Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію роботи щодо запрошення іноземних радників та звітування про результати їх роботи в Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції

        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 241 від 17.10.2001
 
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
                Міністерства економіки 
       N 514 ( v0514665-05 ) від 20.12.2005 )
 
     Про організацію роботи щодо запрошення іноземних
     радників та звітування про результати їх роботи
    в Міністерстві економіки та з питань європейської
              інтеграції
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
       економіки та з питань європейської інтеграції
    N 69 ( v0069569-04 ) від 24.02.2004 )
 
 
 
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18
лютого 1998 р. N 200 ( 200-98-п ) "Про Порядок погодження
запрошення іноземних радників та звітування про результати їх
роботи" та з метою врегулювання питань роботи іноземних радників у
Міністерстві Н А К А З У Ю:
 
   1. Визначити відповідальним за координацію  роботи  щодо
запрошення іноземних радників та звітування про результати їх
роботи в Міністерстві управління кадрів.
 
   2. Установити такий порядок запрошення іноземних радників та
звітування про результати їх роботи:
 
   2.1. Запрошення   іноземних   радників   для  надання
консультаційної допомоги Міністерству  здійснюється  лише  за
погодженням з Головним управлінням державної служби України.
   Для цього департамент, який ініціює  та  відповідає  за
запрошення радника, подає управлінню кадрів такі документи:
   лист-погодження за підписом Міністра за формою згідно з
додатком 1;
   відомості про кандидатуру іноземного радника за формою згідно
з додатком 2;
   програму  діяльності,  затверджену  відповідним  першим
заступником Міністра або заступником Міністра, із зазначенням мети
запрошення, переліку питань, до вирішення яких він залучається,
переліку структурних підрозділів та списку посадових осіб, які
співпрацюватимуть з ним, очікуваних результатів; умов оплати
праці, проживання, транспортного обслуговування, медичного та
інших  видів  страхування,  кошторису  витрат,  пов'язаних з
перебуванням іноземного радника (з переліком джерел їх покриття);
   необхідні документи про домовленість у двох примірниках, а
також відомості про посадову особу департаменту, що відповідає за
процедуру оформлення перебування радника в Міністерстві.
( Підпункт 2.1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 69
( v0069569-04 ) від 24.02.2004 )
 
   2.2. Управління кадрів на  підставі  наданих  документів
погоджує  з  Головним  управлінням  державної служби України
запрошення іноземних радників, які прибувають в Україну  по
міжвідомчих зв'язках.
 
   2.3. Для забезпечення звітування Міністерства про результати
роботи іноземних радників  департамент,  який  ініціював  та
відповідає за запрошення радника, щокварталу, не пізніше ніж до 5
числа наступного місяця, подає управлінню кадрів звіт за формою
згідно з додатком 3 за підписом керівника департаменту, а після
закінчення строку перебування іноземного радника в Україні -
підсумковий  звіт про виконання програми його діяльності та
можливість практичного використання результатів цієї діяльності за
підписом першим заступником Міністра або заступником Міністра.
Управління кадрів узагальнює подані звіти і надсилає інформацію
Головному управлінню державної служби України не пізніше ніж до 10
числа наступного за кварталом місяця. ( Підпункт 2.3 пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з
питань  європейської  інтеграції  N 69 ( v0069569-04 ) від
24.02.2004 )
 
   3. Керівникам департаментів, в  яких  працюють  іноземні
радники, до 20 жовтня 2001 року подати копії зазначених у пункті
2.1 наказу документів до управління кадрів та звіти про результати
їх діяльності в Міністерстві.
 
   4. Персональну  відповідальність  за  дотримання  порядку
запрошення іноземних радників та звітування про результати їх
роботи покласти на керівників департаментів Міністерства.
 
   5. Визнати пункт 8 "д" Інструкції про порядок прийому та
перебування в Міністерстві економіки України іноземних делегацій,
груп,  окремих  іноземців  і  забезпечення режиму таємності,
затвердженої наказом Мінекономіки від 08.04.98 N 43, таким, що
втратив чинність.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Державний секретар Міністерства
 економіки та з питань
 європейської інтеграції України             В.Першин
 
              Додаток 1
              до наказу Міністерства економіки та з
              питань європейської інтеграції України
              17.10.2001 N 241
 
 Погоджено:
 Начальник Головного управління державної служби
 
 ____________________ 200__ р.
 
   Прошу погодити запрошення іноземного радника
__________________________________________________________________
             (прізвище, ім'я)
__________________________________________________________________
            (країна проживання)
__________________________________________________________________
           (місце роботи і посада)
до _______________________________________________________________
       (назва органу, установи, підприємства)
 
з метою __________________________________________________________
 
у період з "___" ___________________ до "___" ____________________
 
Приїзд організовується відповідно до
__________________________________________________________________
 
за рекомендацією _________________________________________________
               (зазначити організацію)
 
та фінансується __________________________________________________
             (джерела та умови фінансування)
__________________________________________________________________
 
                  _______________________________
                     (підпис керівника)
                         М.П.
 
                 Додаток 2
                 до наказу Міністерства економіки
                 та з питань європейської
                 інтеграції України
                 17.10.2001 N 241
 
 
              ВІДОМОСТІ
        про кандидатуру іноземного радника
 
Прізвище, ім'я ___________________________________________________
 
Дата народження __________________________________________________
 
Освіта (коли і який заклад закінчено), фах за освітою ____________
 
__________________________________________________________________
 
Досвід попередньої роботи ________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
Володіння українською (російською) мовою _________________________
 
__________________________________________________________________
      (вільно, може спілкуватися, з перекладачем)
 
                 Додаток 3
                 до наказу Міністерства економіки
                 та з питань європейської
                 інтеграції України
                 17.10.2001 N 241
 
                ЗВІТ
      про результати діяльності іноземних радників
 
  ___________________________________________________________
            (назва замовника)
 
           ____ квартал 200_ року
 
   1. Дані про іноземних радників
------------------------------------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я |Країна, з якої |Місце роботи |Термін    |Документи   |Умови    |
|        |прибув, місце |в Україні  |перебування |про запрошення |фінансування|
|        |роботи, посада |       |(дати початку|        |      |
|        |        |       |та закінчення|        |      |
|        |        |       |роботи)   |        |      |
|---------------+---------------+-------------+-------------+---------------+------------|
|---------------+---------------+-------------+-------------+---------------+------------|
|---------------+---------------+-------------+-------------+---------------+------------|
|---------------+---------------+-------------+-------------+---------------+------------|
|---------------+---------------+-------------+-------------+---------------+------------|
------------------------------------------------------------------------------------------
 
   2. Основні результати роботи іноземних радників
                __________________________________
                     (підпис керівника)
                         М.П.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка