Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Програми житлового будівництва по місту Києву на 2002 рік

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 2895 від 29.12.2001
 
 
        Про затвердження Програми житлового
       будівництва по місту Києву на 2002 рік
 
 
   На виконання доручення Кабінету Міністрів України, рішення
Київради від 20.12.2001 N 163/1597  (  ra_163023-01  )  та
розпорядження  Київської  міської державної адміністрації від
25.12.2001  N  2787  (  ra2787017-01  )  "Про  програму
соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2002
рік", з метою забезпечення своєчасного введення в експлуатацію
жилих будинків:
 
   1. Затвердити  Програму розвитку житлового будівництва у
м. Києві на 2002 рік згідно з додатком 1.
 
   2. Затвердити Адресну програму введення в експлуатацію жилих
будинків у м. Києві в 2002 році згідно з додатком 2.
 
   3. Київському  міському  управлінню земельних ресурсів у
тримісячний термін забезпечити  оформлення  замовникам  права
користування  земельними  ділянками  на  період  будівництва
(реконструкції) жилих будинків, передбачених Програмою, зазначеною
в пункті 2 цього розпорядження.
 
   4. Акціонерній  енергопостачальній  компанії "Київенерго",
Державній комунальній організації "Київводоканал" та Державному
комунальному підприємству "Київгаз" при оформленні технічних умов
на інженерне  забезпечення  жилих  будинків  передбачати  їх
підключення,  по  можливості,  безпосередньо  до  найближчих
внутрішньоквартальних мереж та споруд, як це передбачено у діючих
Державних  будівельних нормах і п. 2 Розпорядження Президента
України від 04.06.96 N 136/96-рп ( 136/96-рп ) "Про заходи щодо
залучення коштів населення для будівництва житла".
 
   5. Головному  управлінню  містобудування  та  архітектури
забезпечити розгляд на містобудівній Раді в першочерговому порядку
проектів забудови жилих будинків згідно з додатком 2 до цього
розпорядження.
 
   6. Замовникам  будівництва  жилих  будинків  забезпечити
своєчасне  проведення  експертизи проектів та затвердження у
встановленому порядку проектно-кошторисної документації.
 
   7. Головному управлінню економіки при коригуванні Програми
соціально-економічного і культурного розвитку м. Києва на 2002
рік, затвердженої рішенням Київради від 20.12.2001 N 163/1597
( ra_163023-01 ) і доведеної розпорядженням Київської міської
державної адміністрації підготувати пропозиції про внесення змін
до адресної програми будівництва жилих будинків на 2002 рік,
згідно з додатком 2 до цього розпорядження.
 
   8. Київському міському управлінню статистики щоквартально
надавати Головному управлінню житлового забезпечення інформацію
про фактичне виконання показників Програми житлового будівництва
згідно з додатком 1 до цього розпорядження.
 
   9. Контроль та персональну відповідальність за виконанням
цього розпорядження покласти на заступників голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків та
на голів районних у м. Києві державних адміністрацій, на території
яких будуються жилі будинки.
 
 Голова                        О.Омельченко
 
                   Додаток 1
                   до розпорядження Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 29.12.2001 N 2895
 
               ПРОГРАМА
      житлового будівництва на території м. Києва
              на 2002 рік
 
            Пояснювальна записка
        до програми житлового будівництва
           по м. Києву на 2002 рік
 
   Програма житлового будівництва на 2002 рік розроблена згідно
з дорученням Кабінету Міністрів України, на виконання Указу
Президента України від 18.07.99 N 856/99 ( 856/99 ) "Про Основні
напрямки забезпечення житлом населення України на 1999-2005 роки",
постанови Кабінету  Міністрів  України від 27.08.2000 N 1347
( 1347-2000-п ) "Про затвердження прогнозу розвитку житлового
будівництва на 2000-2004 роки". При розробці програми врахована
реалізація програм кредитування молодіжного житлового будівництва,
забезпечення  житлом військовослужбовців та членів їх сімей,
інвалідів та учасників ВВВ та малозабезпечених верств населення.
 
   Станом на 01.01.2001 року житловий фонд м. Києва становив
48,86 млн. кв.м загальної площі, за 1999-2000 роки він зріс на
101,4%.
 
   Середня забезпеченість житлом одного жителя м. Києва постійно
зростає. У 2000 році на одного жителя припадало 18,5 кв.м
загальної площі житлового фонду проти 18,4 кв.м - у 1999 році, у
2002 році забезпеченість житлом одного жителя буде складати 18,9
кв.м.
 
   Динаміка введення в експлуатацію житла протягом останніх
років характеризується такими даними:
           1996 р. - 419 тис.кв.м
           1997 р. - 504 тис.кв.м
           1998 р. - 607 тис.кв.м
           1999 р. - 735 тис.кв.м
           2000 р. - 859 тис.кв.м
           2001 р. - 1001 тис.кв.м
 
   За останні роки в м. Києві в житловому будівництві щорічно
темпи зростання складали 120%. Основним джерелом фінансування
будівництва житла протягом останніх років залишаються  кошти
населення.
 
   Черга квартирного обліку в м. Києві за період 1997-2001
зменшилась на 28,6 тис. сімей, в т.ч. у 1997 році на квартирному
обліку у державному фонді перебувало 172,5 тис. сімей, у 1998 році
- 169,6; у 1999 році - 160,1; у 2000 році - 151,8; на 01.01.2002
року -143,9 тис. сімей.
 
   За період з 1999 до 2001 року Київською міською державною
адміністрацією для пільгових категорій черговиків квартобліку була
передана така кількість загальної площі жилих будинків:
        1999 р. - 52703 кв. м (884 квартири)
        2000 р. - 69743 кв. м (1174 квартири)
        2001 р. - 95515 кв. м (1590 квартир)
 
   Київською міською державною адміністрацією розроблена і з
1998 року здійснюється програма будівництва жилих будинків з
фінансуванням із розрахунку: 50% вартості - кошти  міського
бюджету; 50% - кошти населення для забезпечення житлом черговиків
квартобліку. Завдяки цій програмі вже отримали квартири 933 сім'ї,
а в 2001 році введено жилий будинок на вул. Авдієнка-Верховинця
загальною площею 25 тис. кв.м. В 2002 році планується ввести 5
жилих будинків загальною площею 39,3 тис. кв.м на 650 квартир.
 
   У 2001 році підприємствами та організаціями - забудовниками
міста усіх форм власності на будівництві житла освоєно 1430
млн. грн.  капітальних вкладень і введено в експлуатацію 95
багатоповерхових  жилих  будинків  і  220  жилих  будинків
малоповерхової  та  котеджної забудови загальною площею 1001
тис. кв.м, що на 16,0% більше, ніж за минулий рік.
 
   У 2001 році за рахунок коштів міського бюджету введено в
експлуатацію 74,2 тис. кв.м житла, в тому числі 1,1 тис. кв.м в
м. Севастополі.
 
   У 2001 році продовжувались  роботи  з  проектування  та
підготовки до реконструкції п'ятиповерхових жилих будинків на вул.
Туполєва, 20д, бульв. Перова, 30, просп. Возз'єднання, 1а, вул.
В.Піка, 18.
 
   Постійно проводиться  робота  із  виконання  Програми
забезпечення житлом військовослужбовців, затвердженої постановою
КМУ від 29.01.99 N 114 ( 114-99-п ). Київською міською державною
адміністрацією у 1999 році військовослужбовцям було передано
5973,6 кв.м (119 квартир), офіцерам, звільненим у запас - 1282,9
кв.м (26 квартир) та 2658,6 кв.м (53 квартири) - інвалідам та
учасникам бойових дій на території інших країн. У 2000 році
фактично було передано 10368,85 кв. м  (207  квартир)  для
військовослужбовців, 2278,23 кв. м (46 квартир) для офіцерів,
звільнених в запас та для інвалідів війни і учасників бойових дій
на території інших країн - 5955,71 кв. м (119 квартир).
 
   У 2001 році для військовослужбовців, учасників бойових дій на
території інших країн та для офіцерів, звільнених у запас або у
відставку за рахунок 1,5% відрахувань від податку на прибуток
передано 429 квартир загальною площею 25811 кв.м, в т.ч. 95
квартир загальною площею 5705 кв.м для офіцерів, звільнених у
запас або у відставку.
 
   У 2002 році за рахунок 1,5% відрахувань від податку на
прибуток на житлове будівництво буде спрямовано 23,4 млн. грн. За
2001-2002 роки для військовослужбовців за рахунок інвестицій в
м. Києві буде збудовано 13 жилих будинків загальною площею 132,8
тис. кв.м, в яких військовим передається 60,0 тис. кв.м загальної
площі  або 990 квартир. В 2002 році планується за рахунок
інвестицій для військовослужбовців збудувати 8 жилих будинків
загальною площею 94,1 тис. кв. метрів.
 
  На виконання Закону України  "Про  сприяння  соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) та постанови
Кабінету Міністрів України "Про додаткові заходи щодо реалізації
молодіжної політики" ( 1352-97-п ) в м. Києві в 1998 році міською
державною адміністрацією з бюджету міста було виділено 5 млн.
гривень для кредитування будівництва житла молодим сім'ям, в 1999
році з міського бюджету було виділено 7,3 млн. гривень, в 2000
році - 7,7 млн. гривень.
 
   В 2001 році на виконання програми молодіжного житлового
будівництва з бюджету міста виділено 10,3 млн. грн. і збудовано
145 квартир загальною площею 9,7 тис. кв. метрів:
  - в будинку N 2-Б на вул. Княжий Затон - 69 квартир, який був
заселений у жовтні 2001 р.;
   - в будинку N 43 на вул. Автозаводській - 76 квартир, який
введено в експлуатацію в грудні 2001 року.
 
   Всього за чотири роки фінансування програми будівництва житла
за кошти міського бюджету отримали квартири 467 молодих сімей.
 
   За рахунок  пільгового  молодіжного кредиту з державного
бюджету в сумі 13,2 млн. грн. у 2001 році введено жилий будинок на
вул. Вільямса, 15 на 106 квартир, а також 34 квартири в інших
будинках, всього загальною площею 10,6 тис. кв.м.
 
   На 2002 рік заплановано з міського бюджету виділити 12,6 млн.
грн. для будівництва 160 квартир площею 10 тис. кв. метрів та 11,6
млн. грн. передбачено спрямувати з державного бюджету на програму
пільгового кредитування молодих сімей.
 
   Забезпечується щорічне будівництво житла за кошти, залучені
від населення  за  рахунок  впровадження  в  дію  цільового
довготермінового кредитування житлового будівництва відповідно до
Указу Президента України від 27.06.99 N 735/99 ( 735/99 ) "Про
проведення  експерименту  в  житловому  будівництві  на базі
Холдингової компанії "Київміськбуд": з 2001 року в обсягах 100
тис. кв.м щорічно, з 2005 року - по 200 тис. кв.м.
 
   За 1999-2001  р.р. було збудовано житло для 156 сімей,
постраждалих від Чорнобильської катастрофи за рахунок коштів
Чорнобильського фонду, в т.ч. жилий будинок на вул. Китаївській,
14-16.
 
   Київською міською радою та міськдержадміністрацією прийнято
ряд рішень, спрямованих на створення належних умов проживання
мешканцям гуртожитків. За останні 3 роки більше 100 будинкам, які
використовувались як гуртожитки, наданий статус жилих будинків, їх
мешканцям видано понад 10300 ордерів для постійного проживання у
займаних квартирах. Здійснена реконструкція гуртожитків на вул.
Сєченова, 7, вул. Мукачівській, 14, вул. Туполєва, 16-Ж, вул.
Гната Юри, 9-А, просп. Науки, 86/2, вул. Братиславській, 7.
 
   В 2001  році  закінчено  реконструкцію  гуртожитків  на
вул. Братиславській,  7-А,  вул.  С.Стальського,  30,  вул.
Новгородській, 6.
 
   В 2002  році  планується  розпочати реконструкцію перших
будинків 5-поверхової забудови 60-х років на вул. Туполєва, 20-Д
та пр. Возз'єднання, 1-а, на що у 2002 році з міського бюджету
виділено 3,5 млн. грн.
 
   Враховуючи пропозиції  замовників  будівництва  житла  та
прогнозні показники Програми до 2004 року, Програмою житлового
будівництва на 2002 рік по території м. Києва передбачається
ввести  в  дію  1  млн.  кв.  метрів  загальної  площі  в
будинках-новобудовах та  12  тис.  кв.  метрів  в  будинках
реконструкції, що складає 101,2% до показників прогнозу розвитку
житлового будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 27.08.2000 N 1347 ( 1347-2000-п ).
 
   Для здійснення у 2002 році будівництва 1 млн. кв. метрів
житла передбачається залучити 1846,6 млн. гривень з різних джерел
фінансування, а саме:
   міського бюджету - 4,4 відсотка;
   пільгового державного кредитування - 1,3 відсотка;
   населення - 87,6 відсотка;
   підприємств, установ та організацій (з урахуванням інвестицій
для військовослужбовців) - 6,7 відсотка.
 
   Із загального обсягу введення житла у 2002  році:  738
тис. кв.м, або 74% - цегляні та каркасні жилі будинки, 239 тис.
кв.м, або 24% - панельні будинки та 23 тис. кв.м, або 2% - жилі
будинки із монолітного залізобетону.
 
   З метою подальшого розвитку житлового будівництва Київська
міська державна адміністрація вважає за необхідне здійснення
державою заходів до збільшення інвестицій в житлове будівництво
при  допомозі  фінансово-кредитних  механізмів  фінансування
будівництва та придбання житла, і, в першу чергу, шляхом розвитку
іпотечного кредитування, прискоривши прийняття Закону України "Про
іпотеку". Також необхідно прискорити прийняття нового Житлового
кодексу України.
 
                   Додаток 1
                   до розпорядження Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 29.12.2001 N 2895
 
                   Таблиця N 1
 
    Обсяги фінансування та введення в експлуатацію житла
       по м. Києву за джерелами фінансування
 
------------------------------------------------------------------
|    Найменування     |2000 рік | 2001 рік | 2002 рік |
|               | звіт  |  звіт  | програма |
|-----------------------------+----------+----------+------------|
|1. Державний бюджет введення |  7,7  |   12,5 |   -   |
|в експлуатацію, тис.кв.м   |     |     |      |
|житлової площі        |     |     |      |
|-----------------------------+----------+----------+------------|
|обсяг капіталовкладень,   |  12940 |  18037 |      |
|тис.грн           |     |     |      |
|-----------------------------+----------+----------+------------|
|2. Місцевий бюджет введення в|  63,3 |   50,9 |  52,8  |
|експлуатацію, тис. кв.м   |     |     |      |
|житлової площі        |     |     |      |
|-----------------------------+----------+----------+------------|
|обсяг капіталовкладень,   |  51996 |  64881 |  80944  |
|тис. грн           |     |     |      |
|-----------------------------+----------+----------+------------|
|3. Житлове будівництво за  |  697,5 |  849,0 |  840,8  |
|рахунок коштів населення   |     |     |      |
|введення в експлуатацію,   |     |     |      |
|тис. кв.м житлової площі   |     |     |      |
|-----------------------------+----------+----------+------------|
|обсяг капіталовкладень,   | 1028256 |  123187| 1617890  |
|тис. грн           |     |     |      |
|-----------------------------+----------+----------+------------|
|4. Житлове будівництво за  |   -  |   -  |   -   |
|рахунок продажу житлових   |     |     |      |
|облігацій та інших цінних  |     |     |      |
|паперів введення в      |     |     |      |
|експлуатацію, тис. кв.м   |     |     |      |
|житлової площі        |     |     |      |
|-----------------------------+----------+----------+------------|
|обсяг капіталовкладень,   |   -  |   -  |   -   |
|тис. грн           |     |     |      |
|-----------------------------+----------+----------+------------|
|5. Житлове будівництво за  |  76,06 |   55,2 |  85,6  |
|рахунок коштів підприємств та|     |     |      |
|відомств введення в     |     |     |      |
|експлуатацію, тис. кв.м   |     |     |      |
|житлової площі        |     |     |      |
|-----------------------------+----------+----------+------------|
|обсяг капіталовкладень,   | 107736 |  79718 | 123521  |
|тис. грн           |     |     |      |
|-----------------------------+----------+----------+------------|
|6. Житлове будівництво за  |  14,05 |   20,3 |  20,8  |
|рахунок кредитування, в   |     |     |      |
|цілому введення в      |     |     |      |
|експлуатацію, тис. кв.м   |     |     |      |
|житлової площі        |     |     |      |
|-----------------------------+----------+----------+------------|
|обсяг капіталовкладень,   |  15455 | 23499  |  24245  |
|тис. грн           |     |     |      |
|-----------------------------+----------+----------+------------|
|6.1. Житлове будівництво за |  14,05 |  20,3  |  20,8  |
|рахунок державного пільгового|     |     |      |
|кредиту введення в      |     |     |      |
|експлуатацію, тис. кв.м   |     |     |      |
|житлової площі        |     |     |      |
|-----------------------------+----------+----------+------------|
|обсяг капіталовкладень,   |  15455 | 23499  |  24245  |
|тис. грн           |     |     |      |
|-----------------------------+----------+----------+------------|
|6.2. Житлове будівництво за |   -  |  -   | -     |
|рахунок кредитів комерційних |     |     |      |
|банків введення в      |     |     |      |
|експлуатацію, тис. кв.м   |     |     |      |
|житлової площі        |     |     |      |
|-----------------------------+----------+----------+------------|
|обсяг капіталовкладень,   |   -  |  -   |   -   |
|тис. грн           |     |     |      |
|-----------------------------+----------+----------+------------|
|6.3. Житлове будівництво за |   -  |  -   |   -   |
|рахунок іноземних кредитів  |     |     |      |
|введення в експлуатацію,   |     |     |      |
|тис. кв.м житлової площі   |     |     |      |
|-----------------------------+----------+----------+------------|
|обсяг капіталовкладень,   |   -  |  -   |   -   |
|тис. грн           |     |     |      |
|-----------------------------+----------+----------+------------|
|Всього по м. Києву за рахунок|  858,6 | 987,9  |  1000,0 |
|всіх джерел фінансування   |     |     |      |
|введення в експлуатацію,   |     |     |      |
|тис. кв.м житлової площі   |     |     |      |
|-----------------------------+----------+----------+------------|
|обсяг капіталовкладень,   | 1216383 | 1418012 |  1846600 |
|тис. грн           |     |     |      |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник голови                    Т.Меліхова
 
                   Додаток 1
                   до розпорядження Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 29.12.2001 N 2895
 
                   Таблиця N 2
 
    Обсяги фінансування та введення в експлуатацію житла по
         м. Києву за видами будівництва
 
------------------------------------------------------------------
|    Вид будівництва    |    Період будівництва    |
|               |---------------------------------|
|               |2000 звіт|2001 звіт|2002 програма|
|               |---------------------------------|
|               |     тис. кв.м.       |
|               |      млн. грн.       |
|------------------------------+---------------------------------|
|1. Нове багатоквартирне    |  810  |  932  |   972   |
|будівництво          | 1196,2 | 1395,2 |  1830,9  |
|------------------------------+---------+---------+-------------|
|у т.ч. незавершене      |  140  |  80  |   65   |
|               | 168,2 | 87,1  |  78,1   |
|------------------------------+---------+---------+-------------|
|2. Індивідуальне будівництво |  39  |  56  |   28   |
|               | 11,3  | 22,8  |  15,7   |
|------------------------------+---------+---------+-------------|
|3. Реконструкція       |  10  | 22,8  |   12   |
|               |  8,9  |  13  |  14,4   |
|------------------------------+---------+---------+-------------|
|Разом             |  859  | 1001  |  1012   |
|               | 1216,4 | 1429,8 |  1861,0  |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник голови                    Т.Меліхова
 
                   Додаток 1
                   до розпорядження Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 29.12.2001 N 2895
 
                   Таблиця N 3
 
    Обсяги фінансування та введення в експлуатацію житла
     по м. Києву за окремими категоріями населення
 
------------------------------------------------------------------
|   Найменування   |     Період будівництва      |
|            |---------------------------------------|
|            |2000 (звіт)|2001 (звіт)|2002 (програма)|
|            |---------------------------------------|
|            |       тис. кв.м        |
|            |        млн. грн.        |
|------------------------+---------------------------------------|
|1. Громадяни, які    |  44,5  |  66,4  |   71,7   |
|потребують соціального |  33,7  |  76,9  |   91,3   |
|захисту з боку держави |      |      |        |
|------------------------+-----------+-----------+---------------|
|2. Молоді сім'ї та   |  14,05  |  20,3  |   20,8   |
|одинокі молоді громадяни|  15,46  |  23,5  |   24,2   |
|------------------------+-----------+-----------+---------------|
|3. Військовослужбовці та|  13,5  |  42,2  |   73,4   |
|члени їх сімей     |  14,7  |  60,7  |   110,1   |
|------------------------+-----------+-----------+---------------|
|4. Інші громадяни, які |  80,56  |  47,5  |   55,3   |
|потребують покращення  | 116,58  |  68,5  |   81,8   |
|житлових умов      |      |      |        |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник голови                    Т.Меліхова
 
                   Додаток 1
                   до розпорядження Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 29.12.2001 N 2895
 
                   Таблиця N 4
 
      Дані про квартирний облік населення по м. Києву
 
------------------------------------------------------------------
|              | Перебуває на квартирному обліку  |
|              |-----------------------------------|
|              | Станом на  | Станом на| Станом на|
|              |01.01.2001  |01.01.2002|01.01.2003|
|              | (звіт)   |  (звіт) |(прогнозні|
|              |       |     |  дані) |
|----------------------------+-------------+----------+----------|
|Перебуває на обліку міського|  228,7   |  205,9 |  199,2 |
|населення, тис.сімей    |       |     |     |
|----------------------------+-------------+----------+----------|
|в т.ч.: у державному    |  151,8   |  143,9 |  137,7 |
|житловому фонді       |       |     |     |
|----------------------------+-------------+----------+----------|
|на кооперативному обліку  |  76,9   |  62,0 |  61,5 |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник голови                    Т.Меліхова
 
                   Додаток 2
                   до розпорядження Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 29.12.2001 N 2895
 
             АДРЕСНА ПРОГРАМА
      введення в експлуатацію житла по м. Києву
              в 2002 році
 
              I квартал
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Адреса будинку    |Загальна |   Замовник      |    Інвестор    |
|п/п |               |площа кв.м|             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Голосіївський район                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Вул.Саперно-Слобідська, кор.1,| 5137  |  ХК "Київміськбуд"   |     КМБ     |
|  |б.2              |     |             |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
| 2. |Вул.Васильківська, 18     | 12396  |    АТП 13028    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Дарницький район                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. |Позняки, 4 мікрорайон, буд. 5 | 11716  |  ХК "Київміськбуд"   |     КМБ     |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
| 4. |Позняки, 4 мікрорайон, буд. 84| 16337  |  ХК "Київміськбуд"   |     КМБ     |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
| 5. |Позняки, 9 мікрорайон,    | 6543  |  ХК "Київміськбуд"   |     КМБ     |
|  |буд. 14. с. В         |     |             |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
| 6. |ОсокоркиДІ мікрорайон, буд. 5 | 7211  |  ХК "Київміськбуд"   |     КМБ     |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
| 7. |Харківське шосе, 5-А     | 5935  |  ХК "Київміськбуд"   |     КМБ     |
|  |мікрорайон буд. по пр.Бажана,2|     |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Дніпровський район                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. |Лівобережний центр, буд. 5  | 7467  |  ХК "Київміськбуд"   |     КМБ     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Оболонський район                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. |Вул.Тимошенка, 2-А      | 9291  |    ГУЖЗ       |ГУЖЗ-7368 Бюджет-1923 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Печерський район                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.|Вул.Гайдара, 31 сек.1     | 4731  |  ХК "Київміськбуд"   |     КМБ      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Святошинський район                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.|Святошинська площа, 1, сек.В | 10211  |  МЖК "Академмістечко" |     ГУЖЗ     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Солом'янський район                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.|вул.Єреванська, 28 сек. 1-3  | 10131  |  ХК "Київміськбуд"  |     КМБ      |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
| 13.|Вул.Леваневського, 6     | 7696  |    ГУЖЗ       |     ГУЖЗ     |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
| 14.|Вул.Смілянська, 10 сек. 1   | 4632  |    ГУЖЗ       |     ГУЖЗ     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Шевченківський район                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.|Вул.Володимирська, 47     | 2308  |   ГУЖЗ        |     ГУЖЗ     |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
| 16.|Вул.Дмитрівська, 46-56 черга 2| 4778  |Ін-т "Укррибпроект"   |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|  |Індивідуальні забудовники   | 5500  |             |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|  |Всього:            | 132020 | в т.ч. 75208      |    КМБ      |
|  |               |     |    32215      |    ГУЖЗ      |
|  |               |     |     1923      |    бюджет     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
              II квартал
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |   Адреса будинку      |Загальна |    Замовник     |  Інвестор      |
|п/п |               |площа кв.м|             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Голосіївський район                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.|Вул.Ак.Вільямса,13 кор.2 буд.7|  6400  |  ТМО "Ліко Холдінг"  |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
| 18.|Пр-т Науки, 76        |  2813  |    НВКП "Мітіс"   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Дарницький район                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.|Осокорки,11 мікрорайон буд. 9 |  6228  | ХК "Київміськбуд"   |    КМБ      |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
| 20.|Осокорки,11 мікрорайон буд. 23|  22577 | ХК "Київміськбуд"   |    КМБ      |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
| 21.|Позняки,8 мікрорайон буд. 21 |  9928  | ХК "Київміськбуд"   |    КМБ      |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
| 22.|Позняки,8 мікрорайон буд. 31 |  8935  |    ГУЖЗ       |    ГУЖЗ      |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
| 23.|Позняки,8 мікрорайон буд. 26 |  7548  |    ГУЖЗ       |    ГУЖЗ      |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
| 24.|Позняки,8 мікрорайон буд. 27 |  6833  |    ГУЖЗ       |    ГУЖЗ      |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
| 25.|Позняки,9 мікрорайон буд. 2  |  9051  |    ГУЖЗ       |   ГУЖЗ-4526    |
|  |               |     |             |   Бюджет-4525    |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
| 26.|Вул.Декабристів, 12/37 сек. 5 |  2020  |  Мостозагін-2     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Дніпровський район                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27.|Лівобережний центр, буд. 1  |  6184  |  ХК "Київміськбуд"   |    КМБ      |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
| 28.|Вул.Микільсько-Слобідська   |  4707  |    ГУЖЗ       |    ГУЖЗ      |
|  |буд. 8 сек. 1-5        |     |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Оболонський район                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29.|Вул.Північна, 6-А       |  17400 | ЗАТ МЖК "Оболонь"   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Печерський район                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.|Вул.Старонаводницька,     |  11200 |   Печерська РДА   |            |
|  |2-20 сек. В, Г.        |     |             |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
| 31.|Вул.Інститутська, 15/5    |   2661 |  ХК "Київміськбуд"  |    КМБ      |
|  |(надбудова)          |     |             |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
| 32.|Вул.А.Іванова, 13       |   2200 |ЗАТ Фін.буд.компан. "МБІ"|            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Святошинський район                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33.|Вул.Якуба Коласа, 4-А     |  5500  |  АНТК ім.Антоно-ва  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Солом'янський район                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34.|Бул.І.Лепсе, 32-44 діл. 21  | 6617  |  ВАТ "СПК МЕРИ-ДИАН"  |            |
|  |буд. 6            |     |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Подільський район                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35.|Турівська, 24 сек. 4     | 2300  |   Подільська РДА   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Шевченківський район                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36.|Вул.Володимирська, 79     | 4370  |     ГУЖЗ      | ГУЖЗ         |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
| 37.|Вул.Воровського, 36      | 9442  |     ГУЖЗ      | ГУЖЗ         |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|  |Індивідуальні         | 6000  |             |            |
|  |забудовники          |     |             |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|  |Всього:            | 160914  |в т.ч. 47578       | КМБ         |
|  |               |     |    46361       | ГУЖЗ         |
|  |               |     |    4525       | бюджет        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
              III квартал
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Адреса будинку     | Загальна|  Замовник       |  Інвестор      |
|п/п |               |площа кв.м|             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Голосіївський район                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|38. |Вул.Ак.Вільямса, 17/11    |  9200 |  ТМО "Ліко Холдінг"  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Дарницький район                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|39. |Осокорки, 11 мікрорайон    |  6162 |  ХК "Київміськбуд"   |   КМБ       |
|  |буд.10            |     |             |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|40. |Осокорки, 11 мікрорайон    |  22657 |  ХК "Київміськбуд"   |   КМБ       |
|  |буд.11            |     |             |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|41. |Позняки, 4 мікрорайон буд. 4 |  10693 |  ХК "Київміськбуд"   |   КМБ       |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|42. |Бортничі, вул.Леніна (202 кв.)|  13413 |   ГУЖЗ        |  бюджет       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Деснянський район                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|43. |Вул.Мілютенка, 17-В      |  16232 |  ХК "Київміськбуд"   |   КМБ       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Дніпровський район                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|44. |Жмаченка-Миропільська     |  21129 |  ХК "Київміськбуд"   |   КМБ       |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|45. |Вул.Микільсько-Слобідська   |  12706 |     ГУЖЗ      |   ГУЖЗ       |
|  |буд. 8 сек. 1-5        |     |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Оболонський район                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|46. |Пр Героїв Сталінграда,    |  10250 |      СБУ      |            |
|  |20-Б             |     |             |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|47. |Вул.Тимошенка, 13-А сек. 5  |  6745 |    ВАТ "Трест    |            |
|  |               |     | Південзахідтрансбуд"  |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|48. |Оболонь, 3-А мікрорайон    |  13613 |   Оболонська РДА   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Подільський район                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|49. |Вул.Волоська, 51/27      |  8947 |     ГУЖЗ      |  ГУЖЗ        |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|50. |вул.Осиповського, 1-3     |  7880 |     ГУЖЗ      | ГУЖЗ - 3940      |
|  |               |     |             | Бюджет-3940      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Святошинський район                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|51. |Пр-т Перемоги, 107      |  5820 |   КиДАЗ "Авіант"   |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|52. |Вул.Олевська, буд. 5     |  6744 |   КиДАЗ "Авіант"   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Солом'янський район                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|53. |Смілянська, 10 сек. 2     |  4432 |     ГУЖЗ      |  ГУЖЗ        |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|54. |Вул.Головка, 12/9       |  3534 |  АЕК "Київенерго"   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Шевченківський район                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|55. |Вул.Підгірна, 2        |  8700 |   ДАХК "Артем"    |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|56. |Вул.Воровського, 11      |  7888 |      СБУ      |Укрексімбанк      |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|  |Індивідуальні забудовники   |  6500 |             |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|  |Всього:            | 203245 |в т.ч 76873       |  КМБ        |
|  |               |     |   30025       |  ГУЖЗ        |
|  |               |     |   17353       |  бюджет       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
              IV квартал
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |   Адреса будинку      | Загальна|    Замовник     |    Інвестор    |
|п/п |               |площа кв.м|             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Голосіївський район                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|57. |Вул.Саперно-Слобідська,    |  9546 |   ХК "Київміськбуд"  |     КМБ     |
|  |буд. 2 к. 3          |     |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Дарницький район                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|58. |буд. на перетині       |  14618 |   ХК "Київміськбуд"  |     КМБ     |
|  |вул.Новодарницької та     |     |             |            |
|  |Харківського шосе (III п.к.) |     |             |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|59. |Осокорки, 11 мікрорайон,   |  7196 |   ХК "Київміськбуд"  |     КМБ     |
|  |буд.21            |     |             |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|60. |Осокорки, 11 мікрорайон,   |  7196 |   ХК "Київміськбуд"  |     КМБ     |
|  |буд.22            |     |             |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|61. |Позняки, 4 мікрорайон,    |  6649 |   ХК "Київміськбуд"  |     КМБ     |
|  |буд.1             |     |             |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|62. |Позняки, 8 мікрорайон,    |  8795 |   ХК "Київміськбуд"  |     КМБ     |
|  |буд.20            |     |             |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|63. |Позняки, 9 мікрорайон,    |  9461 |   ХК "Київміськбуд"  |     КМБ     |
|  |буд.17            |     |             |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|64. |Позняки, 9 мікрорайон,    |  11037 |      ГУЖЗ     |    бюджет     |
|  |буд.16-А           |     |             |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|65. |Позняки, 9 мікрорайон,    |  20247 |      ГУЖЗ     |ГУЖЗ - 14099     |
|  |буд.1-Г,1           |     |             |Бюджет - 6148     |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|66. |Позняки, 8 мікрорайон,    |  18722 |      ГУЖЗ     |ГУЖЗ - 15542     |
|  |буд.10-11           |     |             |Бюджет - 3180     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Деснянський район                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|67. |Троєщина, 24 мікрорайон,   |  12280 |   ХК "Київміськбуд"  |    КМБ      |
|  |буд.6             |     |             |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|68. |Троєщина, 24 мікрорайон,   |  10050 |   ХК "Київміськбуд"  |    КМБ      |
|  |буд. 6-А           |     |             |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|69. |Троєщина, 24 мікрорайон,   |  11625 |   ХК "Київміськбуд"  |    КМБ      |
|  |буд.17            |     |             |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|70. |Троещина, 2 мікрорайон,    |  12446 |Гол.Упр.Внутр.Військ   |            |
|  |буд.6             |     |МВС України       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Дніпровський район                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|71. |Лівобережний центр, буд. 2  |  13804 |  ХК "Київміськбуд"  |    КМБ      |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|72. |вул.Сосницька-Лохвицька,   |  9233  |   УКБ МВС України   |    КМБ      |
|  |сек.4-5            |     |             |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|73. |Бул.Давидова, 12       |  23069 |  Держ.упр.справами  |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|74. |Вул.Матеюка, 5 А, Б      |  13600 |     ГУЖЗ      |    ГУЖЗ      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Оболонський район                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|75. |Вул.Богатирська, 6      |  8000  |    ГУЖЗ       |    ГУЖЗ      |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|76. |Вул.Автозаводська, буд. 61,63 |  13614 |    ГУЖЗ       |ГУЖЗ-2050 Бюджет-11564 |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|77. |Оболонь, 3-А мікрорайон    |  11387 | Оболонська РДА     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Печерський район                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|78. |Вул.Старонаводницька, 2-20  |  7700  |  Печерська РДА     |            |
|  |сек.Д             |     |             |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|79. |Вул.Саксаганського, 13 В, Г  |  7367  |    ГУЖЗ       |    ГУЖЗ      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Подільський район                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|80. |Вул.Турівська, 31       |  6060  |    ГУЖЗ       |    ГУЖЗ      |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|81. |Вул.В.Порика, 7-А діл.2    |  21460 | ХК "Київміськбуд"    |     КМБ      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Святошинський район                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|82. |Пр.Палладіна, 44/50      |  7536  |    ГУЖЗ       |    ГУЖЗ      |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|83. |Вул.Краснова, 13-17      |  27624 | Упр.держохорони    |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|84. |Вул.Симиренка, 20-26     |  7539  |  МО України      |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|85. |Вул.Якуба Коласа, 4-А     |  11361 |  АНТК ім.Антонова   |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|86. |Вул.Булаховського, 5-А буд.1 |  8494  |  ХК "Київміськбуд"   |     КМБ      |
|  |сек.1,2            |     |             |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|87. |Біличі, 13 мікрорайон буд. 11 |  12709 |  ХК "Київміськбуд"   |     КМБ      |
|  |с.3,4             |     |             |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|88. |Вул.Ф.Пушиної, 13-23     |  10210 |     ГУЖЗ      |    ГУЖЗ      |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|89. |Вул.Хмельницька, 6-12     |  12053 |     ГУЖЗ      |ГУЖЗ-6027 Бюджет-6026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Солом'янський район                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|90. |Протасів Яр, сек.1,2     |  8803  |  ХК "Київміськбуд"   |     КМБ      |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|91. |Вул.Лукашевича-Ползунова   |  5260  |   ДТГО "ПЗЗ"     |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|92. |Вул.Антонова, 29       |  6830  |   В/ч А-1206     |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|93. |Вул.Ярослава Галана, 1    |  8854  |  ВАТ "Більшовик"   |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|94. |Вул.Народного Ополчення, 9  |  4270  |Над.академ.внутр.справ  |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|95. |Вул.Героїв Севастополя, 23-Б |  10000 |  Солом'янська РДА   |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|96. |Вул.Новгородська, 7      |  5925  |     ГУЖЗ      |ГУЖЗ- 1925 Бюджет-4000 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Шевченківський район                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|97. |Вул.Артема, 50        |  3306  |     ГУЖЗ      |    ГУЖЗ      |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|98. |Вул.Щербакова, 42       |  4374  |     ГУЖЗ      |    ГУЖЗ      |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|99. |Вул.Павлівська, 17      |  7627  |  Шевченківська РДА   |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|100.|Вул.Паторжинського, 14    |  7013  |  ТОВ "Житлобуд"    |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|101.|Вул.Володимирська, 47-49 с.5-7|  10475 |     ГУЖЗ      |    ГУЖЗ      |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|102.|Вул.Дмитрівська, 9-11     |  3662  |  Нац.Банк України   |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|103.|Вул.Котовського, 49 сек. 1-3 |  14328 |  ХК "Київміськбуд"   |     КМБ      |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|  |Індивідуальні забудовники   |  10406 |             |            |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|  |Всього:            |  503821 |в т.ч. 186247      |     КМБ      |
|  |               |     |    110571      |    ГУЖЗ      |
|  |               |     |    41955      |    бюджет     |
|----+------------------------------+----------+-------------------------+-----------------------|
|  |Всього:            | 1000000 |в т.ч. 385906      |     КМБ      |
|  |               |     |    219172      |    ГУЖЗ      |
|  |               |     |    65756      |    бюджет     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник голови                    Т.Меліхова
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка