Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку взаємного інформування органів державної контрольно-ревізійної служби України та органів державної податкової служби України про факти фінансових порушень та вжиті заходи

     ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 143/514 від 22.12.2001      Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   14 січня 2002 р.
                   за N 30/6318
 
 
        Про затвердження Порядку взаємного
         інформування органів державної
        контрольно-ревізійної служби України
       та органів державної податкової служби
       України про факти фінансових порушень
             та вжиті заходи
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного
             контрольно-ревізійного управління
     N 70/120 ( z0368-04 ) від 04.03.2004 )
 
 
 
 
   Відповідно до  статей  4  Законів України "Про державну
податкову службу в Україні" ( 509-12 ) та  "Про  державну
контрольно-ревізійну  службу  в  Україні"  (  2939-12  )
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити  Порядок  взаємного  інформування  органів
державної контрольно-ревізійної  служби  України  та  органів
державної податкової служби України про факти фінансових порушень
та вжиті заходи (додається).
 
   2. Головному контрольно-ревізійному управлінню України подати
зазначений наказ до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови  ГоловКРУ  Рубан Н.І. та заступника Голови Державної
податкової адміністрації України Кальніченка І.В.
 
 
 Голова ГоловКРУ України            Голова ДПА України
 
 П.К. Германчук                    М.Я. Азаров
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ       Головного
                   контрольно-ревізійного
                   управління  України   та
                   Державної     податкової
                   адміністрації    України
                   22.12.2001 N 143/514
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 січня 2002 р.
                   за N 30/6318
 
 
               Порядок
 взаємного інформування органів державної контрольно-ревізійної
служби України та органів державної податкової служби України про
      факти фінансових порушень та вжиті заходи
 
 
   1. Цей Порядок розроблено на підставі Закону України "Про
державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ),
Закону  України  "Про  державну податкову службу в Україні"
( 509-12 ), Закону України "Про порядок  погашення зобов'язань
платників податків  перед  бюджетами  та державними цільовими
фондами" ( 2181-14 ), Указу Президента України "Про застосування
штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки"
( 436/95 ).
   Порядок спрямований  на  координацію  діяльності  органів
державної  контрольно-ревізійної та податкової служб з метою
зміцнення фінансової дисципліни суб'єктів господарювання.
 
   2. Метою Порядку є встановлення механізму надання органами
державної контрольно-ревізійної служби інформації  про  факти
виявлених за результатами ревізій (перевірок) порушень фінансової
дисципліни  та  зворотного  інформування  органами  державної
податкової  служби щодо вжитих за цими фактами заходів, що
стосуються:
   - порушень норм з регулювання обігу готівки;
   - порушень порядку ведення бухгалтерського  обліку,  які
свідчать про можливе заниження об'єкта та/або бази оподаткування,
а також ухилення від сплати податків і зборів (обов'язкових
платежів);
   - проведення  з  порушенням  законодавства  операцій  із
заставленими активами.
( Пункт 2 в редакції Наказу Головного контрольно-ревізійного
управління N 70/120 ( z0368-04 ) від 04.03.2004 )
 
   3. Про можливе заниження об'єкта або/та бази оподаткування
свідчать порушення  порядку  ведення  бухгалтерського  обліку
платником податків.
 
   4. У разі виявлення за результатами ревізії (перевірки)
суб'єкта господарювання порушень фінансової дисципліни, зазначених
у п. 2 цього Порядку, у триденний термін від дня підписання акта
ревізії (перевірки) або письмових висновків органу державної
контрольно-ревізійної служби на заперечення (зауваження) суб'єкта
господарювання до акта ревізії (перевірки) з питань, зазначених у
п. 2 цього Порядку, орган державної контрольно-ревізійної служби
направляє до органу державної податкової служби, у якому платник
податку перебуває на податковому обліку, копію акта (довідки)
ревізії (перевірки) та інформацію, що містить такі дані:
   - коли, ким, на якій підставі і за який період проведено
ревізію (перевірку);
   - повну   назву   суб'єкта   господарювання,   його
підпорядкованість, місцезнаходження та код згідно з ЄДРПОУ;
   - які вимоги чинного законодавства (назва, дата, номер,
стаття чи пункт нормативного акта, ким затверджений) і на яку суму
порушено,  а також обставини та характер виявлених порушень
фінансової дисципліни;
   - які заходи для усунення виявлених порушень вжито органом
державної контрольно-ревізійної служби та керівництвом суб'єкта
господарювання в ході ревізії (перевірки).
( Пункт 4 в редакції Наказу Головного контрольно-ревізійного
управління N 70/120 ( z0368-04 ) від 04.03.2004 )
 
   5. Якщо в ході проведення ревізії (перевірки) виявляються
суттєві порушення порядку ведення бухгалтерського обліку, які
свідчать про значне ухилення платника податку від оподаткування,
або інші порушення, указані в п. 2 цього Порядку, то орган
державної контрольно-ревізійної служби терміново повідомляє орган
податкової служби про виявлені порушення з метою проведення
одночасної ревізії (перевірки). ( Пункт 5 в редакції Наказу
Головного контрольно-ревізійного управління N 70/120 ( z0368-04 )
від 04.03.2004 )
 
   6. При проведенні ревізії (перевірки), яка не включена до
плану-графіка проведення планових виїзних перевірок та в ході якої
виявляються порушення норм з регулювання обігу готівки, орган
державної контрольно-ревізійної служби у триденний термін від дня
підписання акта ревізії (перевірки) або письмових висновків на
заперечення (зауваження) суб'єкта господарювання до акта ревізії
(перевірки) направляє органу податкової служби разом з інформацією
копію акта (довідки) ревізії (перевірки) та розрахунок фінансових
санкцій, передбачених статтею 1 Указу Президента України від
12.06.95 N 436/95 ( 436/95 ) (із змінами та доповненнями) "Про
застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання
обігу готівки" для їх подальшого застосування відповідним органом
державної податкової служби. ( Пункт 6 в редакції Наказу Головного
контрольно-ревізійного управління N 70/120 ( z0368-04 ) від
04.03.2004 )
 
   7. Орган державної податкової служби, розглянувши матеріали
ревізій  (перевірок),  приймає  у  порядку,  установленому
законодавством, відповідне рішення і в триденний термін від дня
його прийняття інформує орган державної контрольно-ревізійної
служби.  (  Пункт  7  в  редакції  Наказу  Головного
контрольно-ревізійного управління N 70/120 ( z0368-04 ) від
04.03.2004 )
 
 
 Начальник Управління       Перший заступник начальника
 організаційної роботи      Головного управління податкового
 ГоловКРУ України         аудиту та валютного контролю
                 Державної податкової
                 адміністрації України
 
 С.В.Бєльчик                     В.Ф.Піхоцький
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка