Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Державний бюджет України на 1999 рік

Страница 12 
  651        Рахункова палата
 
010104   Апарат Рахункової палати         7932,3  3239,1   1448,4   4693,2
 
            Всього:           7932,3  3239,1   1448,4   4693,2
 
 
  652        Служба безпеки України
 
030104   Витрати, пов'язані з відрядженнями    1320   3320
      за  кордон  працівників  органів
      державної влади
 
060601   Поточне утримання Служби безпеки     224350  219350   125000    5000
      України
 
060602   Антитерористичний центр Служби      11000   7028   852,4    3972
      безпеки України
 
060603   Матеріально-технічне  забезпечення    3000   3000
      спеціальних підрозділів по боротьбі
      з організованою злочинністю
 
061004   Зведений бюджет розвідувальних       8300   6869    3923    1431
      органів
 
                Всього:       247970  237567  129775,4   10403
 
 
  654         Національна Академія наук України
 
040101   Фундаментальні дослідження наукових  112821,1 112821,1
      установ
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних   33333   33333
      розробок
 
040202   Фінансування наукової частини       3626   3626
      державних, міжгалузевих та галузевих
      програм
 
040203   Фінансування державних контрактів     16675   16675
 
070101   Дошкільні заклади освіти         1200,7  1143,3   425,9    57,4
 
070401   Позашкільні заклади освіти, заходи    211,9   181,2    33,5    30,7
      із позашкільної роботи з дітьми
 
070602   Вищі заклади освіти III та IV      1154,5  1154,5   114,7
      рівнів акредитації
 
070802   Методична робота, інші заходи по      36,2   33,8    18,8    2,4
      народній освіті
 
080101   Лікарні                  5525  5172,4   1253,5   352,6
 
                Всього:      174583,4 174140,3   1846,4   443,1
 
  655        Академія педагогічних наук України
 
040101   Фундаментальні дослідження наукових    8000   8000
      установ
 
070701   Заклади післядипломної    освіти   1259,7  1199,7   711,5     60
      III-IV рівня акредитації (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)
 
110202   Музеї і виставки               54    54    24,8
 
                Всього:       9313,7  9253,7    736,3     60
 
 
  656        Академія медичних наук України
 
040101   Фундаментальні дослідження наукових    7005   7005
      установ
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    4549   4549
      розробок
 
040202   Фінансування наукової    частини     371    371
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм
 
040203   Фінансування державних контрактів      298    298
 
080202   Клініки науково-дослідних інститутів   85340   68750   19750   16590
 
                Всього:        97563   80973   19750   16590
 
 
  657        Академія мистецтв України
 
040101   Фундаментальні дослідження наукових     416   416
      установ
 
                Всього:         416   416
 
 
  658        Академія правових наук України
 
040101   Фундаментальні дослідження наукових    1549   1549
      установ
 
                Всього:        1549   1549
 
 
  659        Українська Академія аграрних наук
 
040101   Фундаментальні дослідження наукових    39790   39790
      установ
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних   24982   24982
      розробок
 
040203   Фінансування державних контрактів     1476   1476
 
070101   Дошкільні заклади освіти         1708,4  1708,4   951,6
 
160102   Оплата робіт по докорінному поліпшенню    3     3
      земель
 
160302   Державна програма селекції в        3388   3383
      тваринництві
 
160307   Державна програма селекції в        1400   1400
      рослинництві
 
161013   Інші бюджетні установи           190    190    86,8
      агропромислового комплексу
 
200600   Збереження природно-заповідного      1500   1282    524    218
      фонду
 
                Всього:       74437,4  74219,4   1562,4    218
 
 
  660        Управління державної охорони України
 
061001   Управління державної охорони      18501,4  18501,4   11800
 
                Всього:       18501,4  18501,4   11800
 
  661        Фонд державного майна України
 
010203   Апарат міністерств,      інших   8338,7  8338,7   5338,3
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
                Всього:       8338,7  8338,7   5338,3
 
 
  662        Фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні
 
010606   Утримання Фонду      сприяння    172,6   172,6     65
      становленню    місцевого   та
      регіонального самоврядування
 
120201   Періодичні видання (газети та        50    50
      журнали)
 
                Всього:        222,6   222,6     65
 
 
  666        Українська Академія державного управління при
                  Президентові України
 
040101   Фундаментальні дослідження         812    812
      наукових установ
 
040201   Фінансування пошукових та          309    309
      прикладних розробок
 
070701   Заклади післядипломної    освіти   8143,8  6441,8   2347,4    1702
      III-IV рівня акредитації (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)
 
                Всього:       9264,8  7562,8   2347,4    1702
 
  667        Український науково-технологічний центр
 
030206   Утримання УНТЦ по зобов'язаннях       290    290    4,5
      Уряду
 
                Всього:         290    290    4,5
 
  672         Національна комісія з питань повернення в Україну
            культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України
 
110103   Філармонії, музичні  колективи  і    211,5   171,5    41,7     40
      ансамблі та інші заходи та заклади
      по мистецтву
 
                Всього:        211,5   171,5    41,7     40
 
 
  673        Центральна виборча комісія
 
250201   Вибори Президента України         75000   75000
 
( Збільшити на 25000 тис.гривень видатки Державного бюджету
України на 1999 рік на вибори Президента України (код 250201),
установивши  на  фінансування діяльності Центральної виборчої
комісії (код 673) видатки у розмірі 102.188,6 тис.гривень (у тому
числі на вибори Президента України (код 250201) 100.000 тис.грн.),
та  зменшити  відповідно на 15.000 тис. гривень видатки на
фінансування Національного бюро розслідувань України (код 642) та
на 10.000 тис. гривень видатки на фінансування Державного комітету
телебачення і радіомовлення України (код 539) на телебачення і
радіомовлення (код 120100). При цьому 24.000 тис. гривень із
коштів, що додатково виділені на вибори Президента України,
спрямувати  на  друкування  бланків  виборчих  бюлетенів  та
фінансування територіальних і дільничних виборчих комісій та 1000
тис.  гривень - на фінансування передвиборної агітації всіх
кандидатів  у  Президенти  України  і роз'яснювальної роботи
Центральної виборчої комісії України з питань застосування норм
Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) у
засобах масової інформації згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 )
від 29.06.99 )
 
250206   Утримання Центральної виборчої      2188,6  2188,6    623
      комісії
 
                Всього:       77188,6  77188,6    623
 
  681        Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого
 
070602   Вищі заклали освіти III та IV рівнів    9267   8107   3061,8    1160
      акредитації
 
                Всього:        9267   8107   3061,8    1160
 
  682        Український національний комітет молодіжних
                    організацій
 
091106   Інші видатки                9000   9000
 
                Всього:        9000   9000
 
  700        Акціонерна судноплавна компанія "Укррічфлот"
 
080101   Лікарні                  2500   1900    415    600
 
                Всього:        2500   1900    415    600
 
  702        Державне авіапідприємство "Україна"
 
170401   Державне авіапідприємство "Україна"    8400   8400
 
                Всього:        8400   8400
 
  705        Консорціум "Укрфітотерапія"
 
040201   Фінансування пошукових та          144    144
      прикладних розробок
 
                Всього:         144    144
 
  706         Орендне підприємство - фірма "Укргазбуд"
 
080400   Спеціалізовані поліклініки (в тому     91    91    56,6
      числі диспансери, медико-санітарні
      частини, пересувні консультативні
      діагностичні центри, тощо, які не
      мають ліжкового фонду)
 
                Всього:         91    91    56,6
 
  708        Українська державна корпорація "Укрбудматеріали"
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних     66    66
      розробок
 
040203   Фінансування державних контрактів      185    185
 
                Всього:         251    251
 
  711        Українська науково-виробнича асоціація по виробництву
               медтехніки і інструментів "Укрмедприлад"
 
040202   Фінансування наукової    частини    1143   1143
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм
 
                Всього:        1143   1143
 
  712        Українське об'єднання цивільної авіації
                 "Аеропорти України"
 
070101   Дошкільні заклади освіти         525,9   525,9   310,1
 
080101   Лікарні                   762    762    336
 
080300   Поліклініки і  амбулаторії  (крім    1141   1141    644
      спеціалізованих  поліклінік  та
      загальних   і   спеціалізованих
      стоматологічних поліклінік)
 
                Всього:       2428,9  2428,9   1290,1
 
  713        Український Державний концерн місцевої промисловості
                     "Укрмісцевпром"
 
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    1237,9  1237,9   717,6
      акредитації
 
                Всього:       1237,9  1237,9   717,6
 
  715        Виробниче об'єднання "Укрводшлях"
 
170201   Українське державне підприємство      6520   6520
      "Укрводшлях"
 
                Всього:        6520   6520
 
  716        Український союз об'єднань обслуговування населення
                    "Укрсоюзсервіс"
 
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    807,6   807,6    369
      акредитації
 
                Всього:        807,6   807,6    369
 
  717        Українська корпорація "Укрбуд"
 
040203   Фінансування державних контрактів      60    60
 
                Всього:         60    60
 
  718        Центральна спілка споживчих товариств України
                  (Укоопспілка)
 
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    2249,9  2249,9   1367,4
      акредитації
 
070602   Вищі заклади освіти III та IV      1627,9  1627,9   1012,2
      рівнів акредитації
 
                Всього:       3877,8  3877,8   2379,6
 
  800        Всеукраїнське товариство "Просвіта" ім.Т.Шевченка
 
110502   Інші культурно-освітні заклади та      220    220
      заходи
 
                Всього:         220    220
 
  801        Головна Рада українського товариства охорони пам'яток
                    історії та культури
 
110202   Музеї і виставки              1100   1100   300,2
 
110502   Інші культурно-освітні заклади       250    250
      та заходи
 
                Всього:        1350   1350   300,2
 
  804        Національний комітет Товариства Червоного Хреста
                      України
 
081002   Інші заходи по охороні здоров'я      5736   5736   3852,1
 
                Всього:        5736   5736   3852,1
 
  805        Профспілкове спортивне товариство "Україна"
 
130203  Утримання та навчально-тренувальна     2900   2900   2024,6
     робота дитячо-юнацьких спортивних
     шкіл
 
130205  Фінансова підтримка спортивних споруд    200    200
 
                Всього:        3100   3100   2024,6
 
  806        Рада профспілки залізничників та транспортних
                  будівельників України
 
110204   Палаци і будинки культури, клуби      202    202   146,9
      та інші заклади клубного типу
 
                Всього:         202    202   146,9
 
  807        Всеукраїнська музична спілка
 
110101   Творчі спілки                257    257
 
                Всього:         257    257
 
  808         Спілка архітекторів України
 
110101   Творчі спілки                20    20
 
                Всього:         20    20
 
  809        Спілка композиторів України
 
110101   Творчі спілки                450    450
 
                Всього:         450    450
 
  810        Спілка письменників України
 
110101   Творчі спілки                449    449
 
                Всього:         449    449
 
  811        Спілка художників України
 
110101   Творчі спілки                380    380
 
                Всього:         380    380
 
  812        Спілка фотохудожників України
 
110101   Творчі спілки                70    70
 
                Всього:         70    70
 
  813        Спілка театральних діячів України
 
110101   Творчі спілки                365    365
 
                Всього:         365    365
 
  814        Спілка майстрів народного мистецтва України
 
110101   Творчі спілки                189    189
 
                Всього:         189    189
 Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка