Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Державний бюджет України на 1999 рік

Страница 11 
                Всього:         584    584   292,5
 
 
  601        Антимонопольний комітет України
 
010203   Апарат міністерств,      інших   4169,9  4169,9    2013
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
040201   Фінансування пошукових та          70    70
      прикладних розробок
 
                Всього:       4239,9  4239,9    2013
 
 
  602         Вища атестаційна комісія України
 
010203   Апарат міністерств,      інших     168    168   103,6
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
070702   Інші заклади    і    заходи    158,9   158,9    51,5
      післядипломної освіти
 
                Всього:        326,9   326,9   155,1
 
 
  603        Генеральна військова інспекція при Президентові України
 
050503   Утримання Генеральної  військової     285    285    230
      інспекції при Президентові України
 
                Всього:         285    285    230
 
  604         Головне управління Командувача Національною гвардією України
 
060801   Поточне утримання    підрозділів    65040   65040   35000
      Національної гвардії України
 
                Всього:        65040   65040   35000
 
 
  605        Головне управління Державного казначейства України
 
010405   Державне казначейство України      36562,9  35465,5  19865,1   1097,4
 
010409   Витрати на     комп'ютеризацію   6575,8             6575,8
      Держказначейства   та   інших
      фінансових органів
 
                Всього:       43138,7  35465,5  19865,1   7673,2
 
  606        Головне управління внутрішніх військ Міністерства
                  внутрішніх справ України
 
060201   Поточне утримання внутрішніх військ    78000   78000   47482
      МВС України
 
                Всього:        78000   78000   47482
 
 
  607        Державний департамент України з питань виконання покарань
 
060401   Установи і підприємства Державного   215000  212500   97904    2500
      департаменту  України  з  питань
      виконання покарань
 
                Всього:       215000  212500   97904    2500
 
 
  608        Департамент спеціальних телекомунікаційних систем
             та захисту інформації Служби безпеки України
 
060900   Департамент       спеціальних    79000   78850   31474    150
      телекомунікаційних систем та захисту
      інформації Служби безпеки України
 
180201   Фінансування робіт        по    349,7   349,7
      стандартизації,  сертифікації  в
      галузі   технічного   захисту
      інформації
 
                Всього:       79349,7  79199,7   31474    150
 
  609        Головне управління з питань радіочастот при Кабінеті
                    Міністрів України
 
010203   Апарат міністерств,      інших    117,2   117,2     39
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
                Всього:        117,2   117,2     39
 
 
  610        Головне контрольно-ревізійне Управління
 
010403   Державна контрольно-ревізійна      29272,7  29272,7  19950,1
      служба в Україні
 
070702   Інші заклади і заходи            40    40
      післядипломної освіти
 
                Всього:       29312,7  29312,7  19950,1
 
 
  611         Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    275    275
      розробок
 
110401   Державні архівні установи         1790   1790   860,8
 
                Всього:        2065   2065   860,8
 
 
  612        Головне управління державної служби при Кабінеті
                   Міністрів України
 
010203   Апарат міністерств,      інших     850    850    253
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
040202   Фінансування наукової    частини     466    466
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм
 
070701   Заклади післядипломної    освіти    2000   2000
      III-IV рівня акредитації (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)
 
                Всього:        3316   3316    253
 
 
  613         Головне управління геодезії, картографії та кадастру
                 при Кабінеті Міністрів України
 
010203   Апарат міністерств,      інших    193,1   193,1   101,5
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
180208   Фінансування топографо-геодезичних    4528,3  4528,3
      робіт
 
                Всього:       4721,4  4721,4   101,5
 
 
  614        Державна податкова адміністрація України
 
010401   Державна податкова служба в Україні  373036,9 373036,9  276428,3
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    157    157
      розробок
 
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    236,6   236,6   145,6
      акредитації
 
070602   Вищі заклади освіти III та IV      10594,5  4594,5    1976    6000
      рівнів акредитації
 
070702   Інші заклади і заходи післядипломної    577    577
      освіти
 
081002   Інші заходи по охороні здоров'я      1943              1943
 
                Всього:       386545  378602  278549,9    7943
 
 
  615        Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
 
010203   Апарат міністерств,      інших   4837,6  4587,6   1376,3    250
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
                Всього:       4837,6  4587,6   1376,3    250
 
 
  616        Державна міжвідомча комісія України у справах
            випробувань і реєстрації засобів захисту та
                регуляторів росту рослин і добрив
 
010203   Апарат міністерств,      інших    85,5   85,5    41,6
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
                Всього:        85,5   85,5    41,6
 
 
  617        Державна служба експортного контролю України
 
010203   Апарат міністерств,      інших    600,7   600,7   225,1
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    273    273
      розробок
 
040203   Фінансування державних контрактів      25    25
 
                Всього:        898,7   898,7   225,1
 
 
  619        Державний інноваційний фонд України
 
240400   Державний інноваційний фонд       187390  184840    898    2550
 
                Всього:       187390  184840    898    2550
 
 
  620        Державний науково-виробничий центр страхового фонду
                    документації України
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    2830   2830
      розробок
 
                Всього:        2830   2830
 
  627        Комітет у справах ветеранів війни та воєнних конфліктів
             в іноземних державах при Кабінеті Міністрів України
 
010203   Апарат міністерств,      інших    259,4   259,4   119,3
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
                Всього:        259,4   259,4   119,3
 
 
  628        Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю
 
010203   Апарат міністерств,      інших    298,7   298,7   173,9
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
                Всього:        298,7   298,7   173,9
 
 
  629        Головне управління Державної пожежної охорони Міністерства
                    внутрішніх справ України
 
060701   Державна пожежна охорона         90000  89077,5   69510   922,5
 
                Всього:        90000  89077,5   69510   922,5
 
 
  630        Комітет по Державних преміях України в галузі науки і
                техніки при Кабінеті Міністрів України
 
010203   Апарат міністерств,      інших    48,6   48,6    20,8
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
040206   Державні премії України та Державні    1000   1000
      стипендії в галузі науки і техніки
 
                Всього:       1048,6  1048,6    20,8
 
 
  631        Комітет по Державних преміях України імені
           Тараса Шевченка при Кабінеті Міністрів України
 
010203   Апарат міністерств,      інших    38,6   38,6    20,8
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
110501   Державні премії України в галузі
      літератури та мистецтва           165    165
 
                Всього:        203,6   203,6    20,8
 
 
  632        Лікувально-оздоровче об'єднання при Кабінеті
                  Міністрів України
 
070101   Дошкільні заклади освіти         216,1   216,1   116,8
 
070702   Інші заклади і заходи післядипломної    10,4   10,4    7,3
      освіти
 
080101   Лікарні                 13451,1  12480,5   4440,5   970,6
 
080209   Станції швидкої та невідкладної     2590,7  2040,7   1168,6    550
      медичної допомоги
 
080300  Поліклініки і  амбулаторії  (крім    9602,5  9273,5    2793    329
     спеціалізованих  поліклінік  та
     загальних   і   спеціалізованих
     стоматологічних поліклінік)
 
080701  Санітарно-епідеміологічні станції     414,5   414,5   205,6
 
081002  Інші заходи по охороні здоров'я     15791,2  9137,1   4170,6   6654,1
 
                Всього:       42076,5  33572,8  12902,4   8503,7
 
 
  634        Національне агентство України з питань розвитку та
                   європейської інтеграції
 
010203   Апарат міністерств,      інших    1049   1049   555,7
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
                Всього:        1049   1049   555,7
 
 
  635        Національний інститут стратегічних досліджень при
               Раді Національної безпеки і оборони
 
040101   Фундаментальні дослідження наукових    2400   2400
      установ
 
                Всього:        2400   2400
 
  636        Національна комісія радіаційного захисту населення
 
010203   Апарат міністерств,      інших    86,5   86,5     26
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
                Всього:        86,5   86,5     26
 
 
  638         Національне космічне агентство України при
               Кабінеті Міністрів України
 
010203   Апарат міністерств,      інших     618    618   299,9
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
040203   Фінансування державних контрактів      70    70
 
070401   Позашкільні заклади освіти, заходи    1711,3  1711,3   212,2
      із позашкільної роботи з дітьми
 
180101   Фінансування Загальнодержавної     69953,1  69953,1
      (Національної) космічної програми
 
180102   Утримання Національного центру     32747,7  32747,7  10542,5
      управління та випробувань космічних
      засобів
 
                Всього:      105100,1 105100,1  11054,6
 
 
  640        Національний координаційний центр реалізації Комплексної
               програми соціальної та професійної адаптації
             військовослужбовців, звільнених у запас або відставку
 
050502   Національний координаційний центр      450   450    182,3
      адаптації військовослужбовців,
      звільнених у запас
 
                Всього:         450    450   182,3
 
 
  642        Національне бюро розслідувань України
 
061006   Національне бюро розслідувань       20000   14183    8300    5817
 
                Всього:        20000   14183    8300    5817
 
 
  643        Національна рада соціального партнерства
 
010203   Апарат міністерств,      інших    92,7   87,5    23,4    5,2
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
                Всього:        92,7   87,5   23,4     5,2
 
 
  644        Національна рада України з питань телебачення і
                    радіомовлення
 
010203   Апарат міністерств,      інших    659,9   622,3   353,9    37,6
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
120100   Телебачення і радіомовлення         50               50
 
                Всього:        709,9   622,3   353,9    87,6
 
 
  645        Національний виставковий центр
 
160902   Фінансування Національного         300               300
      виставкового центру
 
                Всього:         300               300
 
 
  648        Пенсійний фонд України
 
090101   Кошти бюджету, що передаються до   741015  741015
      Пенсійного фонду України на виплату
      пенсій     військовослужбовцям
      рядового,   сержантського   та
      старшинського  складу  строкової
      служби та їх сім'ям
 
090102   Кошти бюджету, що передаються до   134988  134988
      Пенсійного  фонду  України  на
      розмежування джерел  фінансування
      пенсій, призначених  за  різними
      пенсійними програмами
 
                Всього:       876003  876003
 
 
  649        Представництво Президента України в Автономній
                    Республіці Крим
 
010203   Апарат міністерств,      інших    343,9   333,8    144    10,1
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
                Всього:        343,9   333,8    144    10,1
 
 
  650        Рада Національної безпеки і оборони України
 
010203   Апарат міністерств,      інших   2560,4  2175,4   933,9    385
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
040101   Фундаментальні дослідження наукових     874    874
      установ
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    2500   2500
      розробок
 
            Всього:           5934,4  5549,4   933,9    385
 Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка