Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про переоформлення ДП "Телекомпанія "ГОК" ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", м. Комсомольськ Полтавської області, ліцензії (N 000792 від 16.07.98)

        НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            22.11.2006 N 976
 
 
        Про переоформлення ДП "Телекомпанія
     "ГОК" ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний
       комбінат", м. Комсомольськ Полтавської
      області, ліцензії (N 000792 від 16.07.98)
 
 
   ДП "Телекомпанія    "ГОК"    ВАТ     "Полтавський
гірничо-збагачувальний  комбінат", м. Комсомольськ Полтавської
області
   Директор Богодист Володимир Петрович
   Адреса: 39800,  Полтавська  область,  м.  Комсомольськ,
вул. Леніна, 54
 
   Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю
"Телекомпанія "ГОК", м. Комсомольськ Полтавської області, про
переоформлення ліцензії N 000792 від 16.07.98 року у зв'язку зі
зміною  власника  підприємства,  організаційно-правової  форми
підприємства,  назви  підприємства,  банківських  реквізитів,
збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі з 5 до 26 каналів,
кількості каналів ретрансляції з 5 до 26, в тому числі один канал
ретрансляції з обсягом мовлення 12 годин на добу, із них іноземних
каналів з 1 до 10; збільшенням кількості домогосподарств з 16084
до 20050; зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та
перелік)  програм  для  ретрансляції  (пропозиції абонентам);
керуючись статтями 1, 23, 24, 27, 28, 31, 39, 40, 42, 47 Закону
України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями
18, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Переоформити ліцензію N  000792  від  16.07.98  року
Дочірньому  підприємству  "Телекомпанія  "ГОК"  відкритого
акціонерного  товариства  "Полтавський  гірничо-збагачувальний
комбінат", м. Комсомольськ Полтавської області, у зв'язку зі
зміною  власника  підприємства,  організаційно-правової  форми
підприємства,  назви  підприємства,  банківських  реквізитів,
збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі з 5 до 26 каналів,
кількості каналів ретрансляції з 5 до 26, в тому числі один канал
ретрансляції з обсягом мовлення 12 годин на добу, із них іноземних
каналів з 1 до 10; збільшенням кількості домогосподарств з 16084
до 20050; зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та
перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) та у
зв'язку  з  приведенням  ліцензії  Дочірнього  підприємства
"Телекомпанія  "ГОК"  відкритого  акціонерного  товариства
"Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", м. Комсомольськ
Полтавської області, у відповідність до вимог Закону України "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), зазначивши в ліцензії:
   - кількість домогосподарств - 20050;
   - ресурс багатоканальної мережі - 26 каналів, в тому числі
один канал ретрансляції з обсягом мовлення 12 годин на добу;
   - територія розташування (прийому) багатоканальної мережі:
м. Комсомольськ Полтавської області;
   - місцезнаходження головної станції: Полтавська  область,
м. Комсомольськ, вул. Леніна, 54.
 
   2. Затвердити  ТОВ  "Телекомпанія "ГОК", м. Комсомольськ
Полтавської області, пакет  (перелік)  програм  універсальної
програмної послуги згідно з додатком (підписаним начальником
управління науково-технічного і частотного розвитку, заступником
начальника управління контролю та моніторингу, в. о. заступника
начальника ліцензійно-реєстраційного управління).
 
   3. Програми правовласників (виробників), які не підпадають
під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або
країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне
телебачення ( 994_444 ), включаються до складу програмної послуги
за умови адаптації їх змісту до вимог законодавства України.
 
   4. Зобов'язати ТОВ "Телекомпанія "ГОК", м.  Комсомольськ
Полтавської області, протягом 3-х місяців надати Національній раді
України з питань телебачення і  радіомовлення  документальні
підтвердження дотримання вимог п. 3 цього рішення.
 
   5. Фінансово-економічному управлінню нарахувати ліцензійний
збір за внесення змін до ліцензії:
 
   5.1. за зміну загальної концепції (принципи, підстави добору
та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам),
власника підприємства, організаційно-правової форми підприємства,
назви підприємства та банківських реквізитів - в розмірі п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   5.2. враховуючи раніше сплачені кошти, збільшення кількості
домогосподарств  з  16084  до  20050,  збільшення  ресурсу
багатоканальної мережі з 5 до 26 каналів, збільшення кількості
каналів ретрансляції з 5 до 26 каналів, в тому числі один канал з
обсягом мовлення 12 годин на добу, із них іноземних каналів з 1 до
10   (коефіцієнт   за   ретрансляцію  програм  іноземних
телерадіоорганізацій  К  =   10,   програм   вітчизняних
телерадіоорганізацій К = 5).
 
   6. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи зміни, видати
ТОВ "Телекомпанія "ГОК", м. Комсомольськ Полтавської області,
ліцензію провайдера програмної послуги, термін дії ліцензії до
16 липня 2008 року.
 
   7. Вилучити ліцензію N 000792 від 16.07.98 року та вважати її
недійсною.
 
   8. Рекомендувати ТОВ "Телекомпанія "ГОК", м. Комсомольськ
Полтавської області, вжити заходів щодо збільшення кількості
програм вітчизняних телеорганізацій у складі програмної послуги.
 
   9. Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на
управління: ліцензійно-реєстраційне, контролю та  моніторингу,
науково-технічного і частотного розвитку.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального секретаря              І.Курус
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   22.11.2006 N 976
 
 
            ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
     (принципи, підстави добору та перелік) програм
       для ретрансляції (пропозиції абонентам),
      які передбачено надавати ТОВ "Телекомпанія
      "ГОК", м. Комсомольськ Полтавської області,
     у складі програмної послуги у м. Комсомольську
    Полтавської області в межах території розташування
        (прийому) багатоканальної телемережі
 
 
             Пакет (перелік)
       програм універсальної програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Канал  |    Програма    |  Умови  |
| п/п | (ТВК) | (ТВК)  |            | розповсю- |
|   | прийому | ретранс- |            |  дження  |
|   |     | ляції  |            | (доступ) -|
|   |     |     |            | відкритий |
|   |     |     |            |  або   |
|   |     |     |            | кодований |
|-----+---------+----------+------------------------+------------|
| 1. |  44  |  1   |ТОВ "ТРК        | відкритий |
|   |     |     |"Експрес-Інформ"    |      |
|-----+---------+----------+------------------------+------------|
| 2. |  8  |  2   |ТРК "Студія "1+1" у   | відкритий |
|   |     |     |формі ТОВ        |      |
|-----+---------+----------+------------------------+------------|
| 3. |  52  |  3   |ТОВ "МКТ "ICTV"     | відкритий |
|-----+---------+----------+------------------------+------------|
| 4. |  24  |  4   |АТЗТ "Українська    | відкритий |
|   |     |     |незалежна ТВ-корпорація"|      |
|-----+---------+----------+------------------------+------------|
| 5. |  10  |  5   |Національна телекомпанія| відкритий |
|   |     |     |України / ТОВ "ТРК "Ера"|      |
|-----+---------+----------+------------------------+------------|
| 6. |  50  |  СК1  |ВАТ "КИЇВТЕЛЕМОНТАЖ"  | відкритий |
|-----+---------+----------+------------------------+------------|
| 7. |  58  |  СК2  |ЗАТ "ТРК "Україна"   | відкритий |
|-----+---------+----------+------------------------+------------|
| 8. |  30  |  СК3  |ЗАТ "Новий канал"    | відкритий |
|-----+---------+----------+------------------------+------------|
| 9. |  32  |  СК4  |ЗАТ "ММЦ-СТБ"      | відкритий |
|-----+---------+----------+------------------------+------------|
| 10.|  64  |  СК5  |ТОВ "Телестудія "Служба | відкритий |
|   |     |     |інформації"       |      |
------------------------------------------------------------------
 
               Перелік
      телерадіопрограм та передач, які провайдер
         зобов'язується надавати абоненту
          у складі програмної послуги
 
---------------------------------------------------------------------
| N | Канал  |  Канал  | Програми |  Умови  | Номер та   |
|п/п| прийому | конверту- |      | розповсю- |дата дозволу  |
|  |     |  вання  |      |  дження  |        |
|  |     |      |      | (доступ) - |        |
|  |     |      |      | відкритий |        |
|  |     |      |      |  або   |        |
|  |     |      |      | кодований |        |
|---+----------+-----------+-----------+------------+---------------|
|11.|супутни- |  СК6  |Парламент- | відкритий |Договір    |
|  |ковий   |      |  ський  |      |292 від    |
|  |     |      | телеканал |      |N 14.03.2006 р.|
|  |     |      | "РАДА"  |      |        |
|---+----------+-----------+-----------+------------+---------------|
|12.|  34  |  СК7  |Полтавська | відкритий |Договір    |
|  |     |      |  ОДТРК  |      |91-06 від   |
|  |     |      | "Лтава" |      |N 01.10.2006 р.|
|---+----------+-----------+-----------+------------+---------------|
|13.|супутни- |  СК8  |"24" (Люкс)| відкритий |Договір    |
|  |ковий   |      |      |      |92-06 від   |
|  |     |      |      |      |N 03.11.2006 р.|
|---+----------+-----------+-----------+------------+---------------|
|14.|супутни- |   6   |М1 / "ГОК" | відкритий |Договір    |
|  |ковий/  |      |      |      |N 463К від   |
|  |кабельний |      |      |      |21.03.2006 р. |
|  |     |      |      |      |/ Окрема    |
|  |     |      |      |      |ліцензія    |
|---+----------+-----------+-----------+------------+---------------|
|15.|супутни- |   7   |РТР-Планета| відкритий |Договір    |
|  |ковий   |      |      |      |N 16-Р-Ф-М   |
|  |     |      |      |      |від      |
|  |     |      |      |      |01.01.2004 р. |
|---+----------+-----------+-----------+------------+---------------|
|16.|супутни- |   8   | НТВ - Мир | відкритий |Договір    |
|  |ковий   |      |      |      |N 10.08.04 від |
|  |     |      |      |      |01.08.2004 р. |
|---+----------+-----------+-----------+------------+---------------|
|17.|супутни- |   9   |Детский Мир| відкритий |Договір    |
|  |ковий   |      |/ Телеклуб |      |N РТВ-275/05к |
|  |     |      |      |      |від      |
|  |     |      |      |      |23.06.2005 р. |
|---+----------+-----------+-----------+------------+---------------|
|18.|супутни- |  10   | Первый  | відкритий |Договір    |
|  |ковий   |      | канал.  |      |N 16-пк від  |
|  |     |      | Всемирная |      |01.10.2006 р. |
|  |     |      |  сеть  |      |        |
|---+----------+-----------+-----------+------------+---------------|
|19.|супутни- |  11   | Наше кино | відкритий |Договір    |
|  |ковий   |      |      |      |N РТВ-275/05к |
|  |     |      |      |      |від      |
|  |     |      |      |      |23.06.2005 р. |
|---+----------+-----------+-----------+------------+---------------|
|20.|супутни- |  12   | Мегаспорт | відкритий |Договір    |
|  |ковий   |      |      |      |N 193/03/06-КО |
|  |     |      |      |      |від      |
|  |     |      |      |      |01.03.2006 р. |
|---+----------+-----------+-----------+------------+---------------|
|21.|супутни- |  СК11  | REN-TV  | відкритий |Договір    |
|  |ковий   |      |      |      |N РН-97/03к  |
|  |     |      |      |      |від      |
|  |     |      |      |      |20.11.2003 р. |
|---+----------+-----------+-----------+------------+---------------|
|22.|супутни- |  СК12  |Ностальгия | відкритий |Договір    |
|  |ковий   |      |      |      |N 9/Н/06 від  |
|  |     |      |      |      |01.02.2006 р. |
|---+----------+-----------+-----------+------------+---------------|
|23.|супутни- |  СК13  |  RTVi  | відкритий |Договір    |
|  |ковий   |      |      |      |N РТВ-275/05к |
|  |     |      |      |      |від      |
|  |     |      |      |      |23.06.2005 р. |
|---+----------+-----------+-----------+------------+---------------|
|24.|супутни- |  СК14  | Viasat  | відкритий |Договір    |
|  |ковий   |      | History |      |N 46/ЕН/6 від |
|  |     |      |      |      |01.01.2006 р. |
|---+----------+-----------+-----------+------------+---------------|
|25.|супутни- |  СК15  | Viasat  | відкритий |Договір    |
|  |ковий   |      | Explorer |      |N 46/ЕН/6 від |
|  |     |      |      |      |01.01.2006 р. |
|---+----------+-----------+-----------+------------+---------------|
|26.|супутни- |  СК16  |  Кіно  | відкритий |Договір    |
|  |ковий   |      |      |      |N К-085 від  |
|  |     |      |      |      |19.10.2006 р. |
---------------------------------------------------------------------
 
   Провайдер програмної  послуги  ТОВ  "Телекомпанія  "ГОК",
м. Комсомольськ Полтавської області, зобов'язаний забезпечити всім
абонентам можливість отримання програм універсальної програмної
послуги та включити програми універсальної програмної послуги до
всіх пакетів програм.
   Розмір абонентської  плати  (тариф)  за  користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 В.Лазоренко
 
 Заступник начальника
 управління контролю
 та моніторингу                      Ю.Лелюх
 
 В.о. заступника начальника
 ліцензійно-реєстраційного
 управління                       О.Калашнік
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка