Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми державної статистичної звітності N 10-Д

         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 126 від 29.06.93
   м.Київ
 
 vd930629 vn126
 
     ( Наказ скасовано на підставі Наказу Державного
                   комітету статистики
      N 94 ( v0094202-03 ) від 01.04.2003 )
 
 
         Про затвердження форми державної
         статистичної звітності N 10-Д
 
  ( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Наказ Держкомстату
   N 248 ( v0248202-99 ) від 08.07.99 )
 
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України  N 83 від
02.02.93 року "Про Порядок збору та використання коштів для
фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією,
ремонтом  і  утриманням  автомобільних  доріг  загального
користування" ( 83-93-п ), з метою одержання даних про нарахування
і сплату коштів на дорожні роботи Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  для концерну "Укршляхбуд" форму державної
статистичної звітності N 10-Д "Звіт про нарахування коштів на
дорожні роботи" (квартальна, річна) та інструкцію по її заповненню
і ввести їх в дію, починаючи зі звіту за III квартал 1993 року.
   2. Розповсюдити дану форму на всі підприємства і організації
незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості.
   3. Встановити, що забезпечення бланками форми  N  10-Д,
збирання і обробка інформації про нарахування коштів на дорожні
роботи та контроль за її достовірністю здійснюється концерном
"Укршляхбуд".
 
 Заступник Міністра                 І.А.Іванченко
 
 
                  ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
 
--------------------------------------------------------------------------------------
|                         Коди               |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| форми |організації|території| галузі |   | форми |міністерства|вищестоя-| КС |
|документа| складача |за СПАТО |за СКГНГ|   |власності|(відомства),|щої орга-|  |
| за ЗКУД | за ЗКПО |     |    |   | за СКФВ |МДО, асоціа-|нізації |  |
|     |      |     |    |   |     |ції за СПОДУ|за ЗКПО |  |
|---------+-----------+---------+--------+-----+---------+------------+---------+----|
|  1   |  2   |  3  |  4  | 5 |  6  |   7   |   8 | 9 |
--------------------------------------------------------------------------------------
 
                               Форма N 10-д
Кому подається____________________________
__________________________________________        Затверджена наказом Мінстату України
                             від 29.06.93 N 126
Міністерство (відомство)__________________
__________________________________________        Поштова-квартальна, річна
 
Підприємство______________________________        Подається підприємствами, організаціями,
__________________________________________        кооперативами, підприємцями та іншими
                             юридичними особами незалежно від форм
Адреса підприємства_______________________        власності та господарювання 20 числа після
__________________________________________        звітного періоду обласним дорожнім організаціям
                             (крім того, підприємства та організації
Розрахунковий рахунок N___________________        Держкомнафтогазу подають звіт Департаменту
в_______________банку_____________________        автомобільних доріг Міністерства транспорту
МФО_______________________________________        України).
 
                 Звіт
   про нарахування коштів на дорожні роботи за січень __________ 199_ р.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
|    Найменування показників      | Код |Фактичні обсяги,|Діючий розмір|Нараховано,|
|                     |рядка|з яких проводя- |відрахувань, | тис.крб. |
|                     |   |ться відрахуван-|    %   |      |
|                     |   |ня, млн.крб.  |       |      |
|------------------------------------------+-----+----------------+-------------+-----------|
|           А          |  Б |     1   |    2   |   3  |
|------------------------------------------+-----+----------------+-------------+-----------|
|Відрахування коштів підприємствами і   |   |        |       |      |
|господарськими організаціями:       |   |        |       |      |
|обсяг виробництва продукції, виконаних  |   |        |       |      |
|робіт (послуг)              | 10 |        |       |      |
|                     |   |----------------+-------------+-----------|
|товарооборот (без обороту по громадському |   |        |       |      |
|харчуванню)                | 20 |        |       |      |
|------------------------------------------+-----+----------------+-------------+-----------|
|Збір від продажу паливно-мастильних    |   |        |       |      |
|матеріалів:                |   |        |       |      |
|обсяг реалізації від продажу паливно-   |   |        |       |      |
|мастильних матеріалів           | 30 |        |    7   |      |
|                     |   |----------------+-------------+-----------|
|у тому числі колективним сільськогосподар-|   |        |       |      |
|ським підприємствам і радгоспам      | 40 |        |    7   |      |
|------------------------------------------+-----+----------------+-------------+-----------|
|Відрахування від доходів та експлуатації |   |        |       |      |
|автомобільного транспорту:        |   |        |       |      |
|доход автотранспортних підприємств, що  |   |        |       |      |
|перебувають на самостійному балансі    | 50 |        |    2   |      |
|                     |   |----------------+-------------+-----------|
|розрахунковий доход підприємств, які мають|   |        |       |      |
|автомобільні господарства, що не перебува-|   |        |       |      |
|ють на самостійному балансі        | 60 |        |    2   |      |
|------------------------------------------+-----+----------------+-------------+-----------|
|ВСЬОГО (рядок 10+20+30+50+60)       | 70 |     х   |    х   |      |
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
   від "___"________________19 р.           Керівник
 
   __________________________________           Головний бухгалтер
    (прізвище та N тел. виконавця)
 
              Інструкція
          по заповненню форми N 10-д
 
   Форма N 10-д введена у відповідності до пункту 6 постанови
Кабінету Міністрів України від 2 лютого 1993 року "Про Порядок
збору та використання коштів для фінансування витрат, пов'язаних з
будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних
доріг загального користування" ( 83-93-п ) з метою контролю за
правильністю нарахування коштів на дорожні роботи, що передбачені
статтями 4 (Відрахування коштів підприємствами і господарськими
організаціями), 5 (Збір від продажу паливно-мастильних матеріалів)
та 6 (Відрахування від доходів по експлуатації автомобільного
транспорту) Закону України "Про джерела фінансування дорожнього
господарства України" ( 1562-12 ).
   По рядках 10, 20 графи 1 промисловими,  транспортними,
будівельними, колективними  сільськогосподарськими  та  іншими
підприємствами, радгоспами,  кооперативами  та  господарськими
організаціями  відображається  обсяг  виробництва  продукції,
виконуваних робіт (послуг), а заготівельними, торговельними та
постачальницько-збутовими -  товарооборот  (без  обороту  по
громадському харчуванню). При цьому вищевказані   показники
відображаються з урахуванням усіх видів діяльності без податку на
добавлену вартість, а по підприємствах-виробниках підакцизних
товарів і без акцизного збору. Крім того, по підприємствах і
організаціях, що справляють збір від продажу паливно-мастильних
матеріалів також вилучається цей збір.
   Враховуючи специфіку діяльності окремих галузей, по рядку 10
графи 1 "обсяги виробництва продукції, виконуваних робіт (послуг)"
відображають:
   підприємства і організації будівельного комплексу - обсяги
будівельних (ремонтно-будівельних) робіт,  виконаних  власними
силами, визначених в договірних цінах;
   підприємства   енергетичного   комплексу,   колективні
сільськогосподарські  підприємства  та  радгоспи  -  обсяги
реалізованої продукції;
   банки - показник загальної суми доходів, що надходить від
банківських послуг, надання кредитних ресурсів та інших видів
діяльності;
   установи Укрдержстраху, страхові компанії та організації -
обсяги надходжень страхових платежів та інших послуг по усіх видах
страхування.
   Показники рядків 10, 20 графи 2 "Діючий розмір відрахувань"
визначаються Верховною Радою республіки Крим, обласними Радами
народних  депутатів  та  міською  Радою  народних  депутатів
м.Севастополя.
   Показники обсягів реалізації від продажу паливно-мастильних
матеріалів по рядках 30, 40 графи 1 відображуються без податку на
добавлену вартість та дорожнього збору.
   При перепродажу паливно-мастильних матеріалів  враховується
доход, який визначається як різниця між  виручкою  від  їх
реалізації та вартістю придбання (без податку на  добавлену
вартість і дорожнього збору). Підприємства, що здійснюють  обмін
паливно-мастильних матеріалів на будь-який товар (виконані роботи,
послуги), для визначення дорожнього збору враховують вартість цих
товарів (робіт, послуг), виходячи із ринкових цін, що склалися на
час здійснення угоди (у тому числі на біржах).
   Показник по рядку 50 графи 1  "доход  автотранспортних
підприємств, що перебувають на самостійному балансі" враховуються
без податку на добавлену вартість.
   Показник по рядку  60  графи  1  "розрахунковий  доход
підприємств, які  мають  автомобільні  господарства,  що  не
перебувають  на  самостійному  балансі"  встановлюється  у
розрахунковому порядку, за узгодженням із дорожніми організаціями,
шляхом визначення кількості перевезених вантажів або пасажирів,
відпрацьованих машино-годин, середньої відстані  перевезень  і
доходної ставки. Колективні сільськогосподарські підприємства і
радгоспи рядок 60 не заповнюють.
   Платники коштів на дорожні роботи звітують за усі види
відрахувань, які вони повинні справляти згідно із статтями 4 - 6
Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства
України" ( 1562-12 ).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка