Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Державний бюджет України на 1999 рік

Страница 6      єдиного  часу  та придбання для
      Національного  фонду  стандартів
      нормативної інформації
 
180105   Фінансування витрат, пов'язаних з    1850   1850   139,2
      функціонуванням    антарктичної
      станції "Академік Вернадський"
 
180106   Фінансування Державної програми     2630,3  2630,3
      "Гідрографія"
 
180107   Фінансування міжгалузевих         886,7   886,7
      енергозберігаючих заходів
 
180108   Фінансування спецінформацій         720    720
 
180200   Діяльність, пов'язана з формуванням   33954,8  33219,7  14802,2   735,1
      загальної  економічної  політики,
      управлінням    у     галузі
      стандартизації, гідрометеорології,
      геодезії  та   контролем   за
      виробництвом
 
180201   Фінансування робіт        по    349,7   349,7
      стандартизації,  сертифікації  в
      галузі   технічного   захисту
      інформації
 
180204   Фінансування        центрів   2128,7  2128,7    1168
      стандартизації,   метрології  і
      сертифікації   для   проведення
      державного нагляду
 
180205   Утримання обласних,  міських  та   18117,4  17482,3    8660   635,1
      інших гідрометеорологічних центрів,
      включаючи витрати на забезпечення
      збору,   обробки  і  передачі
      оперативної  гідрометеорологічної
      інформації і прогнозування
 
180206   Утримання місцевих органів        7391,8  7391,8    4560
      Держнаглядохоронпраці
 
180207   Фінансування робіт        з   1438,9  1338,9   414,2    100
      хіміко-токсикологічного     та
      фізико-хімічного контролю
 
180208   Фінансування топографо-геодезичних    4528,3  4528,3
      робіт
 
190000   Заходи, пов'язані  з  ліквідацією   1746800  1514875        231925
      наслідків Чорнобильської катастрофи
      та соціальним захистом населення
 
190100   Витрати на  соціальний   захист   1310099  1310099
      громадян, які постраждали внаслідок
      Чорнобильської катастрофи
 
190101   Виплата компенсацій і надання пільг   854459  854459
 
190102   Соціальне страхування          203619  203619
 
190103   Надання пільг по пенсійному       252021  252021
      забезпеченню та допомоги
 
190200   Державні капітальні вкладення      180992             180992
 
190300   Самостійне переселення громадян з    50933              50933
      радіоактивно забруднених територій
      і будівництво житла для громадян,
      віднесених   до  категорії  I
      постраждалих
 
190400   Витрати на забезпечення робіт у зоні   129120  129120
      відчуження
 
190401   Здійснення заходів на об'єкті       32000   32000
      "Укриття"
 
190402   Здійснення інших заходів у зоні
      відчуження                97120   97120
 
190500   Інші цільові програми           75656   75656
 
190501   Комплексне     медико-санітарне    32079   32079
      забезпечення     постраждалого
      населення
 
190502   Екологічне оздоровлення     та    23173   23173
      радіаційний захист території,  що
      зазнала радіаційного забруднення
 
190503   Наукове забезпечення робіт та       17382   17382
      інформаційні системи
 
190504   Контрактна система оплати праці       170    170
 
190505   Непередбачені витрати (резерв)       852    852
 
190506   Здійснення окремих     заходів    2000   2000
      Всеукраїнською     громадською
      організацією  "Союз   Чорнобиль
      України"  по соціальному захисту
      громадян, які постраждали внаслідок
      Чорнобильської катастрофи
 
200000   Охорона навколишнього  природного    85427  84712,4  18692,9   714,6
      середовища та ядерна безпека
 
200100   Охорона і раціональне використання    37940  37443,4         496,6
      водних ресурсів
 
200200   Охорона і раціональне використання     4600   4600
      земель
 
200300   Створення захисних     лісових    9500   9500   5797,4
      насаджень та полезахисних лісових
      смуг
 
200400   Охорона і раціональне використання    6900   6900
      мінеральних ресурсів
 
200500   Утримання місцевих природоохоронних    10800   10800    7180
      органів
 
200600   Збереження природно-заповідного фонду   10132   9914   5219,5    218
 
200700   Інші природоохоронні заходи         300    300
 
200800   Утримання організацій  з  ядерної    5255   5255    496
      безпеки та інші заходи, спрямовані
      на   забезпечення   державного
      регулювання ядерної безпеки
 
200801   Утримання Головної    державної     755    755    496
      інспекції по нагляду за ядерною
      безпекою
 
200802   Покриття планових     збитків,    4500   4500
      формування  фондів  заохочення і
      розвитку    виробництва    по
      Українському державному об'єднанню
      "Радон"
 
210000   Попередження     та ліквідація   91773,9  90273,9  28114,3    1500
      надзвичайних ситуацій та наслідків
      стихійного лиха
 
210100   Попередження та ліквідація       32232,2  31232,2   2310,1    1000
      надзвичайних ситуацій
 
210102   Утримання головної   воєнізованої   1189,5  1189,5   866,5
      протифонтанної частини
 
210103   Фінансування невідкладних  заходів    7800   7800
      по           розв'язанню
      соціально-економічних      та
      екологічних  наслідків діяльності
      Яворівського   ДГХП   "Сірка",
      Стебницького ДГХП "Полімінерал" та
      Роздільського ДГХП "Сірка"
 
210104   Авіаційні роботи з пошуку та рятування 13742,7  12742,7   1443,6    1000
 
210106   Утримання державної            9500   9500
      аварійно-рятувальної служби
 
210200   Війська Цивільної оборони України    59541,7  59041,7  25804,2    500
 
210201   Утримання військ Цивільної оборони   59541,7  59041,7  25804,2    500
      України
 
220000   Поповнення державних запасів і     416752,1  15397,1   3315,3   401355
      резервів
 
220100   Державні запаси    дорогоцінних    1400    45    15,3    1355
      металів і каміння
 
220101   Державний фонд дорогоцінних металів і   1400    45    15,3    1355
      дорогоцінного каміння
 
220200   Державний матеріальний резерв     415352,1  15352,1    3300   400000
 
220201   Накопичення (приріст) матеріальних   400000             400000
      цінностей матеріального резерву
 
220202   Утримання і розвиток системи        8459   8459    3300
      матеріального резерву
 
220203   Відшкодування витрат підприємствам,   6893,1  6893,1
      установам, організаціям, пов'язаних
      з   обслуговуванням   цінностей
      матеріального резерву
 
230000   Обслуговування державного боргу     3545056  3545056
 
230100   Обслуговування внутрішнього       1536000  1536000
      державного боргу
 
230102   Сплата доходу за облігаціями      1528000  1528000
      державних позик
 
230103   Сплата комісій               6000   6000
 
230104   Витрати, пов'язані з  друкуванням    2000   2000
      державних цінних паперів
 
230200   Обслуговування зовнішнього державного  2009056  2009056
      боргу
 
230201   Сплата процентів            1581924  1581924
 
230202   Сплата комісій по зобов'язаннях      18332   18332
 
230204   Сплата інших платежів по         21976   21976
      зобов'язаннях
 
230205   Сплата комісій за  обслуговування    1396   1396
      агентських (посередницьких) послуг
 
230206   Сплата доходу      (процентів)   385428  385428
      за облігаціями зовнішньої позики
 
240000   Державні цільові фонди (за винятком   794466  726916   27808   67550
      Фонду для здійснення заходів щодо
      ліквідації наслідків Чорнобильської
      катастрофи та соціального захисту
      населення)
 
240300   Державний фонд сприяння зайнятості    554000  492500   26910   61500
      населення
 
240400   Державний інноваційний фонд       187390  184840    898    2550
 
240600   Фонд охорони навколишнього        13076   9576         3500
      природного середовища
 
240700   Фонд України соціального захисту     40000   40000
      інвалідів
 
250000   Видатки, не віднесені до       4107422,2 3778565,6    623   40000
      основних груп
 
250100   Резервні фонди              300000
 
250101   Резервний Фонд Кабінету
      Міністрів України            300000
 
250200   Проведення виборів           77188,6  77188,6    623
 
250201   Вибори Президента України         75000   75000
 
( Збільшити на 25000 тис.гривень видатки Державного бюджету
України на 1999 рік на вибори Президента України (код 250201),
установивши  на  фінансування діяльності Центральної виборчої
комісії (код 673) видатки у розмірі 102.188,6 тис.гривень (у тому
числі на вибори Президента України (код 250201) 100.000 тис.грн.),
та  зменшити  відповідно на 15.000 тис. гривень видатки на
фінансування Національного бюро розслідувань України (код 642) та
на 10.000 тис. гривень видатки на фінансування Державного комітету
телебачення і радіомовлення України (код 539) на телебачення і
радіомовлення (код 120100). При цьому 24.000 тис. гривень із
коштів, що додатково виділені на вибори Президента України,
спрямувати  на  друкування  бланків  виборчих  бюлетенів  та
фінансування територіальних і дільничних виборчих комісій та 1000
тис.  гривень - на фінансування передвиборної агітації всіх
кандидатів  у  Президенти  України  і роз'яснювальної роботи
Центральної виборчої комісії України з питань застосування норм
Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) у
засобах масової інформації згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 )
від 29.06.99 )
 
 
250206   Утримання Центральної виборчої      2188,6  2188,6    623
      комісії
 
250300   Кошти, що передаються до        2426289  2386289         40000
      бюджетів інших рівнів
 
250302   Кошти, що передаються до бюджетів  2045121,3 2045121,3
      Автономної   Республіки   Крим,
      областей, міст Києва і Севастополя
 
250306   Субвенції               381167,7 341167,7         40000
 
250400   Різні виплати              1315088  1315088
 
250401   Видатки на погашення заборгованості   200000  200000
      по знецінених грошових заощадженнях 
      громадян в установах Ощадного банку
      і колишнього Укрдержстраху та викуп
      облігацій  Державної   цільової
      безпроцентної позики 1990 року
 
250402   Видатки на         покриття  1061174,5 1061174,5
      заборгованостей,  що  виникли  у
      попередні роки по заробітній платі
      працівників  бюджетних  установ,
      грошовому забезпеченню, стипендіях
      та інших соціальних виплатах
 
 
250405   Видатки на        погашення   53913,5  53913,5
      реструктуризованої  заборгованості
      перед комерційними банками
 
250500   Бюджетні позички           - 11143,4
 
250502   Повернення бюджетних позичок     - 11143,4
 
            ВСЬОГО ВИДАТКІВ     25135260,8 22607842,7 3677563,6 2238561,5
 
 
( Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 776-XIV
( 776-14 ) від 29.06.99 )
 
 
                       Додаток N 2
                 до Закону України "Про Державний
                   бюджет України на 1999 рік"
 
               Розподіл
     видатків Державного бюджету України на 1999 рік
         по головних розпорядниках коштів
 
                                     (тис. грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------
     |                   |    |Поточні видатки    | Капітальні
  Код  |       Назва функції      | Всього|----------------------|  видатки
     |                   |    |Всього  |  з них:  |
     |                   |    |     |оплата праці|
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  11         Управління справами Верховної Ради України
 
 
010101   Апарат Верховної Ради України       37193   25494    9714   11699
 
010103   Забезпечення діяльності народних     10916   10916    6202
      депутатів
 
010105   Інші видатки              12541,5  11691,1   2810,1   850,4
 
030101   Внески до бюджету ООН, органів і     584    584
      спеціальних установ системи ООН та
      інших міжнародних організацій
 
030104   Витрати, пов'язані з відрядженнями   3661,4  3661,4
      за  кордон  працівників  органів
      державної влади
 
030105   Інші витрати неторгівельного       1715,4  1715,4
      характеру
 
070101   Дошкільні заклади освіти         498,3   410,3   118,6     88
 
081002   Інші заходи по охороні здоров'я      9770  5012,7   1579,3   4757,3
 
100104   Відомчий житловий фонд           1080              1080
      (капітальний ремонт)
 
120100   Телебачення і радіомовлення        5600   5600
 
120201   Періодичні видання (газети та       3850   3850
      журнали)
 
160302   Державна програма селекції в        306    306
      тваринництві
 
160307   Державна програма селекції в         30    30
      рослинництві
 
                Всього:       87745,6  69270,9   20424  18474,7
 
 
  30         Адміністрація Президента України
 
010300   Утримання Президента України та його  25188,6  18655,6   5480,5    6533
      апарату
 
010601   Виготовлення орденів, медалей,      1906,5  1906,5
      документів до них
 
030104   Витрати, пов'язані з відрядженнями    3324   3324
      за  кордон  працівників  органів
      державної влади
 
081002   Інші заходи по охороні здоров'я      2643   879,9   635,7   1763,1
 
                Всього:       33062,1   24766   6116,2   8296,1
 
 
  40         Кабінет Міністрів України
 
030104   Витрати, пов'язані з відрядженнями    4734   4734
      за  кордон  працівників  органів
      державної влади
 
                Всього:        4734   4734
 
 
  41         Господарське управління Кабінету Міністрів України
 
010201   Апарат Кабінету Міністрів України    29248,6   21568   5290,2   7680,6
 
070101   Дошкільні заклади освіти         714,2   701,7   291,2    12,5
 
070401   Позашкільні заклади освіти, заходи    609,8   604,8   185,6     5
      із позашкільної роботи з дітьми
 
081002   Інші заходи по охороні здоров'я     8555,4  7197,4    2000    1358
 
100104   Відомчий житловий фонд          1100              1100
      (капітальний ремонт)
 
                Всього:        40228  30071,9    7767  10156,1
 
 
  60         Верховний Суд України
 
020002   Верховний Суд України           14215  8694,3   2724,4   5520,7
 
070702   Інші заклади і заходи
      післядипломної освіти            30    30
 
                Всього:        14245  8724,3   2724,4   5520,7
 
 
  70         Вищий арбітражний суд України
 
020005   Вищий арбітражний суд України       3050  2199,3   1018,5   850,7
 
020006   Арбітражні суди              13780   11020   5437,1    2760
 
040201   Фінансування пошукових та          61    61Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка