Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження плану заходів щодо облаштування українсько-російського державного кордону на 2005-2006 роки

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
          від 7 грудня 2005 р. N 504-р
                Київ
 
        Про затвердження плану заходів щодо
        облаштування українсько-російського
        державного кордону на 2005-2006 роки
 
 
   1. Затвердити   план   заходів   щодо   облаштування
українсько-російського державного кордону  на  2005-2006  роки
(додається).
 
   2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Донецькій,   Луганській,   Сумській,   Харківській   та
Чернігівській облдержадміністраціям   забезпечити   виконання
затвердженого цим розпорядженням плану заходів за рахунок коштів,
передбачених їм у державному бюджеті.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ
 
   Інд. 31
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 7 грудня 2005 р. N 504-р
 
                ПЛАН
     заходів щодо облаштування українсько-російського
        державного кордону на 2005-2006 роки
 
 
   1. Продовжити з Російською Стороною переговорний процес щодо:
 
   започаткування демаркації українсько-російського державного
кордону (далі - державний кордон).
 
              МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби.
 
              Грудень 2005 р. - 2006 рік;
 
   укладення Угоди між Урядом України та Урядом Російської
Федерації про реадмісію.
 
              МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби.
 
              Грудень 2005 р. - 2006 рік.
 
   2. Провести з Російською Стороною переговори щодо:
 
   укладення Угоди між Урядом України та Урядом Російської
Федерації про порядок перетинання державного кордону жителями
прикордонних районів.
 
              Адміністрація Держприкордонслужби,
              Держмитслужба, Мінтрансзв'язку, МЗС.
 
              Грудень 2005 р. - 2006 рік;
 
   укладення Угоди між Урядом України та Урядом Російської
Федерації про спільний контроль під час перетинання державного
кордону  особами, транспортними засобами, вантажами та іншим
майном.
 
              Адміністрація Держприкордонслужби,
              Держмитслужба, Мінтрансзв'язку, МЗС.
 
              Грудень 2005 р. - 2006 рік;
 
   визначення у Протоколі про режим роботи пунктів пропуску
через державний кордон між Україною і Російською  Федерацією
( 643_191 ), підписаному 29 січня 1996 р., режиму роботи пунктів
пропуску Червонопартизанськ -  Гуково,  Дякове  -  Куйбишево,
Вільхове - роз'їзд кар'єр 122 кілометр, Середина Буда - Зернове,
Івашки - Головчино, Олександрівка - Безіменно, Бударки - Тішанка
шляхом внесення до нього відповідних змін.
 
              Адміністрація Держприкордонслужби,
              Держмитслужба, Мінтрансзв'язку, МЗС.
 
              2006 рік;
 
   відновлення приміського сполучення на залізничній ділянці
Хутір-Михайлівський  -  Есмань (Україна) - Локоть (Російська
Федерація) - Тьоткіно (Російська Федерація) - Ворожба (Україна) із
запровадженням  спільного  контролю  за  переміщенням  осіб,
транспортних засобів, вантажів та іншого майна.
 
              Адміністрація Держприкордонслужби,
              Держмитслужба, Мінтрансзв'язку, МЗС.
 
              2006 рік.
 
   3. Утворити   при   облдержадміністраціях   міжвідомчі
координаційні центри у складі представників облдержадміністрацій
та  заінтересованих  правоохоронних  органів  для  проведення
моніторингу стану справ і розроблення пропозицій щодо забезпечення
правопорядку на державному кордоні, визначення порядку взаємодії
правоохоронних органів, державних установ та організацій, а також
обміну  з  використанням  новітніх  інформаційних  технологій
інформацією про протиправну діяльність транскордонного характеру.
 
              Донецька, Луганська, Сумська,
              Харківська та Чернігівська
              облдержадміністрації, СБУ,
              Адміністрація Держприкордонслужби,
              МВСДержмитслужба.
 
              Грудень 2005 р.
 
   4. Провести із залученням представників СБУ  зустріч  з
представниками Російської Сторони з метою узгодження спільних дій,
спрямованих на припинення контрабандної діяльності та незаконної
міграції на ділянках державного кордону з найбільш активними
проявами протиправної діяльності.
 
              Адміністрація Держприкордонслужби,
              СБУ, МЗС.
 
              Грудень 2005 р. - I квартал 2006 р.
 
   5. Створити єдину автоматизовану базу даних про викриті
протиправні діяння на державному кордоні на основі інтегрованої
міжвідомчої  автоматизованої  системи  обміну інформацією про
контроль осіб, транспортних засобів та вантажів, що перетинають
державний  кордон  (система  "Аркан"),  з включенням до неї
відповідних сегментів баз даних правоохоронних та інших державних
органів.
 
              Адміністрація Держприкордонслужби,
              Держмитслужба, СБУ, МВС.
 
              Грудень 2005 р. - січень 2006 р.
 
   6. Активізувати роботу щодо залучення міжнародної технічної
допомоги для облаштування державного кордону, забезпечення органів
охорони державного кордону новітніми зразками техніки, технічних
засобів охорони кордону та технічних засобів митного контролю, а
також облаштування пунктів пропуску через державний кордон.
 
              Адміністрація Держприкордонслужби,
              Держмитслужба, МЗС.
 
              Грудень 2005 р. - 2006 рік.
 
   7. Провести моніторинг стану реалізації запрошень і в'їзду в
Україну  іноземців  та  осіб  без  громадянства  з  держав
Південно-Східної Азії, Африки, Близького та Середнього Сходу з
метою навчання, а також в'їзду в Україну зазначених осіб з
туристичною метою та підготувати відповідні пропозиції.
 
              МВС, Адміністрація
              Держприкордонслужби, СБУ, МЗС.
 
              Грудень 2005 р. - 2006 рік.
 
   8. Провести системний аналіз стану справ із забезпечення
правопорядку на державному кордоні, причин, що призводять до
вчинення правопорушень у сфері зовнішньоекономічної діяльності, та
вжити невідкладних заходів до їх усунення.
 
              СБУ, МВС, Адміністрація
              Держприкордонслужби, Держмитслужба.
 
              Грудень 2005 р.
 
   9. Забезпечити органи охорони державного кордону та митні
органи  сучасними засобами зв'язку, комплексами автоматизації
охорони  державного  кордону,  засобами  новітніх  зразків
обчислювальної  техніки,  технічними засобами прикордонного і
митного контролю, продовжити роботу  з  розгортання  системи
супутникового зв'язку.
 
              Адміністрація Держприкордонслужби,
              Держмитслужба.
 
              2006 рік.
 
   10. Здійснити відповідно до вимог статті 3 Закону України
"Про використання земель оборони" ( 1345-15 ) комплекс заходів
щодо надання в постійне користування органам охорони державного
кордону  землі  в  межах прикордонної смуги для інженерного
обладнання та утримання інженерно-технічних споруд і надати їм
практичну допомогу в проведенні інженерних робіт.
 
              Донецька, Луганська, Сумська,
              Харківська та Чернігівська
              облдержадміністрації,
              Адміністрація Держприкордонслужби.
 
              2006 рік.
 
   11. Визначити перелік доріг, які перетинають державний кордон
поза пунктами пропуску, та механізм їх приведення у непрохідний
стан.
 
              Донецька, Луганська, Сумська,
              Харківська та Чернігівська
              облдержадміністрації,
              Адміністрація Держприкордонслужби.
 
              Грудень 2005 р.
 
   12. Організувати роботу щодо встановлення на дорогах, які
ведуть у контрольовані прикордонні райони та прикордонну смугу,
інформаційних дорожніх знаків "Контрольований прикордонний район",
"Прикордонна смуга", а на дорогах, які ведуть до державного
кордону поза пунктами пропуску, - знаки "Державний кордон. Прохід
і проїзд заборонено".
 
              Донецька, Луганська, Сумська,
              Харківська та Чернігівська
              облдержадміністрації,
              Адміністрація Держприкордонслужби.
 
              Грудень 2005 р. - I квартал 2006 р.
 
   13. Здійснити заходи з інженерного обладнання державного
кордону,  забезпечення  органів  охорони  державного  кордону
озброєнням та технічними засобами.
 
              Адміністрація Держприкордонслужби.
 
              Грудень 2005 р. - 2006 рік.
 
   14. Забезпечити облаштування за постійною схемою пунктів
пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення
Мілове, Просяне, Красна Талівка, Велика Писарівка.
 
              Держмитслужба.
 
              Грудень 2005 р. - 2006 рік.
 
   15. Завершити облаштування пункту пропуску через державний
кордон для автомобільного сполучення Бачівськ.
 
              Держмитслужба.
 
              Грудень 2005 р. - 2006 рік.
 
   16. Здійснити реконструкцію пунктів пропуску через державний
кордон для автомобільного сполучення Гоптівка і Довжанський.
 
              Держмитслужба.
 
              Грудень 2005 р. - 2006 рік.
 
   17. Виконати  роботи  з облаштування залізничних пунктів
пропуску через державний кордон в  обсягах,  погоджених  із
заінтересованими органами виконавчої влади за результатами їх
обстеження в серпні 2005 року.
 
              Мінтрансзв'язку, Держмитслужба,
              Адміністрація Держприкордонслужби.
 
              Грудень 2005 р. - 2006 рік.
 
   18. Переглянути і внести у разі потреби зміни до розкладу
руху поїздів на всіх залізничних станціях, де функціонують пункти
пропуску через державний кордон, з урахуванням їх пропускної
спроможності.
 
              Мінтрансзв'язку, Адміністрація
              Держприкордонслужби, Держмитслужба.
 
              2006 рік.
 
   19. Забезпечити  виділення цільових бюджетних коштів для
оснащення органів охорони державного кордону та митних органів
технічними  засобами і спеціальною технікою прикордонного та
митного контролю.
 
              Адміністрація Держприкордонслужби,
              Держмитслужба.
 
              Грудень 2005 р. - 2006 рік.
 
   20. Вжити  заходів для отримання інформації про можливі
контрабандні акції, викриття організаторів і посадових осіб,
причетних до незаконного переміщення через державний кордон осіб,
транспортних засобів, вантажів та іншого майна.
 
              СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби,
              Державна податкова адміністрація, МВС.
 
              Грудень 2005 р. - 2006 рік.
 
   21. Здійснити комплекс спільних заходів з протидії незаконній
міграції, контрабандній діяльності та порушенню митних правил,
встановлення власників складів (приміщень), що використовуються
для тимчасового зберігання контрабандних товарів (вантажів) на
відповідних  ділянках  державного  кордону,  та  припинення
протиправної діяльності.
 
              Держмитслужба, Адміністрація
              Держприкордонслужби, Луганська,
              Донецька, Харківська, Сумська
              та Чернігівська
              облдержадміністрації.
 
              Грудень 2005 р. - 2006 рік.
 
   22. Провести аналіз соціальних проблем,  що  виникли  у
прикордонних районах, вжити заходів до їх розв'язання шляхом
створення  додаткових  робочих  місць  та  працевлаштування
безробітних.
 
              Донецька, Луганська, Сумська,
              Харківська та Чернігівська
              облдержадміністрації.
 
              Грудень 2005 р. - 2006 рік.
 
   23. Забезпечити проведення разом з представниками відділів у
справах громадянства і міграції та реєстрації фізичних осіб
Донецької, Луганської, Сумської, Харківської та Чернігівської
облдержадміністрацій перевірки законності перебування та навчання
студентів-іноземців у навчальних закладах.
 
              Адміністрація Держприкордонслужби,
              Держкомнацміграції, МВС.
 
              Щокварталу.
 
   24. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації
вимог законодавства щодо в'їзду іноземців та осіб без громадянства
в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її
територію, а також порядку проведення робіт у прикордонній смузі
та контрольованих прикордонних районах.
 
              Луганська, Донецька, Харківська,
              Сумська та Чернігівська
              облдержадміністрації.
 
              Щомісяця.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка