язаний забезпечити всім абонентам можливість  отримання
програм універсальної програмної послуги та включити програми
універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.
   Розмір абонентської  плати  (тариф)  за  користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 В.Лазоренко
 
 Заступник начальника
 управління контролю
 та моніторингу                      Ю.Лелюх
 
 В.о. заступника начальника
 ліцензійно-реєстраційного
 управління                       О.Калашнік
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка