Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Державний бюджет України на 1999 рік

Страница 7      прикладних розробок
 
                Всього:        16891  13280,3   6455,6   3610,7
 
 
  80         Конституційний Суд України
 
020001   Конституційний Суд України        12170   4980   1629,6    7190
 
            Всього:            12170   4980   1629,6    7190
 
 
  90         Генеральна прокуратура України
 
060300   Прокуратура                81480   75290   45600    6190
 
070701   Заклади післядипломної    освіти    318,5   318,5   219,3
      III-IV рівня акредитації (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)
 
                Всього:       81798,5  75608,5  45819,3    6190
 
 
  100        Міністерство внутрішніх справ України
 
010607   Видатки на паспортизацію населення    15032   14032         1000
      України
 
060101   Матеріально-технічне  забезпечення    7000   7000
      спеціальних підрозділів по боротьбі
      з організованою злочинністю
 
060102   Підрозділи органів внутрішніх справ   525970  525970   406330
 
060108   Паспортно-реєстраційна та         10330   10330    7970
      міграційна робота
 
                Всього:       558332  557332   414300    1000
 
 
  110        Міністерство вугільної промисловості України
 
010203   Апарат міністерств,      інших    775,1   775,1   424,9
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних   3169   3169
      розробок
 
040202   Фінансування наукової    частини    1155   1155
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм
 
040203   Фінансування державних контрактів      435    435
 
090410   Кошти на виплату заборгованості з    50000   50000
      регресних позовів та одноразової
      допомоги по  втраті  професійної
      працездатності шахтарям та гірникам
      підприємств з підземного видобутку
      вугілля та залізної руди
 
140104   Видатки, пов'язані з реструктуризацією  421000  421000
      вугільної промисловості
 
140105   Утримання державної воєнізованої     45000   45000
      гірничорятувальної служби
 
140106   Державна підтримка вугледобувних    1100000  1100000
      підприємств
 
                Всього:      1621534,1 1621534,1   424,9
 
 
  120        Міністерство економіки України
 
010203   Апарат міністерств,      інших   9684,2  9684,2   5173,3
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    7670   7670
      розробок
 
040202   Фінансування наукової    частини    1360   1360
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм
 
040203   Фінансування державних контрактів      60    60
 
070401   Позашкільні заклади освіти, заходи    89,4   89,4     26
      із позашкільної роботи з дітьми
 
070701   Заклади післядипломної    освіти    71,4   71,4     26
      III-IV рівня акредитації (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)
 
100104   Відомчий житловий фонд (капітальний     400               400
      ремонт)
 
120201   Періодичні видання (газети та журнали)    60    60
 
                Всього:        19395   18995   5225,3    400
 
 
  130        Міністерство енергетики України
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    415    415
      розробок
 
040202   Фінансування наукової    частини     278    278
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм
 
040203   Фінансування державних контрактів      310    310
 
080201   Спеціалізовані лікарні  та  інші    17484   17484   8470,2
      спеціалізовані  заклади  (центри,
      диспансери, госпіталі для інвалідів
      ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні
      частини, тощо, що мають ліжкову
      мережу)
 
080701   Санітарно-епідеміологічні станції     1136   1136   670,7
 
140112   Утримання зупинених блоків ЧАЕС      30000   30000
 
                Всього:        49623   49623   9140,9
 
 
  140        Міністерство закордонних справ України
 
010203   Апарат міністерств,      інших   8207,8  8047,8   2390,9    160
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
030101   Внески до бюджету ООН, органів і   200136  200136
      спеціальних установ системи ООН та
      інших міжнародних організацій
 
030102   Утримання дипломатичних представництв  236488  212661   89061   23827
      України за кордоном
 
030103   Придбання за кордоном у державну    37560              37560
      власність  України приміщень для
      розміщення      дипломатичних
      представництв України
 
030104   Витрати, пов'язані з відрядженнями    4000   4000
      за  кордон  працівників  органів
      державної влади
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    200    200
      розробок
 
070701   Заклади післядипломної    освіти    613,5   613,5   255,8
      III-IV рівня акредитації (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)
 
120201   Періодичні видання (газети та        170    170
      журнали)
 
                Всього:      487375,3 425828,3  91707,7   61547
 
 
  150        Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України
 
010203   Апарат міністерств,      інших   2758,6  2758,6    1155
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
030101   Внески до бюджету ООН, органів і     56    56
      спеціальних установ системи ООН та
      інших міжнародних організацій
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    157    157
      розробок
 
070701   Заклади післядипломної    освіти     766    766   302,5
      III-IV рівня акредитації (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)
 
                Всього:       3737,6  3737,6   1457,5
 
 
  170        Міністерство інформації України
 
010203   Апарат міністерств,      інших    804,2   804,2   430,9
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    260    260
      розробок
 
040202   Фінансування наукової    частини     361    361
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм
 
040204   Державні і міждержавні           955    955
      науково-технічні програми
 
110502   Інші культурно-освітні заклади та      588    588   276,1
      заходи
 
120201   Періодичні видання (газети та       2271   2271
      журнали)
 
120301   Видавництва                5145   5145
 
120400   Інші засоби масової інформації       3500   3500
 
170901   Національна програма інформатизації    10000   10000
 
                Всього:       23884,2  23884,2    707
 
 
  180        Міністерство культури і мистецтв України
 
010203   Апарат міністерств,      інших    478,9   478,9    263
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних
      розробок                  613    613
 
070101   Дошкільні заклади освіти         137,1   137,1    36,3
 
070201   Загальноосвітні школи  (в  т.ч.    723,5   723,5   338,9
      школа-дитячий садок, інтернат при
      школі),  спеціалізовані  школи,
      ліцеї, гімназії, колегіуми
 
070301   Загальноосвітні  школи-інтернати,   2879,7  2879,7   1708,8
      загальноосвітні      санаторні
      школи-інтернати
 
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    793,7   793,7   314,3
      акредитації
 
070602   Вищі заклади освіти III та IV рівнів
      акредитації                21482   20482  11533,6    1000
 
070701   Заклади післядипломної    освіти    520,8   520,8    337
      III-IV рівня акредитації (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)
 
070802   Методична робота, інші заходи по     121,2   121,2     30
      народній освіті
 
110102   Театри                  20470   14520         5950
 
110103   Філармонії, музичні  колективи  і    82805   58525         24280
      ансамблі та інші заходи та заклади
      по мистецтву
 
110104   Видатки на  заходи,  передбачені    1500              1500
      державними і місцевими програмами
      розвитку культури і мистецтва
 
110201   Бібліотеки               13732,4  13732,4   2288,9
 
110202   Музеї і виставки              8415   8115   1471,8    300
 
110203   Заповідники                5619   4835   702,9    784
 
110205   Школи естетичного виховання дітей      43    43
 
110300   Кінематографія              13000   13000
 
110401   Державні архівні установи          932    682     90    250
 
110502   Інші культурно-освітні заклади      414,6   364,6   158,2     50
      та заходи
 
120201   Періодичні видання (газети та        554    554
      журнали)
 
                Всього:      175234,9 141120,9   19273,7   34114
 
 
  190        Державний комітет лісового господарства України
 
010203   Апарат міністерств,      інших     604    604   291,7
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
040101   Фундаментальні дослідження наукових
      установ                   84    84
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    1066   1066
      розробок
 
070101   Дошкільні заклади освіти          300    300   171,7
 
070601   Вищі заклали освіти I та II рівнів    3308,2  3308,2   1874,8
      акредитації
 
160600   Лісове господарство і мисливство    59347,6  59347,6   40691
 
200300   Створення захисних лісових насаджень    9500   9500   5797,4
      та полезахисних лісових смуг
 
200600   Збереження природно-заповідного      3300   3300   2172,1
      фонду
 
                Всього:       77509,8  77509,8  50998,7
 
 
  210        Міністерство оборони України
 
030104   Витрати, пов'язані з відрядженнями     72    72
      за  кордон  працівників  органів
      державної влади
 
050100   Утримання Збройних Сил України    1441133,6 1441133,6   806030
 
050200   Закупівля озброєння та військової    100000  100000
      техніки
 
050301   Капітальне будівництво і придбання    8000   8000
      обладнання в системі Міністерства
      оборони України
 
050302   Будівництво житла для           25000              25000
      військовослужбовців
 
050400   Науково-дослідні і            65000   65000
      дослідно-конструкторські роботи
 
050501   Участь в міжнародних заходах по      20000   20000    8204
      підтримці миру
 
050504   Фінансування заходів щодо ліквідації   3950,1  1150,1         2800
      стратегічних озброєнь
 
050507   Забезпечення живучості      та    15000   15000
      вибухопожежнобезпеки арсеналів, баз
      і  складів  озброєння,  ракет  і
      боєприпасів Збройних Сил України,
      утилізації  не  придатних  для
      подальшого   використання   і
      зберігання   звичайних   видів
      боєприпасів
 
                Всього:      1678155,7 1650355,7   814234   27800
 
  220        Міністерство освіти України
 
010203   Апарат      міністерств, інших    651,6   651,6   421,6
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
040101   Фундаментальні дослідження наукових    32995   32995
      установ
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    8880   8880
      розробок
 
040202   Фінансування наукової    частини    1899   1899
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм
 
040203   Фінансування державних контрактів     2335   2335
 
070101   Дошкільні заклади освіти          491    481    208     10
 
070301   Загальноосвітні  школи-інтернати,   6061,1  5961,1   2100,8    100
      загальноосвітні      санаторні
      школи-інтернати
 
070401   Позашкільні заклади освіти, заходи   13495,7  13345,7   1335,4    150
      із позашкільної роботи з дітьми
 
070501   Професійно-технічні заклади освіти   297282,5 290396,7  128583,8   6885,8
 
070502   Професійно-технічні училища       2121,8  2065,8   790,4     56
      соціальної реабілітації
 
070601   Вищі заклади освіти I та II      114223,6 113223,6  65342,4    1000
      рівнів акредитації
 
070602   Вищі заклади освіти III  та  IV  567410,9 561224,7  315453,4   6186,2
      рівнів акредитації
 
070701   Заклади післядипломної    освіти    622,5   622,5   370,1
      III-IV рівня акредитації (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)
 
070801   Придбання підручників           33400   33400
 
070802   Методична робота, інші заходи по    20748,5  20698,5    2808     50
      народній освіті
 
070804   Централізовані бухгалтерії        454,8   454,8   280,8
 
080101   Лікарні                  362,2   362,2   217,5
 
080300   Поліклініки і  амбулаторії  (крім    426,8   426,8   267,4
      спеціалізованих  поліклінік  та
      загальних   і   спеціалізованих
      стоматологічних поліклінік)
 
130201   Проведення навчально-тренувальних    4713,1  4713,1
      зборів і змагань
 
130203   Утримання та навчально-тренувальна   2927,3  2887,3   1475,7     40
      робота дитячо-юнацьких спортивних
      шкіл
 
130204   Утримання апарату управління       1044,8  1016,3   550,9    28,5
      фізкультурно-спортивних організацій
 
130205   Фінансова підтримка спортивних      2164,8  2012,8   907,6    152
      споруд
 
                Всього:       1114712 1100053,5  521113,8  14658,5
 
 
  230        Міністерство охорони здоров'я України
 
010203   Апарат міністерств,      інших    747,4   747,4   362,2
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка