Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження змін та доповнень, що вносяться до Інструкції про склад коштів, що направлені на споживання

         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 171 від 02.08.93          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   12 серпня 1993 р.
                   за N 107
 
  ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінстатистики 
   N 150 ( z0144-94 ) від 27.06.94 )
 
 
    Про затвердження змін та доповнень, що вносяться до
   Інструкції про склад коштів, що направлені на споживання
 
 
   Згідно з Указом Президента України "Про перехід України до
загальноприйнятої  у  міжнародній практиці системи обліку та
статистики" ( 303/92 ) та відповідно до постанови  Кабінету
Міністрів України від 23 червня 1993 р. N 471 ( 471-93-п ) "Про
регулювання фондів споживання у 1993 році" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити "Зміни та доповнення,  які  вносяться  до
Інструкції  про склад коштів, що направлені на споживання",
затвердженої наказом Мінстату  України  від  22.02.93  N  31
( z0023-93 ) (додаються).
 
   2. Управлінню демографічної статистики і праці (Григорович
Н.В.):
   2.1. З урахуванням внесених змін та доповнень через засоби
масової інформації довести до відома  підприємств,  установ,
організацій нову редакцію Інструкції.
   2.2. Забезпечити управління статистики  Республіки  Крим,
обласні, Київське та Севастопольське міські управління статистики,
міністерства, відомства, державні комітети, концерни, корпорації,
інші об'єднання Інструкцією про склад коштів, що направлені на
споживання, в новій редакції.
 
   3. Економічному управлінню (Єрофеєва Н.В., Пишнюк М.І.):
   3.1. Забезпечити фінансування та необхідну кількість паперу
для виготовлення Інструкції.
 
   4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Заступник Міністра               І.В. Хайнацька
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   статистики України
                   від 2 серпня 1993 р. N 171
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 серпня 1993 р.
                   за N 107
 
 
            ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ,
     ЩО ВНОСЯТЬСЯ ДО ІНСТРУКЦІЇ ПРО СКЛАД КОШТІВ, ЩО
       НАПРАВЛЕНІ НА СПОЖИВАННЯ ( z0023-93 )
 
   1. Виключити пункти 2.16, 2.17.
 
   2. Нумерація пунктів 2.18 - 2.45 змінюється відповідно на
2.16 - 2.43.
 
   3. У пункті 2.26 абзац другий виключити.
 
   4. Пункт 2.40 викласти в такій редакції:
   "Одноразові заохочення (наприклад, окремих працівників за
виконання особливо важливих виробничих завдань, заохочень до
ювілейних та пам'ятних дат як у грошовій, так і натуральній
формі)".
 
   5. Розділ II доповнити пунктом 2.44 такого змісту:
   "2.44. Оплата відпусток в частині відповідної частки їх
заробітної плати, яка нараховується за рахунок прибутку, що
залишається в розпорядженні підприємства".
 
   6. У пункті 3.1 слова "суми на поховання, що перевищують
передбачені чинним законодавством" виключити.
 
   7. У пункті 3.2:
   у абзаці  сьомому слова "а також харчування дітей, які
перебувають в дитячих санаторіях, яслах, оздоровчих  таборах
підприємств" виключити;
   абзац десятий викласти в такій редакції:
   "- інші виплати, що мають індивідуальний характер (оплата
квартири та найманого житла, крім гуртожитків, продовольчих та
непродовольчих товарів, включаючи товари, одержані за бартером,
продуктових замовлень, проїзних квитків, абонементів у групи
здоров'я, передплати на газети та журнали, протезування, оплата
всіх видів страхування працівників, виплати різниці в цінах на
паливо або суми компенсації працівникам вартості виданого палива у
випадках, не передбачених чинним законодавством, та інші)";
   останній абзац викласти в такій редакції:
   "- кошти, спрямовані на викуп майна підприємства членами
трудового колективу за рахунок коштів підприємства (або коштів,
взятих у позику в установах банків, з початку її погашення) з
моменту їх персоніфікації."
 
   8. Пункт 5.1 викласти у такій редакції:
   "Середній доход працівників  в  цілому  по  підприємству
обчыслюэться виходячи із суми коштів, які направлені на споживання
(розділ II пп. 2.1-2.3, 2.5-2.34, 2.36-2.44, розділи III та IV
цієї Інструкції)."
 
   9. Пункт 5.2 викласти в такій редакції:
   "Середня заробітна плата працівників у цілому по підприємству
обчислюється виходячи із фонду оплати праці працівників спискового
складу (включаючи оплату праці сумісників), премій, надбавок,
винагород за підсумками роботи за рік і одноразових заохочень
працівників (розділ II пп. 2.1-2.3, 2.5-2.34, 2.36-2.44 цієї
Інструкції)."
 
   10. Пункт 6.4 викласти в такій редакції:
   "Надбавки за пересувний, роз'їзний  характер  робіт  для
працівників, безпосередньо зайнятих на будівництві, реконструкції
і капітальному ремонті, а також при виконанні робіт вахтовим
методом у випадках, передбачених законодавством.
   Суми, виплачені (при виконанні робіт вахтовим методом) в
розмірі  тарифної ставки, окладу за дні в дорозі до місця
знаходження підприємства (пункту збору) до місця роботи і назад,
передбачені графіком роботи на вахті, а також за дні затримки
працівників в дорозі через метеорологічні умови та з  вини
транспортних підприємств".
 
   11. У пункті 6.7:
   із другого абзацу слова "щорічна допомога на оздоровлення
дітей" виділити окремим третім абзацом.
   Доповнити пункт четвертим абзацом такого змісту:
   "Вартість харчування  дітей,  які  перебувають у дитячих
санаторіях, яслах, оздоровчих таборах підприємств".
 
   12. У пункті 6.13:
   п'ятий абзац викласти у такій редакції:
   "- витрати на утримання гуртожитків, дитячих садків, таборів
відпочинку,  бібліотек,  медпунктів, дитячих кімнат, куточків
відпочинку, музеїв тощо".
   Доповнити пункт новим абзацом:
   "- витрати підприємства, яке приймає участь на паях  у
будівництві житлових будинків, пансіонатів, дитячих таборів тощо".
 
   13. Розділ VI доповнити пунктами: 6.14, 6.15, 6.16 такого
змісту:
   "6.14. Витрати  на  колективне  харчування  плавскладу,
річкового, морського та рибопромислового флотів, які можуть бути
прирівняні  до  добових  витрат,  що  виплачуються в період
відрядження.
   6.15. Витрати на перевезення працівників до місця роботи як
власним, так і орендованим транспортом.
   6.16. Доплати за використання особистого транспорту."
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка