Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про переоформлення Фірмі "ІКС" у формі ТОВ, м. Кіровоград, ліцензії (НР N 2284 від 25.07.2005)

        НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            22.11.2006 N 979
 
 
         Про переоформлення Фірмі "ІКС"
        у формі ТОВ, м. Кіровоград, ліцензії
          (НР N 2284 від 25.07.2005)
 
 
   Фірма "ІКС" у формі ТОВ, м. Кіровоград
   Керівник Нікітін Микола Миколайович
   Юридична адреса: м. Кіровоград, вул. Маланюка, 7, кв. 1
 
   Розглянувши заяву Фірми "ІКС" у формі ТОВ, м. Кіровоград, про
переоформлення ліцензії НР N 2284 від 25.07.2005 р. у зв'язку зі
збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 55 каналів,
кількості каналів ретрансляції до 55 каналів, із них іноземних
каналів до 27; зміною загальної концепції (принципи, підстави
добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам)
та уточненням території, керуючись статтями 24, 39, 40, 42, 47
Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ),
статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна
рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Переоформити ліцензію НР N 2284 від 25.07.2005 р. Фірми
"ІКС" у формі ТОВ, м. Кіровоград, у зв'язку зі збільшенням ресурсу
багатоканальної  телемережі до 55 каналів, кількості каналів
ретрансляції до 55 каналів, із них іноземних каналів до 27; зміною
загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм
для ретрансляції (пропозиції абонентам) та уточненням території та
у зв'язку  з приведенням ліцензії Фірми "ІКС" у формі ТОВ,
м. Кіровоград, у відповідність до вимог Закону України "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), зазначивши в ліцензії:
   - ресурс багатоканальної мережі - 55 каналів,  із  них
кількість каналів ретрансляції - 55, в тому числі кодованих
каналів - 33, іноземних каналів - 27;
   - територія  розташування  багатоканальної  мережі  -
м. Кіровоград в межах Ленінського та Кіровського районів.
 
   2. Затвердити Фірмі "ІКС" у формі ТОВ, м.  Кіровоград,
загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм
для ретрансляції (пропозиції абонентам), які передбачено надавати
у  складі  програмної послуги згідно з додатком (підписаним
начальником управління науково-технічного і частотного розвитку,
заступником начальника  управління  контролю  та  моніторингу,
в.о. заступника начальника ліцензійно-реєстраційного управління).
 
   3. Програми правовласників (виробників), які не підпадають
під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або
країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне
телебачення ( 994_444 ), включаються до складу програмної послуги
за умови адаптації змісту цих програм до вимог законодавства
України.
 
   4. Зобов'язати Фірму "ІКС" у формі ТОВ, м. Кіровоград,
протягом 3-х місяців надати Національній раді  документальні
підтвердження дотримання вимог п. 3 цього рішення.
 
   5. Фінансово-економічному управлінню нарахувати ліцензійний
збір за внесення змін до ліцензії:
 
   5.1. за зміну загальної концепції (принципи, підстави добору
та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) - в
розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   5.2. враховуючи раніше сплачені кошти:
   5.2.1. враховуючи  кількість  домогосподарств  3978  та
ретрансляцію програм з урахуванням кодованих телеканалів, ресурс
мережі - 55 каналів, збільшення кількості каналів ретрансляції до
55, з них збільшення іноземних каналів до 27 (коефіцієнт за
ретрансляцію  програм іноземних телерадіоорганізацій К = 10,
програм вітчизняних телерадіоорганізацій К = 5);
   5.2.2. враховуючи  кількість домогосподарств 3983, ресурс
мережі - 22 канали, кількість каналів ретрансляції - 22, із них
іноземних  каналів  - 2 (коефіцієнт за ретрансляцію програм
іноземних телерадіоорганізацій К = 10,  програм  вітчизняних
телерадіоорганізацій К = 5).
 
   6. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати Фірмі "ІКС" у формі ТОВ, м. Кіровоград, ліцензію провайдера
програмної послуги, термін дії - до 10 листопада 2013 року.
 
   7. Зобов'язати Фірму "ІКС" у формі ТОВ, м. Кіровоград, надати
до Національної ради копії угод з правовласниками програм, на які
надані протоколи про наміри, протягом 3-х місяців з моменту
отримання ліцензії Національної ради.
 
   8. Трансляцію (ретрансляцію) програм, на які надані протоколи
про наміри, розпочати після надання документів, які підтверджують
придбання та право на розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого
мовника.(*)
 
   9. Вилучити ліцензію НР N 2284 від 25.07.2005 р. Фірми "ІКС"
у формі ТОВ, м. Кіровоград, та вважати її недійсною.
 
   10. Рекомендувати Фірмі "ІКС" у формі ТОВ, м. Кіровоград,
вжити  заходів щодо збільшення кількості програм вітчизняних
телеорганізацій у складі програмної послуги.
 
   11. Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на
ліцензійний департамент та управління контролю і моніторингу.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального
 секретаря                         І.Курус
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   22.11.2006 N 979
 
 
            ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
          (принципи, підстави добору
        та перелік) програм для ретрансляції
      (пропозиції абонентам) Фірми "ІКС" у формі
      ТОВ, м. Кіровоград, які передбачено надавати
        у м. Кіровограді в межах території
           розташування (прийому)
          багатоканальної телемережі
 
 
             Пакет (перелік)
       програм універсальної програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Канал |    Програма     |  Умови   |
|п/п | (ТВК) | (ТВК) |             |розповсюдження|
|  |прийому |ретранс- |             | (доступ) - |
|  |    | ляції |             |відкритий або |
|  |    |     |             | кодований  |
|----+--------+---------+-------------------------+--------------|
| 1. |  6  |  1  |Національна телекомпанія | відкритий  |
|  |    |     |України / ТРК "ЕРА"   |       |
|----+--------+---------+-------------------------+--------------|
| 2. |  50  |  2  |ЗАТ "ММЦ СТБ" ("С")   | відкритий  |
|----+--------+---------+-------------------------+--------------|
| 3. |  26  |  3  |ТОВ "МКТ "ICTV" (ICTV)  | відкритий  |
|----+--------+---------+-------------------------+--------------|
| 4. |  48  |  4  |ЗАТ "Новий канал" (Новий | відкритий  |
|  |    |     |канал)          |       |
|----+--------+---------+-------------------------+--------------|
| 5. |  37  |  5  |Кіровоградська ОДТРК   | відкритий  |
|  |    |     |("ТК")          |       |
|----+--------+---------+-------------------------+--------------|
| 6. |  58  |  СК2  |ЗАТ "Телеодин" (М1)   | відкритий  |
|----+--------+---------+-------------------------+--------------|
| 7. |  35  |  СК3  |ЗАТ "ТРК "Україна" (ТРК | відкритий  |
|  |    |     |"Україна")        |       |
|----+--------+---------+-------------------------+--------------|
| 8. |  31  |  СК4  |ТОВ ТРК "Стимул" (ТБ   | відкритий  |
|  |    |     |Стимул)         |       |
|----+--------+---------+-------------------------+--------------|
| 9. |  24  |  СК6  |ТОВ "Телекомпанія "TTV" | відкритий  |
|  |    |     |("ttv")         |       |
|----+--------+---------+-------------------------+--------------|
|10. |  11  |  7  |АТЗТ "Українська     | відкритий  |
|  |    |     |незалежна ТВ корпорація |       |
|  |    |     |"Інтер" (Інтер)     |       |
|----+--------+---------+-------------------------+--------------|
|11. |  60  |  8  |ВАТ "Київтелемонтаж"   | відкритий  |
|  |    |     |("К1")          |       |
|----+--------+---------+-------------------------+--------------|
|12. |  21  |  9  |ТРК "Студія 1+1" (1+1)  | відкритий  |
|----+--------+---------+-------------------------+--------------|
|13. |  43  |  10  |ЗАТ "Телекомпанія "ТЕТ" |       |
|  |    |     |("ТЕТ")         |       |
|----+--------+---------+-------------------------+--------------|
|14. |  64  |  12  |ТОВ "ТРО "Мульті Медіа  | відкритий  |
|  |    |     |Сервіс" (Мегаспорт)   |       |
|----+--------+---------+-------------------------+--------------|
|15. |  29  | СК11  |ТОВ ТРК "Експрес-інформ" | відкритий  |
|  |    |     |(5 канал)        |       |
------------------------------------------------------------------
 
               Перелік
          телерадіопрограм та передач,
       які провайдер зобов'язується надавати
        абоненту у складі програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Канал | Програма  |  Умови  | N і дата  |
|з/п| (ТВК) | (ТВК) |       |розповсюджен-| договору  |
|  | прийому |ретранс-|       |ня (доступ) -|       |
|  |     | ляції |       | відкритий |       |
|  |     |    |       |   або   |       |
|  |     |    |       | кодований |       |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|1. |супутни- | СК14 |Парламентсь- | відкритий  |Договір від |
|  |ковий  |    |кий телеканал|       |01.06.2003  |
|  |     |    |  "Рада"  |       |N 234    |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|2. |супутни- | СК15 |  CNL   | відкритий  |Договір від |
|  |ковий  |    |       |       |01.01.2006  |
|  |     |    |       |       |б/н     |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|3. |супутни- | СК16 | NEWS ONE  | відкритий  |Протокол про |
|  |ковий  |    |       |       |наміри від  |
|  |     |    |       |       |15.08.2006(*)|
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|4. |супутни- | СК17 | ТРК "Київ" | відкритий  |Договір від |
|  |ковий  |    |       |       |01.01.2005  |
|  |     |    |       |       |N 321    |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|5. |супутни- | СК18 |  УТР   | відкритий  |Договір від |
|  |ковий  |    |       |       |20.12.2004  |
|  |     |    |       |       |N 94     |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|6. |супутни- | СК19 |  О-TV   | відкритий  |Договір від |
|  |ковий  |    |       |       |01.10.2003  |
|  |     |    |       |       |N 299    |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|7. |супутни- |  22  | Канал 88  | відкритий  |Договір від |
|  |ковий  |    |       |       |02.10.2006  |
|  |     |    |       |       |N 01/10   |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|8. |супутни- |  23  |РТР-Планета | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    |       |       |07.10.2003  |
|  |     |    |       |       |N 177-р-ф-м |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|9. |супутни- |  25  |Первый канал.| кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    | Всемирная |       |01.02.2005  |
|  |     |    |  сеть   |       |N 177-пк   |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|10.|супутни- |  27  |Enter-фільм | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    |       |       |07.10.2003  |
|  |     |    |       |       |N 177-р-ф-м |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|11.|супутни- |  28  |  КРТ   | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    |       |       |01.10.2003  |
|  |     |    |       |       |N 10/01/03  |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|12.|супутни- |  30  |  Enter   | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    |       |       |07.10.2003  |
|  |     |    |       |       |N 177-р-ф-м |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|13.|супутни- |  32  |  ТВ1   | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    |       |       |01.10.2003  |
|  |     |    |       |       |N 10/01/03  |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|14.|супутни- |  33  |  Страна  | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    | Советов  |       |01.10.2003  |
|  |     |    |       |       |N 10/01/03  |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|15.|супутни- |  34  |   К2   | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    |       |       |01.10.2003  |
|  |     |    |       |       |N 10/01/03  |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|16.|супутни- |  39  | EURONEWS  | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    |       |       |01.01.2004  |
|  |     |    |       |       |N NEN-UA-01/ |
|  |     |    |       |       |04      |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|17.|супутни- |  40  | Hallmark  | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    |       |       |01.01.2004  |
|  |     |    |       |       |N 010104/IKS |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|18.|супутни- |  41  | Наше кино  | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    |       |       |01.01.2005  |
|  |     |    |       |       |N 132/24   |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|19.|супутни- |  42  | Fashion TV | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    |       |       |07.10.2003  |
|  |     |    |       |       |N 177-фт   |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|20.|супутни- |  44  |  RTVI   | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    |       |       |01.07.2006  |
|  |     |    |       |       |б/н     |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|21.|супутни- |  45  | НТВ-Мир  | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    |       |       |01.01.2006  |
|  |     |    |       |       |N 20/06   |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|22.|супутни- |  46  |  TV XXI  | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    |       |       |01.12.2003  |
|  |     |    |       |       |N U116/12  |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|23.|супутни- |  47  |  REN TV  | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    |       |       |01.04.2005  |
|  |     |    |       |       |N РН-231/05к |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|24.|супутни- |  49  | Discovery  | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    | Channel  |       |01.01.2004  |
|  |     |    |       |       |N 040101/1  |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|25.|супутни- |  51  |  7 ТВ   | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    |       |       |24.12.2004  |
|  |     |    |       |       |N 89-7ТВ   |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|26.|супутни- |  52  |  Jetix   | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    |       |       |01.01.2004  |
|  |     |    |       |       |б/н     |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|27.|супутни- |  53  |Детский мир/ | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    | Телеклуб  |       |01.07.2006  |
|  |     |    |       |       |б/н     |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|28.|супутни- |  54  | EUROSPORT  | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    |       |       |01.01.2004  |
|  |     |    |       |       |б/н     |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|29.|супутни- |  55  |  TVCi   | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    |       |       |01.01.2006  |
|  |     |    |       |       |б/н     |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|30.|супутни- |  56  | Русский  | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    | иллюзион  |       |01.11.2004  |
|  |     |    |       |       |N v4.041101. |
|  |     |    |       |       |ril     |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|31.|супутни- |  57  |  TDK   | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    |       |       |01.01.2004  |
|  |     |    |       |       |N v.4.040164.|
|  |     |    |       |       |itr     |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|32.|супутни- |  59  | RU MUSIC  | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    |       |       |01.10.2003  |
|  |     |    |       |       |N 10/01/03  |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|33.|супутни- |  61  |  Viasat  | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    | Explorer  |       |11.06.2004  |
|  |     |    |       |       |N 132/23   |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|34.|супутни- |  62  |  Animal  | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    |  Planet  |       |01.01.2004  |
|  |     |    |       |       |N 040101/1  |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|35.|супутни- |  63  |  Viasat  | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    | History  |       |11.06.2004  |
|  |     |    |       |       |N 132/23   |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|36.|супутни- |  65  |  Кино   | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    |       |       |01.09.2006  |
|  |     |    |       |       |N К-017   |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|37.|супутни- |  66  |  Перший  | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    |національний |       |01.10.2003  |
|  |     |    |  канал   |       |N 10/01/03  |
|  |     |    | Республіки |       |       |
|  |     |    | Білорусь  |       |       |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|38.|супутни- |  67  |  РБК-ТВ  | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    |       |       |01.11.2004  |
|  |     |    |       |       |N v4.041102. |
|  |     |    |       |       |rbk     |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|39.|супутни- |  68  | Style TV  | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    |       |       |01.01.2004  |
|  |     |    |       |       |N v.4.041103.|
|  |     |    |       |       |stl     |
|---+---------+--------+-------------+-------------+-------------|
|40.|супутни- |  69  | Аджарія  | кодований  |Договір від |
|  |ковий  |    |       |       |01.10.2003  |
|  |     |    |       |       |N 10/01/03  |
------------------------------------------------------------------
 
   Провайдер програмної послуги Фірма "ІКС" у  формі  ТОВ,
м. Кіровоград, зобов'язаний забезпечити всім абонентам можливість
отримання програм універсальної програмної послуги та включити
програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.
   Розмір абонентської  плати  (тариф)  за  користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 В.Лазоренко
 
 Заступник начальника
 управління контролю
 та моніторингу                      Ю.Лелюх
 
 В.о. заступника начальника
 ліцензійно-реєстраційного
 управління                       О.Калашнік
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка