Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про утворення Експертної комісії з питань залучення інвестицій в рибопромислову галузь та розвитку її інфраструктури

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 18 грудня 2003 р. N 1970
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1231 ( 1231-2005-п ) від 21.12.2005 )
 
      Про утворення Експертної комісії з питань
       залучення інвестицій в рибопромислову
        галузь та розвитку її інфраструктури
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 604 ( 604-2004-п ) від 12.05.2004 )
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Утворити Експертну комісію з питань залучення інвестицій в
рибопромислову галузь та розвитку її інфраструктури при Кабінеті
Міністрів  України у складі згідно з додатком і затвердити
Положення про цю Комісію (додається).
 
   Дозволити голові Комісії у разі потреби вносити зміни до її
складу.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 22
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 18 грудня 2003 р. N 1970
 
               СКЛАД
     Експертної комісії з питань залучення інвестицій
   в рибопромислову галузь та розвитку її інфраструктури
 
 
   МЕЛЬНИК        - заступник Міністра аграрної
Юрій Федорович        політики, голова Комісії
 
   АЛИМОВ         - голова Укрдержрибгоспу, заступник
Сергій Іванович        голови Комісії
 
   БОЄНКО         - директор департаменту податкового
Леонід Євгенович       аудиту та валютного контролю
               Державної податкової адміністрації,
               заступник голови Комісії
 
   ВЕРБИЦЬКИЙ       - генеральний секретар Європейської
Петро Іванович        комісії Міжнародного епізоотичного
               бюро, голова Держветмедицини,
               заступник голови Комісії
 
   ВОЙЦЕШУК        - начальник управління контролю митної
Андрій Дмитрович       вартості та номенклатури
               Держмитслужби
 
   ЖУРАВЛЬОВ       - голова Координаційної ради центру
Олександр Володимирович    стратегічних проектів, керівник
               Програми розвитку інвестиційних
               проектів в інфраструктурі
               рибопромислової галузі
 
   КАЛІНІНА        - заступник директора департаменту
Валентина Микитівна      державної політики у сфері
               зовнішньої торгівлі, торговельних
               обмежень та контролю за
               зовнішньоекономічною діяльністю
               Мінекономіки
 
   КОВАЛЕНКО       - начальник управління законодавства з
Микола Андрійович       питань земельних відносин,
               агропромислового комплексу та
               охорони довкілля Мін'юсту
 
   КОРНЕЙЧУК       - головний державний податковий
Юлія Миколаївна        ревізор-інспектор відділу по
               контролю у сфері ЗЕД управління
               валютного контролю департаменту
               податкового аудиту та валютного
               контролю Державної податкової
               адміністрації
 
   ЛАКОМОВ        - заступник директора департаменту
Володимир Іванович      економічного співробітництва,
               начальник управління двостороннього
               економічного співробітництва МЗС
 
   ЛИСИЦЯ         - заступник начальника управління
Тетяна Миколаївна       експертизи та супроводження
               інвестиційних та інноваційних
               проектів Мінекономіки
 
   ОВДІЄНКО        - заступник начальника управління
Наталія Трохимівна      контролю митної вартості та
               номенклатури Держмитслужби
 
   СИНЧУК         - заступник начальника
Алла Петрівна         управління - начальник відділу
               по контролю у сфері ЗЕД управління
               валютного контролю департаменту
               податкового аудиту та валютного
               контролю Державної податкової
               адміністрації
 
   ШВЕДЕНКО        - народний депутат України (за згодою)
Микола Миколайович
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 18 грудня 2003 р. N 1970
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про Експертну комісію з питань залучення інвестицій
    у рибопромислову галузь і розвитку її інфраструктури
 
 
   1. Експертна комісія з питань  залучення  інвестицій  у
рибопромислову  галузь і розвитку її інфраструктури (далі -
Комісія) є постійно діючим консультаційно-дорадчим органом при
Кабінеті Міністрів України.
 
   Комісія формується на пропорційній основі з числа посадових
осіб центральних і місцевих органів виконавчої влади. До складу
Комісії  можуть входити представники громадських організацій,
народні депутати України, депутати місцевих рад, наукові та інші
працівники. Кількісний склад Комісії не може перевищувати 17 осіб.
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 604
( 604-2004-п ) від 12.05.2004 )
 
   2. Комісія  у   своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Комісії є:
 
   розроблення механізму  залучення інвестицій відповідно до
Програми  розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки
( 1801-2001-п )  і участі імпортерів в інвестиційних проектах,
спрямованих на розвиток виробничих комплексів та інфраструктури
ринку рибної продукції;
 
   узагальнення іноземного досвіду функціонування ринку рибної
продукції у частині контролю за якістю і безпекою цієї продукції;
 
   розроблення рекомендацій щодо  забезпечення  рівноправного
доступу суб'єктів підприємницької діяльності до організованих
ринків збуту рибної продукції, розвитку конкуренції і запобігання
монополізації;
 
   здійснення  заходів  щодо  координації  дій  учасників
інвестиційної діяльності в рибопромисловій галузі, проведення
аналізу інвестиційних ризиків, внесення відповідних пропозицій на
розгляд інвесторів, органів державної влади та органів місцевого
самоврядування; ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 604 ( 604-2004-п ) від 12.05.2004 )
 
   участь  у  створенні  сприятливого режиму для залучення
іноземних інвестіцій; ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 604 ( 604-2004-п ) від 12.05.2004 )
 
   забезпечення  у  межах  своїх  повноважень супроводження
інвестиційних проектів, що реалізуються у рибопромисловій галузі.
( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 604
( 604-2004-п ) від 12.05.2004 )
 
   4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
 
   бере участь у розробленні проектів законів, актів Президента
України і Кабінету Міністрів України з питань, що належать до її
компетенції;
 
   бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів щодо
експорту і імпорту рибної продукції;
 
   узагальнює пропозиції міністерств, інших органів виконавчої
влади щодо реалізації бюджетної, податкової, митної політики у
процесі формування внутрішнього ринку рибної продукції;
 
   інформує Кабінет Міністрів України про залучення інвестицій у
рибопромислову галузь і розвиток її інфраструктури;
 
   аналізує інфраструктуру ринку рибної продукції та вносить
пропозиції  щодо  визначення критеріїв оцінки стану розвитку
рибопромислової галузі; ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 604 ( 604-2004-п ) від 12.05.2004 )
 
   сприяє вітчизняним та іноземним підприємствам у здійсненні
інвестицій  в  об'єкти  галузі  та  вносить пропозиції щодо
удосконалення механізму їх залучення; ( Пункт 4 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 604 ( 604-2004-п ) від 12.05.2004 )
 
   сприяє  за  результатами проведених конкурсів реалізації
інвестиційних проектів у галузі; ( Пункт 4 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 604 ( 604-2004-п ) від 12.05.2004 )
 
   визначає перелік пріоритетних напрямів залучення інвестицій у
галузь; ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 604
( 604-2004-п ) від 12.05.2004 )
 
   сприяє формуванню партнерських відносин між інвесторами;
( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 604
( 604-2004-п ) від 12.05.2004 )
 
   вносить пропозиції щодо удосконалення механізму заохочення
імпортерів рибної продукції у здійснення інвестицій в об'єкти
галузі; ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 604
( 604-2004-п ) від 12.05.2004 )
 
   здійснює  заходи,  спрямовані  на забезпечення державної
підтримки підприємств, які реалізують інвестиційні проекти з
будівництва  холодильників  для  зберігання рибної продукції,
виробничих комплексів з переробки риби, шляхом надання таким
підприємствам  у  разі імпортування рибної продукції переваг
відповідно до законодавства; ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 604 ( 604-2004-п ) від 12.05.2004 )
 
   готує пропозиції з питань, що належать до її компетенції, на
розгляд Кабінету Міністрів України разом з проектами відповідних
рішень; ( Абзац тринадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 604 ( 604-2004-п ) від 12.05.2004 )
 
   здійснює експертну оцінку програм і проектів  з  питань
розвитку внутрішнього ринку рибної продукції;
 
   розробляє заходи із збільшення зовнішньоторговельного обороту
за рахунок розширення асортименту рибної продукції і розвитку
внутрішнього  ринку,  задоволення  потреб населення в рибній
продукції з високими споживчими  властивостями,  забезпечення
конкурентоспроможності  цієї  продукції  на  внутрішньому  і
зовнішньому ринку;
 
   розробляє рекомендації  для  міністерств,  інших  органів
виконавчої влади з питань удосконалення нормативно-правової бази
для розвитку внутрішнього ринку, залучення інвестицій;
 
   координує виконання рішень Кабінету Міністрів України  з
питань, що належать до її компетенції;
 
   вирішує інші питання відповідно до покладених на неї завдань.
 
   5. Комісія має право:
 
   одержувати в установленому порядку від міністерств, інших
органів виконавчої влади, установ та організацій інформацію,
необхідну для виконання покладених на неї завдань;
 
   утворювати експертні та робочі групи, залучати до участі в
них працівників підприємств, установ та організацій (за згодою їх
керівників), провідних учених.
 
   6.  Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться
відповідно до затвердженого плану. ( Пункт 6 в редакції Постанови
КМ N 604 ( 604-2004-п ) від 12.05.2004 )
 
   7. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому
присутні не менш як половина членів Комісії. ( Пункт 7 в редакції
Постанови КМ N 604 ( 604-2004-п ) від 12.05.2004 )
 
   8. Комісія затверджує порядок своєї роботи, приймає в межах
своїх повноважень рішення, організовує та контролює їх виконання.
 
   Рішення Комісії  приймається  простою  більшістю  голосів
присутніх на засіданні її членів. У разі рівного поділу голосів
вирішальним є голос головуючого.
 
   Рішення Комісії,  які  є  обов'язковими  для  розгляду
центральними і місцевими органами виконавчої влади, можуть бути
реалізовані шляхом прийняття актів цими органами, а також органами
місцевого самоврядування.
( Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 604 ( 604-2004-п ) від
12.05.2004 )
 
   9. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується
головою Комісії, а у разі його відсутності - заступником голови та
відповідальним секретарем Комісії. ( Положення доповнено пунктом 9
згідно з Постановою КМ N 604 ( 604-2004-п ) від 12.05.2004 )
 
   10. Комісія має бланк із своїм найменуванням. ( Положення
доповнено пунктом 10 згідно з Постановою КМ N 604 ( 604-2004-п )
від 12.05.2004 )
 
   11.  Організаційно-технічне  забезпечення  роботи Комісії
здійснює Мінагрополітики.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка