Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розподіл загальної площі у жилих будинках на 2000 рік

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 725 від 16.05.2000
 
     { Розпорядження втратило чинність на підставі
                   Розпорядження КМДА
      N 615 ( ra0615017-01 ) від 30.03.2001 }
 
          Про розподіл загальної площі
          у жилих будинках на 2000 рік
 
 
   З метою своєчасної передачі жилої площі та заселення введених
в експлуатацію жилих будинків:
 
   1. Затвердити розподіл загальної площі на 2000 рік:
 
   1.1. У жилих будинках новобудов згідно з додатком 1;
 
   1.2. У жилих будинках реконструкції згідно з додатком 6.
 
   2. Головному управлінню житлового забезпечення у тижневий
термін  після  затвердження Київською міської радою Програми
соціально-економічного і культурного розвитку м. Києва на 2000 рік
підготувати поправки до розпорядження Київської міської державної
адміністрації "Про розподіл загальної площі у жилих будинках на
2000 рік".
 
   3. Фінансовому управлінню, Головному управлінню житлового
забезпечення,   управлінню    капітального    будівництва
міськдержадміністрації та АТ холдинговій компанії "Київміськбуд"
забезпечити своєчасне фінансування будівництва пускових у 2000
році жилих будинків, що споруджуються за рахунок міського бюджету,
коштів інвесторів, коштів, отриманих від продажу квартир.
 
   4. Головному управлінню житлового забезпечення передавати у
2000 році загальну площу у жилих будинках:
 
   4.1. Підприємствам та організаціям, які беруть участь у
інвестуванні житлового будівництва за планом 2000 року після
перерахування ними коштів відповідно до укладених договорів.
 
   4.2. Районним у м. Києві державним адміністраціям згідно з
додатками 2, 5.
 
   4.3. Підприємствам, установам та організаціям  згідно  з
додатком 3.
 
   4.4. Для військовослужбовців згідно з додатком 4.
 
   4.5. АТ  холдинговій  компанії  "Київміськбуд"  згідно з
додатком 1 для передачі фізичним та юридичним особам.
 
   4.6. Районним у м. Києві  державним  адміністраціям  для
учасників ДТБЖ згідно з додатком 1.
 
   5. Районним  у  м.  Києві  державним  адміністраціям,
підприємствам  та  організаціям,  АТ  холдинговій  компанії
"Київміськбуд" та Головному управлінню житлового забезпечення
забезпечити заселення квартир не пізніше двох місяців після здачі
будинків в експлуатацію.
 
   6. Беручи  до уваги рішення Київської міської ради від
28.12.99 N 196/698 ( ra0196023-99 ) "Про бюджет м. Києва на 2000
рік" встановити такі розміри відрахувань від загальної жилої площі
у будинках, які вводяться у 2000 році або коштів на день їх
нарахування, які необхідні для будівництва цієї площі:
 
   6.1. При будівництві житла всіма забудовниками, незалежно від
джерел фінансування - 7%, якщо інші розміри не передбачені
рішеннями Київради на відведення земельних ділянок, у тому числі:
   5% - для забезпечення житлом громадян, що перебувають на
квартобліку в районних державних адміністраціях, відселення з
ділянок забудови, ветхих та непридатних для проживання будинків;
   2% - службова жила площа.
 
   7. При будівництві житла на замовлення міської державної
адміністрації за кошти міського бюджету спрямовувати:
   10% - для відселення громадян з ділянок житлової забудови;
   10% - для інвалідів війни та сімей загиблих воїнів;
   2% - на службову жилу площу.
 
   8. Головному управлінню житлового забезпечення:
 
   8.1. Забезпечити передачу жилої площі у межах фактичного
введення  будинків  в  експлуатацію  з  урахуванням  джерел
фінансування.
 
   8.2. Загальну площу, побудовану за кошти інвесторів у порядку
компенсації за відселення з будинків реконструкції, направляти на
відселення  мешканців  з  будинків,  включених  до  програми
реконструкції.
 
   8.3. Загальну  площу,  отриману  в  порядку  погашення
заборгованості міській державній адміністрації, направляти на
повернення боргів підприємствам і організаціям-пайовикам за планом
пайової участі за минулі роки.
 
   8.4. Використовувати на відселення мешканців з будинків, які
підлягають реконструкції площу, яка  утримується  в  рахунок
відрахувань на відселення з ділянок житлової забудови.
 
   8.5. Заборонити надавати у 2000 році жилу площу в борг
підприємствам, установам та організаціям міста.
 
   9. Районним у м. Києві державним адміністраціям:
 
   9.1. За рахунок жилої площі, що передається їм Головним
управлінням житлового забезпечення згідно з додатком 2 до цього
розпорядження, забезпечити у 2000 році житлом:
   - дітей-сиріт - до 2000 року; { Абзац другий підпункту 9.1
пункту 9 в редакції Розпорядження КМДА N 1157 ( ra1157017-00 ) від
13.07.2000 }
   - хворих на ТБЦ відкритої форми,  які  перебувають  на
квартирному  обліку  і проживають у гуртожитках, комунальних
квартирах та в густонаселених квартирах (менше 5 кв.м жилої площі
на одну особу), а також до 1998 року постановки на квартоблік;
   - інвалідів війни, сім'ї загиблих воїнів та колишніх в'язнів
концтаборів - до 1992 року;
   - офіцерів, звільнених у запас - до II півріччя 1991 року;
   - багатодітні сім'ї, які мають 3-х дітей - до 1983 року;
   - багатодітні сім'ї, які мають 4-х дітей - до 1985 року;
   - багатодітні сім'ї, які мають 5 і більше дітей - до 1989
року;
   - сім'ї, які мають 3-х і більше дітей після народження
близнюків, перебували на квартобліку до народження близнюків і
проживають  у  гуртожитках,  комунальних  квартирах  та  в
густонаселених квартирах (менше 5 кв.м жилої площі на одну особу);
   - інвалідів війни та учасників бойових дій на території інших
країн: інвалідів війни - до 1994 року, учасників бойових дій - до
1988 року;
   - інші пільгові категорії черговиків квартобліку - до 1983
року;
   - сім'ї, які зараховані на квартирний облік на загальних
підставах - до 1974 року.
 
   9.2. Забезпечити безумовне виконання розпорядження Київської
міської державної  адміністрації  від  04.11.97  N  1774
( ra1774017-97 ) про виключення з числа службових квартир, в яких
проживають громадяни, що відпрацювали 10 і більше років  і
розірвали трудові відносини з підприємствами, організаціями та
установами, які надали їм службові квартири.
 
   9.3. Проводити  заселення  квартир  у  будинках  після
реконструкції на підставі актів передачі квартир інвесторам,
генпідрядним та ремонтно-будівельним організаціям,  підписаних
Головним управлінням житлового забезпечення.
 
   10. Головному  управлінню охорони здоров'я, управлінню у
справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС та фінансовому управлінню подати на затвердження проект
розпорядження Київської міської державної  адміністрації  про
будівництво  жилого  будинку  для громадян, що віднесені до
постраждалих категорії 1А, які користуються правом позачергового
забезпечення  житлом  і  тривалий  час перебувають на черзі
квартирного обліку з фінансуванням із розрахунку: 25% за кошти
Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, 25% за кошти
міського бюджету - у 2001 році та 50% за кошти громадян - у 2000
році.
 
   11. Подільській районній у м. Києві державній адміністрації
подати на затвердження проект розпорядження Київської міської
державної  адміністрації  про будівництво жилого будинку для
працівників охорони здоров'я, освіти та інших спеціалістів району
з фінансуванням із розрахунку: 50% за кошти громадян - у 2000
році, 25% за кошти районного бюджету та 25% за кошти міського
бюджету - у 2001 році. { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням КМДА N 1667 ( ra1667017-00 ) від 19.09.2000 }
 
   12. Розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 27.04.99 N 630 ( ra0630017-99 ) "Про розподіл загальної площі
у жилих будинках на 1999 рік" вважати таким, що втратило чинність.
 
   13. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступників голови Київської міської державної  адміністрації
згідно з розподілом функціональних обов'язків.
 
 Голова                        О.Омельченко
 
                   Додаток 1
                   до розпорядження Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 16.05.2000 N 725
                   (в редакції розпорядження
                   Київської міської державної
                   адміністрації
                   від 13.07.2000 N 1157
                   ( ra1157017-00 )
 
 
               РОЗПОДІЛ
   загальної площі у жилих будинках новобудов на 2000 рік
 
                       (кв. метрів)
 
------------------------------------------------------------------
|      Надходження загальної площі      |  598095  |
|---------------------------------------------------+------------|
|I. За замовленням міської державної адміністрації у|  551286  |
|будинках новобудов, у тому числі:         |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|1. Для потреб міської держадміністрації за кошти  |  72259  |
|міського бюджету                  |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|2. За кошти, залучені Головним управлінням     |  90077  |
|житлового забезпечення               |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|3. За кошти населення, залучені замовниками    |  375777  |
|---------------------------------------------------+------------|
|Із замовлення міської державної адміністрації   |  502668  |
|виконується АТ холдинговою компанією "Київміськбуд"|      |
|---------------------------------------------------+------------|
|II. У будинках після реконструкції         |  40492  |
|у тому числі:                   |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|за кошти цільового фонду              |  3821  |
|---------------------------------------------------+------------|
|III. Відрахування загальної площі, що передається |  6317  |
|організаціями-забудовниками м. Києва на відселення |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|Розподіл загальної площі, що знаходиться у     |  598095  |
|розпорядженні міської державної адміністрації   |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|I. Підлягає розподілу у будинках новобудов,    |  557603  |
|у тому числі:                   |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|1. Підприємствам та організаціям-пайовикам по   |  5400  |
|договорах 2000 року                |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|2. Продаж квартир та жилих будинків        |  79137  |
|---------------------------------------------------+------------|
|у т. ч. для учасників ЧАЕС 1 категорії за рахунок |  2000  |
|коштів Міністерства з питань надзвичайних ситуацій |      |
|та у справах захисту населення від наслідків аварії|      |
|на Чорнобильській АЕС               |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|3. Для відселення з будинків реконструкції за   |  5500  |
|рахунок компенсації інвесторами витрат на     |      |
|відселення                     |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|4. Для відселення з ділянок забудови за рахунок  |  11600  |
|безкоштовних відрахувань площі - всього      |      |
|у тому числі:                   |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|- Московській та Харківській райдержадміністраціям |  3500  |
|для відселення з екологічно небезпечної зони с.  |      |
|Пирогів, згідно з розпорядженням міської державної |      |
|адміністрації від 25.11.99 N 1871 ( ra1871017-99 ) |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|- відселення з жилого будинку на вул. Полупанова, |  500   |
|17                         |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|- відселення з жилого будинку 5-поверхової забудови|  1860  |
|по вул. Туполєва, 20-д               |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|- Московській районній державній адміністрації для |  500   |
|відселення з санітарної зони Київського міського  |      |
|крематорію                     |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|- Залізничній районній державній адміністрації для |  560   |
|відселення з будинків на вул. Медовій, 1-11    |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|- Печерській районній державній адміністрації для |  500   |
|відселення з жилих будинків на вул.        |      |
|Саперно-Слобідській                |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|- Ленінградській районній державній адміністрації |  440   |
|для відселення з будинків на вул. Олевській, 50/3, |      |
|Корсунській, 46                  |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|- Жовтневій районній державній адміністрації для  |  305   |
|відселення з будинку на вул. Смоленській, 5    |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|- Святошинському лісопарковому господарству для  |  250   |
|відселення з лісових кордонів           |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|- районним державним адміністраціям для відселення |  1000  |
|з непридатних для проживання квартир        |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|5. АТ холдинговій компанії "Київміськбуд"     |  300485  |
|---------------------------------------------------+------------|
|- для передачі населенню та юридичним особам за  |  279261  |
|рахунок залучених коштів              |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|- для забезпечення житлом черговиків квартобліку за|  21224  |
|їх власні кошти                  |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|6. Службова площа та відселення із службової жилої |  3210  |
|площі згідно з додатком 5             |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|7. Районним у м. Києві державним адміністраціям  |  58353  |
|у тому числі:                   |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|- пільговим категоріям черговиків квартобліку та на|  29011  |
|загальну чергу за кошти міського бюджету та за   |      |
|рахунок встановлених відрахувань площі згідно з  |      |
|додатком 2                     |      |
|у тому числі:                   |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|інвалідам війни та сім'ям загиблих воїнів за    |  4225  |
|рахунок 10% відрахувань              |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|інвалідам війни та учасникам бойових дій на    |  6079  |
|території інших країн (за рахунок 1,5% від податку |      |
|на прибуток)                    |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|офіцерам, звільненим у запас або у відставку    |  2280  |
|у тому числі:                   |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|за рахунок 1,5% від податку на прибуток      |  1762  |
|---------------------------------------------------+------------|
|- за рахунок пільгових кредитів для молодих сімей |  7500  |
|---------------------------------------------------+------------|
|- пільговим категоріям черговиків квартобліку у  |  21842  |
|жилих будинках з оплатою 50% вартості квартири   |      |
|(без службової площі)               |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|8. Підприємствам та організаціям у жилих будинках, |  9775  |
|що споруджуються за кошти міського бюджету, згідно |      |
|з додатком 3                    |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|9. Для реабілітованих               |  500   |
|---------------------------------------------------+------------|
|10. Для військовослужбовців згідно з додатком 4  |  10348  |
|(без 22% відрахувань загальної площі)       |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|11. ВАТ "Київметробуд" згідно з розпорядженням   |  880   |
|Київської міської держадміністрації від 29.01.99  |      |
|N 120 ( ra0120017-99 )               |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|12. Підприємствам та організаціям МДА за рахунок  |  68560  |
|залучених коштів                  |      |
|в тому числі:                   |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|- ВАТ трест "Київміськбуд-1"            |  6944  |
|---------------------------------------------------+------------|
|- ВАТ "Київметробуд"                |  7195  |
|---------------------------------------------------+------------|
|- Районна державна адміністрація Мінського району |  29584  |
|---------------------------------------------------+------------|
|- Районна державна адміністрація Печерського району|  12786  |
|---------------------------------------------------+------------|
|- Районна державна адміністрація Жовтневого району |  12051  |
|---------------------------------------------------+------------|
|13. Учасникам ДТБЖ                 |  800   |
|---------------------------------------------------+------------|
|14. Ліміт міськдержадміністрації          |  3055  |
|---------------------------------------------------+------------|
|II. У будинках після реконструкції згідно з    |  40492  |
|додатком 6                     |      |
------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 в редакції Розпорядження КМДА N 1157 ( ra1157017-00 )
від 13.07.2000 }
 
 Заступник голови                    В.Ромашко
 
                   Додаток 2
                   до розпорядження Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 16.05.2000 N 725
                   (в редакції розпорядження
                   Київської міської державної
                   адміністрації
                   від 13.07.2000 N 1157
                   ( ra1157017-00 )
 
 
               ЗАВДАННЯ
   з виділення жилої площі районним у м. Києві державним
    адміністраціям у 2000 році за кошти міського бюджету
      та за рахунок встановлених відрахувань площі
              (кв. метрів)
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Район   |Всього|хворим|багато-|офіцерам, |інвалідам|дітям- | На інші |  на  |інвалідам та|
|       |   | ТБЦ |дітним |звільненим|війни та |сиротам|пільгові |загальну|учасникам  |
|       |   |   |сім'ям | у запас | сім'ям |    |категорії| чергу |бойових дій,|
|       |   |   |    |     |загиблих |    |     |    |інтернаціо- |
|       |   |   |    |     |     |    |     |    |налістам  |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|Ватутінський | 2120 | 270 | 209 |  60  |  320  | 120 |  356  |  80  |  705   |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|Дарницький  | 2135 | 140 | 290 |  120  |  305  | 440 |  210  | 190  |  440   |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|Дніпровський | 2384 | 240 | 209 |  120  |  285  | 440 |  270  | 170  |  650   |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|Залізничний  | 1940 | 140 | 280 |  170  |  240  | 320 |  310  | 170  |  310   |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|Жовтневий   | 1890 | 180 | 258 |  120  |  330  | 240 |  392  | 110  |  260   |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|Ленінградський| 2360 | 120 | 258 |  260  |  260  | 320 |  287  | 170  |  685   |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|Мінський   | 2100 | 185 | 209 |  180  |  290  | 200 |  381  | 125  |  530   |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|Московський  | 1920 | 120 | 288 |  180  |  250  | 200 |  282  | 170  |  430   |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|Печерський  | 1600 | 180 | 209 |  240  |  280  |  40 |  271  | 170  |  210   |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|Подільський  | 2000 | 200 | 258 |  80  |  340  | 400 |  322  | 110  |  290   |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|Радянський  | 1986 | 160 | 289 |  150  |  195  | 330 |  352  | 140  |  370   |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|Старокиївський| 920 | 135 | 170 |  60  |  200  |  40 |  126  | 110  |  79   |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|Харківський  | 2193 | 200 | 340 |  180  |  220  | 240 |  233  | 210  |  570   |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|Шевченківський| 3463 | 420 | 292 |  360  |  710  | 710 |  276  | 145  |  550   |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|РАЗОМ:    |29011 | 2690 | 3559 |  2280  | 4225  | 4040 | 4068  | 2070 |  6079   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 в редакції Розпорядження КМДА N 1157 ( ra1157017-00 )
від 13.07.2000 }
 
 Заступник голови                    В.Ромашко
 
                   Додаток 3
                   до розпорядження Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 16.05.2000 N 725
 
               ЗАВДАННЯ
      з виділення загальної площі жилих будинків
    підприємствам, установам та організаціям за кошти
          міського бюджету на 2000 рік
 
                         (кв. метрів)
 
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування підприємств і    | Розмір загальної площі,|
|п/п |    організацій        |   що виділяється   |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 1. |Прокуратура м. Києва (Закон    |      180     |
|  |України "Про внесення змін і   |            |
|  |доповнень до Закону України    |            |
|  |"Про прокуратуру" ( 3662-12 )   |            |
|  |(п. 10), затверджений Постановою |            |
|  |Верховної Ради України від    |            |
|  |26.11.93 N 3663-XII ( 3663-12 )  |            |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 2. |Для районних суддів (Закон    |      1630    |
|  |України "Про статус суддів"    |            |
|  | ( 2862-12 ), ст. 44, п. 7,    |            |
|  |затверджений Постановою Верховної |            |
|  |Ради України від 15.12.92     |            |
|  | ( 2863-12 )           |            |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 3. |Київський міський арбітражний   |      150     |
|  |суд (Закон України "Про статус  |            |
|  |суддів" ( 2862-12 ), ст. 44, п. 7,|            |
|  |затверджений Постановою Верховної |            |
|  |Ради України від 15.12.92     |            |
|  | ( 2863-12 )           |            |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 4. |Київський міський суд (Закон   |      360     |
|  |України "Про статус суддів",   |            |
|  | ( 2862-12 ) ст. 44, п. 7,    |            |
|  |затверджений Постановою Верховної |            |
|  |Ради України від 15.12.92     |            |
|  | ( 2863-12 )           |            |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 5. |ДКО "Київводоканал"        |       60     |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 6. |КО "Київміськгідрошляхміст"    |      175     |
|  |(Регіональна угода між Київською |            |
|  |міськдержадміністрацією та    |            |
|  |Київською міськпрофрадою на    |            |
|  |2000 рік, затверджена 10.03.2000),|            |
|  |в т. ч. відселення з кв. N 1   |            |
|  |на вул. Докучаєвській, 5     |            |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 7. |СУППР               |       70     |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 8. |ДКП "Київжитлоспецексплуатація"  |       60     |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 9. |КМТВО автотранспорту       |       60     |
|  |(Регіональна угода між Київською |            |
|  |міськдержадміністрацією та    |            |
|  |Київською міськпрофрадою на    |            |
|  |2000 рік, затверджена 10.03.2000) |            |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 10.|Головне управління містобудування |       60     |
|  |та архітектури          |            |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 11.|КП "Київелектротранс"       |      105     |
|  |(Регіональна угода між Київською |            |
|  |міськдержадміністрацією та    |            |
|  |Київською міськпрофрадою на    |            |
|  |2000 рік, затверджена 10.03.2000) |            |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 12.|ГУ МВС України в м. Києві, в   |      1402    |
|  |т. ч. для дільничних       |            |
|  |інспекторів, згідно з       |            |
|  |розпорядженням Київської     |            |
|  |держадміністрації від       |            |
|  |10.03.99 N 319 ( ra0319017-99 )  |            |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 13.|Головне управління культури    |      250     |
|  |(Регіональна угода між Київською |            |
|  |міськдержадміністрацією та    |            |
|  |Київською міськпрофрадою на    |            |
|  |2000 рік, затверджена 10.03.2000) |            |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 14.|Для видатних діячів культури   |      350     |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 15.|Управління по фізичній      |      200     |
|  |культурі і спорту         |            |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 16.|Управління Державної пожкжної   |      208     |
|  |охорони ГУ МВС України в м. Києві |            |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 17.|Головне управління освіти     |      905     |
|  |для вчителів, які перебувають   |            |
|  |на квартобліку          |            |
|  |(Регіональна угода між Київською |            |
|  |міськдержадміністрацією та    |            |
|  |Київською міськпрофрадою на    |            |
|  |2000 рік, затверджена 10.03.2000) |            |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 18.|Управління ритуальних послуг   |       40     |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 19.|Національний аграрний університет |       75     |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 20.|Київський метрополітен      |      200     |
|  |(Регіональна угода між Київською |            |
|  |міськдержадміністрацією та    |            |
|  |Київською міськпрофрадою на    |            |
|  |2000 рік, затверджена 10.03.2000) |            |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 21.|Головне управління охорони    |      420     |
|  |здоров'я для медичних працівників |            |
|  |(Регіональна угода між Київською |            |
|  |міськдержадміністрацією та    |            |
|  |Київською міськпрофрадою на    |            |
|  |2000 рік, затверджена 10.03.2000) |            |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 22.|Головне управління        |      150     |
|  |соціального захисту населення   |            |
|  |(Регіональна угода між Київською |            |
|  |міськдержадміністрацією та    |            |
|  |Київською міськпрофрадою на    |            |
|  |2000 рік, затверджена 10.03.2000) |            |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 23.|Фінансове управління       |      250     |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 24.|Головне управління майном     |       90     |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 25.|Київрада             |      200     |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 26.|Київська міська державна     |      250     |
|  |адміністрація           |            |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 27.|Державна податкова        |      150     |
|  |адміністрація у м. Києві     |            |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 28.|Управління економіки       |      150     |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 29.|Головне управління житлового   |      150     |
|  |забезпечення           |            |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 30.|Управління капітального      |      100     |
|  |будівництва            |            |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 31.|АТП міської держадміністрації   |      150     |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 32.|АТ "Київхліб" (розпорядження   |      250     |
|  |Київської міської         |            |
|  |держадміністрації від       |            |
|  |23.12.97 N 2089 ( ra2089017-97 ) |            |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 33.|ДКО "Київзеленбуд"        |       80     |
|  |(Регіональна угода між Київською |            |
|  |міськдержадміністрацією та    |            |
|  |Київською міськпрофрадою на    |            |
|  |2000 рік, затверджена 10.03.2000) |            |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 34.|УТОГ               |       60     |
|  |(Регіональна угода між Київською |            |
|  |міськдержадміністрацією та    |            |
|  |Київською міськпрофрадою на    |            |
|  |2000 рік, затверджена 10.03.2000) |            |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 35.|УТОС               |       60     |
|  |(Регіональна угода між Київською |            |
|  |міськдержадміністрацією та    |            |
|  |Київською міськпрофрадою на    |            |
|  |2000 рік, затверджена 10.03.2000) |            |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 36.|Головне управління з питань    |      170     |
|  |торгівлі та побутового      |            |
|  |обслуговування населення     |            |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 37.|Київміськсвітло          |       50     |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 38.|Київжитлотеплокомуненерго     |       60     |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 39.|Київспецтранс           |       55     |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 40.|ДКП "Київгаз"           |       60     |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 41.|Завод "Енергія"          |       75     |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 42.|ДГО "Житло-інвест"        |       50     |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 43.|ДГО "Київквартсервіс"       |       75     |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 44.|Управління юстиції        |       40     |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 45.|Головне управління контролю    |       90     |
|  |за благоустроєм міста       |            |
|----+----------------------------------+------------------------|
|  |Разом:              |      9775    |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник голови                    В.Ромашко
 
                   Додаток 4
                   до розпорядження Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 16.05.2000 N 725
 
               ЗАВДАННЯ
     з виділення загальної площі військовослужбовцям
    у 2000 році згідно з Законом України від 22.05.97
          N 283/97-ВР ( 283/97-ВР )
     (без 22% відрахувань площі: 10% - на відселення,
     10% - інвалідам війни, 2% - службова жила площа)
 
                         (кв. метрів)
 
-----------------------------------------------------------------
| N | Найменування організації     |Розмір загальної площі,|
|п/п|                  |  що виділяється   |
|---+-----------------------------------+-----------------------|
| 1 |Державний комітет у справах    |      378     |
|  |охорони державного кордону України |            |
|---+-----------------------------------+-----------------------|
| 2 |Міністерство оборони України,   |      6945    |
|  |-----------------------------------+-----------------------|
|  |у т. ч. учасникам бойових дій   |      1520    |
|---+-----------------------------------+-----------------------|
| 3 |Управління СБУ в м. Києві і    |      505     |
|  |Київській області         |            |
|---+-----------------------------------+-----------------------|
| 4 |Служба безпеки України       |      1405    |
|---+-----------------------------------+-----------------------|
| 5 |Управління державної охорони    |      245     |
|  |України              |            |
|---+-----------------------------------+-----------------------|
| 6 |Внутрішні війська МВС України   |      510     |
|---+-----------------------------------+-----------------------|
| 7 |Міністерство України з       |      190     |
|  |питань надзвичайних ситуацій    |            |
|  |та у справах захисту        |            |
|  |населення від наслідків      |            |
|  |Чорнобильської катастрофи     |            |
|---+-----------------------------------+-----------------------|
| 8 |Національне космічне агентство   |      170     |
|  |України              |            |
|---+-----------------------------------+-----------------------|
|  |Разом:               |      10348    |
-----------------------------------------------------------------
 
 Заступник голови                    В.Ромашко
 
                   Додаток 5
                   до розпорядження Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 16.05.2000 N 725
 
               ЗАВДАННЯ
    з виділення службової жилої площі та для відселення
        із службової жилої площі у 2000 році
 
                        (кв. метрів)
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування     |Розмір службової|Розмір загальної|
|п/п|  організації      |  площі, що  |  площі для  |
|  |             |  виділяється | відселення із |
|  |             |        |службового житла|
|---+--------------------------+----------------+----------------|
| 1.|Районним у м. Києві    |    990   |   2220   |
|  |державним адміністраціям |        |        |
|  |--------------------------+----------------+----------------|
|  |з них:          |        |        |
|  |--------------------------+----------------+----------------|
|  |- Ватутінській      |    110   |    160   |
|  |--------------------------+----------------+----------------|
|  |- Дніпровській      |    110   |    200   |
|  |--------------------------+----------------+----------------|
|  |- Дарницькій       |    110   |    120   |
|  |--------------------------+----------------+----------------|
|  |- Залізничній       |    -    |    120   |
|  |--------------------------+----------------+----------------|
|  |- Жовтневій        |    70    |    120   |
|  |--------------------------+----------------+----------------|
|  |- Ленінградській     |    110   |    210   |
|  |--------------------------+----------------+----------------|
|  |- Мінській        |    150   |    270   |
|  |--------------------------+----------------+----------------|
|  |- Московській       |    -    |    120   |
|  |--------------------------+----------------+----------------|
|  |- Радянській       |    110   |    180   |
|  |--------------------------+----------------+----------------|
|  |- Подільській       |    -    |    120   |
|  |--------------------------+----------------+----------------|
|  |- Печерській       |    110   |    210   |
|  |--------------------------+----------------+----------------|
|  |- Старокиївській     |    -    |    120   |
|  |--------------------------+----------------+----------------|
|  |- Харківській       |    110   |    150   |
|  |--------------------------+----------------+----------------|
|  |- Шевченківській     |    -    |    120   |
|  |--------------------------+----------------+----------------|
|  |Разом:          |    990   |   2220   |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник голови                   В.Ромашко
 
                   Додаток 6
                   до розпорядження Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 16.05.2000 N 725
 
               РОЗПОДІЛ
     загальної площі у жилих будинках реконструкції
              на 2000 рік
 
------------------------------------------------------------------
|Розподіл загальної площі у будинках реконструкції |(кв. метрів)|
|---------------------------------------------------+------------|
|1. За замовленням міської державної адміністрації |  40492  |
|---------------------------------------------------+------------|
|у тому числі:                   |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|- інвесторам                    |  6320  |
|---------------------------------------------------+------------|
|- для юридичних та фізичних осіб згідно з     |  25783  |
|інвестиційними угодами               |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|- районним у м. Києві державним адміністраціям   |  5975  |
|---------------------------------------------------+------------|
|з них:                       |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|для тимчасово відселених              |  5595  |
|---------------------------------------------------+------------|
|службова жила площа                |  380   |
|---------------------------------------------------+------------|
|- жилий будинок маневреного фонду на вул. Ярмоли, |  2414  |
|6/8                        |      |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник голови                    В.Ромашко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка