Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1999 р. N 276

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 24 жовтня 2001 р. N 1394
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 152 ( 152-2006-п ) від 15.02.2006 )
 
    Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
        України від 27 лютого 1999 р. N 276
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого
1999 р. N 276 ( 276-99-п ) "Про заходи щодо державної підтримки
космічної діяльності" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 9,
ст. 340; 2001 р., N 7, ст. 275) такі зміни:
 
   абзац другий пункту 1 після слова "перелік" доповнити словами
"та обсяги";
 
   викласти додаток 1 до постанови у редакції, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
 
   Інд. 21
 
 
                   Додаток 1
           до постанови Кабінету Міністрів України
           від 27 лютого 1999 р. N 276 ( 276-99-п )
         (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
              від 24 жовтня 2001 р. N 1394)
 
               ПЕРЕЛІК
    та обсяги товарів (включаючи агрегати, системи та
     комплектуючі вироби для космічних комплексів,
      космічних ракет-носіїв, космічних апаратів і
    наземних сегментів космічних систем), що ввозяться
      на митну територію України для виробництва
     космічної техніки, за яким ввізне мито і податок
      на додану вартість не справляються у період
        до 1 січня 2009 р., якщо такі товари
       не виготовляються на території України
 
 
------------------------------------------------------------------------------
Код згідно з |         Опис товару        | Обсяг ввезення
УКТ ЗЕД    |                      |------------------
       |                      | одиниця | кіль-
       |                      | виміру | кість
------------------------------------------------------------------------------
2505 10 00 00 Піски природні усіх видів, забарвлені або кілогра-  325 000
        незабарвлені, крім  металоносних  пісків мів
        групи  26; пісок кремнеземний та пісок
        кварцовий
 
2513 20 00 00 Наждак, корунд природний, гранат природний   -"-     20
        та інші природні абразивні матеріали
 
2710 00 98 00 Мастила та масла, інші             -"-    2000
 
2804 29    Водень, інертні гази та інші неметали; інші   -"-     10
 
 
2811 11 00 00 Фтористий водень (плавикова кислота)      -"-      7
 
2818 10 90 00 Корунд штучний з точно визначеним хімічним   -"-    50000
        складом; інші; оксид алюмінію; гідроксид
        алюмінію
 
2833 21 00 00 Сульфати; галуни;      пероксосульфати   -"-    5000
        (персульфати); інші сульфати магнію
 
2833 40 00 00 Пероксосульфати (персульфати)          -"-    1000
 
2837 11 00 00 Ціаніди та оксиди ціанідів натрію        -"-    6000
 
2837 19 00 00 Ціаніди та інші оксиди ціанідів         -"-    3000
 
2901 10 10 00 Вуглеводні ациклічні; для використання як   -"-    1000
        паливо
 
2903 46 20 00 Галогеновані похідні      ароматичних   -"-    6000
        вуглеводнів; бромтрифторметан
 
2903 69 90   Галогеновані похідні      ароматичних   -"-    6000
        вуглеводнів; інші; інші
 
2916 14 90 00 Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, кілогра-   5000
        кислоти  циклічні  монокарбонові,  їх мів
        ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та
        пероксикислоти;   їх    галогеновані,
        сульфовані,  нітровані  або  нітрозовані
        похідні; інші
 
2926      Сполуки, що містять функціональну нітрильну   -"-    15000
        групу
 
2929      Сполуки, що  містять  інші функціональні   -"-     36
        групи з вмістом азоту
 
3204 11 00 00 Барвники дисперсні та засоби, виготовлені   -"-     120
        на основі цих барвників
 
3208 10 10 00 Фарби та  лаки  (включаючи  емалі  та   -"-    1852
        політури), на основі синтетичних полімерів         500
        або  хімічно  модифікованих  природних
        полімерів, дисперговані або розчинені у
        неводних середовищах; що містять складні
        поліефіри; розчини; зазначені у примітці 4
        до цієї групи
 
3208 10 90 00 Фарби та  лаки  (включаючи  емалі  та   -"-    7200
        політури), на основі синтетичних полімерів
        або  хімічно  модифікованих  природних
        полімерів, дисперговані або розчинені у
        неводних середовищах; що містять складні
        поліефіри; розчини, зазначені у примітці 4
        до цієї групи; інші
 
3208 20 90 00 Фарби та  лаки  (включаючи  емалі  та   -"-    7200
        політури), на основі синтетичних полімерів
        або  хімічно  модифікованих  природних
        полімерів, дисперговані або розчинені у
        неводних середовищах; що містять складні
        поліефіри; розчини, зазначені у примітці 4
        до цієї групи; на основі акрилових або
        вінілових полімерів; розчини, зазначені у
        примітці 4 до цієї групи; інші
 
3208 90 91 00 Фарби та  лаки  (включаючи  емалі  та   -"-    8730
        політури), на основі синтетичних полімерів         000
        або  хімічно  модифікованих  природних
        полімерів, дисперговані або розчинені у
        неводних середовищах; на основі складних
        поліефірів; розчини, зазначені у примітці 4
        до  цієї  групи; на основі синтетичних
        полімерів
 
3209 10 00 00 Фарби та  лаки  (включаючи  емалі  та   -"-    8000
        політури), на основі синтетичних полімерів
        або  хімічно  модифікованих  природних
        полімерів, дисперговані або розчинені у
        водних середовищах; на основі акрилових або
        вінілових полімерів
 
3209 90 00 00 Фарби та  лаки  (включаючи  емалі  та  кілогра-  5900
        політури), на основі синтетичних полімерів  мів
        або  хімічно  модифікованих  природних
        полімерів, дисперговані або розчинені у
        водних середовищах; інші
 
3214      Замазки для скла, садові замазки, цементи   -"-    2100
        смоляні, замазки (для ущільнення) та інші
        мастики;  шпаклівки для малярних робіт;
        невогнетривкі  суміші  для  підготовки
        поверхонь  фасадів,  внутрішніх  стін
        будівель, підлоги, стель тощо
 
3214 10 90 00 Шпаклівки для малярних робіт          -"-    10400
 
3214 90 00 00 Замазки для скла, садові замазки, цементи   -"-    2000
        смоляні, замазки (для ущільнення) та інші
        мастики; шпаклівки для малярних  робіт;
        невогнетривкі  суміші  для  підготовки
        поверхонь  фасадів,  внутрішніх  стін
        будівель, підлоги, стель тощо; інші
 
3403      Засоби змащувальні        (включаючи   -"-    2000
        змащувально-охолоджувальні емульсії  для
        різальних  інструментів,  засоби  для
        змащування різьби болтів і гайок, засоби
        для видалення іржі або антикорозійні засоби
        та засоби для змащування форм для кращого
        видалення виробів з форм, виготовлених на
        основі мастильних матеріалів), а  також
        засобів, які використовують для просочення
        текстильних матеріалів, шкіри, хутра та
        інших матеріалів, за винятком засобів, що
        містять 70 мас. % і більше нафти або
        нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних
        мінералів
 
3506 91 00 00 Інші клеїльні засоби (адгезиви), вироблені   -"-    8150
        на основі каучуку або пластмаси (включаючи
        штучні смоли)
 
3506 99 00 00 Готові клеї та інші клеїльні  препарати   -"-     187
        (адгезиви); інші: інші
 
3604 90 00 00 Вироби для   влаштування   феєрверків,  штук     570
        сигнальні, дощові та протиградові ракети
        тощо; інші
 
3701      Фотоплатівки та   фотоплівки   плоскі,  кв.      200
        сенсибілізовані, неекспоновані, з будь-яких метрів
        матеріалів,  крім  паперу,  картону  чи
        тканини; плівки плоскі для моментальної
        фотографії, сенсибілізовані, неекспоновані,
        в упаковках або без них
 
3703 10 00 00 Фотопапір, картон і текстильні матеріали, рулонів    2700
        сенсибілізовані, неекспоновані; у рулонах,
        завширшки понад 610 мм
 
3703 90 10 00 Фотопапір, картон і текстильні матеріали,  кв.     1750
        сенсибілізовані,       неекспоновані; метрів
        сенсибілізовані з вмістом солі срібла або
        платини
 
3707 10 00 00 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних кілогра-    200
        засобів  (адгезивів)  тощо);  речовини мів
        незмішані,  дозовані для застосування у
        фотографії або розфасовані для роздрібної
        торгівлі і готові до користування; емульсії
        сенсибілізовані
 
3801 20 90 00 Графіт колоїдний або напівколоїдний; інший   -"-     300
 
3814 00 10 00 Розчинники та   розріджувачі   складні   -"-    8000
        органічні, не включені до інших угруповань;
        готові суміші для видалення фарб або лаків;
        на основі бутилацетату
 
3814 00 90 00 Розчинники та   розріджувачі   складні   -"-    14000
        органічні, не включені до інших угруповань;
        готові суміші для видалення фарб або лаків;
        інші
 
3815 90 90 00 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та   -"-    2000
        каталізатори,  не  включені  до  інших
        угруповань: інші; інші
 
3823 11 00 00 Промислові монокарбонові  жирні  кислоти;   -"-    3000
        кислотні олії після рафінування; промислові
        жирні спирти; стеаринова кислота
 
3824 10 00 00 Суміші сполучні готові, використовувані у   -"-    4300
        виробництві ливарних форм або стрижнів;
        хімічні речовини або продукти хімічного
        виробництва  або  суміжних  виробництв
        (включаючи суміші природних речовин), не
        включені до інших угруповань; залишкові
        продукти хімічного виробництва або суміжних
        виробництв,  не  включені  до  інших
        угруповань;  речовини  сполучні  готові,
        використовувані у виробництві ливарних форм
        або стрижнів
 
3824 90 40 00 Розчинники та   розріджувачі   складні   -"-     700
        неорганічні  для  лаків  та аналогічних
        продуктів
 
3901 10 90 00 Полімери етилену  в  первинних  формах;   -"-     400
        поліетилен з питомою густиною менш як 0,94:
        інший
 
3903 19 00 00 Полістироли інші               кілогра-    24
                              мів
 
3903 30 00 00 Полімери стиролу  у  первинних  формах: кілогра-   60000
        сополімери   акрилонітрилбутадієнстиролу мів
        (ABS)
 
3904      Полімери хлористого  вінілу  або  інших   -"-    15000
        галогенованих олефінів, у первинних формах
 
3904 61 00 00 Фторполімери; політетрафторетилен      метрів    18000
 
3904 69 90 00 Фторполімери: інші: інші           кілогра-    50
                              мів
 
3906 90 90 00 Акрилові полімери у первинних формах: інші:   -"-    2000
        інші
 
3907 20 11 00 Поліацетати, інші поліефіри та епоксидні кілогра-    600
        смоли, у первинних формах; полікарбонати, мів
        алкідні смоли, складні поліалільні ефіри та
        інші  поліестери  у  первинних  формах;
        поліефіри прості інші; прості  спиртові
        поліефіри; поліетиленгліколі
 
3907 30 00 00 Смоли епоксидні                 -"-    8060
 
3907 91 10 00 Поліацетати, інші поліефіри та епоксидні   -"-    5000
        смоли, у первинних формах; полікарбонати,
        алкідні смоли, складні поліалільні ефіри та
        інші поліестери у первинних формах; рідкі
 
3907 20 99 00 Поліацетати, інші поліефіри та епоксидні   -"-     600
        смоли, у первинних формах; полікарбонати,
        алкідні смоли, складні поліалільні ефіри та
        інші  поліестери  у  первинних  формах;
        поліефіри прості інші; інші
 
3907 99    Поліефіри складні інші; інші          -"-     60
 
3908 90 00 00 Поліаміди у первинних формах; інші       -"-     195
 
3909 40 00 00 Смоли фенольні                 -"-     200
 
3909 50    Поліуретани                   -"-    1060
 
3911 90 19 00 Смоли нафтові,  кумаронові,   інденові,   -"-    3000
        кумарон-інденові    та   політерпени,
        полісульфіди,  полісульфони  та  інші
        речовини, зазначені у примітці 3 до цієї
        групи, у первинних формах, не включені до
        інших угруповань; інші; інші
 
3916 90 19 00 Моноволокно з  максимальним  поперечним   -"-     510
        перерізом діаметром понад 1 мм (мононитки),
        прутки,  стрижні та профілі фігурні, з
        обробленою або необробленою поверхнею, але
        без будь-якої іншої обробки; з полімерних
        матеріалів; продукти, отримані конденсацією
        або  полімеризацією  з  перегрупуванням,
        хімічно модифіковані чи  немодифіковані;
        інші
 
3916 90 90 00 Моноволокно з  максимальним  поперечним   -"-     500
        перерізом діаметром понад 1 мм (мононитки),
        прутки, стрижні та профілі, з обробленою
        або  необробленою  поверхнею,  але  без
        будь-якої іншої обробки; з інших пластмас;
        інші
3917 21 10 00 Труби, трубки і шланги та  їх  фітинги метрів     500
        (наприклад, з'єднання, коліна, муфти) з
        пластмаси; з полімерів етилену; безшовні,
        нарізані  на  відрізки,  довжина  яких
        перевищує максимальний розмір поперечного
        перерізу, з обробленою або необробленою
        поверхнею, але без будь-якої іншої обробки
 
3917 29 13 00 Труби, трубки і шланги та  їх  фітинги кілогра-   1410
        (наприклад, з'єднання, коліна, муфти) з мів
        пластмаси; з полімерів етилену; з інших
        пластмас,   продукти,   які  отримані
        конденсацією  або  полімеризацією   з
        перегрупуванням, хімічно модифіковані чи
        немодифіковані; інші
 
3917 29 19 00 Труби, трубки і шланги та  їх  фітинги метрів    7000
        (наприклад, з'єднання, коліна, муфти) з
        пластмаси; з інших пластмас;  безшовні,
        нарізані  на  відрізки,  довжина  яких
        перевищує максимальний розмір поперечного
        перерізу, з обробленою або необробленою
        поверхнею, але без будь-якої іншої обробки;
        інші
 
3917 29 99 00 Труби, трубки і шланги, жорсткі; з інших кілогра-    360
        пластмас; інші; інші             мів
 
3917 32 99 00 Труби, трубки і шланги гнучкі; інші; не метрів    1800
        армовані  і  не  комбіновані  з іншими
        матеріалами і без фітингів; інші; інші
 
3917 39 13 00 Труби, трубки і  шланги  гнучкі;  інші;   -"-     600
        безшовні, нарізані на відрізки, довжина
        яких  перевищує  максимальний  розмір
        поперечного  перерізу, з обробленою або
        необробленою поверхнею, але без будь-якої
        іншої  обробки;  продукти, які отримані
        конденсацією  або  полімеризацією   з
        перегрупуванням, хімічно модифіковані або
        немодифіковані; інші
 
3919 10 19 00 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та кілогра-    10
        інші плоскі пластмасові вироби, самоклейні, мів
        у рулонах або не у рулонах; у рулонах
        завширшки не більш як 20 см; стрічки з
        покриттям з невулканізованого натурального
        або синтетичного каучуку; інші
 
3919 10 61 00 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та   -"-     240
        інші плоскі пластмасові вироби, самоклейні,
        у рулонах або не у рулонах; у рулонах
        завширшки не більш як 20 см; інші; із
        продуктів     поліприєднання;    із
        пластифікованого полівінілхлориду
 
3920 92 00 00 Інші плити, листи, плівки,  стрічки  та штук      360
        пластини  з  пластмаси, не пористі, не
        укріплені  і  не   ламіновані   (не
        багатошарові), не сполучені паралельно з
        іншими матеріалами, без підкладки та не
        з'єднані  аналогічним способом з іншими
        матеріалами; з поліамідів
 
3920 94 00 00 Інші плити, листи, плівки,  стрічки  та   -"-     330
        пластини  з  пластмаси, не пористі, не
        укріплені  і  не   ламіновані   (не
        багатошарові), не сполучені паралельно з
        іншими матеріалами, без підкладки та не
        з'єднані  аналогічним способом з іншими
        матеріалами; з фенольних смол
 
3921 90 90 00 Інші плити, листи, плівки та стрічки з кілогра-   20960
        пластмаси; інші; інші            мів
 
3926 90 10 00 Інші вироби з пластмаси та вироби з інших кілогра-    450
        матеріалів товарних  позицій 3901-3914; мів       
        інші; для технічних цілей, для цивільної комплек-    18
        авіації                   тів
 
3926 90 99 00 Інші вироби з пластмаси та вироби з інших штук     9804
        матеріалів  товарних  позицій 3901-3014;
        інші; інші; інші; інші
 
4002 99 90 00 Каучук синтетичний та фактис, одержаний з кілогра-    250
        мастил, у первинних формах або у вигляді мів
        пластин, листів або стрічок; інший; інші;
        інші
 
4005 10 00 00 Гумова суміш з доданням сажі або діоксиду   -"-     935
        кремнію
 
4008 19 00 00 Пластини, листи, стрічки, прутки та фасонні   -"-    2100
        профілі  з  вулканізованої незатверділої
        гуми; інші
 
4008 21 90 00 Пластини, листи, стрічки, прутки та фасонні кілогра-   3510
        профілі  з  вулканізованої незатверділої мів 
        гуми; з непористої гуми; пластини, листи та штук      300
        стрічки; інші
 
4009 30 00 00 Труби, шланги і рукава з вулканізованої метрів     300
        незатверділої гуми, з фітингами або без
        фітингів (наприклад, прокладками, колінами,
        з'єднаннями);  армовані  чи  комбіновані
        інакше лише текстильними матеріалами, без
        фітингів
 
4015 90 00 00 Одяг та  додаткові  речі   (включаючи штук     1650
        рукавички) з незатверділої вулканізованої
        гуми, будь-якого призначення; інші      пар      990
 
4016 93 10 00 Інші вироби з вулканізованої незатверділої штук      20
        гуми; інші; прокладки, шайби тощо; для
        технічних цілей, для цивільної авіації    комплектів    5
 
4016 93 90 00 Інші вироби з вулканізованої незатверділої штук     3000
        гуми; інші; прокладки, шайби тощо; інші
 
4017 00 11 00 Гума тверда (наприклад ебоніт) у будь-яких   -"-     270
        формах, включаючи відходи, скрап та уламки;
        вироби з твердої гуми; розсипом або у
        блоках, пластинах, листах або стрічках,
        палицях, рулонах, у вигляді профілів чи
        труб
 
4111 00 00 00 Шкіра композиційна на основі натуральної  кв.     4000
        шкіри  або шкіряних волокон, у вигляді метрів
        пластин, листів або стрічок, у рулонах або
        не в рулонах
 
4901 10 00 00 Друковані книжки,  брошури та аналогічні кілогра-    600
        друковані матеріали, зброшуровані або у мів
        вигляді окремих аркушів; у вигляді окремих
        аркушів, сфальцьовані або несфальцьовані
 
4901 99 00 00 Друковані книжки, брошури та  аналогічні кілогра-    800
        друковані матеріали, зброшуровані або у мів
        вигляді окремих аркушів; інші; інші
 
4906 00 00 00 Плани та  креслення  архітектурні  або   -"-     400
        технічні та інші промислові, інженерні,
        комерційні, топографічні або  аналогічні
        плани і креслення, зроблені від руки в
        одному примірнику; рукописи; фотопродукція
        на  світлочутливому  папері  та  копії,
        виконані за допомогою копіювального паперу,
        зазначених  вище  планів,  креслень або
        рукописів
 
4911 10 10 00 Каталоги товарні                -"-     500
 
4911 91 80 00 Інші друковані   видання,   включаючи   -"-     500
        репродукції, гравюри та фотографії; інші;
        репродукції, гравюри та фотографії; інші
 
4911 99 00 00 Інші друковані   видання,   включаючи         200
        репродукції, гравюри та фотографії; інші;
        інші
 
5208 11 90 00 Тканини бавовняні, з вмістом 85 мас. % або метрів    2000
        більше, з поверхневою щільністю не більш як
        200 г/кв.м; інші
 
5208 12 93 00 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 85   -"-    4200
        мас. % або більше, з поверхневою щільністю
        не більш як 200 г/кв.м; понад 115 см,  але
        не більш як 145 см
 
5309 21 10 00 Тканини з льону: з вмістом менш як 85 мас.   -"-    5000
        % льону: невибілені (сурові)
 
5309 21 90 00 Тканини з льону: з вмістом менш як 85 мас.   -"-    34100
        % льону: невибілені (сурові) або вибілені;
        вибілені
 
5310 10 10 00 Тканини з джутових або інших текстильних   -"-    7400
        луб'яних волокон товарної позиції 5303;
        невибілені (сурові); завширшки не більш як
        150 см
 
5402 10 90 00 Нитки високоміцні з нейлону або з інших   -"-    1000
        поліамідів; інші
 
5402 31 00 00 Нитки текстуровані; з нейлону або з інших   -"-    1000
        поліамідів лінійною щільністю 50 тексів або
        менше, однониткові
 
5404 10 90 00 Мононитки синтетичні лінійною щільністю 67 кілогра-   3000
        або  більше  децитексів і з поперечним мів
        перерізом не більш як 1 мм; стрічкові та
        подібної  форми нитки (наприклад штучна
        соломка)  із  синтетичних  текстильних
        матеріалів завширшки не більш як 5 мм;
        мононитки; інші
 
5407 61 10 00 Інші тканини з вмістом не менш як 85 мас. % метрів    5000
        поліестеру; невибілені або вибілені
 
5408 23 90 00 Інші тканини з вмістом не менш як 85 мас. %   -"-    5000
        стрічкових, або подібної форми, ниток; з
        ниток різних кольорів; інші
 
5604 10 00 00 Гумові нитки  та  корд,  з  текстильним   -"-    1000
        покриттям
 
5607 50 11 00 Синтетичні волокна інші; з нейлону  або   -"-    5000
        інших поліамідів чи поліефірів; з лінійною
        щільністю понад 50000 децитексів (5 г/м);
        плетені
 
5902 10 90 00 Полотна ткані  для  шин,  вироблені  з   -"-    5000
        високоміцної пряжі з нейлону або з інших
        поліамідів, поліефірів чи з віскози; інші
 
5903 90 10 00 Тканини просочені,  з  покриттям  або  кв.     2000
        дубльовані пластмасовими матеріалами, крім метрів
        тканин товарної позиції 5902; просочені
 
5903 90 91 00, Тканини; інші; покриті або дубльовані; інші метрів    10000
 
5903 90 99 00
 
5906 99 10 00 Текстильні матеріали  прогумовані,  крім  кв.     12000
        тканин товарної позиції 5902; інші; інші; метрів
        матеріали, згадані у примітці 4 цієї групи
 
5911 90 90 00 Матеріали текстильні  та  вироби  для штук      37
        технічного призначення, про які йдеться у
        примітці 7 до цієї групи; інші: інші
 
6815 10 10 00 Волокна вуглецеві та вироби з них        -"-    1775
 
6903 90 10 00 Інші вироби  з  вогнетривкої  кераміки   -"-     30
        (наприклад,  реторти,  тиглі,  муфелі,
        насадки,  глушники,  підпірки,  пробірні
        чашки, труби, трубки,  кожухи,  прутки,
        стрижні), крім виробів з кремнеземистого
        кам'яного  борошна  або   аналогічних
        кремнеземистих порід; інші; з вмістом понад
        25 мас. %, але не більш як 50 мас. %,
        графіту або інших форм вуглецю або їх
        сумішей
 
7019 19 90 00 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби метрів    30000
        з  нього;  пряжа,  рівниця і нитки із
        скловолокна, розрізані або ні; інші; з
        волокон
 
7019 52 00 00 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби   -"-    30000
        з нього; інші тканини; завширшки понад 30
        см,  гладкого вироблення, з поверхневою
        щільністю не більш як 250 г/кв.м, з ниток
        лінійною щільністю не більш як 136 тексів
        на одиничну нитку
 
7019 90 99 00 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби штук       6
        з нього; інші; інші; інші
 
7020 00 10 10 Інші вироби із скла; інші; з розплавленого кілогра-    200
        кварцу або інших  розплавлених  оксидів мів
        кремнію; тиглі з плавленого кварцу
 
7020 00 30 00 Інші вироби  із скла; інші; із скла з   -"-     200
        коефіцієнтом лінійного розширення не більш
        як 5 х 10(-6)/K в інтервалі температур від
        0 град.C до 300 град.C
 
7211 14 10 00 Прокат плоский із заліза або нелегованої   -"-    60000
        сталі,  завширшки  менш  як  600  мм,
        неплакований, без  будь-якого  покриття;
        завширшки понад 500 мм
 
7211 14 90 00 Прокат плоский із заліза або нелегованої   -"-    3830
        сталі;  гарячекатаний  без  подальшого
        оброблення; інший, завтовшки 4,75 мм або
        більше; інший; завширшки не більш як 500 мм
 
 
7214 99 31 00 Інші прутки та бруски  із  заліза  або   -"-    30000
        нелегованої сталі; без подальшої обробки,
        крім кування, прокатки, гарячого волочіння
        або гарячого пресування, включаючи ті, що
        були піддані крученню після прокатки; інші;
        з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %;
        інші, з  круглим  поперечним  перерізом
        діаметром 80 мм або більше
 
7214 99 39 00 Інші прутки  та  бруски  із заліза або   -"-    1000
        нелегованої сталі, без подальшої обробки,
        крім кування, прокатки, гарячого волочіння
        або гарячого пресування, включаючи ті, що
        були піддані крученню після прокатки; з
        масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %;
        інші,  з  круглим  поперечним перерізом
        діаметром менш як 80 мм
 
7215 10 00 00 Інші прутки та бруски  із  заліза  або   -"-    1000
        нелегованої сталі; з автоматної сталі, без
        подальшої  обробки,  крім   холодного
        деформування або обробки холодом
 
7215 50 19 00 Інші прутки  та  бруски  із заліза або   -"-    3000
        нелегованої сталі; з автоматної сталі, без
        подальшої   обробки,  крім  холодного
        деформування або обробки холодом; з масовою
        часткою вуглецю менш як 0,25 %; інші
 
7215 50 30 00 Інші прутки  та  бруски  із заліза або   -"-   101000
        нелегованої сталі; з автоматної сталі, без
        подальшої   обробки,  крім  холодного
        деформування або обробки холодом; з масовою
        часткою вуглецю 0,25 % або більше, але не
        більш як 0,6 %
 
7217 90 90 00 Дріт із заліза або  нелегованої  сталі;   -"-    40000
        інший; з масовою часткою вуглецю 0,6 % чи
        більше
 
7219 13 10 00 Прокат плоский  з  нержавіючої  сталі, кілогра-   15000
        завширшки 600 мм або більше; завтовшки 3 мм мів
        або більше, але не більш як 4,75 мм; з
        масовою часткою нікелю 2,5 % або більше
 
7219 21 10 00 Прокат плоский  з  нержавіючої  сталі,   -"-    55000
        завширшки 600 мм або більше; без подальшої
        обробки,  крім  гарячої прокатки, не у
        рулонах; завтовшки понад 10 мм; з масовою
        часткою нікелю 2,5 % або більше
 
7219 22 10 00 Прокат плоский  з  нержавіючої  сталі,   -"-    25000
        завширшки 600 мм або більше; без подальшої
        обробки,  крім  гарячої прокатки, не у
        рулонах; завтовшки 4,75 мм або більше, але
        не більш як 10 мм; з масовою часткою нікелю
        2,5 % або більше
 
7219 22 90 00 Прокат плоский  з  нержавіючої  сталі,   -"-    10000
        завширшки 600 мм або більше; без подальшої
        обробки, крім гарячої прокатки,  не  у
        рулонах; завтовшки 4,75 мм або більше, але
        не більш як 10 мм; з масовою часткою нікелю
        менш як 2,5 %
 
7219 23 00 00 Прокат плоский  з  нержавіючої  сталі,   -"-    25000
        завширшки 600 мм або більше; без подальшої
        обробки,  крім  гарячої прокатки, не у
        рулонах; завтовшки не менш як 3 мм або
        більше, але менш як 4,75 мм
 
7219 31 00 00 Прокат плоский  з  нержавіючої  сталі,   -"-    15000
        завширшки 600 мм або більше; без подальшої
        обробки, крім холодної прокатки; завтовшки
        4,75 мм або більше
 
7219 32 10 00 Прокат плоский  з  нержавіючої  сталі,   -"-    5000
        завширшки 600 мм або більше; без подальшої
        обробки, крім холодної прокатки (обтиснення
        у холодному стані); завтовшки 3 мм або
        більше, але менш як 4,75 мм; з масовою
        часткою нікелю 2,5 % або більше
 
7219 33 10 00 Прокат плоский  з  нержавіючої  сталі,   -"-    35000
        завширшки 600 мм або більше; без подальшої
        обробки, крім холодної прокатки (обтиснення
        у холодному стані); завтовшки понад 1 мм,
        але менш як 3 мм; з масовою часткою нікелю
        2,5 % або більше
 
7219 34 10 00 Прокат плоский  з  нержавіючої  сталі,   -"-    10000
        завширшки 600 мм або більше; без подальшої
        обробки, крім холодної прокатки (обтиснення
        у холодному стані); завтовшки 0,5 мм або
        більше, але не більш як 1 мм; з масовою
        часткою нікелю 2,5 % або більше
 
7219 34 90 00 Прокат плоский  з  нержавіючої  сталі,   -"-    72000
        завширшки 600 мм або більше; з масовою
        часткою нікелю 2,5 %
 
7220 12 00 00 Прокат плоский  з  нержавіючої  сталі, кілогра-   48000
        завширшки менш як 600 мм; без подальшої мів
        обробки, крім гарячої прокатки; завтовшки
        менш як 4,75 мм
 
7220 20 51 00 Прокат плоский  з  нержавіючої  сталі,   -"-    15000
        завширшки менш як 600 мм, без подальшої
        обробки, крім холодної прокатки (обтиснення
        у холодному стані); завтовшки понад 0,35
        мм, але не менш як 3 мм; з масовою часткою
        нікелю 2,5 % або більше
 
7222 11 11 00 Прутки та бруски; без подальшої обробки,   -"-    1000
        крім гарячої прокатки, гарячого волочіння
        та  пресування,  з  круглим  поперечним
        перерізом: діаметром 80 мм або більше, з
        масовою часткою нікелю 2,5 % або більше
 
7222 20 11 00 Прутки та бруски; без подальшої обробки,   -"-    80000
        крім холодного деформування або обробки у
        холодному  стані:  круглого  поперечного
        перерізу діаметром 80 мм або більше, з
        масовою часткою: нікелю 2,5 % або більше
 
7222 20 19 00 Прутки та бруски без подальшої обробки,   -"-    10000
        крім холодного деформування або обробки у
        холодному  стані;  круглого  поперечного
        перерізу; діаметром 80 мм або більше, з
        масовою часткою нікелю менш як 2,5 %
 
7222 30 10 00 Інші прутки  та  бруски  гарячекатані,   -"-    20000
        гарячетягнуті або пресовані без подальшої
        обробки, крім плакування
 
7222 30 51 00 Інші прутки та бруски; ковані, з масовою   -"-     30
        часткою нікелю 2,5 % або більше
 
7222 30 98 00 Інші прутки та бруски; ковані, з масовою   -"-    46000
        часткою нікелю 2,5 % або більше; інші
 
7223 00 11 00 Дріт з нержавіючої сталі: з масовою часткою   -"-    40000
        нікелю 28 % або більше, але не більш як 31
        %, та хрому 20 % або більше, але не більш
        як 22 %
 
7223 00 19 00 Дріт з нержавіючої сталі: з масовою часткою   -"-     500
        нікелю 2,5 % або більше; інший
 
7224 90 19 00 Інша сталь легована у зливках або інших   -"-    40000
        первинних формах; напівфабрикати з інших
        легованих сталей; інші; ковані
 
7225 40 20 00 Прокат плоский з інших легованих сталей   -"-    6000
        завширшки 600 мм або більше; інший; без
        подальшої обробки, крім гарячої прокатки,
        не у рулонах; завтовшки понад 15 мм
 
7225 40 80 00 Прокат плоский з інших легованих сталей кілогра-   2000
        завширшки 600 мм або більше; інший; без мів
        подальшої обробки, крім гарячої прокатки,
        не у рулонах; завтовшки менш як 4,75 мм
 
7225 50 00 00 Прокат плоский з інших легованих сталей   -"-    50000
        завширшки 600 мм або більше; інший; без
        подальшої обробки, крім холодної прокатки
        (обтиснення у холодному стані)
 
7226 92 90 00 Прокат плоский з інших легованих сталей   -"-    4000
        завширшки  менш як 600 мм; інший; без
        подальшої обробки, крім холодної прокатки
        (обтиснення у холодному стані); завширшки
        не більш як 500 мм
 
7228 20 60 00 Прутки та бруски з  кремнієвомарганцевої   -"-    27000
        сталі; інші; інші
 
7229 90 90 00 Дріт з інших легованих сталей; інший; інший        16000
 
 
7304 41 90 00 Труби, трубки  і  профілі  порожнисті, штук      450
        безшовні,  із  заліза  або сталі (крім
        чавунного  литва);   інші,   круглого
        поперечного перерізу з нержавіючої сталі;
        холоднотягнуті   або    холоднокатані
        (обтиснення у холодному стані): інші
 
7314 12 00 00 Плетена тканина; безперервна стрічка для  кв.      150
        машин з нержавіючої сталі          метрів
 
7314 14 00 00 Плетена тканина; інша плетена тканина з   -"-     50
        нержавіючої сталі
 
7314 19 00 00 Плетена тканина; інші              -"-     100
 
7402 00 00 00 Мідь нерафінована;  аноди  мідні  для кілогра-   2000
        електролітичного рафінування         мів
 
7403 19 00 00 Мідь рафінована; інша              -"-      5
 
7403 21 00 00 Сплави на основі міді та цинку (латуні)     -"-     54
 
7407 10 00 00 Прутки, бруски та профілі з міді; з міді   -"-    10000
        рафінованої
 
7407 29 00 00 Прутки, бруски та профілі з міді; на основі   -"-    10000
        із сплавів міді; інші
 
7409 19 00 00 Плити, листи та стрічки з міді та цинку   -"-    11500
        (латуні), завтовшки понад 0,15 мм; з міді         000
        рафінованої; інші
 
7409 31 00 00 Плити, листи та стрічки з міді, завтовшки   -"-    10000
        понад 0,15 мм; із сплавів на основі міді та
        олова (бронзи); у рулонах
 
7410 21 00 00 Фольга мідна завтовшки не більш як 0,15 мм;   -"-     500
        з міді рафінованої                     150
 
7411 10 11 00 Труби та трубки з міді; з міді рафінованої; кілогра-   10000
        прямі, із стінкою завтовшки понад 0,6 мм   мів
 
7411 29 10 00 Труби та трубки з міді; із сплавів міді;   -"-    2000
        інші; прямі
 
7411 29 90 00 Труби та трубки з міді; із сплавів міді;   -"-    5000
        інші; інші
 
7413 00 91 00 Провід багатожильний, троси, плетениці та метрів    83000
        аналогічні   вироби,   електрично  не кілогра-   6600
        ізольовані; інші; з міді рафінованої     мів
 
7413 00 99 00 Провід багатожильний, троси, плетениці та метрів    16000
        аналогічні   вироби,   електрично  не
        ізольовані; інші; із сплавів міді
 
7505 12 00 00 Прутки, бруски та профілі;  із  сплавів кілогра-   2000
        нікелю                    мів
 
7505 22 00 00 Дріт: із сплавів нікелю             -"-    5000
 
7506 20 00 00 Плити, листи, стрічки та фольга з нікелю;    -"-    2000
        із сплавів нікелю
 
7601 10 00 00 Алюміній нелегований              -"-    3000
 
7601 20 10 00 Сплави алюмінію; первинна форма         -"-    3000
 
7601 20 91 00 Сплави алюмінію; вторинна форма; у зливках   -"-    3000
        або у рідкому стані
 
7604 10 10 00 Прутки, бруски та профілі з алюмінію; з   -"-     400
        алюмінію нелегованого; прутки та бруски
 
7604 10 90 00 Прутки, бруски та профілі з алюмінію; з   -"-     300
        алюмінію нелегованого; профілі
 
7604 29 10 00 Прутки, бруски та профілі з алюмінію; із   -"-    2000
        сплавів алюмінію; інші
 
7604 29 90 00 Прутки, бруски та профілі з алюмінію; із   -"-     520
        сплавів алюмінію; профілі; інші
 
7605 29 00 00 Дріт алюмінієвий: із  сплавів  алюмінію;   -"-    7000
        інший
 
7606 11 91 00 Плити, листи та стрічки з алюмінію, товщина   -"-    2000
        яких понад 0,2 мм; прямокутної (включаючи
        квадратну) форми; з алюмінію нелегованого;
        інші, завтовшки менш як 3 мм
 
7606 11 93 00 Плити, листи та стрічки з алюмінію, товщина   -"-    1100
        яких понад 0,2 мм; прямокутної (включаючи
        квадратну) форми; з алюмінію нелегованого;
        інші, завтовшки 3 мм або більше, але менш
        як 6 мм
 
7606 11 99 00 Плити, листи та стрічки з алюмінію, товщина   -"-    4300
        яких понад 0,2 мм; прямокутної (включаючи
        квадратну) форми; з алюмінію нелегованого;
        інші: завтовшки 6 мм або більше
 
7606 12 91 00 Плити, листи та стрічки з алюмінію, товщина кілогра-  379500
        яких понад 0,2 мм; прямокутної (включаючи мів
        квадратну)  форми; із сплавів алюмінію;
        інші; інші; завтовшки менш як 3 мм
 
7606 12 93 00 Плити, листи та стрічки з алюмінію, товщина   -"-   480585
        яких понад 0,2 мм; прямокутної (включаючи
        квадратну) форми; із сплавів  алюмінію;
        інші; інші; завтовшки 3 мм або більше, але
        менш як 6 мм
 
7606 12 99 00 Плити, листи та стрічки з алюмінію, товщина   -"-   518000
        яких понад 0,2 мм; прямокутної (включаючи
        квадратну) форми; із сплавів  алюмінію;
        інші; інші; завтовшки 6 мм або більше
 
7607 11 90 00 Фольга алюмінієва; без основи; прокатана,   -"-     500
        без подальшого оброблення, завтовшки менш
        як 0,021 мм, але не більш як 0,2 мм
 
7607 19 99 00 Фольга алюмінієва;  без  основи;  інша;   -"-    10000
        завтовшки не менш як 0,021 мм, але не більш
        як 0,2 мм; інші
 
7608 20 99 00 Труби та трубки; із сплавів алюмінію; інші;   -"-    1200
        інші; інші                  штук      258
 
7616 99 90 00 Інші вироби з алюмінію; інші; інші; інші   кілогра-   70000
                              мів
8003 00 00 00 Прутки, бруски, профілі та дріт з олова     -"-    3000
 
8101 91 10 00 Вольфрам і вироби з вольфраму, включаючи   -"-    4000
        відходи та брухт; вольфрам необроблений,
        включаючи прутки та бруски, виготовлені
        простим спіканням
 
8102 91 10 00 Молібден і вироби з молібдену, включаючи   -"-     500
        відходи та брухт; молібден необроблений,
        включаючи прутки та бруски, виготовлені
        простим спіканням
 
8104 19 00 00 Магній і вироби з магнію, включаючи відходи   -"-    1700
        та брухт; магній необроблений; інші
 
8104 90 00 00 Магній і вироби з магнію, включаючи відходи штук      15
        та брухт; інші                кілогра-   16700
                              мів
 
8105 90 00 00 Штейни кобальтові та інші проміжні продукти штук      50
        металургії кобальту; кобальт і вироби з кілогра-   50000
        кобальту, включаючи відходи та брухт; інші  мів
 
8108 90 30 00 Титан і вироби з титану, включаючи відходи   -"-    70000
        та брухт; інші; інші; прутки,  бруски,
        профілі та дріт
 
8108 90 50 00 Титан і вироби з титану, включаючи відходи   -"-   123000
        та брухт; інші; інші; пластини, листи,
        стрічки та фольга
 
8108 90 70 00 Титан і вироби з титану, включаючи відходи   -"-    50000
        та брухт; інші; інші; труби і трубки
 
8108 99 90 00 Титан і вироби з титану, включаючи відходи кілогра-    30
        та брухт; інші; інші; інші          мів       80
 
8307 10 90 00 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з штук     1060
        фітингами чи без них; із заліза або сталі; метрів     600
        інші
 
8307 90 90 00 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з штук      798
        фітингами  чи  без  них;  з  інших
        недорогоцінних металів; інші
 
8412 10 90 00 Інші двигуни та силові установки; двигуни   -"-     24
        реактивні, крім турбореактивних; інші
 
8412 90 30 00 Інші двигуни та силові установки; частини   -"-     24
        реактивних двигунів, крім турбореактивних
 
8412 90 50 00 Інші двигуни та силові установки; частини; комплек-    10
        інші; гідравлічних силових установок  і тів
        двигунів
 
8412 90 90 00 Інші двигуни та силові установки; частини; штук      24
        інші; інших
 
8414 51 90 00 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні   -"-      8
        або інші газові компресори та вентилятори;
        настільні, підлогові, настінні, віконні,
        настельні або дахові з електричним двигуном
        потужністю не більш як 125 Вт; інші
 
8414 59 90 00 Вентилятори: інші: інші: інші          -"-     100
 
8419 19 00 00 Обладнання промислове або лабораторне  з   -"-      2
        електричним чи неелектричним нагріванням
        для  обробки  матеріалів  шляхом  зміни
        температури,   наприклад   нагріванням,
        варінням,  підсмажуванням,  дистиляцією,
        ректифікацією,        стерилізацією,
        пастеризацією, обробки парою,  сушінням,
        випарюванням,    конденсацією    або
        охолодженням,    крім    обладнання,
        використовуваного у побуті; неелектричні
        водонагрівачі, миттєвого нагрівання  або
        накопичувальні; інші
 
8421      Центрифуги, включаючи     відцентровані   -"-     96
        сушарки; апарати для  фільтрування  або
        очищення рідин чи газів
 
8471      Машини для автоматичної обробки інформації комплек-    113
        та  їх  блоки;  магнітні  або  оптичні тів
        зчитувальні   пристрої,   машини  для штук      310
        перенесення даних на носії інформації у
        закодованому вигляді та машини для обробки
        цієї інформації, не включені до  інших
        угруповань
 
8471 80 10 00 Машини для автоматичної обробки інформації штук      500
        та  їх  блоки;  магнітні  або  оптичні
        зчитувальні   пристрої,   машини  для
        перенесення даних на носії інформації у
        закодованому вигляді та машини для обробки
        цієї інформації, не включені до  інших
        угруповань; периферійні пристрої
 
8472 10 00 00 Машини копіювально-розмножувальні        -"-      2
 
8473 30    Частини та  приладдя для машин товарної   -"-    1100
        позиції 8471
 
8473 40    Частини та приладдя для машин  товарної комплек-     1
        позиції 8472                 тів
 
8479 89    Інші машини та механічні пристрої; інші   штук       2
 
8482 10 10 00 Підшипники кулькові; зовнішній діаметр яких        9022
        не перевищує 30 мм                     100
 
8482 10 90 00 Підшипники кулькові; інші            -"-    12300
 
8482 40 00 00 Підшипники роликові голчасті          -"-     820
 
8482 50 00 00 Інші підшипники з циліндричними роликами    -"-     350
 
8482 91 90 00 Підшипники кулькові,  роликові;  частини;   -"-    3000
        кульки, голчасті ролики і ролики; інші           000
 
8483 30 90 00 Підшипники ковзання               -"-    3050
 
8501 10 10 00 Двигуни потужністю не більш як 37,5 Вт;   -"-     700
        двигуни синхронні потужністю не більш як
        18 Вт
 
8501 10 91 00 Двигуни потужністю не більш як 37,5 Вт;   -"-     216
        інші; двигуни універсальні (постійного та
        змінного струму)
 
8501 10 99 00 Двигуни потужністю не більш як 37,5 Вт;   -"-    1382
        інші; двигуни постійного струму
 
8501 20 90 00 Двигуни універсальні постійного та змінного   -"-     232
        струму потужністю понад 37,5 Вт; інші
 
8501 31 90 00 Інші двигуни постійного струму; генератори   -"-     136
        постійного струму; потужністю не більш як
        750 Вт; інші
 
8501 32 91 00 Інші двигуни постійного струму; генератори   -"-     140
        постійного струму; потужністю понад 750 Вт,
        але не більш як 7,5 кВт
 
8501 61 91 00 Генератори змінного  струму  (синхронні   -"-     930
        генератори); потужністю не більш як 7,5
        кВ.А
 
8504 10 99 90 Трансформатори електричні,     статичні   -"-   123800
        перетворювачі   електричні,   котушки
        індуктивності  та  дроселі; дроселі для
        розрядних ламп або трубок; інші; інші; інші
 
 
8504 31 39 00 Інші трансформатори, потужністю не більш як штук     9150
        1 кВ.А; інші; трансформатори вимірювальні;
        інші
 
8504 31 90 00 Інші трансформатори; потужністю не більш як   -"-    65640
        1 кВ.А; інші; інші
 
8504 40 30 00 Трансформатори електричні,     статичні   -"-    6000
        перетворювачі   електричні,   котушки
        індуктивності   та   дроселі;   блоки
        електроживлення, які використовуються  з
        машинами   автоматичного   оброблення
        інформації
 
8504 40 50 00 Перетворювачі статичні;        інші;   -"-     30
        полікристалічні      напівпровідникові
        випрямлячі
 
8504 40 93 00 Перетворювачі статичні;   інші;   інші;   -"-    16000
        пристрої для заряджання акумуляторів
 
8504 40 96 00 Трансформатори електричні,     статичні   -"-    6000
        перетворювачі   електричні,   котушки
        індуктивності та дроселі; потужністю не
        більш як 7,5 кВ.А
 
8504 90 11 00 Частини; для  трансформаторів,  котушок   -"-   245710
        індуктивності та дроселів; осердя феритові
 
8504 90 19 00 Частини; для  трансформаторів,  котушок   -"-    9550
        індуктивності та дроселів; інші
 
8505 11 00 00 Магніти постійні та вироби, призначені для   -"-    7518
        перетворення  на постійні магніти після
        намагнічування; з металу
 
8505 19 90 00 Магніти постійні та вироби, призначені для   -"-     18
        перетворення  на постійні магніти після
        намагнічування; інші; інші
 
8506 10 19 00 Первинні елементи та  первинні  батареї;   -"-     720
        діоксид-марганцеві; лужні; інші
 
8506 80 90 00 Первинні елементи  та  первинні батареї;   -"-     120
        інші; інші
 
8507 30 91 00 Акумулятори електричні,      включаючи   -"-     88
        сепаратори для них, прямокутної (у тому
        числі квадратної) або  будь-якої  іншої
        форми; нікелево-кадмієві; інші; герметично
        закриті
 
8507 30 98 00 Акумулятори електричні,      включаючи   -"-     192
        сепаратори для них, прямокутної (у тому
        числі квадратної) або  будь-якої  іншої
        форми; нікелево-кадмієві; інші; інші
 
8517 19 90 00 Факсимільні апарати   та   дистанційні   -"-      2
        записувальні апарати
 
8517 50 10 00 Інша апаратура  для  систем  проводового   -"-    7452
        зв'язку на несучій частоті
 
8517 50 90 00 Інша апаратура  для  систем  проводового штук       5
        зв'язку на несучій частоті або цифрових
        проводових систем зв'язку; інші
 
8524 31 00 00 Платівки, стрічки та інші носії для запису   -"-     560
        звуку або аналогічного запису, записані,
        включаючи матриці та форми для виробництва
        платівок, крім виробів групи 37; диски до
        систем   лазерного   зчитування;  для
        відтворення явищ, відмінних від звуку чи
        зображення
 
8524 32 00 00 Платівки, стрічки та інші носії для запису   -"-     20
        звуку або аналогічного запису, записані,
        включаючи матриці та форми для виробництва
        платівок, крім виробів групи 37; диски до
        систем лазерного зчитування; виключно для
        відтворення звуку
 
8524 40 10 00 Платівки, стрічки та інші носії для запису   -"-    90000
        звуку або аналогічного запису, записані,
        включаючи матриці та форми для виробництва
        платівок, крім виробів групи 37; магнітні
        стрічки для відтворення явищ, відмінних від
        звуку чи зображення; із записаними даними
        або командами,  що  використовуються  у
        пристроях  для  автоматичного оброблення
        інформації
 
8524 40 99 00 Платівки, стрічки та інші носії для запису   -"-    30000
        звуку або аналогічного запису, записані,
        включаючи матриці та форми для виробництва
        платівок, крім виробів групи 37; магнітні
        стрічки для відтворення явищ, відмінних від
        звуку чи зображення; інші; інші
 
8524 51 00 90 Платівки, стрічки та інші носії для запису   -"-    30000
        звуку або аналогічного запису, записані,
        включаючи матриці та форми для виробництва
        платівок, крім виробів групи 37;  інші
        магнітні стрічки; завширшки не більш як 4
        мм; інші
 
8524 53 00 90 Платівки, стрічки та інші носії для запису   -"-    30000
        звуку або аналогічного запису, записані,
        включаючи матриці та форми для виробництва
        платівок,  крім виробів групи 37; інші
        магнітні стрічки; завширшки понад 6,5 мм;
        інші
 
8525 20 99 00 Передавачі, до  складу  яких  входять комплек-     1
        приймачі; інші; інші             тів
 
8526 91 19 00 Інші радіонавігаційні   прилади;   для   -"-      3
        цивільної авіації; інші
 
8526 91 90 00 Інші радіонавігаційні прилади; інші     штук       9
 
8527 90 98 00 Інші апарати; інші; інші            -"-      4
 
8528 12 98 00 Приймачі телевізійні,  кольорові;  інші;   -"-     445
        інші; без екрана; інші
 
8528 21    Приймачі телевізійні,  поєднані  або  не штук       5
        поєднані з радіоприймачем або з пристроєм,
        який записує  чи  відтворює  звук  або
        зображення;     відеомонітори    та
        відеопроектори; кольорові
 
8529 10 10 00 Антени та антенні  відбивачі  будь-якого   -"-      6
        типу; для цивільної авіації
 
8529 10 31 00 Зовнішні антени для телевізійного прийому   -"-     11
        та радіотрансляції; для  прийому  через
        супутник
 
8529 10 39 00 Зовнішні антени для телевізійного прийому   -"-     76
        та радіотрансляції; інші
 
8529 10 45 00 Частини, призначені головним  чином  для   -"-      2
        апаратури товарних позицій   8525-8528;
        інші
 
8529 10 70 00 Фільтри та розподільники антен         -"-    1040
 
8529 10 90 00 Антени та антенні  відбивачі  будь-якого   -"-     250
        типу; частини, які використовуються разом з
        антенами та антенними відбивачами  всіх
        типів; інші; інші
 
8531      Електроустаткування звукове       або   -"-     50
        відеосигналізаційне (наприклад, дзвоники,
        сирени, індикаторні панелі, сигналізації
        про крадіжки та пожежі), крім устаткування
        товарної позиції 8512 або 8530
 
8532 21 00 00 Інші конденсатори   постійної  ємності;   -"-   296770
        танталові
 
8532 22 00 00 Інші конденсатори  постійної   ємності;   -"-    69600
        алюмінієві електролітичні
 
8532 23 00 00 Інші конденсатори   постійної  ємності;   -"-    53950
        керамічні з одним шаром діелектрика
 
8532 24 10 00 Інші конденсатори  постійної   ємності;   -"-   529550
        керамічні з кількома шарами діелектрика; що
        мають виводи з'єднування
 
8532 24 90 00 Інші конденсатори  постійної   ємності;   -"-   390500
        керамічні з кількома шарами діелектрика;
        інші
 
8532 25 00 00 Інші конденсатори постійної ємності;  з   -"-    49580
        паперовим або пластмасовим діелектриком
 
8532 29 00 00 Інші конденсатори постійної ємності; інші    -"-    21950
 
8532 30 00 00 Конденсатори змінної    ємності   або   -"-    67300
        підстроювальні
 
8533 10 00 00 Резистори постійні вуглецеві, композиційні   -"-   137020
        або плівкові
 
8533 21 00 00 Інші резистори постійні; для потужності не   -"-   346070
        більш як 20 Вт
 
8533 29 00 00 Інші резистори постійні; інші        штук     1845
                                      860
 
8533 31 00 00 Резистори змінні  (включаючи реостати та   -"-    96600
        потенціометри) дротові; для потужності не
        більш як 20 Вт
 
8533 39 00 00 Резистори змінні  (включаючи реостати та   -"-    16500
        потенціометри) дротові; інші
 
8533 40 10 00 Інші резистори змінні (включаючи реостати   -"-    95990
        та потенціометри); для потужності не більш
        як 20 Вт
 
8533 40 90 00 Інші резистори змінні (включаючи реостати   -"-    3450
        та потенціометри); інші
 
8534 00 11 00 Схеми друковані;   що   мають   лише   -"-    5850
        струмопровідні елементи та контакти; схеми
        багатошарові
 
8535 21 00 00 Вимикачі автоматичні; для напруги менш як   -"-     100
        72,5 кВ
 
8535 30 10 00 Роз'єднувачі та переривники для  напруги   -"-    2010
        менш як 72,5 кВ
 
8536      Електрична апаратура   для   вмикання,   -"-     30
        переривання, захисту та вимикання струму
        або  для  сполучення  чи  підімкнення
        електричних  кіл  (наприклад,  вимикачі,
        роз'єднувачі, перемикачі, реле, гасителі
        коливань, штепсельні вилки  і  розетки,
        запобіжники,  патрони для ламп, коробки
        з'єднання) для напруги не більш як 1000 В
 
8536 10 10 00 Запобіжники плавкі; для сили струму  не   -"-    2520
        більш як 10 А
 
8536 10 50 00 Запобіжники плавкі; для сили струму понад   -"-     550
        10 А, але не більш як 63 А
 
8536 41 10 00 Реле; для напруги не більш як 60 В; для   -"-   101560
        сили струму не більш як 2 А
 
8536 41 90 00 Реле; для напруги не більш як 60 В; для   -"-    3972
        сили струму понад 2 А
 
8536 49 00 00 Реле; інші                   -"-    2241
 
8536 50    Інші вимикачі та перемикачі           -"-    15750
 
8536 69    Патрони для ламп, штепселі та розетки; інші   -"-   177916
 
 
8536 90 10 00 Інші пристрої;  з'єднувачі  та контактні   -"-    15166
        елементи для проводів і кабелів
 
8536 90 85 00 Інші пристрої; інші               -"-    1230
 
8537 10 99 00 Пульти, панелі, консолі, підставки, шафи та штук     3000
        інша арматура для електричної апаратури,
        обладнаної двома та  більше  пристроями
        товарної позиції 8535 або 8536, пристрої та
        прилади для розподілу електричного струму,
        або що входять до групи 90, та цифрові
        апарати  керування,  крім  комутаційних
        пристроїв  товарної  позиції  8517; для
        напруги не більш як 1000 В; інші; інші
 
8538 90 10 00 Частини для апаратури; інші;  електронне   -"-      5
        компонування
 
8538 90 11   Частини, призначені  тільки або головним   -"-    5600
        чином для апаратури товарних позицій 8535,
        8536, або 8537; електронне компонування
 
8540 71 00 00 Лампи, трубки електронні з термокатодом,   -"-     40
        холодним катодом чи фотокатодом; магнетрони
 
 
8540 72 00 00 Клістрони                    -"-      2
 
8540 81 00 00 Лампи та   трубки   приймальні   або   -"-     600
        підсилювальні
 
8540 91 00 00 Частини трубок електронно-променевих      -"-    1000
 
8541 10 10 00 Діоди, крім     фотодіодів     та   -"-     760
        світловипромінювальних  діодів;  пластини
        напівпровідникові,  що  не розрізані на
        кристали
 
8541 10 91 00 Діоди, що випрямляють потужність        -"-    1570
 
8541 10 99 00 Діоди, крім     фотодіодів     та   -"-    1212
        світловипромінювальних діодів; інші; інші          320
 
8541 21    Діоди, транзистори    та   аналогічні   -"-     480
        напівпровідникові  пристрої;  фоточутливі
        напівпровідникові  пристрої,  включаючи
        фотогальванічні елементи, зібрані або не
        зібрані  у  модулі,  вмонтовані або не
        вмонтовані у панелі; світловипромінювальні
        діоди; п'єзоелектричні кристали, зібрані
 
8541 21 10 00 Транзистори, за винятком фототранзисторів;   -"-     600
        з розсіювальною спроможністю менш як 1 Вт;
        пластини напівпровідникові, ще не розрізані
        на кристали
 
8541 21 90 00 Транзистори, за винятком фототранзисторів;   -"-    1285
        з розсіювальною спроможністю менш як 1 Вт;         680
        інші
 
8541 29 30 00 Транзистори, за винятком фототранзисторів;   -"-    32100
        біполярні з ізольованою решіткою
 
8541 29 80   Транзистори, за винятком фототранзисторів;   -"-   789300
        інші; інші
 
8541 40 11 00, Світловипромінювальні діоди         штук     26200
 
8541 40 19 00
 
8541 40 91 00 Елементи сонячні, зібрані або не зібрані в комплек-    10
        модулі чи вмонтовані або не вмонтовані на тів
        панелях
 
8541 40 93 00 Фотодіоди, фототранзистори,  фототиристори штук     29400
        та оптрони
 
8541 40 99 00 Пристрої напівпровідникові   фоточутливі, штук       3
        включаючи фотогальванічні елементи, зібрані
        або не зібрані у модулі або вмонтовані на
        панелях; інші; інші
 
8541 50 90 00 Інші пристрої напівпровідникові; інші      -"-    56679
 
8541 60 00 00 Кристали п'єзоелектричні, зібрані        -"-    21260
 
8541 90 00 00 Діоди, транзистори   та    аналогічні   -"-    1200
        напівпровідникові  пристрої;  фоточутливі
        напівпровідникові  пристрої,  включаючи
        фотогальванічні елементи, зібрані або не
        зібрані у модулі,  вмонтовані  або  не
        вмонтовані у панелі; світловипромінювальні
        діоди; п'єзоелектричні кристали, зібрані;
        частини
 
8542      Схеми інтегровані електронні та електронні   -"-    3290
        мікромодулі; інші; інші; інші; інші             902
 
8543 20 00 00 Генератори сигналів               -"-    14030
 
8543 90 80 00 Машини електричні  та  апаратура,  що   -"-     25
        виконують визначені функції, не включені до
        інших груп; частини; інші
 
8544 11 10 00 Проводи обмоткові; мідні; емальовані або кілогра-   9740
        лаковані                   мів
                              метрів    90000
 
8544 11 90   Проводи обмоткові; мідні; інші         -"-    96000
 
8544 20 00 00 Кабелі коаксіальні та  інші  коаксіальні   -"-    1824
        провідники електричні                    950
 
8544 49 20 00 Проводи ізольовані для телекомунікацій     -"-    59600
 
8544 49 80 00 Інші провідники  електричні  напругою не штук      500
        більш як 80 В; інші; інші          метрів   423600
 
8544 59 10 00 Інші провідники електричні напругою понад   -"-   625000
        80 В, але не більш як 1000 В; інші; проводи
        та кабелі з діаметром жили понад 0,51 мм
 
8544 59 20 00 Інші провідники електричні напругою понад   -"-   350000
        80 В, але не більш як 1000 В; інші; інші;
        для напруги 1000 В
 
8544 59 80 00 Інші провідники електричні напругою понад штук    319000
        80 В, але не більш як 1000 В; інші; інші;
        для напруги понад 80 В, але менш як 1000 В
 
8545 20 00 00 Щітки                    штук      300
 
8545 90 10 00 Інші; теплонагрівальні елементи         -"-    1650
 
8547 10 90 00 Арматура ізолювальна, керамічна; інша      -"-    3700
 
8547 90 00 00 Арматура ізолювальна, повністю зроблена з метрів    6000
        ізоляційних матеріалів або із застосуванням штук     20000
        простих металевих з'єднувальних деталей, кілогра-   1336
        крім ізоляторів, товарної позиції 8546; мів
        ізоляційні трубки та  їх  приєднувальні
        деталі,  з  недорогоцінних  металів,  з
        внутрішньою ізоляцією; інші
 
8548      Залишки та  лом  первинних  елементів, штук      600
        первинних   батарей   та  електричних
        акумуляторів;  використані  (виснажені)
        первинні елементи, використані (виснажені)
        первинні батареї та використані (виснажені)
        електричні акумулятори; електричні частини
        апаратури та обладнання, не включені до
        інших груп
 
8609 00 90 00 Контейнери (включаючи   місткості   для   -"-     10
        перевезення рідких вантажів), спеціально
        призначені та оснащені для перевезень одним
        або кількома видами транспорту; інші
 
8708 80 90 90 Амортизатори підвіски; інші; інші        -"-     300
 
8803 30 10 00 Частини літальних  апаратів,   товарної комплек-     2
        позиції  8801  або 8802; для цивільної тів
        авіації
 
8803 20 90 00, Частини літальних апаратів, товарної      -"-     54
 
8803 30 90 00 позиції 8801 або 8802; інші           -"-     25
 
8803 90 99 00 Частини літальних  апаратів,   товарної штук      175
        позиції 8801 або 8802; інші; інші; інші           47
 
9002 19 00 00 Об'єктиви; інші                 -"-     100
 
9013 20 00 00 Пристрої на рідких кристалах, крім виробів,   -"-      2
        конкретніше згаданих в  інших  товарних
        позиціях, лазери, крім лазерних діодів;
        інша апаратура та інструменти оптичні в
        іншому місці цієї групи не пойменовані;
        лазери, крім лазерних діодів
 
9014 20 90 00 Прилади та апаратура для аеронавігації та   -"-     13
        космічної навігації (крім компасів); інші
 
9014 80 00 00 Інші прилади та апаратура          штук      32
 
9014 90 10 00 Частини і приладдя; приладів та апаратів   -"-     10
        підпозицій 90 14 10 і 90 14 20, для
        цивільної авіації
 
9014 90 90 00 Частини і приладдя; інші            -"-     602
 
9015 80 11 00 Інші інструменти та апаратура; інструменти  комплек-     7
        та апарати для метеорології, гідрології та  тів
        геофізики
 
9015 80 93 00 Інші інструменти та апарати метеорологічні,   -"-      7
        гідрологічні та геофізичні
 
9026 10 51 00 Прилади та апаратура для вимірювання або штук      45
        контролю витрат чи рівня рідини; інші;
        електронні; витратоміри
 
9026 20 10 00 Прилади та апаратура для вимірювання або   -"-     10
        контролю тиску; для цивільної авіації
 
9026 20 30 00 Прилади або апаратура для вимірювання або   -"-     324
        контролю тиску; інші; електронні
 
9026 20 59 00 Прилади або апаратура для вимірювання або   -"-     20
        контролю  тиску;  інші; інші; манометри
        спіральні або з металевою мембраною; інші
 
9026 20 90 00 Прилади або апаратура для вимірювання або   -"-    2400
        контролю тиску; інші; інші; інші
 
9026 80 91 00 Інші машини та апарати для вимірювання або   -"-     180
        контролю тиску; інші; електронні
 
9027 30    Спектрометри, спектрофотометри      та   -"-      2
        спектрографи,  що використовують оптичне
        випромінювання (ультрафіолетове,  видиме,
        інфрачервоне)
 
9030 31 90 00 Вимірювальні прилади     універсального комплек-     1
        призначення; інші              тів
 
9030 40 90 00 Інші прилади  та  апарати,  спеціально   -"-      3
        призначені для телекомунікацій (наприклад,
        вимірювачі   перехресних    перешкод,
        коефіцієнтів  підсилення,  коефіцієнтів
        викривлення, псофометри); інші
 
9027 80    Інші інструменти та апарати           -"-      7
 
9030 83 90 00 Інші прилади  та  апарати;  інші  із штук       1
        записувальним пристроєм; інші
 
9031 30 00 00 Проектори профільні               -"-     7
 
9031 80 31 90 Інші прилади,  апарати та машини; інші; штук      72
        електронні; для вимірювання або контролю
        геометричних параметрів; інші
 
9031 80 39   Інші прилади,  апарати та машини; інші;   -"-     835
        електронні; інші
 
9031 80 91 00 Інші прилади, апарати та машини;  інші;   -"-     30
        інші;  для  вимірювання  або  контролю
        геометричних величин
 
9031 80 99 00 Інші прилади, апарати та машини;  інші;   -"-     185
        інші; інші
 
9032 81 90 00 Прилади та  апаратура  для автоматичного   -"-    5142
        регулювання або контролю; інші прилади та
        апарати; гідравлічні або пневматичні; інші
 
9032 89 90 00 Прилади та  апаратура  для автоматичного комплек-    493
        регулювання або контролю; інші прилади та тів
        апарати; інші; інші
 
9032 90 90 00 Прилади та  апаратура  для автоматичного штук      16
        регулювання  або  контролю;  частини  і
        приладдя; інші
 
9033 00 00 00 Частини та приладдя для машин, апаратів,   -"-     100
        інструментів групи 90, не включені до інших
        груп
 
9106 90 10 00 Хвилиноміри та секундоміри           -"-     11
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка