Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Порядку використання коштів Державного бюджету України на фінансування державної програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу і в науково-дослідних господарствах

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           31.10.2003 N 383/605
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 листопада 2003 р.
                   за N 1044/8365
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                      аграрної політики
    N 469/629 ( z1111-05 ) від 15.09.2005 )
 
     Про внесення змін до Порядку використання коштів
    Державного бюджету України на фінансування державної
    програми селекції у тваринництві та птахівництві на
      підприємствах агропромислового комплексу і в
         науково-дослідних господарствах
 
 
   У зв'язку з комплектацією державного племінного птахівничого
заводу ім. Фрунзе Автономної Республіки Крим добовим молодняком
птиці прабатьківських та батьківських стад яєчного кросу "хайсекс
білий" зарубіжної селекції, більш широким використанням сперми
бугаїв-плідників молочних комбінованих і м'ясних порід високої
племінної цінності в підсобних господарствах населення, підтримкою
атестованих підприємств з розведення перепелів та проведення робіт
з ідентифікації і реєстрації тварин Н А К А З У Є М О:
 
   1. Внести до Порядку використання коштів Державного бюджету
України на фінансування державної програми селекції у тваринництві
та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу і в
науково-дослідних   господарствах,   затвердженого   наказом
Міністерства аграрної політики України та Міністерства фінансів
України від  7  березня  2003  року N 56/197 ( z0222-03 )
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 березня 2003 року
за N 222/7543), зміни, що додаються.
 
   2. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Міністерства аграрної політики
України (Микитюк Д.М.) у встановленому порядку подати наказ на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
Міністерства аграрної політики України (Зуб Г.І.), Департаменту
ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною
інспекцією Міністерства аграрної політики України, Департаменту
зведеного бюджету Міністерства фінансів України (Рибак С.О.),
Управлінню фінансів  Української  академії  аграрних  наук
(Якуба А.Л.) довести наказ до відома структурних підрозділів
Міністерства   аграрної   політики  України,  Міністерства
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних
управлінь  сільського  господарства  і продовольства обласних
державних адміністрацій та Управління сільського господарства і
продовольства міста Севастополя, Міністерства фінансів Автономної
Республіки  Крим,  фінансових  управлінь  обласних  державних
адміністрацій, міст Києва та Севастополя.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України Мельника Ю.Ф., заступника
Міністра  фінансів  України  Мярковського  А.І.,  першого
віце-президента Української академії аграрних наук Ситника В.П.
 
 Міністр аграрної політики
 України                          С.Рижук
 
 Перший заступник Міністра
 фінансів України                    Ф.Ярошенко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного казначейства
 України                        П.Петрашко
 
 Президент Української академії
 аграрних наук                      М.Зубець
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України та
                   Міністерства фінансів
                   України
                   31.10.2003 N 383/605
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 листопада 2003 р.
                   за N 1044/8365
 
 
               ЗМІНИ
    до Порядку використання коштів Державного бюджету
   України на фінансування державної програми селекції у
     тваринництві та птахівництві на підприємствах
     агропромислового комплексу і в науково-дослідних
             господарствах
              ( z0222-03 )
 
 
   1. У пункті 2.2 Порядку слово і цифри "додатки 2-6" замінити
словом і цифрами "додатки 2-7".
 
   2. У пункті 4.3 Порядку слово і цифру "додаток 7" замінити
словом і цифрою "додаток 8".
 
   3. Внести до пункту 3.1.1 Порядку такі зміни:
   абзац сьомий пункту викласти в такій редакції:
   "створення та  функціонування  системи  ідентифікації  і
реєстрації тварин";
   доповнити пункт новим абзацем такого змісту:
   "Спрямувати в 2003 році кошти на відшкодування у повному
обсязі та на умовах, визначених абзацом другим цього пункту,
закупівлю добових курчат прабатьківського та батьківського стада
яєчної птиці зарубіжної селекції. Встановити, що придбання курчат
здійснюється на умовах та за цінами, визначеними  тендерною
комісією згідно із законодавством".
 
   4. Пункт 3.1.2 Порядку доповнити абзацом такого змісту:
   "проведення робіт з ідентифікації і реєстрації тварин".
 
   5. У додатку 1:
   5.1. Абзаци перший і другий пункту 2 викласти в такій
редакції:
   "за штучне осіменіння маточного поголів'я
худоби за умови використання сперми оцінених за
якістю потомків бугаїв-плідників молочних та
молочно-м'ясних порід, занесених до Каталогу
бугаїв молочних і молочно-м'ясних порід для
відтворення маточного поголів'я в 2003 році,
затвердженого  наказом  Міністерства аграрної
політики України від 19 грудня 2002 року N 399
( v0399555-02 ), - за 1 тільність           50  18,50
 
   за штучне осіменіння маточного поголів'я
худоби  за  умови  використання   сперми
чистопородних бугаїв-плідників спеціалізованих і
поліпшених м'ясних порід, занесених до Каталогу
бугаїв м'ясних порід і типів для відтворення
маточного поголів'я в 2003 році, затвердженого
наказом Міністерства аграрної політики України
від 19 грудня 2002 року N 399 ( v0399555-02 ), -
за 1 тільність                     50  16,50".
 
   5.2. Пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
   "за   утримання   1  голови племінних
(батьківських) стад перепілок             50 5,00".
 
   5.3. У пункті 4 позицію "Молочне скотарство" викласти в такій
редакції:
"Молочне скотарство:
бугаї-плідники (оцінені) (за 1 голову)        100 70000,00
ремонтні бугайці,  що ставляться на оцінку
за якістю потомків (за 1 голову)           100 12000,00
нетелі (за 1 голову)                 50  4000,00
спермопродукція (за 1 спермодозу)          100  174,00
ембріони (за 1 штуку)                100 3000,00".
 
   5.4. У пункті 4 позицію "Птахівництво (за 1 голову) добового
молодняку батьківських стад" доповнити абзацом такого змісту:
"перепілки                      50  15,00".
 
   5.5. У пункті 5 позицію "Молодняк" доповнити абзацом такого
змісту:
"перепілки (за 1 голову)              50 0,30 3,00".
 
   5.6. Пункт 7 викласти в такій редакції:
   "7. Проведення  робіт з ідентифікації і
реєстрації тварин (за 1 голову)              70 15".
 
 
   5.7. Пункт 9 викласти в такій редакції:
   "9. Розроблення державних програм селекції і їх виконання,
ведення Державних книг племінних тварин та Державного племінного
реєстру, розроблення програмного  забезпечення  та  придбання
комп'ютерної  техніки  для  їх  упровадження,  проведення
породовипробування, оцінки плідників за власною продуктивністю і
якістю потомства, розроблення нормативно-правової документації з
ідентифікації і реєстрації тварин, створення і функціонування
загальнодержавної  телекомунікаційної  мережі  зв'язку  для
забезпечення єдиної системи ідентифікації і реєстрації тварин,
придбання комп'ютерної техніки і периферії для ведення Єдиного
державного реєстру ідентифікованих тварин і друку паспортів,
ведення  Єдиного  державного  реєстру ідентифікованих тварин,
підготовка населення та фахівців до дій щодо ідентифікації і
реєстрації тварин, витрати на утримання виставкового поголів'я
сільськогосподарських тварин та птиці  в  період  проведення
виставок-ярмарок,  проведення  державних  конкурсів  техніків
(операторів) з відтворення сільськогосподарських тварин, експертна
оцінка племінних (генетичних) ресурсів та атестація суб'єктів
племінної справи у тваринництві, видання спеціальної літератури з
питань племінної справи, нормативної документації, документів та
форм з племінного обліку і звітності у тваринництві фінансуються
згідно  з  кошторисами,  затвердженими Міністерством аграрної
політики України".
 
   6. Доповнити Порядок додатком 7, у зв'язку з цим додаток 7
вважати додатком 8.
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва з
 Головною державною племінною
 інспекцією Мінагрополітики України          Д.М.Микитюк
 
 Виконуючий обов'язки начальника
 Департаменту зведеного бюджету
 Мінфіну України                   М.Л.Палійчук
 
 
                   Додаток 7
                   до пункту 2.2 Порядку
                   використання коштів
                   Державного бюджету України
                   на фінансування державної
                   програми селекції у
                   тваринництві та
                   птахівництві на
                   підприємствах
                   агропромислового комплексу
                   і в науково-дослідних
                   господарствах
                   ( z0222-03 )
 
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   __________________________
                    підпис прізвище, І.Б.
                   Начальник Департаменту
                   ринків продукції
                   тваринництва з Головною
                   державною племінною
                   інспекцією Мінагрополітики
                   України, керівник
                   галузевого об'єднання з
                   тваринництва при
                   Мінагрополітики України
                   або Міністерства
                   агропромислового комплексу
                   Автономної Республіки Крим
                   і Головного управління
                   сільського господарства і
                   продовольства обласної
                   державної адміністрації
                   ___________________________
                      (назва установи,
                      підприємства)
 
                   МП
 
 
               РЕЄСТР
  з випробування коней на іподромах та в селекційних центрах
       ________________________________ 2003 р.
       (місяць, квартал, півріччя, рік)
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |Назва підприємства|Порода|Кількість| Усього | Відшкодування|
|з/п|         | коней| коней, |конеднів |--------------|
|  |         |   |поставле-|  на  |за 1 |усього,|
|  |         |   | них на |випробу- |коне- | грн. |
|  |         |   |випробу- | ванні |день, |    |
|  |         |   | вання |     | грн. |    |
|---+------------------+------+---------+---------+------+-------|
| 1 |     2    |  3 |  4   |  5   |  6 | 7  |
|---+------------------+------+---------+---------+------+-------|
| 1 |         |   |     |     |   |    |
|---+------------------+------+---------+---------+------+-------|
| 2 |         |   |     |     |   |    |
|---+------------------+------+---------+---------+------+-------|
| 3 |         |   |     |     |   |    |
|---+------------------+------+---------+---------+------+-------|
|...|         |   |     |     |   |    |
|--------------------------------------------------------+-------|
|  Усього відшкодовано витрат              |    |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник           ________________________
                  (прізвище)
 
 Бухгалтер          ________________________
                  (прізвище)
 
 МП
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка