Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Державний бюджет України на 1999 рік

Страница 13  816        Спілка кінематографістів України
 
110101   Творчі спілки                96    96
 
                Всього:         96    96
 
  817        Спілка журналістів України
 
110101   Творчі спілки                111    111
 
                Всього:         111    111
 
  819        Туристсько-спортивна спілка України
 
130204   Утримання апарату    управління     550    550   272,7
      фізкультурно-спортивних організацій
 
                Всього:         550    550   272,7
 
 
  820        Українська спілка ветеранів Афганістану
 
091209   Фінансова підтримка   громадських    1400   1400
      організацій інвалідів і ветеранів
 
                Всього:        1400   1400
 
  821        Українська спілка учасників війни
 
091209   Фінансова підтримка громадських       60    60
      організацій інвалідів і ветеранів
 
                Всього:         60    60
 
  822        Союз організацій інвалідів України
 
091209   Фінансова підтримка громадських       50    50
      організацій інвалідів і ветеранів
 
                Всього:         50    50
 
  823        Товариство сприяння обороні України
 
050505   Підготовка призовників для Збройних   12216,9  12216,9    4000
      Сил України та інших військових
      формувань в навчальних організаціях
      Товариства сприяння обороні України
 
130201   Проведення навчально-тренувальних      100    100
      зборів і змагань
 
130206   Інші видатки                1950   1950   971,2
 
            Всього:           14266,9  14266,9   4971,2
 
 
  824        Товариство зв'язків з українцями за межами України
 
110502   Інші культурно-освітні заклади та      200    200
      заходи
 
120201   Періодичні видання (газети та        50    50
      журнали)
 
                Всього:         250    250
 
  825        Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" України
 
130201   Проведення навчально-тренувальних      500    500
      зборів і змагань
 
130202   Проведення заходів з нетрадиційних     100    100
      видів спорту і масових заходів з
      фізичної культури
 
130203   Утримання та навчально-тренувальна    2266   2266    1648
      робота дитячо-юнацьких спортивних
      шкіл
 
130204   Утримання апарату управління        1354   1354   1063,1
      фізкультурно-спортивних організацій
 
130205   Фінансова підтримка спортивних споруд    770    770
 
                Всього:        4990   4990   2711,1
 
 
  826        Фізкультурно-спортивне товариство "Колос"
 
130201   Проведення навчально-тренувальних     1004   1004
      зборів і змагань
 
130202   Проведення заходів з нетрадиційних     200    200
      видів спорту і масових заходів з
      фізичної культури
 
130203   Утримання та навчально-тренувальна    6266,4  6166,4   4248,5    100
      робота дитячо-юнацьких спортивних
      шкіл
 
130204   Утримання апарату управління        79,6   79,6    57,9
      фізкультурно-спортивних організацій
 
130205   Фінансова підтримка спортивних споруд    300    300
 
                Всього:        7850   7750   4306,4    100
 
  828        Українське товариство сліпих
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    141    141
      розробок
 
091209   Фінансова підтримка громадських      8000   8000
      організацій інвалідів і ветеранів
 
                Всього:        8141   8141
 
  829        Українське товариство глухих
 
091209   Фінансова підтримка громадських      2300   2300
      організацій інвалідів і ветеранів
 
                Всього:        2300   2300
 
  830        Український центр творчості дітей та юнацтва
 
110502   Інші культурно-освітні заклади та      30    30
      заходи
 
                Всього:         30    30
 
  831        Українська організація інвалідів війни та збройних сил
 
091209   Фінансова підтримка громадських       30    30
      організацій інвалідів і ветеранів
 
                Всього:         30    30
 
  832        Українська рада ветеранів війни та праці
 
091209   Фінансова підтримка громадських
      організацій інвалідів і ветеранів      60    60
 
                Всього:         60    60
 
  834        Палац мистецтв "Український дім" при Кабінеті
                   Міністрів України
 
110103   Філармонії, музичні  колективи  і     500    400          100
      ансамблі та інші заходи та заклади
      по мистецтву
 
                Всього:         500    400          100
 
  835        Центральний комітет профспілки авіапрацівників
 
110204   Палаци і будинки культури, клуби       58    58     42
      та інші заклади клубного типу
 
                Всього:         58    58     42
 
 
  851        Видавництво "Преса України"
 
070101   Дошкільні заклади освіти         190,2   190,2    98,8
 
                Всього:        190,2   190,2    98,8
 
  852        Головна медична служба Укрзалізниці Міністерства
                   транспорту України
 
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    891,6   891,6   453,3
      акредитації
 
080101   Лікарні                 92955,2  92955,2  49712,9
 
080203   Пологові будинки             947,1   947,1   494,6
 
080208   Станції переливання крові         999,9   999,9   550,5
 
080300   Поліклініки і  амбулаторії  (крім   7032,3  7032,3   4354,6
      спеціалізованих  поліклінік  та
      загальних   і   спеціалізованих
      стоматологічних поліклінік)
 
080500   Загальні і спеціалізовані          569    569   332,9
      стоматологічні поліклініки
 
080600   Фельдшерсько-акушерські пункти      724,2   724,2   506,3
 
081002   Інші заходи по охороні здоров'я      342,3   342,3   228,2
 
                Всього:      104461,6 104461,6  56633,3
 
 
  853        Відділ навчальних закладів Укрзалізниці
 
070101   Дошкільні заклади освіти        20887,4   20567   8557,8   320,4
 
070401   Позашкільні заклади освіти, заходи    158,2   158,2    110
      із позашкільної роботи з дітьми
 
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    5076,2  4926,2   2433,6    150
      акредитації
 
070702   Інші заклади і заходи післядипломної    10,9   10,9    7,4
      освіти
 
070802   Методична робота, інші заходи по      77,7   77,7     52
      народній освіті
 
                Всього:       26210,4   25740  11160,8   470,4
 
 
  854        Київський університет імені Тараса Шевченка
 
040101   Фундаментальні дослідження наукових    4626   4626
      установ
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    356    356
      розробок
 
040203   Фінансування державних контрактів      74    74
 
070101   Дошкільні заклади освіти         116,2   116,2    41,6
 
070602   Вищі заклади освіти III та IV рівнів  28845,4  27845,4  10577,8    1000
      акредитації
 
                Всього:       34017,6  33017,6  10619,4    1000
 
 
  861        Національний аграрний університет
 
040101   Фундаментальні дослідження наукових     400    400
      установ
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    896    896
      розробок
 
070101   Дошкільні заклади освіти         156,4   156,4    50,9
 
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    3967,1  3823,1   1781,8    144
      акредитації
 
070602   Вищі заклали освіти III та IV рівнів  12323,1  11513,1   4555,2    810
      акредитації
 
                Всього:       17742,6  16788,6   6387,9    954
 
 
  862        Національний університет "Києво-Могилянська Академія"
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    157    157
      розробок
 
070602   Вищі заклади освіти III та IV рівнів   6653,7  5441,4   2451,7   1212,3
      акредитації
 
                Всього:       6810,7  5598,4   2451,7   1212,3
 
  863        Національна кінематека України
 
110300   Кінематографія               600   600
 
                Всього:         600   600
 
  865        Редакція газети "Урядовий кур'єр"
 
120201   Періодичні видання (газети та       1000   1000
      журнали)
 
                Всього:        1000   1000
 
 
  868        Державний комітет України з питань розвитку
                  підприємництва
 
010203   Апарат міністерств,      інших   1458,5  1458,5   830,1
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
                Всього:       1458,5  1458,5   830,1
 
  873        Місцеві державні адміністрації
 
010204   Місцеві державні адміністрації     178066,2 178066,2  101822,3
 
                Всього:      178066,2 178066,2  101822,3
 
 
  881        Всеукраїнська спілка кобзарів
 
110101   Творчі спілки                200    200
 
                Всього:         200    200
 
 
  882        Національна ліга українських композиторів
 
110101   Творчі спілки                100    100
 
                Всього:         100    100
 
 
                Всього:     25135260,8 22607842,7 3677563,6 2238561,5
 
( Додаток N 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 776-XIV
( 776-14 ) від 29.06.99 )
 
                      Додаток N 3
                 до Закону України "Про Державний
                   бюджет України на 1999 рік"
 
      Нормативи щоденних відрахувань від податків,
    зборів (обов'язкових платежів), визначених частиною
   третьою статті 48 цього Закону, для перерахування сум
      дотацій республіканському бюджету Автономної
  Республіки Крим, обласним та міському (міста Севастополя)
   бюджетам в обсягах, визначених у статті 7 цього Закону
 
                  Нормативи щоденних відрахувань
 
 Автономна Республіка Крим        29
 Вінницька                85
 Волинська               100
 Дніпропетровська             4
 Донецька                 4
 Житомирська              100
 Закарпатська              100
 Запорізька               11
 Івано-Франківська            75
 Київська                50
 Кіровоградська             100
 Луганська                29
 Львівська                24
 Миколаївська              14
 Одеська                 10
 Полтавська                0
 Рівненська               55
 Сумська                 12
 Тернопільська              90
 Харківська                1
 Херсонська               82
 Хмельницька               80
 Черкаська                34
 Чернівецька               60
 Чернігівська              24
 м. Севастополь             14
 
( Додаток N 3 в редакції Закону N 776-XIV ( 776-14 ) від
29.06.99 )


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка