Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Державний бюджет України на 1999 рік

Страница 4 
   158.832,3 тис. гривень - на заклади освіти, що фінансуються з
Державного бюджету України; ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом
згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
 
   забезпечити щомісячне перерахування Пенсійному фонду України
не менш як 88.000 тис. гривень на виплату пенсій, що фінансуються
за рахунок коштів Державного бюджету України та на розмежування
джерел фінансування пенсій, призначених за різними пенсійними
програмами. ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом згідно із
Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
 
 
 
 Президент України               Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 31 грудня 1998 року
     N 378-XIV
 
 
                       Додаток N 1
                 до Закону України "Про Державний
                   бюджет України на 1999 рік"
 
               РОЗПОДІЛ
     видатків Державного бюджету України на 1999 рік
         за функціональною класифікацією
 
                                 (тис. грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------
     |                   |     |Поточні видатки    | Капітальні
  Код  |       Назва функції      |  Всього|----------------------|  видатки
     |                   |     |Всього  |  з них:  |
     |                   |     |     |оплата праці|
------------------------------------------------------------------------------------------------
010000   Державне управління          1063667,8 1014606,5   621169  49061,3
 
010100   Функціонування законодавчої влади    70989,8  53695,2   21527  17294,6
 
010101   Апарат Верховної Ради України       37193   25494    9714   11699
 
010103   Забезпечення діяльності народних     10916   10916    6202
      депутатів
 
010104   Апарат Рахункової палати         7932,3  3239,1   1448,4   4693,2
 
010105   Інші видатки              12541,5  11691,1   2810,1   850,4
 
010106   Діяльність Уповноваженого Верховної    2407   2355   1352,5     52
      Ради України з прав людини
 
010200   Функціонування виконавчої влади    419626,7 403668,7  227301,4   15958
 
010201   Апарат Кабінету Міністрів України    29248,6   21568   5290,2   7680,6
 
010203   Апарат міністерств, інших       212311,9 204034,5  120188,9   8277,4
      центральних органів виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
010204   Місцеві державні адміністрації     178066,2 178066,2  101822,3
 
010300   Утримання Президента України та     25188,6  18655,6   5480,5    6533
      його апарату
 
010400   Утримання фінансових і фіскальних   515415,8 507155,1  361437,5   8260,7
      органів
 
010401   Державна податкова служба в Україні  373036,9 373036,9  276428,3
 
010403   Державна контрольно-ревізійна      29272,7  29272,7  19950,1
      служба в Україні
 
010405   Державне казначейство України      36562,9  35465,5  19865,1   1097,4
 
010407   Митна служба України          67285,7  67285,7   45194
 
010409   Витрати на комп'ютеризацію        9257,6  2094,3        7163,3
      Держказначейства та інших фінансових
      органів
 
010500   Загальне планування і статистичні    13118,3  13118,3   4462,1
      служби
 
010501   Проведення статистичних досліджень   12158,3  12158,3   4462,1
      і переписів
 
010502   Ведення записів щодо сімейних        960    960
      бюджетів
 
010600   Інші видатки на загальнодержавне    19328,6  18313,6   960,5    1015
      управління
 
010601   Виготовлення орденів, медалей,      1906,5  1906,5
      документів до них
 
010604   Утримання Пробірної палати України    1907,1  1907,1   804,5
 
010605   Утримання Центру правової реформи і    310,4   295,4     91     15
      законопроектних робіт
 
010606   Утримання Фонду сприяння становленню   172,6   172,6     65
      місцевого та регіонального
      самоврядування
 
010607   Видатки на паспортизацію населення    15032   14032         1000
      України
 
020000   Судова влада               132000 110545,6  49910,2  21454,4
 
020001   Конституційний Суд України        12170   4980   1629,6    7190
 
020002   Верховний Суд України           14215  8694,3   2724,4   5520,7
 
020003   Обласні суди               18070   16770   8253,5    1300
 
020004   Районні (міські) суди           63820  61259,5  28018,5   2560,5
 
020005   Вищий арбітражний суд України       3050  2199,3   1018,5   850,7
 
020006   Арбітражні суди              13780   11020   5437,1    2760
 
020007   Військові суди               3970  3397,5   2069,2   572,5
 
020100   Вища рада юстиції             2925   2225   759,4    700
 
020101   Вища рада юстиції             2925   2225   759,4    700
 
030000   Міжнародна діяльність         549541,8 488154,8  89065,5   61387
 
030100   Міжнародне співробітництво       495490,8 434103,8   89061   61387
 
030101   Внески до бюджету ООН, органів і     200776  200776
      спеціальних установ системи ООН та
      інших міжнародних організацій
 
030102   Утримання дипломатичних представництв  236488  212661   89061   23827
      України за кордоном
 
030103   Придбання за кордоном у державну     37560              37560
      власність України приміщень для
      розміщення дипломатичних представництв
      України
 
030104   Витрати, пов'язані з відрядженнями   18951,4  18951,4
      за кордон працівників органів
      державної влади
 
030105   Інші витрати неторгівельного       1715,4  1715,4
      характеру
 
030200   Реалізація міжнародних угод        54051   54051    4,5
 
030201   Внески до міжнародних фінансових
      організацій                42791   42791
 
030202   Внески до установ і організацій СНД    5150   5150
 
030204   Протокольні заходи, пов'язані з      5000   5000
      офіційними візитами
 
030205   Фінансування діяльності           820    820
      міжурядових двосторонніх комісій
 
030206   Утримання УНТЦ по зобов'язаннях Уряду    290    290    4,5
 
040000   Фундаментальні дослідження і сприяння 511225,1 511225,1
      науково-технічному прогресу
 
040100   Фундаментальні дослідження       236990,1 236990,1
 
040101   Фундаментальні дослідження       227686,1 227686,1
      наукових установ
 
040102   Державний фонд фундаментальних       9304   9304
      досліджень
 
040200   Розробка перспективних технологій    274235  274235
      і пріоритетних напрямів
      науково-технічного прогресу
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних   136084  136084
      розробок
 
040202   Фінансування наукової частини       39142   39142
      державних, міжгалузевих та галузевих
      програм
 
040203   Фінансування державних контрактів     32638   32638
 
040204   Державні і міждержавні          59768   59768
      науково-технічні програми
 
040205   Фінансування наукових розробок з      4703   4703
      проблем стандартизації, сертифікації
      та еталонної бази
 
040206   Державні премії України та Державні    1900   1900
      стипендії в галузі науки і техніки
 
050000   Національна оборона          1700255,6 1672455,6  819151,9   27800
 
050100   Утримання Збройних Сил України    1441133,6 1441133,6   806030
 
050200   Закупівля озброєння та військової    100000  100000
      техніки
 
050300   Капітальне будівництво          33000   8000         25000
 
050301   Капітальне будівництво і придбання     8000   8000
      обладнання в системі Міністерства
      оборони України
 
050302   Будівництво житла для           25000              25000
      військовослужбовців
 
050400   Науково-дослідні і            65000   65000
      дослідно-конструкторські роботи
 
050500   Інші видатки в галузі оборони       51902   49102  12616,3    2800
 
050501   Участь в міжнародних заходах по      20000   20000    8204
      підтримці миру
 
050502   Національний координаційний центр      450    450   182,3
      адаптації військовослужбовців,
      звільнених у запас
 
050503   Утримання Генеральної військової      285    285    230
      інспекції при Президентові України
 
050504   Фінансування заходів щодо ліквідації   3950,1  1150,1         2800
      стратегічних озброєнь
 
050505   Підготовка призовників для       12216,9  12216,9    4000
      Збройних Сил України та інших
      військових формувань в навчальних
      організаціях Товариства сприяння
      обороні України
 
050507   Забезпечення живучості      та    15000   15000
      вибухопожежнобезпеки арсеналів, баз
      і складів  озброєння,  ракет  і
      боєприпасів Збройних Сил України,
      утилізації  не  придатних  для
      подальшого   використання   і
      зберігання   звичайних   видів
      боєприпасів
 
050600   Мобілізаційна підготовка галузей      9220   9220   505,6
      народного господарства
 
060000   Правоохоронна діяльність та      1653421,4 1623973,9  980440,4  29447,5
      забезпечення безпеки держави
 
060100   Органи внутрішніх справ         543300  543300   414300
 
060101   Матеріально-технічне  забезпечення    7000   7000
      спеціальних підрозділів по боротьбі
      з організованою злочинністю
 
060102   Підрозділи органів внутрішніх справ   525970  525970   406330
 
060108   Паспортно-реєстраційна та міграційна   10330   10330    7970
      робота
 
060200   Внутрішні війська Міністерства      78000   78000   47482
      внутрішніх справ України
 
060201   Поточне утримання внутрішніх військ    78000   78000   47482
      МВС України
 
060300   Прокуратура                81480   75290   45600    6190
 
060400   Кримінально-виправна система       215000  212500   97904    2500
 
060401   Установи і підприємства Державного    215000  212500   97904    2500
      департаменту України з питань
      виконання покарань
 
060500   Прикордонні війська України       174750  174750   72311
 
060501   Утримання Прикордонних військ      174750  174750   72311
      України
 
060600   Служба безпеки України          238350  229378  125852,4    8972
 
060601   Поточне утримання Служби безпеки
      України                 224350  219350   125000    5000
 
060602   Антитерористичний центр Служби      11000   7028   852,4    3972
      безпеки України
 
060603   Матеріально-технічне забезпечення     3000   3000
      спеціальних підрозділів по боротьбі з
      організованою злочинністю
 
060700   Пожежна охорона              90000  89077,5   69510   922,5
 
060701   Державна пожежна охорона         90000  89077,5   69510   922,5
 
060800   Національна гвардія України        65040   65040   35000
 
060801   Поточне утримання підрозділів       65040   65040   35000
      Національної гвардії України
 
060900   Департамент спеціальних          79000   78850   31474    150
      телекомунікаційних систем та
      захисту інформації Служби безпеки
      України
 
061000   Інші правоохоронні органи        88501,4  77788,4   41007   10713
 
061001   Управління державної охорони      18501,4  18501,4   11800
 
061004   Зведений бюджет розвідувальних      50000   45104   20907    4896
      органів
 
061006   Національне бюро розслідувань       20000   14183    8300    5817
 
070000   Освіта                1480877,3 1448710,1  710703,3  32167,2
 
070100   Дошкільна освіта            51709,8  51021,5  22565,2   688,3
 
070101   Дошкільні заклади освіти        51709,8  51021,5  22565,2   688,3
 
070200   Загальна середня освіта          723,5   723,5   338,9
 
070201   Загальноосвітні школи  (в  т.ч.    723,5   723,5   338,9
      школа-дитячий садок, інтернат при
      школі),  спеціалізовані  школи,
      ліцеї, гімназії, колегіуми
 
070300   Заклади освіти для громадян, які   8940,8  8840,8   3809,6    100
      потребують соціальної допомоги та
      реабілітації
 
070301   Загальноосвітні  школи-інтернати,   8940,8  8840,8   3809,6    100
      загальноосвітні      санаторні
      школи-інтернати
 
070400   Позашкільна освіта           36468,4  33482,7   4909,7   2985,7
 
070401   Позашкільні заклади освіти, заходи   36468,4  33482,7   4909,7   2985,7
      із позашкільної роботи з дітьми
 
070500   Професійно-технічна освіта       299404,3 292462,5  129374,2   6941,8
 
070501   Професійно-технічні заклади освіти   297282,5 290396,7  128583,8   6885,8
 
070502   Професійно-технічні училища       2121,8  2065,8   790,4     56
      соціальної реабілітації
 
070600   Вища освіта              992072,9 972550,4   532692  19522,5
 
070601   Вищі заклади освіти I та II      192431,9 190702,9  104204,5    1729
      рівнів акредитації
 
070602   Вищі заклади освіти III та IV      799641 781847,5  428487,5  17793,5
      рівнів акредитації
 
070700   Післядипломна освіта          33934,6  32158,1  12761,4   1776,5
 
070701   Заклади післядипломної    освіти   26897,2  25120,7  12173,3   1776,5
      III-IV рівня акредитації (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)
 
070702   Інші заклади і заходи післядипломної   7037,4  7037,4   588,1
      освіти
 
070800   Інші заклади та заходи в галузі      57623  57470,6   4252,3   152,4
      освіти
 
070801   Придбання підручників           33400   33400
 
070802   Методична робота, інші заходи по    22381,5  22229,1   3109,3   152,4
      народній освіті
 
070804   Централізовані бухгалтерії        454,8   454,8   280,8
 
070806   Інші заклади освіти           1386,7  1386,7   862,2
 
080000   Охорона здоров'я            580634,4 531379,9  170383,7  49254,5
 
080100   Лікарні широкого профілю        140781,8 138529,5  65658,5   2252,3
 
080101   Лікарні                140781,8 138529,5  65658,5   2252,3
 
080200   Спеціалізовані медичні заклади     253494,4  231853  69254,5  21641,4
 
080201   Спеціалізовані лікарні  та  інші   69032,5  65737,7  24070,8   3294,8
      спеціалізовані  заклади  (центри,
      диспансери, госпіталі для інвалідів
      ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні
      частини, тощо, що мають ліжкову
      мережу)
 
080202   Клініки науково-дослідних інститутів  131431,7 114281,8   32455  17149,9
 
080203   Пологові будинки             947,1   947,1   494,6
 
080204   Санаторії для хворих туберкульозом   28243,2  27819,5    5546   423,7
 
080205   Санаторії для дітей та підлітків    20249,3  20026,3    4969    223
      (нетуберкульозні)
 
080208   Станції переливання крові         999,9   999,9   550,5
 
080209   Станції швидкої та невідкладної     2590,7  2040,7   1168,6    550
      медичної допомоги
 
080300   Поліклініки і  амбулаторії  (крім   21404,5  21035,5   9300,5    369
      спеціалізованих  поліклінік  та
      загальних   і   спеціалізованих
      стоматологічних поліклінік)
 
080400   Спеціалізовані поліклініки (в тому   2644,7  2580,7   963,5     64
      числі диспансери, медико-санітарні
      частини, пересувні консультативні
      діагностичні центри, тощо, які не
      мають ліжкового фонду)
 
080500   Загальні і спеціалізовані        4928,1   4744   1818,8   184,1
      стоматологічні поліклініки
 
080600   Фельдшерсько-акушерські пункти      1460,2  1460,2   940,3
 
080700   Санітарно-епідеміологічна служба    21461,1  21135,9   6711,5   325,2
 
080701   Санітарно-епідеміологічні станції    15461,1  15135,9   6711,5   325,2
 
080703   Заходи по боротьбі з епідеміями      6000   6000
 
081000   Інші заклади в галузі охорони     134459,6 110041,1  15736,1  24418,5Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка