Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження паспорту бюджетної програми

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           29.12.2005 N 764/940
 
 
      Про затвердження паспорту бюджетної програми
 
 
   Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших
законодавчих актів України" від 25.03.05 N 2505 ( 2505-15 ) та
наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002   N 1098
( z0047-03 ) "Про паспорти бюджетних програм", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за N 47/7368 (із змінами,
внесеними наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2004
N 687 ( z1462-04 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
19.04.2004 за N 1462/10061) Н А К А З У Є М О:
 
   Затвердити паспорт  бюджетної  програми  на  2005  рік
Міністерства аграрної політики України за  кодом  програмної
класифікації  видатків та кредитування 2801590 "Засновницький
внесок до статутного фонду (капіталу) Аграрної  біржі",  що
додається.
 
 Міністр аграрної
 політики України                 О.П.Баранівський
 
 Міністр фінансів України               В.М.Пинзеник
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики,
                   Міністерства фінансів
                   України
                   29.12.2005 N 764/940
 
 
               ПАСПОРТ
         бюджетної програми на 2005 рік
 
 
 1. 2800000   Міністерство аграрної політики України
 _________________________________________________________________
 (КПКВ ДБ)   (найменування головного розпорядника)
 
 2. 2801000   Апарат Міністерства аграрної політики України
 _________________________________________________________________
 (КПКВ ДБ)   (найменування відповідального виконавця)
 
 3. 2801590  0421  Засновницький внесок до статутного фонду
            (капіталу) Аграрної біржі
 _________________________________________________________________
 (КПКВ ДБ)  (КФКВ)  (найменування бюджетної програми)
 
 
   4. Обсяг бюджетного призначення - 36 000,0  тис.  гривень,
у тому числі із загального фонду - 36000 тис. гривень та із
спеціального фонду - тис. грн.
 
   5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
   Закон України "Про внесення змін  до  Закону  України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших
законодавчих актів України від 25.03.05 N 2505 ( 2505-15 ).
   Закон  України  від  24.06.2004  N 1877-IV ( 1877-15 )
"Про державну підтримку сільського господарства України", ст. 17.
   Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2005 року
N 1285 ( 1285-2005-п ) "Про створення Аграрної біржі".
 
   6. Мета бюджетної програми:
   Підвищення рівня  продовольчої  безпеки  держави, надання
біржових послуг суб'єктам господарювання з укладання біржових
договорів  (контрактів)  щодо  об'єктів  державного  цінового
регулювання, створення розрахунково-клірингового центру та інших
видів діяльності, передбачених Статутом.
 
   7. Напрями діяльності:
                             тис. грн.
------------------------------------------------------------------
| N |Напрями діяльності     |Загальний|Спеціальний| Разом |
|з/п|              | фонд  |  фонд  |     |
|---+----------------------------+---------+-----------+---------|
|1. |Засновницький внесок до   | 36000,0|      | 36000,0|
|  |статутного фонду (капіталу) |     |      |     |
|  |Аграрної біржі       |     |      |     |
------------------------------------------------------------------
 
   8. Категорії економічної класифікації видатків:
 
------------------------------------------------------------------
| КЕКВ |  Назва згідно з економічною класифікацією видатків  |
|----------------------------------------------------------------|
|                                |
|----------------------------------------------------------------|
| 1310 | Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, |
|   | організаціям)                      |
------------------------------------------------------------------
 
   9. Категорії класифікації кредитування:
 
------------------------------------------------------------------
| ККК |    Назва згідно з класифікацією кредитування    |
------------------------------------------------------------------
 
   10. Розподіл видатків у розрізі територій:
 
------------------------------------------------------------------
|Код |Назва адміністративно-   |Загальний|Спеціальний| Разом |
|  |територіальної одиниці   |  фон  |  фонд  |     |
|----------------------------------------------------------------|
|                                |
------------------------------------------------------------------
 
   11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у
складі бюджетної програми:
 
------------------------------------------------------------------
|  Код  |  Назва цільової  |Загальний|Спеціальний| Разом |
| цільової |    програми   | фонд  |  фонд  |     |
| програми |           |     |      |     |
------------------------------------------------------------------
 
   12. Результативні показники, що характеризують  виконання
бюджетної програми:
 
-------------------------------------------------------------------------
| N | Показники  |Одиниця| Джерело |Загальний|Спеціальний|  Разом  |
|з/п|       | виміру|інформації| фонд  |  фонд  |      |
|---+-------------------------------------------------------------------|
|1 |затрат              36 000,0         36 000,0|
|---+-------------------------------------------------------------------|
|2 |продукту                              |
|---+-------------------------------------------------------------------|
|  |       |Придбання земельної ділянки - 0,5 га   4 000 000,0|
|  |       |-----------------------------------------------------|
|  |       |придбання приміщення - 1200 м. кв.    15 063 900,0|
|  |       |-----------------------------------------------------|
|  |       |розрахунково-клірингова платіжна     5 250 000,0|
|  |       |система - 1 од.                   |
|  |       |-----------------------------------------------------|
|  |       |телевізійні біржові монітори - 25 од.   4 219 000,0|
|  |       |-----------------------------------------------------|
|  |       |сервери - 14 од.             1 200 000,0|
|  |       |-----------------------------------------------------|
|  |       |оргтехніка - 542 од.           3 105 000,0|
|  |       |-----------------------------------------------------|
|  |       |меблі - 1808 од.             1 685 500,0|
|  |       |-----------------------------------------------------|
|  |       |автомобілі - 5 шт.             200 000,0|
|  |       |-----------------------------------------------------|
|  |       |програмне забезпечення - 213 од.     1 030 000,0|
|  |       |-----------------------------------------------------|
|  |       |телефонні апарати - 25 шт.          7 500,0|
|  |       |-----------------------------------------------------|
|  |       |мобільні телефони - 150 шт.         180 000,0|
|  |       |-----------------------------------------------------|
|  |       |сейфи - 40 шт.                60 000,0|
|---+-------------------------------------------------------------------|
|3 |ефективності                            |
|---+-------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |   |Створення належних умов для статутної        |
|------------   |діяльності Аграрної біржі              |
|-----------------------------------------------------------------------|
|4 |якості                            100,0|
|---+-------------------------------------------------------------------|
|  |1. Підвищення                           |
|  |ефективності                            |
|  |і прозорості                            |
|  |організо-                             |
|  |ваного                               |
|  |аграрного                             |
|  |ринку з                              |
|  |продажу                              |
|  |(купівлі)                             |
|  |об'єктів                              |
|  |державного                             |
|  |цінового                              |
|  |регулювання                            |
-------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник Міністра
 (керівника установи)/
 керівник фінансової служби
 Міністерства аграрної
 політики України                     Г.І.Зуб
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка