Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Державний бюджет України на 1999 рік

Страница 1          З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
       Про Державний бюджет України на 1999 рік
 
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 8, ст.59 )
 
   ( Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
                Рішення Конституційного Суду
    N 6-рп/99 ( v006p710-99 ) від 24.06.99 )
 
   ( Щодо визнання конституційними окремих положень див.
                Рішення Конституційного Суду
    N 6-рп/99 ( v006p710-99 ) від 24.06.99 )
 
 ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99, ВВР, 1999, N 41, ст.371 
  N 964-XIV ( 964-14 ) від 15.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст.346
  N 1375-XIV ( 1375-14 ) від 13.01.2000, ВВР, 2000, N 10, ст.78 )
 
 
          I. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
              на 1999 рік
 
   Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1999 рік у
сумі 25.135.260,8 тис. гривень.
 
   Установити  граничний розмір дефіциту Державного бюджету
України на 1999 рік у сумі 1.240.000 тис. гривень.
 
   Спрямувати на покриття дефіциту Державного бюджету України на
1999 рік надходження із джерел внутрішнього фінансування в сумі
610.000 тис. гривень та із джерел зовнішнього фінансування -
630.000 тис. гривень.
 
   Стаття 2. Установити, що до доходів Державного  бюджету
України на 1999 рік зараховуються:
 
   1) в повному обсязі:
 
   податок на додану вартість;
 
   акцизний збір з імпортних товарів;
 
   збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок
державного бюджету;
 
   ввізне мито;
 
   надходження сум відсотків, що сплачуються  уповноваженими
банками за користування тимчасово вільними коштами державного
бюджету;
 
   дивіденди (доход), нараховані  на  акції  (частки,  паї)
господарських товариств, які є у державній власності;
 
   рентна плата за нафту і природний газ власного видобутку;
 
   плата за  оренду  цілісних майнових комплексів державних
підприємств;
 
   консульські збори, що справляються на території України;
 
   плата за пробірування і клеймування виробів та сплавів із
дорогоцінних металів;
 
   кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду,
скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи
дарування,  безхазяйного  майна,  валютних  цінностей,  що
пересилаються в міжнародних поштових відправленнях з порушенням
норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та
внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим  терміном
зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або
з метою відшкодування належних бюджету платежів, з наступним
відшкодуванням  з  державного  бюджету витрат, пов'язаних із
зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією,
розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених
коштів;
 
   надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,
військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил
України, за виконані роботи, надані послуги та надання в оренду
основних фондів та іншого майна Збройних Сил України;
 
   відрахування від плати за транзит природного газу, аміаку
через  територію  України  та відрахування від прибутку, що
залишається  у  розпорядженні  підприємств,  які  здійснюють
транспортування нафти; ( Абзац чотирнадцятий пункту 1 статті 2 в
редакції Закону N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
 
   суми в рахунок відшкодування обов'язкових платежів,  які
стягуються  при митному оформленні, з коштів, отриманих від
реалізації відповідно до законодавства вантажів, вантажобагажів,
багажів, інших товарів та предметів, які перебувають під митним
контролем та знаходяться у морських портах, аеропортах,  на
залізничних та автомобільних станціях, складах підприємств і
митниць, за якими не звернувся власник у терміни, встановлені
законодавством;
 
   надходження коштів  від  продажу  квот  на  здійснення
зовнішньоекономічних операцій;
 
   збір на обов'язкове  соціальне  страхування  на  випадок
безробіття;
 
   збір до Державного інноваційного фонду;
 
   платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів;
 
   2) частина податку на прибуток підприємств, прибуткового
податку з громадян та акцизного збору з вітчизняних товарів,
визначена на підставі статті 6 цього Закону;
 
   3) 80 відсотків коштів, одержаних бюджетними установами і
організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото,
платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50
відсотків коштів - за здане у вигляді брухту та відходів срібло;
 
   4) 90 відсотків коштів, що надійдуть до  позабюджетного
Державного фонду приватизації від приватизації державного майна,
та інших надходжень,  безпосередньо  пов'язаних  з  процесом
приватизації та кредитуванням підприємств;
 
   5) 10 відсотків суми амортизаційних відрахувань, нарахованих
підприємствами і організаціями;
 
   6) 80 відсотків надходжень гербового збору;
 
   7) інші доходи, що зараховуються до державного бюджету у
розмірах, визначених законодавством.
 
   Стаття 3. Установити доходи Державного бюджету України на
1999 рік у сумі 23.895.260,8 тис. гривень, у тому числі по
основних джерелах у таких сумах:
                          (тис. гривень)
 
 Податкові надходження - всього          15.989.266,9
 
         у тому числі:
 
 Податки на доходи,  податки  на  прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості - всього   2.486.120
 
         з них:
 
 прибутковий податок з громадян           1.168.850
 податок на прибуток підприємств           1.317.270
 
 Платежі за використання природних ресурсів -
всього                         642.496
         з них:
 
 плата за використання лісових ресурсів         53.840
 плата за  спеціальне  користування  водними
ресурсами                        191.120
 платежі за користування надрами            14.651
 збір за геологорозвідувальні роботи, виконані
за рахунок державного бюджету              381.885
 
 Внутрішні податки на товари та послуги - всього 11.193.040,9
 
         з них:
 
 податок на додану вартість             8.302.728
 акцизний збір з вітчизняних товарів        1.364.652,9
 акцизний збір з імпортних товарів           859.870
 ліцензії на підприємницьку та професійну
 діяльність                      665.790
 
         з них:
 
 гербовий збір                     500.000
 
 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні
операції - всього                   1.649.210
 
         з них:
 
 ввізне мито                     1.587.810
 
 Інші податки - всього                 18.400
 
 Неподаткові надходження - всього          5.132.852
 
         у тому числі:
 
 Доходи від  власності  та  підприємницької
діяльності - всього                  1.135.600
 
         з них:
 
 рентна плата за нафту власного видобутку        30.000
 рентна плата  за  природний  газ  власного
 видобутку                       303.700
 надходження коштів від приватизації державного
майна                          675.000
 
 Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційного та побічного продажу - всього      330.631
 
         з них:
 
 державне мито                     298.761
 Надходження від штрафів та фінансових санкцій     43.680
 
 Інші неподаткові надходження - всього        3.622.941
 
         з них:
 
 надходження коштів від реалізації надлишкового
озброєння, військової та спеціальної техніки,
іншого майна Збройних Сил України, за виконані
роботи, надані послуги та надання в оренду
основних фондів та іншого майна Збройних Сил    208.000
України
 
 відрахування від плати за транзит природного
газу через територію України             1.616.300
 
 відрахування від прибутку, що залишається у
розпорядженні  підприємств,  які  здійснюють
транспортування нафти                  200.000
 
 відрахування від плати за транзит аміаку через
територію України                     9.986
 
 надходження амортизаційних  відрахувань  для
фінансування  заходів  структурної перебудови
базових галузей національної економіки        1.130.000
 
 надходження коштів  в  рахунок  погашення
заборгованості,   яка   виникла  внаслідок
невиконання юридичними особами своїх зобов'язань
щодо погашення та обслуговування наданих на
умовах повернення кредитів, залучених державою
або під державні гарантії                300.000
 
 Доходи від операцій з капіталом - всього       412.610
 
         у тому числі:
 
 Надходження від продажу основного капіталу       12.610
 
          з них:
 
 надходження коштів  до  Державного  фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння     2.840
України
 Надходження від продажу державних запасів
товарів                         400.000
          з них:
 
 надходження коштів від Державного комітету
України по матеріальних резервах            400.000
 
 Офіційні трансферти - всього            382.215,9
 
         у тому числі:
 
 Кошти, що передаються до Державного бюджету
України з бюджету міста Києва             382.215,9
 
 Державні цільові фонди - всього           1.978.316
 
         у тому числі:
 
 Збір до Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
та соціального захисту населення            400.000
 
 Збір на обов'язкове соціальне страхування на
випадок безробіття до Державного фонду сприяння
зайнятості населення                  554.000
 
 Збір до Державного інноваційного фонду        739.940
 
 Платежі до Фонду України соціального захисту
інвалідів                        40.000
 
 Збір за забруднення навколишнього природного
середовища  до  Фонду  охорони навколишнього
природного середовища                  13.076
 
 Надходження відрахувань  та   збору   на
будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання
автомобільних доріг загального користування       231.300
 
( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 776-XIV
( 776-14 ) від 29.06.99 )
 
   Стаття 4. Відповідно до розподілу видатків Державного бюджету
України на 1999 рік за функціональною класифікацією (додаток N 1)
затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
Державного бюджету України на 1999 рік (додаток N 2). Додатки 1 та
2 є невід'ємною частиною цього Закону.
 
   Установити, що розпорядники коштів державного бюджету мають
право брати зобов'язання на здійснення видатків або платежів
Державного бюджету України тільки в межах бюджетних асигнувань,
затверджених їм на 1999 рік.
 
   Якщо після прийняття цього Закону повноваження щодо виконання
функцій або надання послуг,  на  які  затверджене  бюджетне
призначення, передаються відповідно до законодавства України від
одного головного розпорядника коштів державного бюджету іншому, то
дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися
у порядку, встановленому цим Законом для виконання тих же функцій
чи надання тих же послуг головним розпорядником коштів державного
бюджету, якому це повноваження передано.
 
   Дозволити Міністерству фінансів України за поданням головних
розпорядників  коштів  Державного бюджету України здійснювати
перерозподіл бюджетних призначень  в  межах  одного  розділу
функціональної класифікації видатків бюджету за погодженням із
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
 
 
   Стаття 5. Установити, що до бюджетів Автономної Республіки
Крим,  областей,  міст  Києва  і  Севастополя  у 1999 році
зараховуються:
 
   частина прибуткового податку з громадян, податку на прибуток
підприємств та акцизного збору з вітчизняних товарів, визначена на
підставі статті 6 цього Закону;
 
   місцеві податки і збори;
 
   плата за торговий патент на деякі види  підприємницької
діяльності;
 
   плата за землю;
 
   податок з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів;
 
  податок на промисел;
 
   90 відсотків коштів, що надійдуть до позабюджетного фонду
приватизації Автономної Республіки Крим від приватизації майна, що
належить  Автономній  Республіці  Крим,  та  до  відповідних
позабюджетних фондів приватизації від відчуження комунального
майна, а також інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з
процесом приватизації та кредитуванням підприємств;
 
   20 відсотків надходжень гербового збору;
 
   надходження збору за забруднення навколишнього природного
середовища в частині, що належить місцевим бюджетам;
 
   надходження відрахувань  та  збору  на   будівництво,
реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального
користування в частині, що належить місцевим бюджетам;
 
   інші доходи, що зараховуються до  місцевих  бюджетів  у
розмірах, визначених законодавством.
 
   Формування бюджетів Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва і Севастополя на 1999 рік здійснюється відповідно до
законів про місцеве самоврядування, податкову та бюджетну системи
та цього Закону.
 
   Стаття 6. Затвердити на 1999 рік нормативи відрахувань від
загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів) до
бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя у таких розмірах (відсотках від загальної суми):
 
                Прибутковий Податок на Акцизний
                податок   прибуток  збір з
                з громадян підприємств вітчизняних
                            товарів
 
   Автономна Республіка Крим   100    100    100
 
     області:
 
   Вінницька           100    100    50
   Волинська           100    100    50
   Дніпропетровська        100    30    50
   Донецька            50     70    20
   Житомирська          100    100    50
   Закарпатська          100    100    50
   Запорізька           50     50    20
   Івано-Франківська       100    100    50
   Київська            100    100    50
   Кіровоградська         100    100    50
   Луганська           100    100    50
   Львівська           100    100    50
   Миколаївська          60     70    50
   Одеська            50     80    50
   Полтавська           50     50    10
   Рівненська           100    100    50
   Сумська            100    100    50
   Тернопільська         100    100    50
   Харківська           50     50    20
   Херсонська           100    100    50
   Хмельницька          100    100    50
   Черкаська           100    100    50
   Чернівецька          100    100    50
   Чернігівська          100    100    50
 
    міста:
 
   Київ              25     70    10
   Севастополь          100    50    50
 
   Стаття 7. Затвердити у складі видатків Державного бюджету
України на 1999 рік дотації республіканському бюджету Автономної
Республіки Крим, обласним та міському (міста Севастополя) бюджетам
у сумі 2.045.121,3 тис. гривень, у тому числі:
 
                   (тис. гривень)
 
   Автономна Республіка Крим    74.186,9
 
      області:
 
   Вінницька           140.226,6
   Волинська           145.301
   Дніпропетровська        20.407,5
   Донецька            39.230,3
   Житомирська          215.472,6
   Закарпатська          185.594,1
   Запорізька           22.896,9
   Івано-Франківська        96.018,9
   Київська            155.583,5
   Кіровоградська         147.670
   Луганська            58.065,6
   Львівська            74.889,1
   Миколаївська          21.323,2
   Одеська             32.901,8
   Полтавська             622,7
   Рівненська           56.880,9
   Сумська             20.938,6
   Тернопільська         143.336,9
   Харківська           12.479,8
   Херсонська           111.749Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка