Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Державний бюджет України на 1999 рік

Страница 5      здоров'я
 
081002   Інші заходи по охороні здоров'я    134459,6 110041,1  15736,1  24418,5
 
090000   Соціальний захист та соціальне
      забезпечення             2210476,7 2196456,4   562,1  14020,3
 
090100   Виплата пенсій та допомоги        876003  876003
 
090101   Кошти бюджету, що передаються до   741015  741015
      Пенсійного фонду України на виплату
      пенсій     військовослужбовцям
      рядового,   сержантського   та
      старшинського  складу  строкової
      служби та їх сім'ям
 
090102   Кошти бюджету, що передаються до   134988  134988
      Пенсійного  фонду  України  на
      розмежування джерел  фінансування
      пенсій,  призначених  за різними
      пенсійними програмами
 
090400   Інші види соціальної допомоги      62768,6  59748,3   367,1   3020,3
 
090404   Грошова допомога біженцям          50    50
 
090408   Програма протезування           1901   1901
 
090409   Утримання стаціонарів при протезуванні  1885,8  1725,5   367,1   160,3
 
090410   Кошти на  виплату  заборгованості    50000   50000
      з регресних позовів та одноразової
      допомоги  по  втраті професійної
      працездатності шахтарям та гірникам
      підприємств з підземного видобутку
      вугілля та залізної руди
 
090412   Інші видатки               8931,8  6071,8         2860
 
090500   Пенсії військовослужбовцям    та   1120000  1120000
      особам начальницького та рядового
      складу органів внутрішніх справ
 
091000   Кошти з бюджету, що передаються до   110000  110000
      Фонду України соціального захисту
      інвалідів
 
091100   Молодіжні програми             9000   9000
 
091106   Інші видатки                9000   9000
 
091200   Інші заклади та заходи в галузі   32705,1  21705,1    195   11000
      соціальної політики
 
091201   Заходи, пов'язані  з  поверненням    20000   9000         11000
      кримськотатарського народу та осіб
      інших національностей, які  були
      незаконно депортовані з України
 
091205   Утримання пунктів тимчасового       260,5   260,5     25
      розміщення біженців
 
091208   Будинки-інтернати агропромислового    544,6   544,6    170
      комплексу
 
091209   Фінансова підтримка   громадських    11900   11900
      організацій інвалідів і ветеранів
 
100000   Житлово-комунальне господарство     23863,5   20222        3641,5
 
100100   Житлове господарство          23773,5   20132        3641,5
 
100104   Відомчий житловий фонд (капітальний   3641,5             3641,5
      ремонт)
 
100105   Видатки на  утримання  об'єктів    20000   20000
      соціальної   сфери  непрацюючих
      вугледобувних  підприємств,  що
      передаються   до   комунальної
      власності
 
100106   Операційні видатки             132    132
 
100200   Комунальне господарство           90    90
 
100203   Благоустрій міст               90    90
 
110000   Культура і мистецтво           164000 129715,5   8527,3  34284,5
 
110100   Мистецтво               108173,5  76303,5    41,7   31870
 
110101   Творчі спілки               2687   2687
 
110102   Театри                  20470   14520         5950
 
110103   Філармонії, музичні  колективи  і   83516,5  59096,5    41,7   24420
      ансамблі та інші заходи та заклади
      по мистецтву
 
110104   Видатки на заходи,   передбачені    1500              1500
      державними і місцевими програмами
      розвитку культури і мистецтва
 
110200   Культура                35336,9  34022,4   7100,5   1314,5
 
110201   Бібліотеки               15315,9  15288,4   2698,8    27,5
 
110202   Музеї і виставки              9908   9605    1909    303
 
110203   Заповідники                7188   6304   1048,1    884
 
110204   Палаци і будинки культури, клуби та    2882   2782   1444,6    100
      інші заклади клубного типу
 
110205   Школи естетичного виховання дітей      43    43
 
110300   Кінематографія              13600   13600
 
110400   Архівна справа               2722   2472   950,8    250
 
110401   Державні архівні установи         2722   2472   950,8    250
 
110500   Інші заходи та заклади в галузі     4167,6  3317,6   434,3    850
      мистецтва і культури
 
110501   Державні премії України в галузі
      літератури та мистецтва           165    165
 
110502   Інші культурно-освітні заклади та    4002,6  3152,6   434,3    850
      заходи
 
120000   Засоби масової інформації       161003,5 147953,5  19914,6   13050
 
120100   Телебачення і радіомовлення      141018,5 127968,5  19914,6   13050
 
120200   Преса                   11340   11340
 
120201   Періодичні видання (газети        11340   11340
      та журнали)
 
120300   Книговидання                5145   5145
 
120301   Видавництва                5145   5145
 
120400   Інші засоби масової інформації       3500   3500
 
130000   Фізична культура і спорт         81700  67398,1  19350,6  14301,9
 
130100   Здійснення заходів з фізичної       52310  38328,6   6130,4  13981,4
      культури і спорту
 
130101   Утримання національних збірних команд  12429,6  11388,6    5492    1041
 
130102   Проведення навчально-тренувальних
      зборів і змагань            10011,6  9951,6          60
 
130103   Підготовка і участь  національних    7322   7272          50
      збірних   команд  України   в
      Олімпійських  та Параолімпійських
      іграх
 
130104   Видатки на  утримання центрів з    252,7   241,7     27     11
      інвалідного     спорту    і
      реабілітаційних шкіл
 
130105   Проведення  навчально-тренувальних    1970   1839          131
      зборів  і змагань та заходів з
      інвалідного спорту
 
130106   Проведення заходів з нетрадиційних   2056,6  1998,6          58
      видів спорту і масових заходів з
      фізичної культури
 
130107   Утримання та навчально-тренувальна   1630,7  1630,7   417,3
      робота дитячо-юнацьких спортивних
      шкіл
 
130108   Утримання апарату    управління    814,8   793,4   194,1    21,4
      фізкультурно-спортивних організацій
 
130109   Капітальний ремонт,   оснащення,    11500              11500
      придбання обладнання та інвентаря
      для баз Олімпійської підготовки
 
130110   Фінансова підтримка спортивних споруд   1752   1752
 
130112   Інші видатки                2570   1461         1109
 
130200   Державна підтримка   громадських    29390  29069,5  13220,2   320,5
      організацій фізкультурно-спортивної
      спрямованості
 
130201   Проведення  навчально-тренувальних   6317,1  6317,1
      зборів і змагань
 
130202   Проведення заходів з нетрадиційних     300    300
      видів спорту і масових заходів з
      фізичної культури
 
130203   Утримання та навчально-тренувальна   14359,7  14219,7   9396,8    140
      робота дитячо-юнацьких спортивних
      шкіл
 
130204   Утримання апарату    управління   3028,4  2999,9   1944,6    28,5
      фізкультурно-спортивних організацій
 
130205   Фінансова підтримка спортивних споруд  3434,8  3282,8   907,6    152
 
130206   Інші видатки                1950   1950   971,2
 
140000   Промисловість та енергетика      2105664,5 2105664,5
 
140100   Паливно-енергетичний комплекс      1596000  1596000
 
140104   Видатки, пов'язані        з   421000  421000
      реструктуризацією     вугільної
      промисловості
 
140105   Утримання державної  воєнізованої    45000   45000
      гірничорятувальної служби
 
140106   Державна підтримка вугледобувних    1100000  1100000
      підприємств
 
140112   Утримання зупинених блоків ЧАЕС      30000   30000
 
140200   Конверсія та розвиток підприємств    90000   90000
      оборонного  та  машинобудівного
      комплексів
 
140201   Видатки на фінансування заходів з    35000   35000
      конверсії  підприємств оборонного
      комплексу і створення нових видів
      цивільної продукції
 
140202   Кошти на  розвиток  вітчизняного    45000   45000
      сільськогосподарського
      машинобудування
 
140203   Спеціальні видатки Мінпромполітики    10000   10000
 
140300   Відтворення мінерально-сировинної   383664,5 383664,5
      бази
 
140301   Геологорозвідувальні роботи,   що   381885  381885
      фінансуються за рахунок відрахувань
      видобувних підприємств
 
140302   Геологорозвідувальні роботи   на    360,6   360,6
      пошук золота за рахунок бюджетних
      коштів
 
140303   Роботи по вивченню  газоносності,   1418,9  1418,9
      розробці   методів   дегазації
      вугільних  пластів,   вирішенню
      проблем пошуку, використанню метану
 
140400   Інші галузі промисловості         36000   36000
 
140402   Консервація потужностей      з    4000   4000
      виробництва важкої води та інших
      об'єктів   на   підприємствах
      Мінпромполітики
 
140403   Видатки на     реструктуризацію    30000   30000
      залізорудних   підприємств   з
      підземного видобутку руди
 
140405   Видатки на приріст обігових коштів     2000   2000
      підприємств
 
150000   Будівництво              1132496,2   606,2        1131890
 
150100   Будівництво               1130000             1130000
 
150101   Капітальні вкладення          1130000             1130000
 
150200   Архітектура               2496,2   606,2         1890
 
150201   Реставрація пам'яток архітектури      1890              1890
 
150202   Розробка схем та проектних рішень     500    500
      масового застосування
 
150203   Операційні  видатки-паспортизація,    106,2   106,2
      інвентаризація       пам'яток
      архітектури, премії по архітектурі
 
160000   Сільське господарство,    лісове  375735,8  363714,1  78592,4  12021,7
      господарство,   рибальство   і
      мисливство
 
160100   Земельні ресурси             24400   24400
 
160102   Оплата робіт по докорінному        3500   3500
      поліпшенню земель
 
160103   Проведення земельної реформи       20000   20000
 
160104   Хімічна паспортизація земель        900    900
 
160200   Водне господарство           129502,6 119502,6   11040   10000
 
160201   Експлуатація загальнодержавних  і  129502,6 119502,6   11040   10000
      міжгосподарських     державних
      меліоративних систем
 
160300   Сільськогосподарське виробництво    104105,5 104105,5    3104
 
160302   Державна програма селекції в       32863   32863    3104
      тваринництві
 
160303   Заходи по боротьбі з шкідниками та    2000   2000
      хворобами   сільськогосподарських
      рослин
 
160304   Протиепізоотичні заходи         39733,6  39733,6
 
160305   Підтримка виробництва   продукції    5000   5000
      тваринництва та рослинництва
 
160306   Фінансування витрат на закладення і    10000   10000
      догляд  за  молодими  садами,
      виноградниками і ягідниками
 
160307   Державна програма селекції в      11464,9  11464,9
      рослинництві
 
160309   Державна підтримка селянських       3044   3044
      (фермерських) господарств
 
160600   Лісове господарство і мисливство    66208,2  66208,2  44756,1
 
160700   Риболовецьке господарство        16532,2  15370,5   3426,2   1161,7
 
160701   Рибогосподарські заходи         2764,3  2764,3   425,7
 
160702   Аквакультури               1092,5  1092,5
 
160703   Капітальний ремонт            1022,5             1022,5
 
160704   Утримання органів рибоохорони      11313,9  11174,7   3000,5   139,2
 
160705   Селекція в рибництві            339    339
 
160800   Дослідження і практичні розробки в   1083,5  1083,5
      галузі сільського господарства
 
160802   Розробка    проектно-кошторисної   1083,5  1083,5
      документації,  виготовлення  та
      випробування  дослідних  зразків
      техніки    для    сільського
      господарства,   харчової   та
      переробної промисловості
 
160900   Діяльність і  послуги  в  галузі   4653,8  4353,8          300
      сільського господарства, лісового
      господарства,   рибальства   і
      мисливства, не віднесені до інших
      категорій
 
160901   Фінансування господарств,    що    2000   2000
      знаходяться  в  особливо складних
      кліматичних умовах
 
160902   Фінансування Національного виставкового   300               300
      центру
 
160903   Інші заходи та заклади в галузі   2353,8  2353,8
      сільського господарства, лісового
      господарства,   рибальства   та
      мисливства
 
161000   Фінансування бюджетних установ      29250   28690  16266,1    560
      агропромислового комплексу
 
161013   Інші бюджетні       установи    29250   28690  16266,1    560
      агропромислового комплексу
 
170000   Транспорт, дорожнє  господарство,   275000  274000   5755,2    1000
      зв'язок,   телекомунікації   та
      інформатика
 
170200   Водний транспорт              6520   6520
 
170201   Українське державне підприємство      6520   6520
      "Укрводшлях"
 
170400   Повітряний транспорт            8400   8400
 
170401   Державне авіапідприємство "Україна"    8400   8400
 
170700   Дорожнє господарство           231300  231300
 
170703   Видатки на  фінансування  робіт,   231300  231300
      пов'язаних   з   будівництвом,
      реконструкцією,   ремонтом   і
      утриманням  автомобільних  доріг
      загального користування
 
170800   Зв'язок                 9060,2  9060,2    4343
 
170801   Утримання фельдзв'язку           7500   7500    3243
 
170802   Спецоб'єкти               1560,2  1560,2    1100
 
170900   Інформатика                10000   10000
 
170901   Національна програма інформатизації    10000   10000
 
171000   Діяльність і послуги, не віднесені до  9719,8  8719,8   1412,2    1000
      інших категорій
 
171001   Витрати на  утримання   засобів   9719,8  8719,8   1412,2    1000
      навігаційно-гідрографічного
      обладнання
 
180000   Інші послуги, пов'язані з економічною  146000 145264,9  25483,9   735,1
      діяльністю
 
180100   Проекти багатоцільового розвитку    112045,2 112045,2  10681,7
 
180101   Фінансування   Загальнодержавної   69953,1  69953,1
      (Національної) космічної програми
 
180102   Утримання Національного   центру   32747,7  32747,7  10542,5
      управління та випробувань космічних
      засобів
 
180103   Фінансування Національної програми   1308,2  1308,2
      досліджень  використання ресурсів
      Азово-Чорноморського басейну, інших
      районів Світового океану
 
180104   Державна програма створення служби   1949,2  1949,2Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка