Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про регламент роботи СЕМП

          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
         Центральна розрахункова палата
 
               Л И С Т
 
         27.12.2005 N 32-055/2164-13149
 
                   Головному управлінню
                   Національного банку України
                   в Автономній Республіці
                   Крим, Головному управлінню
                   Національного банку України
                   по м. Києву і Київській
                   області, Операційному,
                   територіальним управлінням,
                   структурним одиницям,
                   спеціалізованим
                   підприємствам, навчальним
                   закладам Національного банку
                   України, Департаменту
                   бухгалтерського обліку,
                   Департаменту монетарної
                   політики, Департаменту
                   платіжних систем,
                   Департаменту інформатизації,
                   Фінансовому департаменту,
                   Центральній розрахунковій
                   палаті Національного банку
                   України, Операційному
                   управлінню та установам
                   Державного казначейства
                   України - учасникам системи
                   електронних міжбанківських
                   переказів, ліквідатору банку
                   "Україна", банкам (філіям)
                   України
 
 
          Про регламент роботи СЕМП
 
 
   Відповідно до  листа  Національного  банку  України  від
22.12.2005 N 25-211/2302-12954 ( v1295500-05 ) щодо регламенту
роботи в період завершення звітного 2005 року надаємо регламент
роботи системи електронних міжбанківських переказів Національного
банку України (далі - СЕМП) на 28 - 30 грудня 2005 року та на 3 -
4 січня 2006 року.
 
   28 - 30 грудня 2005 року та 3 січня 2006 року робота всіх
учасників СЕМП до закінчення всіх робіт у СЕМП є обов'язковою.
 
   Враховуючи особливий режим роботи платіжної системи в ці дні,
всім учасникам необхідно спланувати свою роботу таким чином, щоб
здійснити максимальну кількість міжбанківських розрахунків саме 28
грудня 2005 року.
 
   29 - 30 грудня 2005 року та 3 січня 2006 року внесення змін у
довідник учасників СЕМП не виконуватиметься і файл U формуватися
не буде.
 
   29 - 30 грудня 2005 року всім учасникам СЕМП необхідно
забезпечити повне квитування відповідних платежів (файли B) з
метою зведення до нуля залишків за транзитними  ("нічними")
рахунками.
 
   29 - 30 грудня 2005 року та 3 січня 2006 року всі роботи по
завершенню банківського дня в САБ банку-учасника СЕМП, у тому
числі  формування протокольного звіту (файл Z), дозволяється
виконувати лише після отримання виписки від СЕМП (файл V).
 
   У разі внесення оперативних змін до встановленого регламенту,
інформація про зміни буде доводитись до учасників СЕМП електронною
поштою (телеграмами) та дублюватися з АРМ-1 ("чорними квадратами"
на АРМ-2 та АРМ-НБУ).
 
 
                   Додаток
 
 
          Регламент роботи СЕМП НБУ
 
    на 28 - 30 грудня 2005 року та 3 - 4 січня 2006 року
 
   1. 28 грудня 2005 року.
   28 грудня 2005 року СЕМП працює в режимі  продовженого
банківського дня на дві години.
 
   2. 29 грудня 2005 року.
 
   2.1. Всім учасникам СЕМП:
   1) До 18 години СЕМП працює у звичайному режимі.
   2) О 18:00 встановлюються такі обмеження:
   - в  СЕП  для  банків  (філій),  структурних  одиниць,
спеціалізованих підприємств, навчальних закладів Національного
банку України (далі - Національний банк) заборонені початкові
платежі (включаючи депо-платежі) на банки (філії), структурні
одиниці,  спеціалізовані  підприємства,  навчальні  заклади
Національного банку;
   - дозволені початкові платежі, включаючи депо-платежі, до
Операційного та територіальних управлінь Національного банку,
органів Державного казначейства та в межах банку - юридичної
особи;
   - в СТП для всіх її учасників заборонені будь-які розрахунки,
дозволено лише встановлення лімітів та блокувань засобами СТП.
   Від Операційного та територіальних управлінь Національного
банку,  органів  Державного  казначейства  початкові  платежі
приймаються без обмежень.
   3) О 20:00 припиняється приймання всіх початкових платежів
від усіх учасників СЕМП.
   4) До 22 години всім учасникам СЕМП необхідно досягнути
повного квитування файлів B.
   5) О 22:00 - припинення приймання всіх файлів від усіх
учасників СЕМП. Початок виконання процедур завершення банківського
дня на АРМ-2 - формування файлів V для учасників СЕМП.
 
   2.2. Розрахункові палати:
   1) На АРМ-2 після відкриття банківського дня 29.12.2005 в
пункті  меню "Кінець дня; Блокування початкових оборотів" -
встановити значення: "Приймати протокольні звіти ($Z)" - "НІ".
   2) О 18:00 в пункті меню "Кінець дня", "Блокування початкових
оборотів" встановити значення:
 
------------------------------------------------------------------
|"$A від ком. банків зараз" |- "В межах юридичної особи, до ОПЕРв|
|              |НБУ, Казначейства";         |
|---------------------------+------------------------------------|
|"$A від установ НБУ зараз" |- "В межах юридичної особи, до ОПЕРв|
|              |НБУ, Казначейства".         |
------------------------------------------------------------------
 
   3) О 20:00 в пункті меню "Кінець дня", "Блокування початкових
оборотів" встановити значення:
 
------------------------------------------------------------------
|"$A від ком. банків зараз" |- "Заборонені всі"         |
|---------------------------+------------------------------------|
|"$A від установ НБУ зараз" |- "Заборонені всі"         |
|---------------------------+------------------------------------|
|"$A від Казначейства зараз"|- "Заборонені всі"         |
|---------------------------+------------------------------------|
|"$A від ОПЕРв зараз"    |- "Заборонені всі".         |
------------------------------------------------------------------
 
   4) Відслідковувати стан незаквитованих файлів B, C і, за
потреби, нагадувати учасникам СЕМП про необхідність оперативного
квитування файлів B (зведення "нічного" рахунку до нуля).
   5) До 22 години на АРМ-2 необхідно  досягнути  повного
квитування файлів B, C. Про відсутність незаквитованих файлів
повідомити АРМ-1 інформаційним повідомленням з АРМ-2.
   6) Етап "Кінець початкових оборотів" - формування файла Y.001
можна виконувати лише після отримання дозволу від АРМ-1.
   Дозволом буде отримання на АРМ-2 файла I.001, який буде
наданий АРМ-1 лише після досягнення повного квитування всіх файлів
B, C на АРМ-2 в усіх розрахункових палатах і ЦРП.
   7) Після формування  файла  Y.001  розпочати  завершення
банківського дня за звичайною технологією роботи СЕМП, включаючи
"гаряче" резервування.
 
   2.3. Центральна розрахункова палата:
   1) Слідкувати за дотриманням розрахунковими палатами та всіма
учасниками СЕМП регламенту, встановленого на 29.12.2005.
   2) О 18:00 заблокувати виконання всіх трансакцій в СТП,
встановивши у параметрі "Блокування трансакцій" значення "Y" -
заборонені будь-які початкові трансакції.
   3) Після отримання від усіх розрахункових палат інформаційних
повідомлень про відсутність незаквитованих файлів упевнитися на
АРМ-1 у повному квитуванні міжобласних оборотів та у відсутності
незаквитованих файлів B, C. Надати з АРМ-1 дозвіл усім АРМ-2 на
виконання пункту "Кінець початкових оборотів" - файл I.001.
   Далі виконувати завершення банківського дня за звичайною
технологією роботи СЕМП.
 
   3. 30 грудня 2005 року.
 
   3.1. Усім учасникам СЕМП:
   1) До  13 години банки (філії) та установи НБУ можуть
здійснювати розрахунки через СЕМП виключно в межах банку -
юридичної особи та виконувати початкові платежі до Операційного та
територіальних  управлінь  Національного  банку,  до  органів
Державного казначейства України.
   2) До 13 години органи Державного казначейства України можуть
здійснювати розрахунки в СЕМП між собою та з Національним банком
України.
   3) Операційне та територіальні управління Національного банку
мають право здійснювати платежі на всіх учасників СЕМП.
   4) Платежі  через  СТП  не  виконуються. Дозволено лише
встановлення лімітів та блокувань засобами СТП.
   5) О 13 годині в СЕМП буде виконано повне блокування всіх
початкових платежів від усіх категорій учасників СЕМП, крім
Операційного та територіальних управлінь Національного банку.
   6) Блокування початкових платежів  від  Операційного  та
територіальних управлінь Національного банку буде виконано лише за
умови проведення всіх операцій Національним банком України.
   7) Всі учасники СЕМП повинні забезпечити повне квитування
відповідних платежів (файли B).
   8) Формування файлів V для учасників СЕМП буде розпочате лише
після досягнення повного квитування відповідних платежів (файли
B).
 
   3.2. Розрахункові палати:
   1) Після відкриття банківського дня 30.12.2005, але  до
формування файлів К.000, на АРМ-2 в пункті меню "Кінець дня";
"Блокування початкових оборотів" встановити значення:
 
------------------------------------------------------------------
|"$A від ком. банків зараз" |- "В межах юр. особи, до ОПЕРв НБУ, |
|              |Казначейства"            |
|---------------------------+------------------------------------|
|"$A від установ НБУ зараз" |- "В межах юр. особи, до ОПЕРв НБУ, |
|              |Казначейства"            |
|---------------------------+------------------------------------|
|"$A від Казначейства зараз"|- До ОПЕРв НБУ чи Казначейства"   |
|---------------------------+------------------------------------|
|"Приймати протокольні звіти|- "НІ",               |
|($Z)"           |                  |
------------------------------------------------------------------
 
   2) О 13:00 в пункті меню "Кінець дня", "Блокування початкових
оборотів" встановити значення:
 
------------------------------------------------------------------
|"$A від ком. банків зараз" |- "Заборонені всі"         |
|---------------------------+------------------------------------|
|"$A від установ НБУ зараз" |- "Заборонені всі"         |
|---------------------------+------------------------------------|
|"$A від Казначейства зараз"|- "Заборонені всі"         |
------------------------------------------------------------------
 
   3) Починаючи з 13:00 відслідковувати стан незаквитованих
файлів B, C і, при необхідності, нагадувати учасникам СЕМП про
обов'язкове квитування файлів B (зведення "нічного" рахунку до
нуля).
   4) Розпорядження про виконання блокування початкових платежів
від Операційного та територіальних управлінь Національного банку
буде надано окремим повідомленням від АРМ-1. Після його отримання
в пункті меню "Кінець дня", "Блокування початкових оборотів"
встановити значення:
 
------------------------------------------------------------------
|"$A від ОПЕРв зараз"    |- "Заборонені всі".         |
------------------------------------------------------------------
 
   5) Після цього на  АРМ-2  необхідно  досягнути  повного
квитування файлів B, C і про відсутність незаквитованих файлів
повідомити АРМ-1 інформаційним повідомленням з АРМ-2.
   6) Етап "Кінець початкових оборотів" - формування файла Y.001
можна виконувати тільки після отримання дозволу від АРМ-1.
   Дозволом буде отримання на АРМ-2 файла I.001, який буде
наданий АРМ-1 лише після досягнення повного квитування всіх файлів
B, C на АРМ-2 в усіх розрахункових палатах і ЦРП.
   7) Після формування  файла  Y.001  розпочати  завершення
банківського дня за звичайною технологією роботи СЕМП, включаючи
"гаряче" резервування.
 
   3.3. Центральна розрахункова палата:
   1) Після початку дня заблокувати виконання всіх трансакцій в
СТП, встановивши у параметрі "Блокування трансакцій" значення "Y"
- заборонені будь-які початкові трансакції.
   2) Слідкувати за дотриманням розрахунковими палатами та всіма
учасниками СЕМП регламенту, встановленого на 30.12.2005.
   3) Після отримання повідомлення від керівництва Операційного
управління  Національного банку про завершення всіх операцій
відправити засобами АРМ-1 усім розрахунковим палатам повідомлення
про  блокування  платежів від Операційного та територіальних
управлінь Національного банку.
   4) Після отримання від усіх розрахункових палат інформаційних
повідомлень про відсутність незаквитованих файлів перевірити на
АРМ-1 квитування міжобласних оборотів, відсутність незаквитованих
файлів B, C та надати всім АРМ-2 файл I.001 - дозвіл на виконання
пункту "Кінець початкових оборотів".
   Далі виконувати завершення банківського дня за звичайною
технологією роботи СЕМП.
 
   4. 3 січня 2006 року.
 
   4.1. Операційному та територіальним управлінням Національного
банку:
   Операційному та  територіальним  управлінням Національного
банку до 9:00 години сформувати і відправити на відповідний АРМ-2
файл L.х00 зі станом кореспондентських рахунків учасників СЕМП на
03.01.2006.
 
   4.2. Усім учасникам СЕМП:
   1) Відкрити банківській день з поточною датою 03.01.2006.
   2) Міжбанківські платежі в СЕМП (СЕП і СТП) 3 січня 2006 року
не здійснюються.
   3) Формування файлів K.000 для учасників СЕМП за 03.01.2006
буде  виконано  після  отримання  на АРМ-2 файла L.х00 від
територіального управління Національного банку.
   4) Всім учасникам СЕМП отримати файл K.000 від АРМ-2. Банкам
(філіям), що мають технічні рахунки в СЕМП,  та  Головному
управлінню Державного казначейства України звірити залишок на
технічному рахунку в СЕМП із значенням кореспондентського рахунку,
що ведеться в САБ установи.
   5) Банкам (філіям) отримати виписку (файл V) від АРМ-2,
звірити  залишки  на  кореспондентському рахунку з випискою,
отриманою від територіального управління Національного банку.
Після успішного звіряння залишків на кореспондентських рахунках
можна виконувати роботи по завершенню банківського  дня  за
03.01.2006.
 
   4.3. Розрахункові палати:
   1) Після відкриття банківського дня 03.01.2006, але  до
формування файлів K.000, на АРМ-2 в пункті меню "Кінець дня";
"Блокування початкових оборотів" встановити значення:
 
------------------------------------------------------------------
|"$A від ком. банків зараз" |- "Заборонені всі"         |
|---------------------------+------------------------------------|
|"$A від установ НБУ зараз" |- "Заборонені всі"         |
|---------------------------+------------------------------------|
|"$A від Казначейства зараз"|- "Заборонені всі"         |
|---------------------------+------------------------------------|
|"$A від ОПЕРв зараз"    |- "Заборонені всі".         |
|---------------------------+------------------------------------|
|"Приймати протокольні звіти|- "НІ".               |
|($Z)"           |                  |
------------------------------------------------------------------
 
   2) "Кінець початкових оборотів" - формування файла Y.001
виконувати лише після отримання файла I.001 від АРМ-1.
   Далі виконувати завершення банківського дня за звичайною
технологією роботи СЕМП, включаючи "гаряче" резервування.
 
   4.4. Центральна розрахункова палата:
   1) Після відкриття банківського дня 03.01.2006 заблокувати
виконання всіх трансакцій в СТП,  встановивши  у  параметрі
"Блокування  трансакцій"  значення "Y" - заборонені будь-які
початкові трансакції.
   2) Слідкувати за дотриманням розрахунковими палатами та всіма
учасниками СЕМП регламенту, встановленого на 03.01.2006.
   3) Файли I.001 формувати о 12 годині.
   Далі виконувати завершення банківського дня за звичайною
технологією роботи СЕМП.
 
   5. 4 січня 2006 року.
   4 січня 2006 року СЕМП (СЕП та СТП), усі учасники СЕМП
працюють  у  звичайному  режимі відповідно до технологічного
регламенту роботи системи електронних міжбанківських переказів
Національного банку України, надісланого листом від 18.03.2005
N 25-211/365-2641.
 
 Виконавчий директор
 з питань платіжних
 систем та розрахунків                 В.М.Кравець
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка