Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження з питань пенсійного забезпечення окремих категорій населення

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            20.12.2002 N 450
 
     ( Наказ скасовано на підставі Наказу Державного
                   комітету статистики
      N 253 ( v0253202-05 ) від 01.09.2005 )
 
     Про затвердження форми державного статистичного
     спостереження з питань пенсійного забезпечення
          окремих категорій населення
 
 
   Відповідно до статті 14 Закону  України  "Про  державну
статистику" ( 2614-12 ) та з метою удосконалення державних
статистичних спостережень Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити форму державного статистичного спостереження
N 6-ПФ(к) "Звіт про чисельність пенсіонерів і суми призначених
місячних пенсій" (річна) (надалі - форма), що додається.
 
   2. Запровадити форму державного статистичного спостереження
починаючи зі звіту за 2002 рік.
 
   3. Установити, що забезпечення бланками затвердженої форми,
збір, обробку та контроль за достовірністю інформації здійснюють
Міністерство  оборони,  Міністерство внутрішніх справ, Служба
безпеки, Державна податкова адміністрація, Державний департамент
України з питань виконання покарань.
 
   4. Зазначеним у п. 3 міністерствам і відомствам забезпечити
подання Державному комітетові статистики зведеної інформації за
формою N 6-ПФ(к) в цілому по Україні, Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києву та Севастополю в установлені терміни.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держкомстату України Власенко Н.С.
 
 Голова Комітету                   О.Г.Осауленко
 
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Начальник фінансового управління
 Державного департаменту України
 з питань виконання покарань              П.О.Комаров
 
 Перший заступник Голови
 Державної податкової
 адміністрації України                 В.Р.Жвалюк
 
 Начальник фінансово-
 економічного управління
 Служби безпеки України                В.І.Яремчук
 
 Заступник Державного секретаря
 Міністерства внутрішніх
 справ України                    В.Г.Поважнюк
 
 Начальник Головного фінансово-
 економічного управління
 Міністерства оборони України              І.Ю.Марко
 
 
        Державне статистичне спостереження
 
      Порушення термінів або ненадання інформації,
       а також викривлення даних тягне за собою
      відповідальність, яка встановлена ст. 186.3
        Кодексу України про адміністративні
          правопорушення ( 80731-10 )
       від 13.07.2000 N 1929-III ( 1929-14 )
 
 
                ЗВІТ
          про чисельність пенсіонерів
        і суми призначених місячних пенсій
          на ______________ 200_ р.
 
 
----------------------------------    Форма N 6-ПФ(к)
|Подають       |  Терміни|
|           |  подання|     ЗАТВЕРДЖЕНО
|---------------------+----------| наказом Держкомстату України
|Міністерство оборони,|     |  від 20.12.2002 р. N 450
|Державний комітет у |     |
|справах охорони   |     |       Річна
|державного кордону  |     |
|України,       |     |      Поштова
|Управління державної |     |
|охорони, інші    |     |
|військові формування,|     |
|Служба безпеки,   |     |
|Міністерство     |     |
|внутрішніх справ,  |     |
|Державна податкова  |     |
|адміністрація,    |     |
|Державний      |     |
|департамент України |     |
|з питань виконання  |     |
|покарань зведену   |     |
|інформацію по    |     |
|Україні та регіонах |20 березня|
|Державному      |     |
|комітетові статистики|     |
|України       |     |
----------------------------------
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування організації - складача інформації                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|Код форми   |       Коди організації-складача                  |
|документа за  |--------------------------------------------------------------------------|
|ДКУД      |за  |території|виду    |форми  |організаційно-|міністерства, | |КС|
|        |ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економічної |власності|правової форми|іншого    | | |
|        |   |     |діяльності |(КФВ)  |господарювання|центрального | | |
|        |   |     |(КВЕД)   |     |(КОПФГ)    |органу, якому | | |
|        |   |     |      |     |       |підпорядкована| | |
|        |   |     |      |     |       |організація - | | |
|        |   |     |      |     |       |складач    | | |
|        |   |     |      |     |       |інформації  | | |
|        |   |     |      |     |       |(СПОДУ) *   | | |
|---------------+------+---------+------------+---------+--------------+--------------+-+--|
|   1    | 2  |  3  |   4   |  5  |    6   |    7   |8| 9|
|---------------+------+---------+------------+---------+--------------+--------------+-+--|
|        |   |     |      |     |       |       | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * Тільки для підприємств державної форми власності.
 
 
------------------------------------------------------------------
|                | N  |Чисельність | Загальна |
|                |рядка |пенсіонерів,|  сума  |
|                |   |   які  |призначених|
|                |   |знаходяться | місячних |
|                |   | на обліку | пенсій  |
|                |   | (осіб)  | (грн.) * |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|        А        | Б  |  1    |  2   |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|Усього пенсіонерів (сума ряд.  | 01  |      |      |
|03 + 05 + 10)          |   |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|з них жінок           | 02  |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|1. Пенсіонери за вислугу років | 03  |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|у тому числі чоловіки у віці  | 04  |      |      |
|до 60 років           |   |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|2. Пенсіонери за інвалідністю у | 05  |      |      |
|тому числі інваліди:      |   |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|1 групи             | 06  |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|2 групи             | 07  |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|3 групи             | 08  |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|2.1. Із загальної чисельності  | 09  |      |      |
|пенсіонерів за         |   |      |      |
|інвалідністю (ряд. 05)     |   |      |      |
|чоловіки у віці до 60 років   |   |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|3. Пенсіонери у разі втрати   | 10  |      |      |
|годувальника із числа      |   |      |      |
|військовослужбовців (особи)   |   |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|з них члени сімей        | 11  |      |      |
|воїнів-інтернаціоналістів    |   |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|4. Із загальної чисельності   |   |      |      |
|пенсіонерів (ряд. 01):     |   |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|4.1. Інваліди, незалежно від  | 12  |      |      |
|виду отримуваної пенсії у тому |   |      |      |
|числі інваліди:         |   |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|1 групи             | 13  |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|2 групи             | 14  |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|3 групи             | 15  |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|4.2. Учасники ліквідації аварії | 16  |      |      |
|на ЧАЕС та потерпілі від    |   |      |      |
|Чорнобильської катастрофи у тому|   |      |      |
|числі:             |   |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|1 категорії           | 17  |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|2 категорії           | 18  |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|3 категорії           | 19  |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|4 категорії           | 20  |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|4.3. Учасники бойових дій    | 21  |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|4.4. Учасники війни       | 22  |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|4.5. Члени сімей загиблих і   | 23  |      |      |
|померлих ветеранів війни    |   |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|4.6. Особи, що мають особливі  | 24  |      |      |
|заслуги перед Батьківщиною   |   |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|4.7. Особи, що мають особливі  | 24а |      |      |
|заслуги перед Україною     |   |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|5. Із загальної чисельності   |   |      |      |
|інвалідів (ряд. 12):      |   |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|5.1. Чоловіки у віці до 60 років| 25  |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|5.2. Інваліди війни       | 26  |      |      |
|у тому числі:          |   |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|1 групи             | 27  |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|2 групи             | 28  |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|3 групи             | 29  |      |      |
|--------------------------------+------+------------+-----------|
|Із рядка 26           | 30  |      |      |
|воїни-інтернаціоналісти     |   |      |      |
------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * Дані наводяться у цілих числах.
 
 "___" ______________ р. Керівник _______________________
 
 _____________________________________
 (прізвище і номер телефону виконавця)
 
 
               РОЗ'ЯСНЕННЯ
         щодо заповнення форми державного
       статистичного спостереження N 6-ПФ(к)
       "Звіт про чисельність пенсіонерів і суми
          призначених місячних пенсій"
 
 
   Роз'яснення розроблено відповідно до Закону України "Про
пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) із змінами
та доповненнями, а також Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) із змінами та
доповненнями.
 
   У гр. 1 наводяться дані про загальну чисельність пенсіонерів,
які перебувають на обліку в органах  Міністерства  оборони,
Державного комітету у справах охорони державного кордону України,
Управління державної охорони, інших військових формувань, Служби
безпеки,  Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової
адміністрації, Державного департаменту України з питань виконання
покарань, станом на 1 січня, наступного за звітним року.
 
   У гр.  2  відображаються  дані про призначену пенсію з
урахуванням надбавок та підвищень.
 
   До рядка 01 включаються пенсіонери, зазначені у рядках 03, 05
та 10.
 
   У рядку 02 враховуються пенсіонери усіх видів пенсій.
 
   До рядка 03 включаються пенсіонери, яким призначена пенсія за
вислугу років згідно з чинним законодавством.
 
   До рядка 05 включаються пенсіонери, які отримують пенсію
виключно за інвалідністю.
 
   У рядках 06-08 пенсіонери за інвалідністю розподіляються за
групами інвалідності.
 
   До рядка 10 включаються члени сім'ї, які мають право на
пенсію в разі втрати годувальника із числа військовослужбовців.
 
   До рядка 12 включаються усі інваліди, незалежно від виду
отримуваної пенсії.
 
   У рядках  13-15  інваліди  розподіляються  за  групами
інвалідності.
 
   У рядках 16-20 із загального числа пенсіонерів виділяються
дані про чисельність пенсіонерів - учасників ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи.
 
   У рядках  17-20  пенсіонери-чорнобильці розподіляються за
категоріями.
 
   У рядках 21-24 враховуються пенсіонери, які згідно з Законом
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" ( 3551-12 ) визначені ветеранами війни.
 
   У рядках 26-29 із загальної чисельності інвалідів виділяються
дані про інвалідів війни.
 
   У рядках 27-29 інваліди війни розподіляються за групами
інвалідності.
 
   У рядку 30 із  загальної  чисельності  інвалідів  війни
виділяються воїни-інтернаціоналісти.
 
 Начальник управління статистики
 послуг та соціальних програм
 Державного комітету
 статистики України                 Калачова І.В.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка