Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про утворення Міжвідомчої комісії з комплексного розв'язання проблем Чорнобильської АЕС

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 18 грудня 2002 р. N 1926
                Київ
 
     Про утворення Міжвідомчої комісії з комплексного
       розв'язання проблем Чорнобильської АЕС
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1246 ( 1246-2003-п ) від 12.08.2003
      N 588 ( 588-2005-п ) від 15.07.2005
                    Розпорядженням КМ
      N 473-р ( 473-2005-р ) від 22.11.2005
                      Постановами КМ
      N 1379 ( 1379-2006-п ) від 04.10.2006
      N 1694 ( 1694-2006-п ) від 08.12.2006 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1.  Затвердити  посадовий  склад  Міжвідомчої комісії з
комплексного розв'язання проблем Чорнобильської АЕС згідно з
додатком.
 
   Дозволити голові Комісії вносити у разі потреби зміни до її
складу.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1246
( 1246-2003-п ) від 12.08.2003 )
 
   2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з комплексного
розв'язання проблем Чорнобильської АЕС, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 37
 
 
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 18 грудня 2002 р. N 1926
 
             ПОСАДОВИЙ СКЛАД
        Міжвідомчої комісії з комплексного
       розв'язання проблем Чорнобильської АЕС
 
 
   Віце-прем'єр-міністр України відповідно до функціональних
повноважень (голова комісії)
 
   Постійний представник Президента України на Чорнобильській
АЕС (за згодою)
 
   Міністр палива та енергетики
 
   Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 
   Міністр праці та соціальної політики
 
   Міністр екології та природних ресурсів
 
   Перший заступник Міністра фінансів
 
   Перший заступник Міністра економіки та з питань європейської
інтеграції
 
   Перший заступник  Міністра  закордонних  справ  з питань
європейської інтеграції
 
   Перший заступник Міністра охорони  здоров'я  -  головний
державний санітарний лікар України
 
   Голова Держатомрегулювання
 
   Голова Держмитслужби
 
   Голова Держбуду
 
   Заступник Міністра палива та енергетики
 
   Заступник Голови Державної податкової адміністрації
 
   Заступник Міністра аграрної політики
 
   Віце-президент Національної академії наук
 
   Завідуючий секретаріатом Комітету Верховної Ради України з
питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи (за згодою)
 
   Завідуючий сектором атомної енергетики та вирішення проблем
Чорнобильської АЕС Секретаріату Кабінету Міністрів України
 
   Начальник Державного департаменту  -  Адміністрації  зони
відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення
 
   Заступник голови Київської облдержадміністрації
 
   Заступник голови Чернігівської облдержадміністрації
 
   Начальник управління   науково-технічних   програм   та
держзамовлень МОН
 
   Славутицький міський голова (за згодою)
 
   Директор державного    спеціалізованого    підприємства
"Чорнобильська АЕС"
 
   Голова ЦК  профспілки  працівників атомної енергетики та
промисловості (за згодою)
 
   Голова профкому державного  спеціалізованого  підприємства
"Чорнобильська АЕС" (за згодою)
 
{ Склад комісії в редакції Постанови КМ N 1246 ( 1246-2003-п ) від
12.08.2003; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 473-р ( 473-2005-р ) від 22.11.2005, Постановою КМ N 1694
( 1694-2006-п ) від 08.12.2006 }
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 18 грудня 2002 р. N 1926
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Міжвідомчу комісію з комплексного
       розв'язання проблем Чорнобильської АЕС
 
 
   1. Міжвідомча комісія з комплексного розв'язання проблем
Чорнобильської  АЕС  (далі  -  Комісія)  є  постійно діючим
координаційно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України,
діяльність якого спрямована на розв'язання проблем, що виникають у
зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС.
 
   2. Комісія  у  своїй  діяльності  керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
 
   3. Основні завдання Комісії:
 
   1) організація  взаємодії  та  координація  діяльності
центральних і місцевих органів виконавчої влади у виконанні ними
завдань, пов'язаних з розв'язанням проблем Чорнобильської АЕС, у
тому числі щодо усунення негативних соціальних наслідків її
закриття;
 
   2) підготовка і внесення  Кабінетові  Міністрів  України
пропозицій щодо:
 
   визначення основних  напрямів  розв'язання  економічних,
соціальних, екологічних та інших проблем, які виникають у зв'язку
із закриттям Чорнобильської АЕС і перетворенням об'єкта "Укриття"
на екологічно безпечну систему;
 
   компенсації енергопотужностей,  втрачених  у  зв'язку  із
закриттям Чорнобильської АЕС;
 
   визначення джерел  фінансування  та матеріально-технічного
забезпечення здійснення заходів, спрямованих  на  розв'язання
проблем Чорнобильської АЕС, пов'язаних з її закриттям;
 
   залучення міжнародної технічної та фінансової допомоги для
забезпечення розв'язання проблем Чорнобильської АЕС, пов'язаних з
її закриттям та перетворенням об'єкта "Укриття" на екологічно
безпечну систему.
 
   4. Комісія має право:
 
 
   одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих
органів  виконавчої  влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій інформацію, документи  і
матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
 
   заслуховувати на  своїх  засіданнях інформацію керівників
центральних і місцевих органів виконавчої  влади,  державних
підприємств, установ та організацій;
 
   залучати в  установленому  порядку  до роботи в Комісії
спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади,
підприємств,  установ  та  організацій (за погодженням з їх
керівниками), провідних учених,  фахівців-практиків,  а  також
представників міжнародних організацій;
 
   утворювати робочі   групи   для  підготовки  проектів
нормативно-правових актів, технічної  документації,  а  також
проведення відповідних експертиз.
 
   5. Комісію очолює голова, якого затверджує та увільняє від
виконання обов'язків Кабінет Міністрів України.
 
   Голова Комісії призначає своїх заступників з числа членів
Комісії.
 
   Розподіл обов'язків  між  заступниками голови та членами
Комісії здійснює її голова.
 
   Голова Комісії здійснює керівництво діяльністю,  визначає
порядок роботи Комісії та головує на її засіданнях.
 
   У разі відсутності голови його обов'язки виконує один із
заступників голови за його дорученням.
 
   6. Рішення Комісії приймається шляхом відкритого голосування
простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос головуючого на засіданні.
 
   Рішення Комісії оформляється  протоколом  і  підписується
головою або його заступником, який головує на засіданні.
 
   Рішення Комісії,  прийняті  в  межах  її компетенції, є
обов'язковими для розгляду центральними та місцевими органами
виконавчої влади. { Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1379 ( 1379-2006-п ) від 04.10.2006 }
 
   7. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює
МНС. ( Пункт 7 Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 588 ( 588-2005-п ) від 15.07.2005 )
 
   8. Комісія має бланки із своїм найменуванням.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка