Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про участь України у Міжнародній виставці-ярмарку "Grune Woche - 2007" (м. Берлін, ФРН)

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            04.12.2006 N 729
 
 
         Про участь України у Міжнародній
       виставці-ярмарку "Grune Woche - 2007"
             (м. Берлін, ФРН)
 
 
   З  метою розвитку міжнародного співробітництва з питань
агропромислового виробництва, залучення іноземних інвестицій в
аграрний  сектор  економіки,  встановлення  та  розвитку
торговельно-економічних  відносин  на  міжнародному  рівні,
забезпечення своєчасної та якісної підготовки участі України у
Міжнародній виставці-ярмарку "Grune Woche - 2007", яка відбудеться
з 19 по 28 січня 2007 року у м. Берліні ФРН Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити   склад    Організаційного    комітету
(далі-Оргкомітет) з підготовки та участі України у Міжнародній
виставці-ярмарку "Grune Woche - 2007" (далі-Виставка) (додаток 1).
 
   2. Взяти до відома, що за результатами проведеного тендеру
організатором-розпорядником з підготовки та участі України у
Виставці визначено ТОВ  "Український  виставково-інформаційний
центр" (далі-організатор-розпорядник).
 
   3. Заступникам Міністра аграрної політики України, керівникам
урядових  органів  управління,  директорам   департаментів
міністерства,  Українській  академії  аграрних наук, Міністру
аграрної політики Автономної Республіки Крим, начальникам головних
управлінь  агропромислового  розвитку  обласних  державних
адміністрацій, концерну "Укрсадвинпром" (Рибак А.В., за згодою),
корпорації  "Укрвинпром" (Мацко О.П., за згодою), ДАК "Хліб
України" (Бондаренко В.В.), концерну "Укрспирт" (Яковець І.І.),
Національній асоціації "Укрмолпром" (Бондаренко В.М., за згодою),
ЗАТ "Укрпиво" (Коренькова Г.М., за згодою), ЗАТ "Укркондитер"
(Мироненко С.А.,  за  згодою),  асоціації  "Укрконсервмолоко"
(Шаповал В.М.,  за   згодою),   об'єднанню   "Укрхлібпром"
(Васильченко О.М., за згодою), Національній асоціації "Укрцукор"
(Ярчук М.М., за згодою) визначити та надати до 15 грудня 2006 року
організатору-розпоряднику:
   - перелік інвестиційно-привабливих підприємств, організацій
та установ усіх форм власності, які залучаються до участі у
Виставці   із   визначенням   найменувань   та   зразків
конкурентоспроможної продукції;
   - перелік інноваційних і інвестиційних проектів;
   - список працівників для включення до складу делегації та
своєчасного замовлення проїзних документів і готелю;
   - заявки на відвідування Виставки фахівцями агропромислового
комплексу і організацію для них ділових зустрічей;
   - інформаційні та ілюстративні матеріали для оформлення
експозиції та підготовки бізнес-семінарів, конференцій, "круглих
столів" тощо.
 
   4. Організатору-розпоряднику:
 
   4.1. Вирішити з дирекцією "Messe Berlin GmbH" організаційні
питання щодо участі України у Виставці і укласти відповідний
договір.
 
   4.2. До 6 грудня 2006 року направити потенційним учасникам
умови участі у Виставці.
 
   4.3.  До  6  грудня 2006 року розробити та надати на
затвердження Оргкомітету організаційні заходи щодо забезпечення
участі України у Виставці, концепцію, тематико-експозиційний план
експозиції України та пропозиції щодо її натурного та художнього
наповнення.
 
   4.4. До 6 грудня 2006 року скласти переліки експонатів та
продукції з тривалими і короткотерміновими строками зберігання,
пам'ятку щодо вимог до відправки продукції та проходження митних
процедур та надіслати їх учасникам Виставки.
 
   4.5.  До  11  грудня 2006 року надати на затвердження
Оргкомітету програму участі у семінарах, конференціях, круглих
столах, бізнес-семінарах тощо.
 
   5. Департаменту   зовнішньоекономічного   співробітництва
(Руденко М.М.), Відділу виставок та інформатизації (Дорощук В.В.),
організатору-розпоряднику разом з Посольством України у Німеччині
та Торговельно-економічною місією у складі Посольства України у
Німеччині вирішити питання, пов'язані з проведенням Виставки та
перебуванням офіційної делегації України у Німеччині.
 
   6. Прес-службі Міністра (Черешинська Н.М.), Відділу виставок
та інформатизації провести роботу щодо висвітлення у засобах
масової інформації та на сайті міністерства підсумків участі
України у Виставці.
 
   7. Закріпити за Автономною Республікою Крим та областями
відповідальних працівників для сприяння організатору-розпоряднику
у підготовці і проведенні Виставки (додаток 2).
 
   8. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Міністра Супіханова Б.К.
 
 Міністр                        Ю.Ф.Мельник
 
 
                   Додаток 1
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінагрополітики
                   України
                   04.12.2006 N 729
 
 
               СКЛАД
           Організаційного комітету
      з підготовки та участі України у Міжнародній
        виставці-ярмарку "Grune Woche-2007"
 
 
------------------------------------------------------------------
|Мельник        |Міністр аграрної політики України, голова|
|Юрій         |Організаційного комітету         |
|Федорович       |                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Супіханов       |перший заступник Міністра аграрної    |
|Борис         |політики України, заступник голови    |
|Карабайович      |Організаційного комітету         |
|           |                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Лузан         |заступник Міністра аграрної політики   |
|Юрій         |України, заступник голови Організаційного|
|Якович        |комітету                 |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Демчак        |заступник Міністра аграрної політики   |
|Іван         |України, заступник голови Організаційного|
|Микитович       |комітету                 |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Мельник        |заступник Міністра аграрної політики   |
|Сергій        |України, заступник голови Організаційного|
|Іванович       |комітету                 |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Вербицький      |заступник Міністра аграрної політики   |
|Петро         |України, заступник голови Організаційного|
|Іванович       |комітету                 |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Моцний        |заступник Міністра аграрної політики   |
|Василь        |України, заступник голови Організаційного|
|Кузьмович       |комітету                 |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Ситник        |перший віце-президент Української    |
|Віктор        |академії аграрних наук, заступник голови |
|Петрович       |Оргкомітету               |
|----------------------------------------------------------------|
|Члени Організаційного комітету:                 |
|----------------------------------------------------------------|
|Бісюк         |голова Державного департаменту      |
|Іван         |ветеринарної медицини          |
|Юрійович       |                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Бондаренко      |голова правління Національної асоціації |
|Василь        |молочників України "Укрмолпром" (за   |
|Маркович       |згодою)                 |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Бондаренко      |голова правління ДАК "Хліб України"   |
|Віктор        |                     |
|Вікторович      |                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Васильченко      |генеральний директор об'єднання     |
|Олександр       |"Укрхлібпром" (за згодою)        |
|Миколайович      |                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Демидов        |директор Департаменту ринків       |
|Олександр       |рослинництва, садівництва, виноградарства|
|Анатолійович     |та виноробства              |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Дорощук        |в.о. начальника Відділу виставок та   |
|Володимир       |інформатизації              |
|Володимирович     |                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Дробот        |директор Департаменту економіки та    |
|Віталій        |управління державною власністю      |
|Іванович       |                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Загорняк       |директор ТОВ "Український        |
|Олег         |виставково-інформаційний центр"     |
|Васильович      |                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Зуб          |директор Департаменту фінансів      |
|Григорій       |                     |
|Іванович       |                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Кандиба        |начальник науково-інформаційного відділу |
|Андрій        |Української академії аграрних наук    |
|Миколайович      |                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Кіщак         |директор Департаменту харчової      |
|Юрій         |промисловості              |
|Петрович       |                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Коренькова      |генеральний директор ЗАТ "Укрпиво" (за  |
|Галина        |згодою)                 |
|Миколаївна      |                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Мацко         |генеральний директор корпорації     |
|Олександр       |"Укрвинпром" (за згодою)         |
|Петрович       |                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Микитюк        |директор Департаменту ринків тваринництва|
|Дмитро        |з Головною державною племінною інспекцією|
|Миколайович      |                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Мироненко       |генеральний директор ЗАТ "Укркондитер"  |
|Станіслав       |(за згодою)               |
|Арсентійович     |                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Попов         |голова правління асоціації "Укрм'ясо" (за|
|Володимир       |згодою)                 |
|Ілліч         |                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Рибак         |голова концерну "Укрсадвинпром" (за   |
|Анатолій       |згодою)                 |
|Васильович      |                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Розгон        |директор Департаменту розвитку аграрного |
|Анатолій       |ринку                  |
|Васильович      |                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Руденко        |директор Департаменту          |
|Михайло        |зовнішньоекономічного співробітництва  |
|Миколайович      |                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Усаченко       |директор Департаменту рибного      |
|Лариса        |господарства               |
|Михайлівна      |                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Шаповал        |генеральний директор Національної    |
|Василь        |асоціації "Укрконсервмолоко" (за згодою) |
|Миколайович      |                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Яковець        |голова концерну "Укрспирт" (за згодою)  |
|Іван         |                     |
|Іванович       |                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Ярчук Микола     |генеральний директор Національної    |
|Миколайович      |асоціації "Укрцукор" (за згодою)     |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   04.12.2006 N 729
 
 
               СПИСОК
     відповідальних працівників від Мінагрополітики
      для надання регіонам допомоги в організації
        експозиції України на Міжнародній
       виставці-ярмарку "Grune Woche - 2007"
             (м. Берлін, ФРН)
 
 
------------------------------------------------------------------
|      Області       |  Відповідальні працівники  |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Автономна Республіка Крим    |Долінський О.В.        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Вінницька            |Яницький В.В.         |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Волинська            |Горжеєв В.М.          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Дніпропетровська        |Гайдар М.В.          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Донецька            |Дубовик П.В.          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Житомирська           |Вікторук О.М.         |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Закарпатська          |Воєводін В.В.         |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Запорізька           |Пасічник П.К.         |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Івано-Франківська        |Петраш А.Д.          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Київська            |Ковалів О.І.          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Кіровоградська         |Гаврилюк В.І.         |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Луганська            |Шевчук М.Г.          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Львівська            |Шликов Г.М.          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Миколаївська          |Капшук О.М.          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Одеська             |Дорощук В.В.          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Полтавська           |Власенко І.Л.         |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Рівненська           |Вишневський Л.В.        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сумська             |Соболевський В.Ю.       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Тернопільська          |Петров Ю.Є.          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Харківська           |Чижевський О.Л.        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Херсонська           |Павленко С.Л.         |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Хмельницька           |Кінщак А.А.          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Черкаська            |Гойчук А.Ф.          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Чернівецька           |Алейников В.П.         |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Чернігівська          |Учакін А.П.          |
------------------------------------------------------------------
 
             ПЛАН КОНТРОЛЮ
     наказу Міністерства аграрної політики України
      від 4.12.2006 року N 729 "Про участь України
    у Міжнародній виставці-ярмарку "Grune Woche-2007"
            (м. Берлін, ФРН)"
 
------------------------------------------------------------------
| N |Структурний підрозділ - |  Строк  | Відповідальний за |
|пунк-|    виконавець    | виконання |   контроль   |
| ту |            |       |          |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 3 |Державний департамент  | 15.12.2006 |Бісюк І.Ю.     |
|   |ветеринарної медицини  |       |          |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 3 |Департамент харчової  | 15.12.2006 |Кіщак Ю.П.     |
|   |промисловості      |       |          |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 3 |Департамент рибного   | 15.12.2006 |Усаченко Л.М.   |
|   |господарства      |       |          |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 3 |Департамент розвитку  | 15.12.2006 |Розгон А.В.    |
|   |аграрного ринку     |       |          |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 3 |Департамент ринків   | 15.12.2006 |Демидов О.А..   |
|   |рослинництва,      |       |          |
|   |садівництва,      |       |          |
|   |виноградарства та    |       |          |
|   |виноробства       |       |          |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 3 |Департамент ринків   | 15.12.2006 |Микитюк Д.М.    |
|   |тваринництва з Головною |       |          |
|   |державною племінною   |       |          |
|   |інспекцією       |       |          |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 3 |Департамент       | 15.12.2006 |Даценко М.С.    |
|   |інженерно-технічного  |       |          |
|   |забезпечення      |       |          |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 3 |Департамент врегулювання| 15.12.2006 |Гайдар М.В.    |
|   |відносин власності та  |       |          |
|   |соціального розвитку  |       |          |
|   |села          |       |          |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 3 |Департамент       | 15.12.2006 |Руденко М.М.    |
|   |зовнішньоекономічного  |       |          |
|   |співробітництва     |       |          |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 3 |Департамент аграрної  | 15.12.2006 |Гойчук А.Ф.    |
|   |освіти, науки та    |       |          |
|   |дорадництва       |       |          |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 3 |Українська академія   | 15.12.2006 |Ситник В.П.    |
|   |аграрних наук      |       |          |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 3 |концерн "Укрсадвинпром" | 15.12.2006 |Рибак А.В.     |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 3 |корпорація "Укрвинпром" | 15.12.2006 |Мацко О.П     |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 3 |ДАК "Хліб України"   | 15.12.2006 |Бондаренко В.В.  |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 3 |концерн "Укрспирт"   | 15.12.2006 |Яковець І.І.    |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 3 |Національна асоціація  | 15.12.2006 |Бондаренко В.М.  |
|   |"Укрмолпром"      |       |          |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 3 |ЗАТ "Укрпиво"      | 15.12.2006 |Коренькова Г.М.  |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 3 |ЗАТ "Укркондитер"    | 15.12.2006 |Мироненко С А.   |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 3 |асоціація        | 15.12.2006 |Шаповал В.М.    |
|   |"Укрконсервмолоко"   |       |          |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 3 |Укрпродспілка      | 15.12.2006 |Новикова Л.І.   |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 3 |об'єднання "Укрхлібпром"| 15.12.2006 |Васильченко О.М.  |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 3 |Національна асоціація  | 15.12.2006 |Ярчук М.М.     |
|   |"Укрцукор"       |       |          |
------------------------------------------------------------------
 
 В.о. начальника Відділу
 виставок та інформатизації              В.В.Дорощук
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка