Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи Міністерства економіки України щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. N 229 (зі змінами, унесеними постановами Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1336 та від 4 жовтня 2000 р. ...

         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 240 від 07.11.2000         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   31 січня 2001 р.
                   за N 89/5280
 
 
  Про заходи Міністерства економіки України щодо забезпечення
  виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 лютого
  1996 р. N 229 (зі змінами, унесеними постановами Кабінету
    Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1336 та
          від 4 жовтня 2000 р. N 1505)
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінекономіки,
                      європ. інтеграції
    N 245 ( z0904-01 ) від 22.10.2001 
    N 70 ( z0286-02 ) від 11.03.2002 
    N 260 ( z0843-03 ) від 22.09.2003
                Наказом Міністерства економіки
    N 497 ( z0003-06 ) від 13.12.2005 )
 
 ( У назві та тексті Наказу, а також Порядку слова "Міністерство
  економіки та з питань європейської інтеграції України",
  "департамент  торговельних  обмежень  та  контролю  за
  зовнішньоекономічною діяльністю", "управління контролю  за
  зовнішньоекономічною  діяльністю", "управління  правового
  забезпечення зовнішньоекономічної діяльності", "управління
  зовнішньоекономічної політики" в  усіх відмінках замінено
  відповідно  словами  "Міністерство  економіки  України",
  "департамент зовнішньоекономічної політики", "відділ контролю
  за зовнішньоекономічною  діяльністю",  "відділ  правового
  забезпечення  зовнішньоекономічної діяльності", "відділ з
  питань  розвитку експорту" у відповідному відмінку згідно з
  Наказом  Міністерства  економіки N 497 ( z0003-06 ) від
  13.12.2005 )
 
 
   ( У тексті наказу, Порядку слова "Міністерство  економіки
    України", "Мінекономіки"  у всіх відмінках  замінено
    відповідно словами "Міністерство економіки та з питань
    європейської інтеграції України" у відповідних відмінках
    згідно  з  Наказом Мінекономіки,  європ. інтеграції
    N 245 ( z0904-01 ) від 22.10.2001 )
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19
лютого 1996 р. N 229 ( 229-96-п ) "Про затвердження Положення про
порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами
майнових інвестицій за межами України і Положення про порядок
контролю та звітності щодо використання майнових цінностей, які
інвестуються за межами України" (зі змінами, унесеними постановами
Кабінету Міністрів  України  від  25 серпня 1998 р. N 1336
( 1336-98-п ) та від 4 жовтня 2000 р. N 1505 ( 1505-2000-п )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Установити,  що  видачу  індивідуальних  ліцензій  на
здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України
здійснює  відділ  контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
департаменту зовнішньоекономічної політики (Жижко О.А.) спільно з
відділом правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності,
відділом  з  питань  розвитку  експорту  та  Державним
інформаційно-аналітичним центром моніторингу зовнішніх товарних
ринків "Держзовнішінформ".
 
   ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Мінекономіки,
європ. інтеграції N 70 ( z0286-02 ) від 11.03.2002 )
 
   3. Затвердити:
   Порядок прийняття та розгляду Міністерством економіки України
документів для отримання індивідуальних ліцензій на здійснення
резидентами майнових інвестицій за межами України (додається);
   форму індивідуальної  ліцензії  на  здійснення  майнових
інвестицій за межами України ( z0090-01 ) (додається);
   кошторис витрат Міністерства економіки України, пов'язаних з
оформленням та видачею індивідуальних ліцензій на здійснення
резидентами майнових інвестицій за межами України ( z0090-01 )
(додається).
   4.  Установити, що індивідуальні ліцензії на здійснення
резидентами майнових інвестицій за межами України, крім Міністра,
мають право підписувати перший заступник Міністра, заступник
Міністра  або  директор  департаменту,  якому  безпосередньо
підпорядковане відділ контролю за зовнішньоекономічною діяльністю.
( Пункт 4 в редакції Наказу Мінекономіки, європ.інтеграції N 245
( z0904-01 ) від 22.10.2001, із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 260 ( z0843-03 ) від
22.09.2003 )
   5.  Відділу контролю  за зовнішньоекономічною діяльністю
департаменту зовнішньоекономічної політики (Жижко О.А.) разом з
головним юридичним управлінням (Медвецький А.Т.) подати цей наказ
на державну реєстрацію до Мін'юсту в установлений законодавством
термін та забезпечити його подальше супроводження.
   6.  Відділу  контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
департаменту зовнішньоекономічної політики (Жижко О.А.) разом з
адміністративним  департаментом  (Іскра А.І.) після державної
реєстрації цього наказу довести його до відома Державної митної
служби України, Державного комітету статистики України, Державної
податкової адміністрації України, Національного банку України,
Фонду державного майна України.
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Гончарука А.І.
 
 Міністр економіки                    В.Роговий
 
                        Затверджено
                   Наказ Міністерства економіки
                   України
                   07.11.2000 N 240
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   31 січня 2001 р.
                   за N 89/5280
 
               Порядок
   прийняття та розгляду Міністерством економіки України
    документів для отримання індивідуальних ліцензій на
      здійснення резидентами майнових інвестицій
            за межами України
 
   1. Цей Порядок визначає прийняття та розгляд документів,
необхідних для отримання індивідуальних ліцензій на здійснення
резидентами  майнових  інвестицій за межами України (далі -
індивідуальна ліцензія), а також підстави для відмови у видачі
індивідуальної ліцензії та для її анулювання.
   2. Дія цього Порядку поширюється на всіх резидентів України
незалежно від форм власності та місця реєстрації.
   3. Заявник відповідає за  достовірність  документів,  що
надаються  до  Міністерства  економіки України для отримання
індивідуальних ліцензій.
   4. Розгляд  документів,  необхідних   для   отримання
індивідуальних  ліцензій,  здійснюється  відділом контролю за
зовнішньоекономічною  діяльністю  за участю відділу правового
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, відділу з питань
розвитку експорту та Державного інформаційно-аналітичного центру
моніторингу зовнішніх товарних ринків, а за потреби - інших
управлінь.
   5. Для отримання індивідуальних ліцензій резиденти подають до
Міністерства економіки України документи, визначені пунктом 3
Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення
резидентами  майнових  інвестицій за межами України (далі -
Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 19 лютого 1996 р. N 229 ( 229-96-п ) (зі змінами і
доповненнями). Зазначені документи приймаються в установленому
порядку фахівцями управління документального забезпечення.
   6. Документи,  подані  з  порушенням  вимог  Положення
( 229-96-п ), до розгляду не приймаються та повертаються заявнику.
   Дата приймання  документів  ставиться  на листі-зверненні
заявника.
   7.  Прийняті  на  розгляд документи відділ контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю заносить у книгу обліку, після
чого до них додається лист-узгодження, разом з яким документи
направляються  на  розгляд (експертизу) до відділу правового
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, відділу з питань
розвитку експорту та Державного інформаційно-аналітичного центру
моніторингу зовнішніх товарних ринків, а за потреби - до інших
управлінь.
   8. Зазначені в пункті 4 управління згідно з цим Порядком та в
межах своєї компетенції здійснюють розгляд документів з таких
питань:
   відділ контролю за зовнішньоекономічною діяльністю розглядає
документи про застосування до резидента спеціальних санкцій,
передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ), та наявність фактів порушення установлених
термінів  проведення  розрахунків  за  зовнішньоекономічними
операціями;
   відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
здійснює експертизу документів щодо відповідності їх чинному
законодавству України та міжнародним зобов'язанням України;
   відділ  з  питань  розвитку  експорту  та  Державний
інформаційно-аналітичний  центр моніторингу зовнішніх товарних
ринків  розглядають документи про відповідність цінових умов
здійснення майнової інвестиції існуючій кон'юнктурі ринку.
   9. Інформація, наведена в поданих для розгляду документах, є
конфіденційною і не підлягає розголошенню.
   10. Відділ контролю за зовнішньоекономічною діяльністю, з
урахуванням висновків інших управлінь, здійснює остаточний розгляд
документів  і  видачу  індивідуальних ліцензій на здійснення
резидентами майнових інвестицій за межами України, зазначених у
статті 3 Указу Президента України від 13 вересня 1995 року
N  839/95  ( 839/95 ) "Про інвестування майнових цінностей
резидентами за межами України", або готує вмотивовану відмову у
видачі індивідуальної ліцензії.
   11. Підставою для відмови у видачі ліцензії є:
   відсутність документів (документа), перелічених у  п.  3
Положення ( 229-96-п );
   невідповідність поданих документів  вимогам  законодавства
України;
   виявлення в поданих документах недостовірної інформації;
   порушення проти заявника справи про банкрутство;
   перебування майна заявника в податковій заставі у зв'язку із
заборгованістю  зі  сплати  податків  та  внесення  інших
загальнодержавних платежів;
   заборона або обмеження щодо іноземних інвестицій, передбачені
законодавством  України  та/або  законодавством  країни,  де
розміщуються інвестиції;
   застосування до заявника на момент здійснення інвестицій
спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), або наявність фактів
порушення  установлених  термінів  проведення  розрахунків за
зовнішньоекономічними операціями.
   12. Підставами для анулювання ліцензії є:
   порушення отримувачем ліцензії її умов, вимог законодавства
України;
   письмова відмова від здійснення інвестиції;
   припинення інвестиційної  діяльності  (за  умови  подання
документів, що це підтверджують).
   13. Міністерство економіки України розглядає подані для
видачі індивідуальної ліцензії документи протягом 15 робочих днів,
починаючи з дня звернення.
   14. Заявник має право доопрацювати документи  згідно  з
вимогами чинного законодавства України і подати їх на повторний
розгляд.
   15. Повторний розгляд документів здійснюється Міністерством
економіки України протягом 15 робочих днів.
   16.  Термін  дії  індивідуальної  ліцензії  визначається
Міністерством  економіки  України, виходячи з необхідних для
здійснення майнових інвестицій за межами України термінів.
   17. Індивідуальні ліцензії видаються особі, яка має доручення
від заявника на отримання ліцензії.
   18. Рішення Міністерства економіки України про анулювання
ліцензії в триденний термін доводиться до відома Державної митної
служби України, Державного комітету статистики України, Державної
податкової адміністрації України, Національного банку України,
Фонду державного майна України та заявника.
 
 Начальник управління контролю
 за зовнішньоекономічною діяльністю            О.Жижко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка