Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Державний бюджет України на 1999 рік

Страница 10 
  522        Державний комітет України з питань державних секретів
                 та технічного захисту інформації
 
010203   Апарат міністерств,      інших    976,7   976,7   558,1
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
070702   Інші заклади і заходи післядипломної     20    20
      освіти
 
 
                Всього:        996,7   996,7   558,1
 
 
  524        Комітет з питань садівництва, виноградарства та
               виноробної промисловості України
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних     90    90
      розробок
 
070101   Дошкільні заклади освіти         2678,5  2678,5   1501,4
 
070401   Позашкільні заклади освіти, заходи    147,7   147,7    34,7
      із позашкільної роботи з дітьми
 
070702   Інші заклади і заходи післядипломної     26    26    18,9
      освіти
 
110204   Палаци і будинки культури, клуби та     367    367   124,7
      інші заклади клубного типу
 
160102   Оплата робіт по докорінному         200    200
      поліпшенню земель
 
160302   Державна програма селекції в        335    335
      тваринництві
 
160306   Фінансування витрат на закладення і    10000   10000
      догляд  за  молодими  садами,
      виноградниками і ягідниками
 
160307   Державна програма селекції в        500    500
      рослинництві
 
160600   Лісове господарство і мисливство      51,4   51,4    25,1
 
161013   Інші бюджетні установи агропромислового  167,4   167,4    82,2
      комплексу
 
                Всього:        14563   14563    1787
 
 
  526        Державний комітет України у справах релігій
 
010203   Апарат міністерств,      інших    176,3   176,3   103,6
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
110502   Інші культурно-освітні заклади та заходи  200    200
 
                Всього:        376,3   376,3   103,6
 
 
  528        Державний комітет України у справах захисту
                   прав споживачів
 
010203   Апарат міністерств,      інших   1409,5  1409,5   677,4
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
180207   Фінансування робіт        з   1438,9  1338,9   414,2    100
      хіміко-токсикологічного     та
      фізико-хімічного контролю
 
                Всього:       2848,4  2748,4   1091,6    100
 
 
  530        Державний комітет України у справах будівництва,
              архітектури та житлової політики
 
010203   Апарат міністерств,      інших    842,5   842,5   378,3
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    2245   2245
      розробок
 
040202   Фінансування наукової    частини     946    946
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм
 
040203   Фінансування державних контрактів      50    50
 
040205   Фінансування наукових розробок  з     515    515
      проблем       стандартизації,
      сертифікації та еталонної бази
 
070101   Дошкільні заклади освіти          55,2   55,2     26
 
100104   Відомчий житловий фонд          1061,5             1061,5
      (капітальний ремонт)
 
100106   Операційні видатки             132    132
 
100203   Благоустрій міст               90    90
 
110201   Бібліотеки                 245    245    48,6
 
110203   Заповідники                1569   1469   345,2    100
 
150201   Реставрація пам'яток архітектури      1890   1890
 
150202   Розробка схем та проектних рішень      500    500
      масового застосування
 
150203   Операційні  видатки-паспортизація,    106,2   106,2
      інвентаризація       пам'яток
      архітектури, премії по архітектурі
 
200600   Збереження природно-заповідного фонду    32    32     13
 
                Всього:       10279,4  7227,9   811,1   3051,5
 
 
  532        Державний комітет України у справах національностей
                       та міграції
 
010203   Апарат міністерств,      інших    383,6   383,6   202,3
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
091201   Заходи, пов'язані  з  поверненням    20000   9000         11000
      кримськотатарського народу та осіб
      інших національностей, які  були
      незаконно депортовані з України
 
091205   Утримання пунктів    тимчасового    260,5   260,5     25
      розміщення біженців
 
110502   Інші культурно-освітні заклади       400    400
      та заходи
 
                Всього:       21044,1  10044,1    227,3   11000
 
 
  534        Державний комітет у справах охорони Державного
                   кордону України
 
060501   Утримання Прикордонних військ України  174750  174750   72311
 
061004   Зведений бюджет розвідувальних       6950   4785    3345    2165
      органів
 
                Всього:       181700  179535   75656    2165
 
 
  536        Державний комітет України по стандартизації, метрології
                        та сертифікації
 
010203   Апарат міністерств,      інших    341,4   341,4   182,1
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    1365   1365
      розробок
 
040205   Фінансування наукових розробок  з    4188   4188
      проблем       стандартизації,
      сертифікації та еталонної бази
 
180104   Державна програма створення служби   1949,2  1949,2
      єдиного  часу  та придбання для
      Національного  фонду  стандартів
      нормативної інформації
 
180204   Фінансування        центрів   2128,7  2128,7    1168
      стандартизації,   метрології  і
      сертифікації   для   проведення
      державного нагляду
 
                Всього:       9972,3  9972,3   1350,1
 
 
  538        Державний комітет України по туризму
 
010203   Апарат міністерств,      інших   1138,4   238,4   129,5    900
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
110502   Інші культурно-освітні заклади та     1500    700          800
      заходи
 
                Всього:       2638,4   938,4   129,5    1700
 
 
  539        Державний комітет телебачення і радіомовлення України
 
010203   Апарат міністерств,      інших    241,3   241,3   121,4
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
070701   Заклади післядипломної    освіти    155,2   145,2    99,8     10
      III-IV рівня акредитації (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)
 
120100   Телебачення і радіомовлення      135368,5 122368,5  19914,6   13000
 
                Всього:       135765  122755  20135,8   13010
 
 
  540        Комітет харчової промисловості України
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    347    347
      розробок
 
040203   Фінансування державних контрактів      45    45
 
070101   Дошкільні заклади освіти         5152,2  4952,2   2631,2    200
 
070401   Позашкільні заклади освіти, заходи    389,7   389,7   184,1
      із позашкільної роботи з дітьми
 
070701   Заклади післядипломної    освіти     980   975,5   565,8    4,5
      III-IV рівня акредитації (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)
 
110204   Палаци і будинки культури, клуби та     416    416   302,4
      інші заклади клубного типу
 
160102   Оплата робіт по докорінному         11    11
      поліпшенню земель
 
161013   Інші бюджетні установи
      агропромислового комплексу         190    190    72,1
 
                Всього:       7530,9  7326,4   3755,6   204,5
 
 
  542        Державний комітет України з фізичної культури і спорту
 
010203   Апарат      міністерств, інших    310,7   310,7   182,1
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    725    725
      розробок
 
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    1392,5  1392,5   716,6
      акредитації
 
070602   Вищі заклади освіти III та IV рівнів   7755,9  7535,9   3994,6    220
      акредитації
 
070702   Інші заклади і заходи післядипломної     31     31
      освіти
 
070802   Методична робота, інші заходи по      59,2    59,2   28,5
      народній освіті
 
110202   Музеї і виставки               21     21    9,3
 
130101   Утримання національних збірних команд  12429,6  11388,6   5492    1041
 
130102   Проведення навчально-тренувальних    10011,6   9951,6          60
      зборів і змагань                               
 
130103   Підготовка і участь  національних    7322   7272          50
      збірних   команд   України  в
      Олімпійських та  Параолімпійських
      іграх
 
130104   Видатки на утримання  центрів  з    252,7   241,7     27     11
      інвалідного     спорту    і
      реабілітаційних шкіл
 
130105   Проведення  навчально-тренувальних    1970   1839          131
      зборів  і змагань та заходів з
      інвалідного спорту
 
130106   Проведення заходів з нетрадиційних   2056,6  1998,6          58
      видів спорту і масових заходів з
      фізичної культури
 
130107   Утримання та навчально-тренувальна   1630,7  1630,7   417,3
      робота дитячо-юнацьких спортивних
      шкіл
 
130108   Утримання апарату    управління    814,8   793,4   194,1    21,4
      фізкультурно-спортивних організацій
 
130109   Капітальний ремонт,   оснащення,    11500              11500
      придбання обладнання та інвентаря
      для баз Олімпійської підготовки
 
130110   Фінансова підтримка спортивних       1752   1752
      споруд
 
130112   Інші видатки                2570   1461         1109
 
                Всього:       62605,3  48403,9  11061,5  14201,4
 
 
  543        Національне агентство України з управління
                 корпоративними правами
 
010203   Апарат міністерств,      інших    952,5   952,5    536
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
                Всього:        952,5   952,5    536
 
 
  544        Державний комітет України з монополії на виробництво
                та обіг спирту, алкогольних напоїв і
                    тютюнових виробів
 
010203   Апарат міністерств,      інших   1627,8  1627,8   967,6
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
                Всього:       1627,8  1627,8   967,6
 
 
  545        Державний комітет зв'язку України
 
030104   Витрати, пов'язані з відрядженнями    1840   1840
      за  кордон  працівників  органів
      державної влади
 
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    1418,6  1418,6   754,3
      акредитації
 
070602   Вищі заклади освіти III та IV рівнів   3573,6  3573,6   1846,6
      акредитації
 
120201   Періодичні видання (газети та       3000   3000
      журнали)
 
170801   Утримання фельдзв'язку           7500   7500    3243
 
170802   Спецоб'єкти               1560,2  1560,2    1100
 
                Всього:       18892,4  18892,4   6943,9
 
  546        Державний комітет рибного господарства України
 
010203   Апарат міністерств,      інших    294,8   294,8   161,9
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
040101   Фундаментальні дослідження наукових    1156   1156
      установ
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    1980   1980
      розробок
 
070101   Дошкільні заклади освіти          36,4   36,4     27
 
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    2078,9  2078,9   811,2
      акредитації
 
070602   Вищі заклади освіти III та IV      1185,6  1185,6   696,8
      рівнів акредитації
 
070802   Методична робота, інші заходи по     257,4   157,4   114,4    100
      народній освіті
 
080600   Фельдшерсько-акушерські пункти        36    36     16
 
110204   Палаци і будинки культури, клуби       13    13    7,5
      та інші заклади клубного типу
 
160701   Рибогосподарські заходи         2764,3  2764,3   425,7
 
160702   Аквакультури               1092,5  1092,5
 
160703   Капітальний ремонт            1022,5             1022,5
 
160704   Утримання органів рибоохорони      11313,9  11174,7   3000,5   139,2
 
160705   Селекція в рибництві            339    339
 
                Всього:       23570,3  22308,6    5261   1261,7
 
 
  547        Державний центр зайнятості населення
 
240300   Державний фонд сприяння зайнятості    554000  492500   26910   61500
      населення
 
                Всього:       554000  492500   26910   61500
 
 
  596        Головне управління розвідки Міністерства оборони України
 
061004   Зведений бюджет розвідувальних      32850   31550   12800    1300
      органів
 
                Всього:        32850   31550   12800    1300
 
 
  597        Комітет з питань розвідки при Президентові України
 
061004   Зведений бюджет розвідувальних       1900   1900    839
      органів
 
                Всього:        1900   1900    839
 
 
  598        Вища рада юстиції
 
020101   Вища рада юстиції             2925   2225   759,4    700
 
                Всього:        2925   2225   759,4    700
 
  599        Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України
                    з прав людини
 
010106   Діяльність      Уповноваженого    2407   2355   1352,5     52
      Верховної Ради  України  з  прав
      людини
 
                Всього:        2407   2355   1352,5     52
 
 
  600        Агентство з питань банкрутства
 
010203   Апарат міністерств,      інших     584    584   292,5
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органівПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка