Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Державний бюджет України на 1999 рік

Страница 9      протифонтанної частини
 
210104   Авіаційні роботи з пошуку та      13742,7  12742,7   1443,6    1000
      рятування
 
210106   Утримання державної            9500   9500
      аварійно-рятувальної служби
 
210201   Утримання військ Цивільної оборони   59541,7  59041,7  25804,2    500
      України
 
                Всього:      1835343,9 1601918,9  28114,3   233425
 
 
  330        Міністерство України у справах науки і технологій
 
010203   Апарат міністерств,      інших    654,9   654,9   252,9
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
040101   Фундаментальні дослідження наукових    7752   7752
      установ
 
040102   Державний фонд фундаментальних       9304   9304
      досліджень
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    2021   2021
      розробок
 
040202   Фінансування наукової    частини    3631   3631
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм
 
040203   Фінансування державних контрактів     6505   6505
 
040204   Державні і міждержавні          58813   58813
      науково-технічні програми
 
040206   Державні премії України та Державні     900    900
      стипендії в галузі науки і техніки
 
070101   Дошкільні заклади освіти          38,5   38,5    12,5
 
080300   Поліклініки і  амбулаторії  (крім     37    37    23,9
      спеціалізованих  поліклінік  та
      загальних   і   спеціалізованих
      стоматологічних поліклінік)
 
120201   Періодичні видання (газети та        85    85
      журнали)
 
180103   Фінансування Національної програми   1308,2  1308,2
      досліджень  використання ресурсів
      Азово-Чорноморського басейну, інших
      районів Світового океану
 
180105   Фінансування витрат, пов'язаних з    1850   1850   139,2
      функціонуванням    антарктичної
      станції "Академік Вернадський"
 
180108   Фінансування спецінформацій         720    720
 
                Всього:       93619,6  93619,6   428,5
 
 
  340        Міністерство України у справах сім'ї та молоді
 
010203   Апарат міністерств,      інших    402,3   402,3   222,6
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    138    138
      розробок
 
070401   Позашкільні заклади освіти, заходи   16146,9  13346,9   812,2    2800
      із позашкільної роботи з дітьми
 
070702   Інші заклади і заходи післядипломної    33,4   33,4    21,2
      освіти
 
                Всього:       16720,6  13920,6    1056    2800
 
 
  350        Міністерство фінансів України
 
010203   Апарат міністерств,      інших   43314,9  42814,9   27361    500
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
010409   Витрати на     комп'ютеризацію   2681,8  2094,3         587,5
      Держказначейства та інших фінансових
      органів
 
010604   Утримання Пробірної палати України    1907,1  1907,1   804,5
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    2184   2184
      розробок
 
040202   Фінансування наукової    частини    1136   1136
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм
 
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів     2201   2126   905,1     75
      акредитації
 
070602   Вищі заклади освіти III та IV рівнів   2899,9  2794,9   1197,2    105
      акредитації
 
070702   Інші заклади і заходи післядипломної    450    450
      освіти
 
070802   Методична робота, інші заходи по      10,7   10,7    7,7
      народній освіті
 
110202   Музеї і виставки               90    87     15     3
 
110204   Палаци і будинки культури, клуби      802    702    91,1    100
      та інші заклади клубного типу
 
120201   Періодичні видання (газети та        190    190
      журнали)
 
                Всього:       57867,4  56496,9  30381,6   1370,5
 
 
  351        Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)
 
030201   Внески до міжнародних фінансових     42791   42791
      організацій
 
030202   Внески до установ і організацій      5150   5150
      СНД
 
030204   Протокольні заходи, пов'язані з      5000   5000
      офіційними візитами
 
030205   Фінансування діяльності           820    820
      міжурядових двосторонніх комісій
 
050600   Мобілізаційна підготовка галузей      9220   9220   505,6
      народного господарства
 
090404   Грошова допомога біженцям          50    50
 
090500   Пенсії військовослужбовцям    та   1120000  1120000
      особам начальницького та рядового
      складу органів внутрішніх справ
 
100105   Видатки на  утримання  об'єктів    20000   20000
      соціальної   сфери  непрацюючих
      вугледобувних  підприємств,  що
      передаються   до   комунальної
      власності
 
150101   Капітальні вкладення          1130000             1130000
 
220101   Державний фонд дорогоцінних металів    1400    45    15,3    1355
      і дорогоцінного каміння
 
230102   Сплата доходу за облігаціями      1528000  1528000
      державних позик
 
230103   Сплата комісій               6000   6000
 
230104   Витрати, пов'язані з друкуванням      2000   2000
      державних цінних паперів
 
230201   Сплата процентів            1581924  1581924
 
230202   Сплата комісій по зобов'язаннях      18332   18332
 
230204   Сплата інших платежів по         21976   21976
      зобов'язаннях
 
230205   Сплата комісій за  обслуговування    1396   1396
      агентських (посередницьких) послуг
 
230206   Сплата доходу (процентів) за       385428  385428
      облігаціями зовнішньої позики
 
250101   Резервний Фонд Кабінету Міністрів    300000
      України
 
250302   Кошти, що передаються до бюджетів  2045121,3 2045121,3
      Автономної   Республіки   Крим,
      областей, міст Києва і Севастополя
 
250306   Субвенції               381167,7 341167,7         40000
 
250401   Видатки на погашення заборгованості   200000  200000
      по знецінених грошових заощадженнях 
      громадян в установах Ощадного банку
      і колишнього Укрдержстраху та викуп
      облігацій   Державної  цільової
      безпроцентної позики 1990 року
 
250402   Видатки на         покриття  1061174,5 1061174,5
      заборгованостей,  що  виникли  у
      попередні роки по заробітній платі
      працівників  бюджетних  установ,
      грошовому забезпеченню, стипендіях
      та інших соціальних виплатах
 
250405   Видатки на        погашення   53913,5  53913,5
      реструктуризованої  заборгованості
      перед комерційними банками
 
250502   Повернення бюджетних позичок     -11143,4
 
                Всього:     9909720,6  8449509   520,9  1171355
 
 
  360        Міністерство юстиції України
 
010203   Апарат міністерств,      інших   32781,1  27301,3  17814,5   5479,8
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
010605   Утримання Центру правової реформи і    310,4   295,4     91     15
      законопроектних робіт
 
020003   Обласні суди               18070   16770   8253,5    1300
 
020004   Районні (міські) суди           63820  61259,5  28018,5   2560,5
 
020007   Військові суди               3970  3397,5   2069,2   572,5
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    1576   1576
      розробок
 
070702   Інші заклади і заходи післядипломної   208,4   208,4   133,7
      освіти
 
110502   Інші культурно-освітні заклади та      200    200
      заходи
 
120201   Періодичні видання (газети та        60    60
      журнали)
 
                Всього:      120995,9 111068,1  56380,4   9927,8
 
 
  500        Державний комітет України по водному господарству
 
010203   Апарат міністерств,      інших    431,2   431,2   226,6
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    646    646
      розробок
 
040202   Фінансування наукової    частини     100    100
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм
 
040203   Фінансування державних контрактів      40    40
 
070101   Дошкільні заклади освіти         118,4   118,4    56,2
 
070701   Заклади післядипломної    освіти    207,4   207,4   141,4
      III-IV рівня акредитації (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)
 
160201   Експлуатація загальнодержавних  і  129502,6 119502,6   11040   10000
      міжгосподарських     державних
      меліоративних систем
 
200100   Охорона і раціональне використання    36340   36340
      водних ресурсів
 
                Всього:      167385,6 157385,6  11464,2   10000
 
502    Державний комітет України по геології і використанню надр
 
010203   Апарат міністерств,      інших    394,6   394,6   202,3
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
040202   Фінансування наукової    частини     31    31
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм
 
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    1154,2  1154,2   579,3
      акредитації
 
140301   Геологорозвідувальні роботи,   що   381885  381885
      фінансуються за рахунок відрахувань
      видобувних підприємств
 
140302   Геологорозвідувальні роботи   на    360,6   360,6
      пошук золота за рахунок бюджетних
      коштів
 
140303   Роботи по вивченню  газоносності,   1418,9  1418,9
      розробці   методів   дегазації
      вугільних  пластів,   вирішенню
      проблем пошуку, використанню метану
 
200400   Охорона і раціональне використання     6900   6900
      мінеральних ресурсів
 
                Всього:      392144,3  392144,3   781,6
 
 
  504        Державний комітет України по гідрометеорології
 
 
010203   Апарат міністерств,      інших    189,6   189,6    97,5
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
040201   Фінансування пошукових та прикладних    934    934
      розробок
 
040202   Фінансування наукової    частини    1444   1444
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм
 
040203   Фінансування державних контрактів      264    264
 
180205   Утримання обласних, міських та інших  18117,4  17482,3    8660   635,1
      гідрометеорологічних    центрів,
      включаючи витрати на забезпечення
      збору,   обробки  і  передачі
      оперативної  гідрометеорологічної
      інформації і прогнозування
 
200100   Охорона і раціональне використання     1600  1103,4         496,6
      водних ресурсів
 
                Всього:        22549  21417,3   8757,5   1131,7
 
 
  506        Державний комітет України з енергозбереження
 
010203   Апарат міністерств,      інших    533,6   233,6   131,5    300
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
040202   Фінансування наукової    частини    1672   1672
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм
 
040203   Фінансування державних контрактів      130    130
 
180107   Фінансування міжгалузевих         886,7   886,7
      енергозберігаючих заходів
 
                Всього:       3222,3  2922,3   131,5    300
 
 
  510        Державний комітет України по земельних ресурсах
 
010203   Апарат міністерств,      інших   22050,4  22050,4  15258,4
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
070702   Інші заклади і заходи післядипломної     30    30
      освіти
 
160103   Проведення земельної реформи       20000   20000
 
200200   Охорона і раціональне використання     4600   4600
      земель
 
                Всього:       46680,4  46680,4  15258,4
 
 
  512        Державний комітет України по матеріальних резервах
 
010203   Апарат міністерств,      інших    468,6   468,6   297,4
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
070101   Дошкільні заклади освіти          76,6   76,6    20,8
 
220201   Накопичення (приріст) матеріальних    400000             400000
      цінностей матеріального резерву
 
220202   Утримання і розвиток системи        8459   8459    3300
      матеріального резерву
 
220203   Відшкодування витрат підприємствам,   6893,1  6893,1
      установам, організаціям, пов'язаних
      з   обслуговуванням   цінностей
      матеріального резерву
 
                Всього:      415897,3  15897,3   3618,2   400000
 
 
  514        Державний комітет України з медичної та
              мікробіологічної промисловості
 
010203   Апарат міністерств,      інших    235,1   230,1   129,5     5
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
040202   Фінансування наукової    частини    2292   2292
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм
 
                Всього:       2527,1  2522,1   129,5     5
 
 
  516        Державна митна служба України
 
010407   Митна служба України          67285,7  67285,7   45194
 
040202   Фінансування наукової    частини    1436   1436
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм
 
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    723,1   723,1    438
      акредитації
 
070702   Інші заклади і заходи післядипломної   515,9   515,9   301,6
      освіти
 
                Всього:       69960,7  69960,7  45933,6
 
 
  520        Державний комітет нафтової, газової та нафтопереробної
                   промисловості України
 
 
010203   Апарат міністерств,      інших    482,3   482,3   190,2
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів
 
040203   Фінансування державних контрактів      60    60
 
                Всього:        542,3   542,3   190,2
 Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка