Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо порядку переходу фізичних осіб - СПД на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та зміни платником єдиного податку виду діяльності протягом календарного року

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          18.11.2003 N 5712/Б/17-0515
 
 
   ДПАУ розглянула скаргу та додані до  неї  матеріали  і
повідомляє.
 
   Як видно з обставин, викладених у скарзі, та доданих до неї
матеріалів, громадянину неодноразово надавалися роз'яснення як
ДПІ, так і ДПАУ в області щодо вимог Указу Президента України від
03.07.98 р. N 727/98 ( 727/98  )  "Про  спрощену  систему
оподаткування,  обліку  та  звітності  суб'єктів  малого
підприємництва" в  редакції  Указу  Президента  України  від
28.06.99 р. N 746/99 ( 746/99 ) (далі - Указ) та Порядку видачі
Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого наказом ДПА
України від 29.10.99 р. N 599 ( z0752-99 ), зареєстрованого в
Мін'юсті України 02.11.99 р. N 752/4045, стосовно порядку переходу
фізичних осіб - СПД на спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності та зміни платником єдиного податку виду діяльності
протягом календарного року.
 
   Для фізичної  особи  - платника єдиного податку звітним
періодом  вищеназваними  документами  визначено  квартал,  за
підсумками якого він зобов'язаний у встановленому порядку подавати
до податкового органу квартальний звіт саме за видом (видами)
підприємницької діяльності, зазначеним у заяві на перехід на
спрощену систему оподаткування.
 
   У разі виникнення у платника єдиного  податку  протягом
календарного року бажання змінити вид діяльності (за умови, що на
новообраний вид діяльності місцевою радою встановлена ставка
єдиного податку), такий платник зобов'язаний не пізніше ніж за 15
днів до початку кварталу, з якого він бажає  змінити  вид
діяльності, повідомити про це податковий орган, який видав йому
Свідоцтво, для внесення до нього змін.
 
   На підставі отриманого письмового повідомлення (відповідної
заяви) про зміну виду діяльності та наданого платіжного документа
про сплату єдиного податку за ставкою, встановленою на такий вид
діяльності, протягом 10 робочих днів посадовою особою органу ДПС у
п. 3 Свідоцтва про сплату єдиного податку та п. 2 Довідок про
трудові відносини з платником єдиного податку зазначається новий
вид діяльності. Зміни затверджуються керівником податкового органу
або його заступником і засвідчуються печаткою. Можливе також
анулювання діючого Свідоцтва з видачею платнику єдиного податку
іншого  Свідоцтва, в якому вказується обраний платником вид
діяльності.
 
   Отже, у разі прийняття громадянином рішення про зміну виду
діяльності, громадянин повинен був подати відповідну заяву до ДПІ
до 15.09.2003 р. та платіжний документ про сплату єдиного податку
за ставкою, встановленою місцевою радою на обраний вид діяльності.
До цього єдиний податок повинен сплачуватися за ставкою 80 грн.
 
   Спеціальним законом з питань оподаткування, який установлює
порядок погашення зобов'язань юридичних або фізичних осіб перед
бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів
(обов'язкових платежів), нарахування і сплати пені та штрафних
санкцій, що застосовуються до платників податків контролюючими
органами, є Закон України від 21.12.2000 р. N 2181-III ( 2181-14 )
"Про порядок погашення зобов'язань платників податків  перед
бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон).
 
   Відповідно до вимог пп. 6.2.1 ст. 6 Закону ( 2181-14 ) у разі
коли платник податків не сплачує узгодженої суми податкового
зобов'язання в установлені строки, податковий орган надсилає
такому платникові податкові вимоги.
 
   Подання заяви до податкового органу на перехід на спрощену
систему  оподаткування  або  зміну виду діяльності є фактом
погодження на сплату єдиного податку на відповідний вид діяльності
в розмірі, встановленому місцевою радою. Тобто з цих підстав
податкове зобов'язання щодо сплати єдиного податку вважається
узгодженим, і платник єдиного податку зобов'язаний сплатити єдиний
податок не пізніше 20 числа місяця, наступного за тим, в якому
здійснювалась попередня його сплата (ст. 5 Указу ( 727/98 ).
 
   Громадянином 09.06.2003 р. (як видно з листа) до ДПІ було
подано заяву про перехід на спрощену систему оподаткування з
01.07.2003 р. та в ній зазначено вид діяльності, на який місцевою
радою встановлена ставка єдиного податку 80 грн. Цим самим
громадянин узгодив сплату єдиного податку за ставкою 80 грн. на
2003 рік, починаючи з 01.07.2003 р.
 
   Оскільки в установлений законодавством термін громадянин не
сплатив у повному обсязі узгодженої суми податкового зобов'язання
за серпень та за вересень 2003 року, ДПІ у встановленому порядку
сформовано та направлено першу податкову вимогу від 29.07.2003 р.
N 1/2919 та другу податкову вимогу від 09.09.2003 р. N 2/3466, що,
враховуючи зазначене, не суперечить чинному законодавству.
 
   Водночас, враховуючи, що податкова вимога виставляється на
узгоджену суму податкового зобов'язання, яку платник податків не
сплачує в установлені строки, то норми пп. 5.2.2 ст. 5 Закону
( 2181-14 ) і Положення про порядок подання та розгляду скарг
платників  податків  органами  державної  податкової  служби,
затвердженого наказом ДПА України від 02.03.2001  р.  N  82
( z0238-01 ), не поширюються на прийняття рішень за розглядом
скарг платників податків на податкові вимоги.
 
   Крім того, повідомляємо, що після закінчення встановлених
строків погашення узгодженого податкового зобов'язання на суму
податкового боргу згідно зі статтею 16 Закону ( 2181-14 )
нараховується пеня та сплачується штраф у розмірах, визначених пп.
17.1.7 ст. 17 Закону.
 
 Заступник Голови                    М.Степанов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка