Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку визначення обсягів доходів від основної діяльності в порівняних цінах на підприємствах морського транспорту

         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
 
               Н А К А З
 
 N 166/215 від 28.07.93 р.      Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   11 жовтня 1993 р.
 vd930728 vn166/215          за N 151
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінстатистики
    N 232 ( z0349-95 ) від 20.09.95 )
 
      Про затвердження Порядку визначення обсягів
     доходів від основної діяльності в порівняних
      цінах на підприємствах морського транспорту
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23
червня 1993 року 471 ( 471-93-п ) "Про внесення змін і доповнень
до Положення про регулювання фондів споживання  підприємств,
установ і організацій у 1993 році"
 
             НАКАЗУЄМО:
 
   1. Затвердити Порядок визначення обсягів доходів від основної
діяльності в порівняних цінах  на  підприємствах  морського
транспорту, що додається.
 
   2. Довести цей порядок до відома і керівництва підприємств
морського транспорту, а також управління статистики Республіки
Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь
статистики.
 
 
   Заступник Міністра         Перший заступник Міністра
   статистики України         транспорту України
 
      В.П.Арендар               О.М.Артеменко
 
 
 
 
                        Листок
                  погодження до наказу Мінстату
                  України і Мінтрансу України
                     28.07.93 N 166/215
 
   РОЗРОБЛЕНО:                ПОГОДЖЕНО:
 
   Начальник Управління      Начальник відділу правових
   статистики транспорту      і загальних питань Мінстату
   і зв'язку Мінстату       України
   України                     О.Х.Демерташ
        О.В.Голуб
   Начальник Управління      Начальник Управління норма-
   економічної політики,      тивних актів та правової
   прогнозування та ін-      роботи Мінтрансу України
   вестицій Мінтрансу               М.Р.Наапетян
   України
       Г.Д.Ейтутіс
 
   Заступник директора департаменту
   морського і річкового транспорту
             Д.Ю.Борісов
 
   Начальник відділу департаменту
   морського і річкового транспорту
              В.О.Ільїн
 
                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                     наказом Мінстату України
                     і Мінтрансу України від
                     28.07.93 N 166/215
 
 
     Порядок визначення обсягів доходів від основної
     діяльності у порівняних цінах на підприємствах
            морського транспорту
   1. Порядок розроблений згідно з Положенням про регулювання
доходів споживання підприємств, установ і організацій у 1993 році,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня
1993 року N 471 ( 471-93-п ).
 
   2. Указаний порядок поширюється на всі підприємства морського
транспорту.  Розрахунки проводяться окремо по видах основної
діяльності (перевезень, робіт, послуг, що надаються підприємствам
морського транспорту) з урахуванням факторів зниження обсягів
доходів, які безпосередньо не залежать від діяльності підприємств
морського транспорту, а саме:
   2.1. Зменшення обсягів робіт (послуг) від зміни  курсів
іноземних валют і рівня світових фрахтових ставок;
   2.2. Непред'явлення до перевезення (перевантаження) вантажів
відправниками чи власниками вантажів;
   2.3. Зменшення   обсягів   перевезень   (перевантажень)
експортно-імпортних вантажів у зв'язку зі зміною товарообігу із
зарубіжними країнами;
   2.4. Зменшення  обсягів пасажирських перевезень внаслідок
погіршення екологічної обстановки (при наявності відповідного
рішення місцевих органів влади);
   2.5. Зменшення обсягів робіт (послуг з причин арешту, блокади
суден, страйків в портах, дії конвенційних обмежень і заборон,
аварій, які сталися не з вини працівників морського транспорту;
   2.6. Стихійні явища: землетруси, урагани, повені, а також
несприятливі гідрометеорологічні умови на річках Дунай і Дніпро та
льодові умови навігації.
 
   3. Зменшення обсягів доходів у 1993 році від зміни курсів
іноземних валют і рівня світових фрактових ставок, скорочення
обсягів перевезень (перевантажень) експортно-імпортних вантажів і
пасажирських перевезень, від стихійних явищ та інших причин
визначається шляхом множення обсягу зменшення натуральних та інших
показників у порівнянні з відповідним періодом 1992 року на
доходну ставку звітного періоду 1993 року.
 
   4. Розрахунки проводяться по таких видах основної діяльності:
   4.1. Перевезення  транспортним  і  портовим  флотом  у
внутрішньому плаванні.
   Показником цих перевезень в натуральному  вираженні  для
визначення  обсягу доходів в порівняних цінах є товарообіг
(пасажирообіг). Обсяг доходів у відповідному періоді 1992 р. в
порівняних  цінах  визначається  шляхом  множення фактичного
вантажообігу (пасажирообігу) за цей період на доходну ставку 10
тонномиль (10 пасажиромиль) в карбованцях у звітному періоді 1993
року.
   4.2. Перевезення  у  закордонному  плаванні.
Рахункові валютні доходи у порівняних цінах, одержані  від
перевезень у закордонному плаванні, за звітний період 1993 року і
відповідний період 1992 року визначаються шляхом множення валютних
доходів на їх курс до українського карбованця, який діяв на
останній день звітного періоду 1993 року.
   4.3. Вантажно-розвантажувальні  роботи.
   Показником обсягу робіт для визначення обсягу доходів в
порівняних  цінах  є нормативна трудомісткість перевалочного
вантажообігу. Обсяг доходів (в іноземній валюті) від виконання
вантажно-розвантажувальних робіт за відповідний період 1992 року
перераховується за курсом українського карбованця, який діяв на
останній день звітного періоду 1993 року. Обсяг доходів за
відповідний період 1992 року в порівняних цінах визначається
шляхом множення нормативної трудомісткості за цей період на
вартість однієї нормогодини в карбованцях у звітному періоді 1993
року.
   4.4. Інші роботи, послуги, операції, що пов'язані з основною
діяльністю.
   Обсяг доходів (в карбованцях) від виконання інших робіт і
послуг, що пов'язані з виробничою діяльністю, за відповідний
період 1992 року в порівняних цінах визначається шляхом множення
кількості робіт, послуг за цей період 1992 р. на середню вартість
роботи, послуги (групи послуг) в звітному періоді 1993 року.
   Обсяг доходів (в іноземній валюті) від виконання інших робіт
і послуг, що пов'язані з основною діяльністю, за відповідний
період 1992 р. і звітний період 1993 р. перераховується за курсом
українського карбованця, який діяв на останній день звітного
періоду 1993 року.
 
   5. Загальний обсяг доходів за відповідний період 1992 р. у
порівняних цінах складається з доходів від усіх видів робіт,
послуг, які виконуються підприємствами морського транспорту.
 
   6. При  регулюванні фондів споживання обсяг доходів, що
приведений в статистичній звітності, коригується підприємством на
суму зменшення обсягу доходу по кожному з наведених факторів.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка