Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про погодження рішень Ради Оптового ринку електричної енергії України

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            30.12.2005 N 1275
 
 
      Про погодження рішень Ради Оптового ринку
          електричної енергії України
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.1998 N 335/98
( 335/98 )   "Питання   Національної   комісії  регулювання
електроенергетики України", згідно з положеннями Договору між
членами Оптового ринку електричної енергії України ( n0001227-96 )
Національна комісія  регулювання  електроенергетики  України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Погодитись з рішеннями Ради Оптового ринку електричної
енергії України від 28.10.2005 (підпункт 6.1 протоколу N 10), від
08.11.2005 (підпункт 2.1 протоколу N 11) та від 06.12.2005
(підпункт 2.1 протоколу N 13) про затвердження змін до Додатку 2
до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України
( n0001227-96 ) (Правил Оптового ринку електричної  енергії
України, затверджених  постановою  НКРЕ від 12.09.2003 N 921
( v0921227-03 ), що додаються.
 
   2. Ця постанова набуває чинності з 01.01.2006.
 
 Голова Комісії                    В.Кальченко
 
 
                   ПОГОДЖЕНО
                   Постанова НКРЕ
                   30.12.2005 N 1275
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Протоколи Ради Оптового
                   ринку електричної енергії
                   України
                   28.10.2005 N 10,
                   08.11.2005 N 11,
                   06.12.2005 N 13
 
 
               ЗМІНИ
     до Додатку 2 до Договору між Членами Оптового
      ринку електричної енергії України (Правил
      Оптового ринку електричної енергії України,
    затверджених постановою НКРЕ від 12.09.2003 N 921)
             ( v0921227-03 )
 
 
   1. Пункт 2.1.2 доповнити підпунктом "т":
   "т) прогнозовані ціни та калорійність палива (вугілля, газу,
мазуту) до 25 числа місяця, що передує розрахунковому. У разі
зміни цін на паливо рішеннями органів виконавчої влади, які мають
на це право згідно з діючим законодавством, Виробник має право
надати відповідні зміни Розпоряднику системи розрахунків, який
зобов'язаний врахувати їх, з дати надання,  при  розрахунку
контрольних цінових заявок".
 
   2. Відновити дію пункту 3.1.5 та викласти його в новій
редакції:
   "3.1.5. Розпорядник системи розрахунків на підставі даних
підпунктів "р", "с" і "т" пункту 2.1.2 та підпунктів "к" і "л"
пункту 3.1.2 по кожному блоку розраховує відповідно до положень
додатка В контрольну цінову заявку.
   У разі ненадання даних згідно з підпунктом "т" пункту 2.1.2
або відхилення ціни одного із видів палива (вугілля, газ, мазут)
більше ніж на 5% від фактичних даних за останній звітний місяць,
крім випадків зміни ціни на паливо відповідно до рішень органів
виконавчої  влади,  які мають на це право згідно з діючим
законодавством, Розпорядник системи розрахунків використовує для
розрахунків контрольної цінової заявки фактичні дані по цьому виду
палива за останній звітний місяць".
 
   3. Відновити дію пункту 3.1.6 та слова і цифри "пунктом
5.7.1" замінити словами і цифрами "підпунктом "а" пункту 5.7.1".
 
   4. Відновити дію пункту 3.1.7 та викласти його в новій
редакції:
   "3.1.7. Розпорядник  системи розрахунків проводить оцінку
обґрунтованості наданих Виробниками цінових заявок:
       пит(к)  пит
   а) якщо С    > С  х (1+дельта С), то блоку встановлюється
       б     б                нзц
ознака необґрунтованого заниження рівня цінових заявок Н  = 1.
                            б
            нзц
   В іншому випадку Н  = 0;
            б
       пит(к)  пит
   б) якщо С   < С  х (1-дельта С), то блоку встановлюється
       б     б                нвц
ознака необґрунтованого завищення рівня цінових заявок Н  = 1,
                            б
   де дельта С - допустиме відхилення рівня цінових заявок, що
затверджується Радою ринку та погоджується НКРЕ.
            нвц
   В іншому випадку Н  = 0".
            б
 
   5. У підрозділі 3.1 вилучити пункт 3.1.8.
 
   6. Пункт 5.7.1 викласти в новій редакції:
   "5.7.1. Розпорядник системи розрахунків повинен здійснити
упорядкування блоків на  розрахунковий  період  максимального
покриття  від  найдешевшого  блока до найдорожчого блока за
розрахунковою заявленою ціною, розрахованою згідно з ціновими
заявками при умові роботи блока в період Start-End на максимальній
                пит
заявленій робочій потужності (С  ) за такими правилами:
                б
                      СГ
                     р=Т
                      б  ххр
                      S  Ц
       нзц     пит  миз   р=1  б
   а) якщо Н  =0, то С  = Ц  + -------------------- х 100,
       б      б   бр   р=END  max  о
                      S   Э  х Р
                     p=START бр   б
   де:
   S - знак суми;
   max
   Э  - заявлений максимальний  обсяг  виробітку  блока в
   бр
розрахунковий період, який визначається за такою формулою:
 
              рmax   рmax
             Р    + Р
          max   б(р-1)  бр    РП
         Э  = ----------------- х Т  ;
          бр       2
 
   миз
   Ц  - розрахункова прирощена ціна блока, яка визначається
   бр
для розрахункового періоду максимального покриття відповідно до
таких правил:
         max   миз  з
   якщо Р  >= Э  , то Ц  = Ц ;
      б1   бр    бр  б1
 
         max      миз
   якщо Р <= Э  < Р , то Ц  - точка лінійної інтерполяції
      1   бр   б2   бр
 
   з   з
між Ц  і Ц ;
   б1  б2
        max
   якщо Р <= Э  < Р , то:
     б2  бр   б3
 
           миз                   з
   для моноблоків Ц  - точка лінійної інтерполяції між Ц  і
           бр                   б2
 з
Ц ;
 б3
                           max
   для двокорпусних блоків 300 МВт: якщо Р  <= Э  <= 150, то
                       б2   бр
 миз  з        max      миз  з
Ц  = Ц ; якщо 150 < Э  < Р , то Ц  = Ц ;
 бр   б2       бр   б3   бр  б3
                           max
   для двокорпусних блоків 800 МВт: якщо Р  <= Э  <= 370, то
                       б2   бр
 
 миз  з        max      миз  з
Ц  = Ц ; якщо 370 < Э  < Р , то Ц  = Ц ;
 бр   б2       бр   б3   бр  б3
 
         max      миз
   якщо Р  <= Э  < Р , то Ц  - точка лінійної інтерполяції
      б3   бр   б4   бр
 
   з   з
між Ц  і Ц ;
   б3  б4
 
      max       миз  з
   якщо Э  >= Р , то Ц  = Ц ;
      бр   б4   бр   б4
 
   ххр
   Ц  - розрахункова  ціна  холостого  хода  блока, яка
   бр
визначається відповідно до таких правил:
      max     ххр
   якщо Э  = 0, то Ц  = 0;
      бр     бр
 
      max
   якщо Э  > 0, то:
      бр
           ххр  хх
   для моноблоків Ц  = Ц ;
           бр   б
 
                          max
   для двокорпусних блоків 300 МВт: якщо 0 < Э  <= 150, то
                          бр
 
 ххр  хх1    max      ххр  хх2
Ц  = Ц  ; якщо Э  > 150, то Ц  = Ц  ;
 бр   б     бр       бр   б
                          max
   для двокорпусних блоків 800 МВт: якщо 0 < Э  <= 370, то
                          бр
 
 ххр  хх1    max      ххр  хх2
Ц  = Ц  ; якщо Э  > 370, то Ц  = Ц  ;
 бр   б     бр       бр   б
 
       нзц     пит  пит(к)
   б) якщо Н  = 1, то С  = С    х ( 1 - дельта С)".
       б      б   б
 
   7. Пункт 5.7.2 після слів "повинен враховувати" доповнити
словами "результати упорядкування блоків згідно з пунктом 5.7.1
та".
 
   8. Пункт 5.9.2 викласти в редакції:
   "5.9.2. На підставі заявок, поданих Виробниками відповідно до
                       рз
розділу 3, розрахункова заявлена ціна (Ц )  кожного  блока
                       бр
визначається відповідно до таких правил:
       г      рз
   а) якщо Э  = 0, то Ц  = 0;
       бр     бр
 
       г     нвц     рз  из  пт
   б) якщо Э  > 0 та Н  = 0, то Ц  = Ц  + З  ,
       бр     б      бр  бр  бр
 
   де:
   из
   Ц  - розрахункова  прирощена  ціна,  яка  визначається
   бр
відповідно до таких правил:
 
         г    из  з
   якщо Р  >= Э , то Ц  = Ц ;
      б1   бр   бр  б1
 
         г       из
   якщо Р  <= Э  < Р , то Ц  - точка лінійної інтерполяції
      б1   бр  б2   бр
 
   з   з
між Ц  і Ц  ;
   б1  б2
 
         г
   якщо Р  <= Э  < Р , то:
      б2   бр  б3
 
           из                    з
   для моноблоків Ц  - точка лінійної інтерполяції між Ц і
           бр                    б2
 з
Ц ;
 б3
                          г
   для двокорпусних блоків 300 МВт: якщо Р  <= Э  <= 150, то
                       б2   бр
 
 из  з        г       из  з
Ц  = Ц  ; якщо 150 < Э  < Р , то Ц  = Ц ;
 бр  б2        бр  б3   бр  б3
 
                          г
   для двокорпусних блоків 800 МВт: якщо Р  <= Э  <= 370, то
                       б2   бр
 
 из  з        г       из  з
Ц  = Ц ; якщо 370 < Э  < Р , то Ц  = Ц ;
 бр  б2       бр  б3   бр  б3
 
         г       из
   якщо Р <= Э  < Р , то Ц  - точка лінійної інтерполяції
      б3  бр  б4   бр
 
   з   з
між Ц  і Ц ;
   б3  б4
 
      г       из  з
   якщо Э  >= Р , то Ц  = Ц  ;
      бр   б4   бр  б4
 
   пт
   З  - витрати  на  холостий  хід блока, що визначаються
   бр
відповідно до таких правил:
   якщо Start <= p <= End, то
 
                СГ
              p=Т
                б  ххр
               S  Ц
          пт    р=1  б
          З  = -------------------- х 100,
          бр   р=END   г   о
               S   Э  х Р
              p=START  бр  б
 
   де:
   S - знак суми;
 
   ххр
   Ц  - розрахункова ціна холостого ходу, яка визначається
   бр
за наступними правилами:
 
      г      ххр
   якщо Э  = 0, то Ц  = 0;
      бр     бр
 
      г
   якщо Э  > 0, то:
      бр
           ххр  хх
   для моноблоків Ц  = Ц ;
           бр   б
                         г
   для двокорпусних блоків 300 МВт: якщо 0 < Э  <= 150,  то
                         бр
 ххр  хх1    г       ххр  хх2
Ц  = Ц  ; якщо Э  > 150, то Ц  = Ц  ;
 бр   б     бр      бр   б
                         г
   для двокорпусних блоків 800 МВт: якщо 0 < Э  <= 370 , то
                         бр
 ххр  хх1     г       ххр  хх2
Ц  = Ц  ; якщо Э  > 370, то Ц  = Ц  .
 бр   б      бр      бр   б
 
            пт
   В іншому випадку З  = 0;
            бр         пит(к)
                     С    х (1-дельта С)
       г     нвц     рз  б
   в) якщо Э  > 0 та Н  =1, то Ц  = ---------------------- х
       бр     б      бр      пит
                         С
                         б
  из  пт
х (Ц  + З )".
  бр  бр
 
   9. Пункт 7.4.1 викласти в редакції:
                  зв
   "7.4.1. Фактичні ціни блоків (Ц  ), що використовуються для
                  бр
розрахунків  платежів,  визначаються  Розпорядником  системи
розрахунків відповідно до таких правил:
       ф     зв
   а) якщо Э = 0, то Ц  = 0;
       бр    бр
 
       ф     нвц     зв  изв  фпт
   б) якщо Э  > 0 та Н  =0, то Ц  = Ц  + З  ,
       бр     б      бр  бр   бр
 
   де:
   изв
   Ц  - фактична   розрахункова  прирощена  ціна,  яка
   бр
визначається відповідно до таких правил:
 
         ф    изв  з
   якщо Р  >= Э  , то Ц  = Ц ;
      б1   бр    бр   б1
 
         ф       изв
   якщо Р  <= Э  < Р , то Ц  - точка лінійної інтерполяції
      б1   бр  б2    бр
 
   з   з
між Ц  і Ц ;
   б1  б2
 
         ф
   якщо Р  <= Э  < Р , то:
      б2   бр  б3
 
           изв                   з
   для моноблоків Ц   - точка лінійної інтерполяції між Ц
           бр                   б2
  з
і Ц ;
  б3
                         ф
   для двокорпусних блоків 300 МВт: якщо Р <= Э  <= 150, то
                      б2  бр
 
 изв  з        ф       изв   з
Ц  = Ц ; якщо 150 < Э  < Р , то Ц   = Ц ;
 бр   б2       бр  б3   бр   б3
                            ф
   для двокорпусних блоків 800 МВт: якщо Р  <= Э  <= 370,
                         б2   бр
 
  изв  з        ф       изв  з
то Ц  = Ц ; якщо 370 < Э  < Р , то Ц  = Ц ;
  бр   б2       бр  б3   бр   б3
 
         ф       изв
   якщо Р  <= Э  < Р , то Ц  - точка лінійної інтерполяції
      б3   бр  б4    бр
 
   з   з
між Ц  і Ц ;
   б3  б4
 
      ф        изв  з
   якщо Э  >= Р , то Ц  = Ц ;
      бр   б4   бр   б4
 
   фпт
   З  - фактичні  витрати  на  холостий  хід  блока,  що
   бр
визначаються відповідно до таких правил:
 
   якщо Start <= p <= End, то
 
          ФСГ
        p=Т
          б   ххр
         S   Ц
   фтп    р=1   б
   З  = ----------------------- х 100,
   бр    р=END   ф   о
         S   Э  х Р
        p=START  бр  б
 
   де:
   S - знак суми;
 
   ххр
   Ц  - розрахункова ціна холостого ходу, яка визначається
   бр
за наступними правилами:
 
      ф      ххр
   якщо Э  = 0, то Ц  = 0;
      бр     бр
 
      ф
   якщо Э  > 0, то:
      бр
 
           ххр  хх
   для моноблоків Ц  = Ц ;
           бр   б
                        ф       ххр
   для двокорпусних блоків 300 МВт: якщо 0 < Э  <= 150, то Ц
                        бр       бр
  хх1     ф     ххр  хх2
= Ц  ; якщо Э  > 150, Ц  = Ц  ;
  б      бр     бр   б
                        ф       ххр
   для двокорпусних блоків 800 МВт: якщо 0 < Э  <= 370, то Ц
                        бр       бр
  хх1     ф       ххр  хх2
= Ц  ; якщо Э  > 370, то Ц  = Ц  .
  б      бр      бр   б
 
            фпт
   В іншому випадку З  = 0 ;
            бр          пит(к)
                      С    х (1+дельта С)
       ф     нвц     зв   б
   в) якщо Э  > 0 та Н  = 1, то Ц  = -----------------------
       бр     б      бр       пит
                          С
                           б
  изв  фпт
х (Ц  + З  )".
  бр   бр
 
   10. Пункт 8.4.2 вилучити.
 
   11. У Додатку А визначення умовних позначень дельта С і
 пит
С  викласти у новій редакції:
 б
   "дельта С - допустиме відхилення рівня цінових заявок, що
затверджується Радою ринку та погоджується НКРЕ;
   пит
   С  - розрахункова заявлена ціна, визначена на розрахунковий
   б
період максимального покриття при умові роботи блока в період
Start-End на максимальній заявленій робочій потужності, відповідно
до контрольної цінової заявки, грн/МВт.год".
 
   12. Додаток  А  доповнити в алфавітному порядку умовним
       нвц
позначенням Н  та його визначенням:
       б
    нвц
   "Н  - ознака необґрунтованого завищення  рівня  цінових
    б
заявок, 0 чи 1".
 
   13. У додатку В пункт 3.3 викласти у новій редакції:
   "3.3. Прогнозні питомі витрати умовного палива на відпущену
         n
електроенергію (b ) визначаються за формулою:
         бх
 
          n   вн      сум
          b  = b  + дельта b  ,
          бх  бх      бх
 
   де:
   вн
   b  - вихідні нормативні питомі витрати умовного палива на
   бх
відпущену електроенергію, що визначаються за кривою  графіка
вихідних нормативних питомих витрат умовного палива відповідного
типу блоку (корпусу), затвердженого центральним органом виконавчої
влади, що здійснює управління в електроенергетиці, г/кВт.год;
       сум
   дельта b  - сумарна  поправка  до вихідних  нормативних
       бх
питомих витрат  умовного  палива на відпущену електроенергію,
г/кВт.год".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка