Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про впорядкування умов оплати праці працівників професійної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 17 листопада 2001 р. N 1539
                Київ
 
  Про впорядкування умов оплати праці працівників професійної
    пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних
       ситуацій та у справах захисту населення
       від наслідків Чорнобильської катастрофи
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 873 ( 873-2003-п ) від 04.06.2003
      N 965 ( 965-2005-п ) від 24.09.2005 )
 
  ( У назві та тексті постанови слова "Міністерства внутрішніх
   справ" замінено  словами   "Міністерства  з  питань
   надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
   наслідків Чорнобильської катастрофи" згідно з Постановою
   КМ N 873 ( 873-2003-п ) від 04.06.2003 )
 
 
 
   З метою  впорядкування  умов  оплати  праці  працівників
професійної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних
ситуацій  та  у  справах  захисту  населення  від наслідків
Чорнобильської катастрофи  Кабінет    Міністрів   України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити схеми посадових окладів працівників професійної
пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
згідно з додатками 1-4.
 
   2. Надати право керівникам підрозділів професійної пожежної
охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в межах
установленого фонду оплати праці:
 
   а) установлювати працівникам посадові оклади відповідно до
затверджених цією постановою схем;
 
   б) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на
оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, в
сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік;
 
   в) установлювати  надбавки  працівникам  у  розмірі  до
50 відсотків посадового окладу:
 
   за високі досягнення у праці;
 
   за виконання  особливо  важливої  роботи  (на термін її
виконання);
 
   за складність, напруженість у роботі.
 
   Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.
 
   У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи  і  порушення  трудової  дисципліни  надбавки  можуть
скасовуватися або зменшуватися;
 
   г) преміювати працівників відповідно до Їх особистого внеску
в загальні результати роботи в межах фонду преміювання, утвореного
у розмірі тримісячного фонду оплати праці та економії фонду оплати
праці.
 
   3. Виплачувати працівникам професійної  пожежної  охорони
Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи:
 
   1) доплати:
 
   а) у розмірі до 40 відсотків посадового окладу за роботу в
нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за
кожну годину роботи у період від 22 до 6 години;
 
   б) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу відсутнього
працівника або за вакантною посадою (за винятком керівників
підрозділів та їх заступників):
 
   за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
 
   за суміщення професій (посад);
 
   за розширення  зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт;
 
   2) надбавки:
 
   а) за безперервну роботу - в розмірах згідно з додатком 5;
 
   б) водіям автомобілів за класність у таких розмірах: 2
класу - 10 відсотків, 1 класу - 25 відсотків установленого
посадового окладу за відпрацьований час;
 
   в) за роботу в ізолювальних захисних дихальних апаратах у
таких розмірах: у непридатному для дихання середовищі - 10
відсотків, на чистому повітрі - 5 відсотків місячного посадового
окладу пожежника (респіраторника) за одну годину роботи.
 
   4. Віднесення працівників підрозділів професійної пожежної
охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи до груп
за оплатою праці здійснюється виходячи з чисельності загонів і
частин згідно з додатком 6.
 
   5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 691 ( 691-97-п ) "Про
умови оплати праці працівників професійної пожежної  охорони
Міністерства внутрішніх справ" (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 27, с. 137).
 
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
 
   Інд. 26
 
 
                   Додаток 1
           до постанови Кабінету Міністрів України
             від 17 листопада 2001 р. N 1539
         (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
           від 24 вересня 2005 р. N 965 ( 965-2005-п )
 
               СХЕМА
       посадових окладів керівних працівників
    і фахівців загону професійної пожежної охорони МНС
 
 
-------------------------------------------------------------------
| Найменування посади |  Місячний посадовий оклад, гривень   |
|           |------------------------------------------|
|           | з 1 квітня 2005 р. | з 1 липня 2005 р. |
|           |---------------------+--------------------|
|           | I група |II група | I група |II група |
|----------------------+----------+----------+----------+---------|
|Начальник загону   | 406-430 | 393-417 | 434-460 | 420-446 |
|----------------------+----------+----------+----------+---------|
|Заступник начальника | 393-417 | 381-406 | 420-446 | 407-434 |
|загону        |     |     |     |     |
|----------------------+----------+----------+----------+---------|
|Головний бухгалтер  | 346-381 | 334-369 | 370-407 | 357-394 |
|загону, кущової    |     |     |     |     |
|об'єднаної      |     |     |     |     |
|бухгалтерії      |     |     |     |     |
|----------------------+----------+----------+----------+---------|
|Помічник начальника  | 334-369 | 321-346 | 357-394 | 343-370 |
|загону з       |     |     |     |     |
|матеріально-технічного|     |     |     |     |
|забезпечення     |     |     |     |     |
|----------------------+----------+----------+----------+---------|
|Черговий оперативний | 360-381 | 346-369 | 385-407 | 370-394 |
|загону        |     |     |     |     |
-------------------------------------------------------------------
 
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 873
( 873-2003-п ) від 04.06.2003; в редакції Постанови КМ N 965
( 965-2005-п ) від 24.09.2005 )
 
 
                   Додаток 2
           до постанови Кабінету Міністрів України
              від 17 листопада 2001 р. N 1539
         (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
           від 24 вересня 2005 р. N 965 ( 965-2005-п )
 
               СХЕМА
       посадових окладів керівних працівників
    і фахівців частин професійної пожежної охорони МНС
 
 
--------------------------------------------------------------------
| Найменування  |     Місячний посадовий оклад, гривень   |
|   посади   |------------------------------------------------|
|         | з 1 квітня 2005 р.  |   з 1 липня 2005 р. |
|         |------------------------+-----------------------|
|         |  I  |  II | III |  I  |  II | III  |
|         | група | група | група | група | група |група |
|-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Начальник    | 393-417|387-411|381-406|420-446|414-439|407-434|
|частини     |    |    |    |    |    |    |
|-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Заступник    | 381-406|377-401|369-393|407-434|403-429|394-420|
|начальника    |    |    |    |    |    |    |
|частини     |    |    |    |    |    |    |
|-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Капітан-механік, | 351-369|351-369|351-369|375-394|375-394|375-394|
|інженер     |    |    |    |    |    |    |
|протипожежної  |    |    |    |    |    |    |
|профілактики   |    |    |    |    |    |    |
|-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Начальник варти, | 346-360|346-360|346-360|370-385|370-385|370-385|
|інструктор    |    |    |    |    |    |    |
|(інспектор)   |    |    |    |    |    |    |
|протипожежної  |    |    |    |    |    |    |
|профілактики   |    |    |    |    |    |    |
|-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Капітан-дублер, | 337-346|337-346|337-346|360-370|360-370|360-370|
|перший помічник |    |    |    |    |    |    |
|механіка     |    |    |    |    |    |    |
|-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Командир     | 334  | 334  | 334  | 357  | 357  | 357 |
|відділення    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Старший майстер | 334  | 334  | 334  | 357  | 357  | 357 |
|газодимозахисної |    |    |    |    |    |    |
|служби      |    |    |    |    |    |    |
|-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Майстер     | 310  | 310  | 310  | 331  | 331  | 331 |
|газодимозахисної |    |    |    |    |    |    |
|служби      |    |    |    |    |    |    |
|-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Майстер з ремонту| 310  | 310  | 310  | 331  | 331  | 331 |
|пожежних рукавів |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------
 
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 873
( 873-2003-п ) від 04.06.2003; в редакції Постанови КМ N 965
( 965-2005-п ) від 24.09.2005 )
 
 
 
                   Додаток 3
           до постанови Кабінету Міністрів України
             від 17 листопада 2001 р. N 1539
         (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
           від 24 вересня 2005 р. N 965 ( 965-2005-п )
 
               СХЕМА
       посадових окладів робітників професійної
            пожежної охорони МНС
 
 
------------------------------------------------------------------
| Найменування посади  | Місячний посадовий оклад, гривень  |
|             |--------------------------------------|
|             |з 1 квітня 2005 р. |з 1 липня 2005 р. |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Старший водій автомобіля |    334    |    357    |
|(пожежної машини)    |          |         |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Водій автомобіля     |    321    |    343    |
|(пожежної машини)    |          |         |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Старший пожежник     |    310    |    331    |
|(респіраторник),     |          |         |
|моторист, стерновий   |          |         |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Пожежник (респіраторник) |    304    |    325    |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Комендант        |    300    |    321    |
------------------------------------------------------------------
 
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 873
( 873-2003-п ) від 04.06.2003; в редакції Постанови КМ N 965
( 965-2005-п ) від 24.09.2005 )
 
 
 
                   Додаток 4
           до постанови Кабінету Міністрів України
             від 17 листопада 2001 р. N 1539
         (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
           від 24 вересня 2005 р. N 965 ( 965-2005-п )
 
               СХЕМА
       посадових окладів фахівців і службовців
         професійної пожежної охорони МНС
 
 
------------------------------------------------------------------
| Найменування посади  | Місячний посадовий оклад, гривень  |
|             |--------------------------------------|
|             |з 1 квітня 2005 р. |з 1 липня 2005 р. |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Фахівці - інженер,    |          |         |
|економіст, юрисконсульт, |          |         |
|бухгалтер:        |          |         |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|  I категорії      |   321-346    |   343-370   |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|  II категорії     |   310-334    |   331-357   |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|  без категорії     |   300-321    |   321-343   |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Техніки всіх       |          |         |
|спеціальностей:     |          |         |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|  I категорії      |   310-321    |   331-343   |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|  II категорії     |   300-310    |   321-331   |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|  без категорії     |   288-300    |   308-321   |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Завідуючий складом    |   310-334    |   331-357   |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Старший інспектор,    |   300-310    |   321-331   |
|старший касир      |          |         |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Інспектор, касир     |   288-300    |   308-321   |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Диспетчер        |   288-300    |   308-321   |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Секретар-друкарка,    |   288-300    |   308-321   |
|діловод         |          |         |
------------------------------------------------------------------
 
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 873
( 873-2003-п ) від 04.06.2003; в редакції Постанови КМ N 965
( 965-2005-п ) від 24.09.2005 )
 
 
 
                     Додаток 5
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 17 листопада 2001 р. N 1539
 
               РОЗМІРИ
    надбавок за безперервну роботу до посадових окладів
      працівників професійної пожежної охорони МНС
 
------------------------------------------------------------------
 Тривалість безперервного стажу роботи в |  Розмір надбавки,
 підрозділах професійної пожежної охорони |    відсотків
------------------------------------------------------------------
       Понад 2 роки               5
       Понад 5 років              10
       Понад 10 років             15
       Понад 15 років             20
       Понад 20 років             25
 
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 873
( 873-2003-п ) від 04.06.2003 )
 
 
 
                     Додаток 6
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 17 листопада 2001 р. N 1539
 
              ПОКАЗНИКИ
   для віднесення працівників загонів, частин професійної
     пожежної охорони МНС до груп за оплатою праці
 
------------------------------------------------------------------
  Група  |    Чисельність особового складу, чоловік
       |----------------------------------------------------
       |     загін     |   пожежна частина
------------------------------------------------------------------
   I        понад 180        від 51 до 60
   II       від 61 до 180       від 31 до 50
   III                     до 30
 
( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 873
( 873-2003-п ) від 04.06.2003 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка