Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Державний бюджет України на 1999 рік

Страница 8040101   Фундаментальні дослідження наукових    6428   6428
      установ
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних   12672   12672
      розробок
 
040202   Фінансування наукової    частини    2508   2508
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм
 
040203   Фінансування державних контрактів      945    945
 
070101   Дошкільні заклади освіти          62,4   62,4    15,6
 
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    249,3   249,3    156
      акредитації
 
070602   Вищі заклади освіти III та IV       62790   62790  36782,7
      рівнів акредитації
 
070701   Заклади післядипломної освіти III-IV  10642,3  10642,3   6416,8
      рівня   акредитації  (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)
 
070802   Методична робота, інші заходи по     1070,6  1070,6    49,9
      народній освіті
 
080101   Лікарні                 25226,3  24897,2   9283,1   329,1
 
080201   Спеціалізовані лікарні  та  інші   49048,5  48253,7  15600,6   794,8
      спеціалізовані  заклади  (центри,
      диспансери, госпіталі для інвалідів
      ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні
      частини, тощо, що мають ліжкову
      мережу)
 
080202   Клініки науково-дослідних інститутів  44524,9   44003  12358,9   521,9
 
080204   Санаторії для хворих туберкульозом   28243,2  27819,5    5546   423,7
 
080205   Санаторії для дітей та підлітків    20249,3  20026,3    4969    223
      (нетуберкульозні)
 
080300   Поліклініки і  амбулаторії  (крім   3164,9  3124,9   1217,6     40
      спеціалізованих  поліклінік  та
      загальних   і   спеціалізованих
      стоматологічних поліклінік)
 
080400   Спеціалізовані поліклініки (в тому   2553,7  2489,7   906,9     64
      числі диспансери, медико-санітарні
      частини, пересувні консультативні
      діагностичні центри, тощо, які не
      мають ліжкового фонду)
 
080500   Загальні і спеціалізовані        4359,1   4175   1485,9   184,1
      стоматологічні поліклініки
 
080701   Санітарно-епідеміологічні станції    13910,6  13585,4   5835,2   325,2
 
080703   Заходи по боротьбі з епідеміями      6000   6000
 
081002   Інші заходи по охороні здоров'я     69155,5  61302,5   732,2    7853
 
110201   Бібліотеки                1138,5   1111   302,3    27,5
 
110202   Музеї і виставки              177    177    76,1
 
                Всього:      365866,5 355080,2   102097  10786,3
 
 
  240  Міністерство охорони навколишнього природного середовища та
             ядерної безпеки України
 
010203   Апарат міністерств,      інших    874,5   874,5   485,6
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    2656   2656
      розробок
 
040202   Фінансування наукової    частини    2756   2756
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм
 
040203   Фінансування державних контрактів      397    397
 
070701   Заклади післядипломної освіти III-IV    83,2   83,2    60,5
      рівня   акредитації  (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)
 
200500   Утримання місцевих природоохоронних    10800   10800    7180
      органів
 
200600   Збереження природно-заповідного      5300   5300   2510,4
      фонду
 
200700   Інші природоохоронні заходи         300    300
 
200801   Утримання Головної    державної     755    755    496
      інспекції по нагляду за ядерною
      безпекою
 
240600   Фонд охорони навколишнього природного   13076   9576         3500
      середовища
 
                Всього:       36997,7  33497,7  10732,5    3500
 
 
  250        Міністерство праці та соціальної політики України
 
010203   Апарат міністерств,      інших   1961,2  1961,2   1202,9
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    2416   2416
      розробок
 
040202   Фінансування наукової    частини     312    312
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм
 
070101   Дошкільні заклади освіти         111,7   111,7    31,2
 
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    2041,6  2041,6   645,8
      акредитації
 
070701   Заклади післядипломної освіти III-IV   110,3   110,3    80,2
      рівня   акредитації  (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)
 
070702   Інші заклади і заходи післядипломної   117,5   117,5    46,5
      освіти
 
080202   Клініки науково-дослідних інститутів   1566,8  1528,8   346,1     38
 
081002   Інші заходи по охороні здоров'я     14223,2  14133,2    2538     90
 
090408   Програма протезування           1901   1901
 
090409   Утримання стаціонарів при        1885,8  1725,5   367,1   160,3
      протезуванні
 
090412   Інші видатки               8931,8  6071,8         2860
 
091000   Кошти з бюджету, що передаються до    110000  110000
      Фонду України соціального захисту
      інвалідів
 
180206   Утримання місцевих органів        7391,8  7391,8    4560
      Держнаглядохоронпраці
 
240700   Фонд України соціального захисту     40000   40000
      інвалідів
 
                Всього:      192970,7 189822,4   9817,8   3148,3
 
 
 
  260        Міністерство промислової політики України
 
010203   Апарат міністерств,      інших   3298,7   3144   1808,1   154,7
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    3469   3469
      розробок
 
040202   Фінансування наукової    частини    5913   5913
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм
 
040203   Фінансування державних контрактів     1389   1389
 
070806   Інші заклади освіти            105,6   105,6    56,2
 
080201   Спеціалізовані лікарні  та  інші    2500              2500
      спеціалізовані  заклади  (центри,
      диспансери, госпіталі для інвалідів
      ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні
      частини, тощо, що мають ліжкову
      мережу)
 
110201   Бібліотеки                 200    200     59
 
110202   Музеї і виставки               51    51    11,8
 
140201   Видатки на фінансування заходів з    35000   35000
      конверсії підприємств  оборонного
      комплексу і створення нових видів
      цивільної продукції
 
140202   Кошти на  розвиток  вітчизняного    45000   45000
      сільськогосподарського
      машинобудування
 
140203   Спеціальні видатки Мінпромполітики    10000   10000
 
140402   Консервація потужностей      з    4000   4000
      виробництва важкої води та інших
      об'єктів   на   підприємствах
      Мінпромполітики
 
140403   Видатки на     реструктуризацію    30000   30000
      залізорудних  підприємств    з
      підземного видобутку руди
 
140405   Видатки на приріст обігових коштів     2000   2000
      підприємств
 
210103   Фінансування невідкладних  заходів    7800   7800
      по           розв'язанню
      соціально-економічних      та
      екологічних  наслідків діяльності
      Яворівського   ДГХП   "Сірка",
      Стебницького ДГХП "Полімінерал" та
      Роздільського ДГХП "Сірка"
 
              Всього:        150726,3 148071,6   1935,1   2654,7
 
 
  280        Міністерство агропромислового комплексу України
 
 
010203   Апарат міністерств,      інших   2443,8  2353,8   1171,4     90
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    6127   6127
      розробок
 
040202   Фінансування наукової    частини     979    979
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм
 
040203   Фінансування державних контрактів      590    590
 
070101   Дошкільні заклади освіти         16238   16238    6864
 
070401   Позашкільні заклади освіти, заходи   3507,8  3507,8    1976
      із позашкільної роботи з дітьми
 
070601   Вищі заклали освіти I та II рівнів   48020,4  47660,4  24211,2    360
      акредитації
 
070602   Вищі заклади освіти III та IV рівнів   53867   53767   29120    100
      акредитації
 
070701   Заклади післядипломної освіти III-IV   402,6   402,6   239,2
      рівня   акредитації  (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)
 
070702   Інші заклади і заходи післядипломної    4748   4748
      освіти
 
070806   Інші заклади освіти           1281,1  1281,1    806
 
080600   Фельдшерсько-акушерські пункти       700    700    418
 
081002   Інші заходи по охороні здоров'я      6300   6300
 
091208   Будинки-інтернати агропромислового    544,6   544,6    170
      комплексу
 
110204   Палаци і будинки культури, клуби      1024   1024    730
      та інші заклади клубного типу
 
160102   Оплата робіт по докорінному        3286   3286
      поліпшенню земель
 
160104   Хімічна паспортизація земель        900    900
 
160302   Державна програма селекції в       28834   28834    3104
      тваринництві
 
160303   Заходи по боротьбі з шкідниками та     2000   2000
      хворобами сільськогосподарських рослин
 
160304   Протиепізоотичні заходи         39733,6  39733,6
 
160305   Підтримка виробництва продукції      5000   5000
      тваринництва та рослинництва
 
160307   Державна програма селекції в       9534,9  9534,9
      рослинництві
 
160309   Державна підтримка селянських       3044   3044
      (фермерських) господарств
 
160600   Лісове господарство і мисливство     6809,2  6809,2    4040
 
160802   Розробка    проектно-кошторисної   1083,5  1083,5
      документації,  виготовлення  та
      випробування  дослідних  зразків
      техніки    для    сільського
      господарства,   харчової   та
      переробної промисловості
 
160901   Фінансування господарств,    що    2000   2000
      знаходяться  в особливо складних
      кліматичних умовах
 
160903   Інші заходи та заклади в галузі   2353,8  2353,8
      сільського господарства, лісового
      господарства,   рибальства   та
      мисливства
 
161013   Інші бюджетні установи агропромислового 28702,6  28142,6   16025    560
      комплексу
 
                Всього:      280054,9 278944,9  88874,8    1110
 
 
  300        Державний комітет статистики України
 
010203   Апарат міністерств,      інших   39344,3  39344,3  24150,1
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
010501   Проведення статистичних досліджень і  12158,3  12158,3   4462,1
      переписів
 
010502   Ведення записів щодо сімейних бюджетів   960    960
 
040101   Фундаментальні дослідження наукових     578    578
      установ
 
040202   Фінансування наукової    частини    1697   1697
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм
 
070702   Інші заклади і заходи післядипломної     30    30
      освіти
 
                Всього:       54767,6  54767,6  28612,2
 
 
  310        Міністерство транспорту України
 
010203   Апарат міністерств,      інших   1584,6  1584,6    787
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    964    964
      розробок
 
040202   Фінансування наукової    частини    1630   1630
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм
 
040203   Фінансування державних контрактів      150    150
 
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    359,9   359,9   187,2
      акредитації
 
070602   Вищі заклали освіти III та IV       8210   8210   4113,2
      рівнів акредитації
 
170703   Видатки на  фінансування  робіт,   231300  231300
      пов'язаних   з   будівництвом,
      реконструкцією,   ремонтом   і
      утриманням  автомобільних  доріг
      загального користування
 
171001   Витрати на утримання    засобів   9719,8  8719,8   1412,2    1000
      навігаційно-гідрографічного
      обладнання
 
180106   Фінансування Державної програми     2630,3  2630,3
      "Гідрографія"
 
                Всього:      256548,6 255548,6   6499,6    1000
 
 
  320        Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та
        у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 
040203   Фінансування державних контрактів      70    70
 
190101   Виплата компенсацій і надання пільг   854459  854459
 
190102   Соціальне страхування          203619  203619
 
190103   Надання пільг по пенсійному       252021  252021
      забезпеченню та допомоги
 
190200   Державні капітальні вкладення      180992             180992
 
190300   Самостійне переселення громадян з    50933              50933
      радіоактивно забруднених територій
      і будівництво житла для громадян,
      віднесених   до  категорії  I
      постраждалих
 
190401   Здійснення заходів на об'єкті "Укриття"  32000   32000
 
190402   Здійснення інших заходів у зоні      97120   97120
      відчуження
 
190501   Комплексне     медико-санітарне    32079   32079
      забезпечення     постраждалого
      населення
 
190502   Екологічне оздоровлення     та    23173   23173
      радіаційний захист території, що
      зазнала радіаційного забруднення
 
190503   Наукове забезпечення робіт та       17382   17382
      інформаційні системи
 
190504   Контрактна система оплати праці       170    170
 
190505   Непередбачені витрати (резерв)       852    852
 
190506   Здійснення окремих     заходів    2000   2000
      Всеукраїнською     громадською
      організацією  "Союз   Чорнобиль
      України"  по соціальному захисту
      громадян, які постраждали внаслідок
      Чорнобильської катастрофи
 
200802   Покриття планових     збитків,    4500   4500
      формування  фондів  заохочення і
      розвитку    виробництва    по
      Українському державному об'єднанню
      "Радон"
 
210102   Утримання головної воєнізованої     1189,5  1189,5   866,5Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка