Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про переоформлення ТОВ "ТРК "Дністер", Львів, ліцензії (НР N 2497 від 31.01.2006)

        НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            22.11.2006 N 978
 
 
       Про переоформлення ТОВ "ТРК "Дністер",
      Львів, ліцензії (НР N 2497 від 31.01.2006)
 
 
   ТОВ "ТРК "Дністер", Львів
   Директор Лесько Леся Петрівна
   Адреса: 79000, м. Львів, площа Шашкевича, 1
 
   Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю
"Телерадіокомпанія  "Дністер",  м.  Львів, про переоформлення
ліцензії НР N 2497 від 31.01.2006 року у зв'язку зі збільшенням
ресурсу багатоканальної мережі з 34 до 46, кількості каналів
ретрансляції з 33 до 46, із них іноземних до 20 каналів, зміною
загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм
для ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись статтями 24,
39, 40, 42, 47 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ) та статтями 18, 24 Закону України "Про Національну
раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ),
Національна рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Переоформити ліцензію НР N 2497 від 31 січня 2006 року
Товариства  з  обмеженою  відповідальністю  "Телерадіокомпанія
"Дністер", м.  Львів,  у  зв'язку  зі  збільшенням  ресурсу
багатоканальної мережі з 34 до 46, кількості каналів ретрансляції
з 33 до 46, із них іноземних до 20 каналів, зміною загальної
концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для
ретрансляції (пропозиції абонентам) згідно з додатком (підписаним
начальником управління науково-технічного і частотного розвитку,
заступником начальника  управління  контролю  та  моніторингу,
в.о. заступника начальника ліцензійно-реєстраційного управління),
зазначивши в ліцензії:
   - ресурс багатоканальної мережі - 46 каналів.
 
   2. Програми правовласників (виробників), які не підпадають
під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або
країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне
телебачення ( 994_444 ), включаються до складу програмної послуги
за умови адаптації їх змісту до вимог законодавства України.
 
   3. Зобов'язати ТОВ "ТРК "Дністер", м. Львів, протягом 3-х
місяців надати Національній раді України з питань телебачення і
радіомовлення документальні підтвердження дотримання вимог п. 2
цього рішення.
 
   4. Зобов'язати ТОВ "ТРК "Дністер", м. Львів, надати до
Національної ради копії угод з правовласниками телепрограм, на які
надані протоколи про наміри, протягом 3-х місяців з моменту
отримання ліцензії Національної ради.
 
   5. Трансляцію (ретрансляцію) програм, на які надані протоколи
про наміри, розпочати після надання документів, які підтверджують
придбання та право на розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого
мовника*.
 
   6. Фінансово-економічному управлінню при нарахуванні ТОВ "ТРК
"Дністер", м. Львів, ліцензійного збору за переоформлення ліцензії
врахувати:
 
   6.1. за зміну загальної концепції (принципи, підстави добору
та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) - в
розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   6.2. враховуючи  раніше  сплачені  кошти  та  кількість
домогосподарств - 16240, за збільшення ресурсу багатоканальної
мережі - з 34 до 46 каналів, кількості каналів ретрансляції з 33
до 46, із них іноземних каналів до 20 (коефіцієнт за ретрансляцію
програм вітчизняних телерадіоорганізацій К = 5, за ретрансляцію
програм іноземних телерадіоорганізацій К = 10).
 
   7. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ТОВ "ТРК "Дністер", м.  Львів,  ліцензію  провайдера
програмної послуги, термін дії - до 10 лютого 2015 року.
 
   8. Вилучити ліцензію НР N 2497 від 31.01.2006 року та вважати
її недійсною.
 
   9. Рекомендувати ТОВ "ТРК "Дністер", м. Львів, вжити заходів
щодо збільшення кількості програм вітчизняних телеорганізацій у
складі програмної послуги.
 
   10. Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на
ліцензійний департамент та управління контролю та моніторингу.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального секретаря              І.Курус
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   22.11.2006 N 978
 
 
            ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
       (принципи, підстави добору та перелік)
     програм для ретрансляції (пропозиції абонентам),
      які передбачено надавати ТОВ "ТРК "Дністер",
       м. Львів, у складі програмної послуги
      у м. Львові в межах території розташування
        (прийому) багатоканальної телемережі
 
 
             Пакет (перелік)
       програм універсальної програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Канал  |    Програма    |  Умови  |
|п/п | (ТВК) | (ТВК)  |            | розповсю- |
|  | прийому |ретрансля-|            |  дження  |
|  |     |  ції  |            | (доступ) - |
|  |     |     |            |відкритий або|
|  |     |     |            | кодований |
|----+---------+----------+------------------------+-------------|
| 1. |  8  |  2   |Національна телекомпанія| відкритий |
|  |     |     |України / ТОВ "ТРК "ЕРА"|       |
|  |     |     |("1"/"ЕРА")       |       |
|----+---------+----------+------------------------+-------------|
| 2. |  6  |  3   |АТЗТ "Українська    | відкритий |
|  |     |     |незалежна ТВ-корпорація"|       |
|  |     |     |("Інтер")        |       |
|----+---------+----------+------------------------+-------------|
| 3. |  57  |  СК1  |ПП "НТА - незалежне   | відкритий |
|  |     |     |телевізійне агентство" |       |
|  |     |     |("НТА")         |       |
|----+---------+----------+------------------------+-------------|
| 4. |  47  |  СК3  |ТОВ "ТРО "Мульті Медіа | відкритий |
|  |     |     |Сервіс"" ("Мегаспорт") |       |
|----+---------+----------+------------------------+-------------|
| 5. |  12  |  СК4  |КП ТК "Львів-ТБ" /   | відкритий |
|  |     |     |Львівська ОДТРК /    |       |
|  |     |     |Телерадіооб'єднання   |       |
|  |     |     |"Міст ТБ"        |       |
|  |     |     |("Львів-ТБ"/"12"/МістТБ)|       |
|----+---------+----------+------------------------+-------------|
| 6. |  39  |  СК5  |ЗАТ "ТелеОдин" ("М1")  | відкритий |
|----+---------+----------+------------------------+-------------|
| 7. |  1  |  СК6  |ТРК "Студія "1+1" у   | відкритий |
|  |     |     |формі ТОВ ("1+1")    |       |
|----+---------+----------+------------------------+-------------|
| 8. |  51  |  СК7  |ЗАТ "Телекомпанія "ТЕТ" | відкритий |
|  |     |     |("ТЕТ")         |       |
|----+---------+----------+------------------------+-------------|
| 9. |  32  |  СК8  |ЗАТ "Міжнародний Медіа | відкритий |
|  |     |     |Центр-СТБ" ("С")    |       |
|----+---------+----------+------------------------+-------------|
|10. |  64  |  7   |ЗАТ "ТРК "України" ("ТРК| відкритий |
|  |     |     |Україна")        |       |
|----+---------+----------+------------------------+-------------|
|11. |  27  |  9   |ЗАТ "ТРК Люкс" ("24")  | відкритий |
|----+---------+----------+------------------------+-------------|
|12. |  49  |  10  |ПІІ у формі ТОВ "ТРК  | відкритий |
|  |     |     |"НБМ" ("5")       |       |
|----+---------+----------+------------------------+-------------|
|13. |  21  |  11  |ЗАТ "Новий канал" ("Н") | відкритий |
|----+---------+----------+------------------------+-------------|
|14. |  37  |  СК11  |ТОВ "МКТ "ICTV" ("ICTV")| відкритий |
|----+---------+----------+------------------------+-------------|
|15. |  44  |  СК12  |ТОВ "Телестудія "Служба | відкритий |
|  |     |     |інформації" ("НТН")   |       |
------------------------------------------------------------------
 
               Перелік
      телерадіопрограм та передач, які провайдер
         зобов'язується надавати абоненту
          у складі програмної послуги
 
----------------------------------------------------------------------------------
| N |Канал (ТВК) |Канал (ТВК) |  Програми  |   Умови  | Номер та дата  |
|п/п| прийому  |ретрансляції|        |розповсюдження|   дозволу   |
|  |      |      |        |  (доступ) - |         |
|  |      |      |        |відкритий або |         |
|  |      |      |        | кодований  |         |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|16.|  Студія  |  СК2   |Службовий канал |  відкритий |   власний   |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|17.|супутниковий|  СК13  | Парламентський |  відкритий |Договір N 446 від |
|  |      |      |телеканал "РАДА"|       |05.11.2004 р.   |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|18.|супутниковий|  СК14  |   УТР    |  відкритий |Договір      |
|  |      |      |        |       |N 35МПС/2006 від |
|  |      |      |        |       |31.07.2006 р.   |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|19.|супутниковий|  СК15  |    К2    |  відкритий |Договір      |
|  |      |      |        |       |N 190906-КР-К2 від|
|  |      |      |        |       |01.09.2006 р.   |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|20.|супутниковий|  СК16  |  Здоровое  |  відкритий |Проток. про нам. |
|  |      |      | телевидение* |       |б/н        |
|  |      |      |        |       |від 20.09.2006 р. |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|21.|супутниковий|   22   |   ТВ1    |  відкритий |Договір N 34-н від|
|  |      |      |        |       |01.07.2006 р.   |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|22.|супутниковий|   24   |Охота и рыбалка*|  відкритий |Проток. про нам. |
|  |      |      |        |       |б/н        |
|  |      |      |        |       |від 20.09.2006 р. |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|23.|супутниковий|   25   |Viasat Explorer |  відкритий |Договір N 35-ЕН/6 |
|  |      |      |        |       |від 01.01.2006 р. |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|24.|супутниковий|   26   |  Ностальгия  |  відкритий |Договір N 40/Н/06 |
|  |      |      |        |       |від 01.02.2006 р. |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|25.|супутниковий|   28   |  Наше Кино  |  відкритий |Договір N 109/05 |
|  |      |      |        |       |від 01.02.2005 р. |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|26.|супутниковий|   29   |  НТВ Мир   |  відкритий |Договір N 62/08/04|
|  |      |      |        |       |від 01.02.2005 р. |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|27.|супутниковий|   30   |  BBC world*  |  відкритий |Проток. про нам. |
|  |      |      |        |       |б/н        |
|  |      |      |        |       |від 01.09.2006 р. |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|28.|супутниковий|   31   |TV 1000 Русское |  відкритий |Проток. про нам. |
|  |      |      |   кино*   |       |б/н        |
|  |      |      |        |       |від 20.09.2006 р. |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|29.|супутниковий|   33   | TV Polonia*  |  відкритий |Проток. про нам. |
|  |      |      |        |       |б/н        |
|  |      |      |        |       |від 03.07.2006 р. |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|30.|супутниковий|   34   |   Драйв*   |  відкритий |Проток. про нам. |
|  |      |      |        |       |б/н        |
|  |      |      |        |       |від 20.09.2006 р. |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|31.|супутниковий|   35   |  News One  |  відкритий |Договір N 69 від |
|  |      |      |        |       |01.10.2006 р.   |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|32.|супутниковий|   36   | Первый канал. |  відкритий |Договір N 390-пк |
|  |      |      | Всемирная сеть |       |від 01.07.2005 р. |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|33.|супутниковий|   38   |  ТРК "Київ"  |  відкритий |Договір N 178(1) |
|  |      |      |        |       |від 04.04.2004 р. |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|34.|супутниковий|   40   | Детский Мир / |  відкритий |Договір N 109/05 |
|  |      |      |  Телеклуб  |       |від 01.02.2005 р./|
|  |      |      |        |       |Договір      |
|  |      |      |        |       |N 109/05-ТК від  |
|  |      |      |        |       |01.02.2005 р.   |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|35.|супутниковий|   41   |  Ретро ТВ*  |  відкритий |Проток. про нам. |
|  |      |      |        |       |б/н        |
|  |      |      |        |       |від 20.09.2006 р. |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|36.|супутниковий|   42   |   NGC    |  відкритий |Договір      |
|  |      |      |        |       |N k1.060206.ngc  |
|  |      |      |        |       |від 01.02.2006 р. |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|37.|супутниковий|   43   |  RU MUSIC  |  відкритий |Договір N 240 від |
|  |      |      |        |       |01.10.2006 р.   |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|38.|супутниковий|   45   |    К1    |  відкритий |Договір      |
|  |      |      |        |       |N 190906-КР/К1 від|
|  |      |      |        |       |01.09.2006 р.   |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|39.|супутниковий|   46   | Viasat History |  відкритий |Договір N 35-ЕН/6 |
|  |      |      |        |       |від 01.01.2006 р. |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|40.|супутниковий|   48   |   РБК    |  відкритий |Договір б/н від  |
|  |      |      |        |       |25.06.2005 р.   |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|41.|супутниковий|   50   |  TV 1000   |  відкритий |Договір N 35-TV/6 |
|  |      |      | (06.00-23.00) |       |від 01.01.2006 р. |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|42.|супутниковий|   52   |   RTVI   |  відкритий |Договір N 109/05 |
|  |      |      |        |       |від 01.02.2005 р. |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|43.|супутниковий|   54   |  Усадьба*  |  відкритий |Проток. про нам. |
|  |      |      |        |       |б/н від      |
|  |      |      |        |       |20.09.2006 р.   |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|44.|супутниковий|   56   |   O-TV   |  відкритий |Договір N 439 від |
|  |      |      |        |       |29.12.2005 р.   |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|45.|супутниковий|   58   |   Кіно   |  відкритий |Договір N К-044  |
|  |      |      |        |       |від 01.10.2006 р. |
|---+------------+------------+----------------+--------------+------------------|
|46.|супутниковий|   60   |   DW*    |  відкритий |Проток. про нам. |
|  |      |      |        |       |б/н        |
|  |      |      |        |       |від 01.09.2006 р. |
----------------------------------------------------------------------------------
 
   Провайдер програмної послуги ТОВ "ТРК "Дністер", м. Львів,
зобов'язаний  забезпечити всім абонентам можливість отримання
програм універсальної програмної послуги та включити програми
універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.
   Розмір абонентської  плати  (тариф)  за  користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 В.Лазоренко
 
 Заступник начальника
 управління контролю
 та моніторингу                      Ю.Лелюх
 
 В.о. заступника начальника
 ліцензійно-реєстраційного
 управління                       О.Калашнік
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка