Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про оголошення конкурсу науково-методичних матеріалів з питань соціальної роботи з дітьми, молоддю, жінками та різними категоріями сімей


 
     МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ
   УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДІ
              Н А К А З
 
 N 119 від 07.10.98
   м.Київ
 
 vd981007 vn119
 
   Про оголошення конкурсу науково-методичних матеріалів
   з питань соціальної роботи з дітьми, молоддю, жінками
          та різними категоріями сімей
 
   З метою вивчення, узагальнення та  поширення  передового
досвіду соціальної роботи з дітьми, молоддю, жінками та різними
категоріями сімей, розповсюдження нових соціальних технологій,
форм і методів роботи Н А К А З У Ю:
   1. Оголосити з 1 листопада 1998 року по 1 травня 1999 року
Всеукраїнський конкурс науково-методичних матеріалів з питань
соціальної  роботи  з  дітьми,  молоддю, жінками та різними
категоріями сімей.
   2. Затвердити  Положення  про  Всеукраїнський  конкурс
науково-методичних матеріалів з питань соціальної роботи з дітьми,
молоддю, жінками та різними категоріями сімей (додаток).
   3. Директорам  Республіканського  (АР  Крим),  обласних,
Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб
для молоді забезпечити участь районних, міських та районних у
містах центрів ССМ в конкурсі.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
директора Шатохіну О.К.
 
 Директор                       Р.Г.Драпушко
                          Додаток
                      до наказу УДЦССМ від
                      7 жовтня 1998 р. N 119
              Положення
   про умови та порядок проведення Всеукраїнського конкурсу
   науково-методичних матеріалів з питань соціальної роботи
   з дітьми, молоддю, жінками та різними категоріями сімей
   серед Республіканського (АР Крим), обласних, Київського
   та Севастопольського міських центрів соціальних служб
              для молоді
           1. Головна мета конкурсу
   З метою  вивчення,  узагальнення та поширення передового
досвіду соціальної роботи, впровадження нових технологій з питань
соціальної  профілактики,  адаптації та реабілітації, надання
соціальної допомоги та послуг дітям, молоді, жінкам та різним
категоріями сімей, підвищення наукового рівня діяльності центрів
ССМ Український державний центр соціальних служб для молоді
проводить Всеукраїнський конкурс науково-методичних матеріалів з
питань соціальної роботи з дітьми, молоддю, жінками та різними
категоріями сімей.
          2. Основні завдання конкурсу
   2.1. Пошук ефективних форм і методів соціальної роботи з
дітьми, молоддю жінками та різними категоріями сімей.
   2.2. Підвищення наукового та професійного рівня спеціалістів
районних, міських, обласних центрів соціальних служб для молоді.
   2.3. Співпраця центрів ССМ з науковими закладами в регіоні.
   2.4. Створення банку даних науково-методичних  матеріалів
центрів ССМ та поповнення бібліотечних фондів центрів соціальних
служб для молоді України.
     3. Порядок проведення всеукраїнського конкурсу
   3.1. Конкурс науково-методичних матеріалів проводиться один
раз на два роки з 1 листопада по 1 травня у три етапи:
   1 етап - з 1 листопада по 1 березня в районних, міських,
районних у містах центрах соціальних служб для молоді;
   2 етап - з 1 березня по 1 квітня в Республіканському (АР
Крим), обласних, Київському та Севастопольському міських центрах
ССМ;
   3 етап - з 1 квітня по 1 травня в УДЦССМ.
   3.2. Для рецензування поданих на Всеукраїнський конкурс робіт
та підготовки матеріалів до видання при Українському державному
центрі соціальних служб для молоді створюється Тимчасовий творчий
колектив (ТТК) у складі науковців, фахівців-практиків, членів
Громадської науково-консультативної ради сприяння розвитку та
діяльності  соціальних служб для молоді, який затверджується
наказом директора УДЦССМ. ТТК визначає науково-методичний рівень
поданих на конкурс матеріалів.
   3.3. Районні, міські, районні у містах центри ССМ - учасники
регіональних конкурсів науково-методичних матеріалів - надсилають
до Республіканського  (АР  Крим),  обласних,  Київського  та
Севастопольського міських центрів ССМ конкурсні методичні розробки
за встановленими темами до 1 березня.
   3.4. З 1 березня по 1 квітня в Республіканському (АР Крим),
обласних, Київському та Севастопольському міських центрах ССМ
проходить рецензування та відбір матеріалів, що надійшли на
конкурс, їх доопрацювання спеціалістами Республіканського (АР
Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських центрів
ССМ. Кращі роботи, як узагальнений досвід Республіканського (АР
Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських центрів
ССМ, надсилаються в УДЦССМ до 1 квітня.
   3.5. Учасники Всеукраїнського конкурсу (Республіканський (АР
Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські центри ССМ)
до 1 квітня надсилають в УДЦССМ матеріали за адресою: 2252030,
м.Київ-30, аб. скринька N 414/2:
   - заявку за встановленим зразком;
   - науково-методичні матеріали (у двох примірниках) відповідно
до встановлених вимог.
   3.6. З 1 квітня по 1 травня в УДЦССМ проходить рецензування
науково-методичних  матеріалів, що надійшли на Всеукраїнський
конкурс від Республіканського (АР Крим), обласних, Київського та
Севастопольського міських центрів ССМ.
   3.7. Підведення підсумків та прийняття рішення про переможців
конкурсу виносить Громадська науково-консультативна рада сприяння
розвитку та діяльності соціальних служб для молоді.
   3.8. Громадська науково-консультативна рада готує пропозиції
керівництву УДЦССМ щодо  відзначення  авторів  -  переможців
Всеукраїнського конкурсу.
   3.9. Автори (авторський колектив) кращих робіт заохочуються
преміями (при наявності відповідних коштів).
   3.10. Матеріали - переможці Всеукраїнського  конкурсу  -
друкуються  окремими  збірками  та в інформаційно-методичному
бюлетені УДЦССМ "Довіра і Надія" зі збереженням авторських прав.
   3.11. Конкурсні матеріали, що не відповідають встановленим
вимогам або надіслані невчасно, розглядатись не будуть.
        4. Вимоги до написання та оформлення
         науково-методичних матеріалів
   4.1. Науково-методичні  матеріали  з  питань узагальнення
досвіду соціальної роботи центрів ССМ з дітьми, молоддю, жінками
та різними категоріями сімей, які подані на конкурс, можуть бути
оформлені, як методичні рекомендації, розробки, статті, лекції,
дослідження  тощо.  Конкурсні  матеріали  мають  відповідати
встановленим у Положенні темам.
   4.2. Науково-методичні  матеріали  подаються  на  конкурс
державною мовою у двох примірниках, надруковані на друкарській
машинці або набрані на комп'ютері (з поданням дискети) через 2
інтервали. Обсяг не повинен перевищувати 3 друкованих аркушів (1
друк. арк. - 24 сторінки тексту розміром 30 строк х 60 знаків у
строчці).
   На титульному  листі  повинні  бути  вказані:  область;
найменування центру соціальних служб для молоді; назва роботи;
прізвище, ім'я, по батькові автора(ів); рік оформлення праці.
   4.3. Науково-методичні матеріали  можуть  супроводжуватись
різноманітними ілюстративними матеріалами (малюнками, діаграмами,
графіками, слайдами, діафільмами, кіно-,  фото-,  аудіо-  та
відеоматеріалами тощо).
   4.4. Під час розгляду конкурсних робіт враховується:
   - позитивний  результат,  доцільність  та  можливість
використання в роботі центрів соціальних служб для молоді України
представленого на конкурс досвіду;
   - використання нових соціальних технологій, форм і методів
роботи, їх ефективність;
   - наукове обгрунтування представленого досвіду роботи.
   4.5. Конкурсні матеріали авторам не повертаються.
                     Додаток N 1
              до Положення про Всеукраїнський конкурс
              науково-методичних матеріалів з питань
              соціальної роботи з дітьми, молоддю,
              жінками та різними категоріями сімей
               Заявка
   на участь у Всеукраїнському конкурсі науково-методичних
     матеріалів з питань соціальної роботи з дітьми,
     молоддю, жінками та різними категоріями сімей
   Область (місто, район) ______________________________________
   Центр соціальних служб для молоді ___________________________
   Автор (автори):
__________________________________________________________________
  прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, науковий
 ступінь, наукове звання, домашня адреса, телефони (службовий,
              домашній)
   Назва роботи ________________________________________________
   Коротка анотація ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Директор                          підпис
 __________________________________________
 Республіканського (АР Крим), обласного,
 Київського та Севастопольського міських
 центрів ССМ
 
 Місце печатки
 Дата
                    Додаток N 2
              до Положення про Всеукраїнський конкурс
              науково-методичних матеріалів з питань
              соціальної роботи з дітьми, молоддю,
              жінками та різними категоріями сімей
        Теми науково-методичних матеріалів,
   що подаються на Всеукраїнський конкурс 1998-1999 років
        1. Розвиток мережі центрів ССМ та їх
        інформаційно-правове забезпечення:
   - "Розробка  проектів  законів,  постанов,  положень,
розпоряджень, концепцій щодо реалізації державної  молодіжної
політики, надання соціальної допомоги дітям, молоді, жінкам та
різним категоріям сімей".
         2. Соціальна підтримка сім'ї:
   - "Сімейна психотерапія в практиці роботи центрів ССМ";
   - "Виховання відповідального батьківства";
   - "Методика роботи центрів ССМ з неповними сім'ями";
   - "Корекційно-профілактична робота центрів ССМ з сім'ями, що
мають алкогольну та наркотичну залежність";
   - "Тренінги, як засіб корекційної роботи з конфліктними
сім'ями";
   - "Роль клубів молодої сім'ї в становленні та стабілізації
сімейних взаємостосунків";
   - "З досвіду роботи центрів ССМ по організації та діяльності
"Служб знайомств".
       3. Соціальна підтримка жіночої молоді:
   - "Форми співпраці центрів ССМ з жіночими  громадськими
організаціями та об'єднаннями";
   - "Соціальна адаптація та реабілітація самотніх неповнолітніх
матерів. Психокорекційна робота центрів ССМ з самотніми матерями";
   - "Формування ціннісних орієнтацій здорового способу життя у
дівчат-підлітків та молодих жінок";
   - "Проблеми безробіття серед жіночої молоді";
   - "Вечірня жіноча гімназія, як засіб соціальної адаптації
жіночої молоді".
    4. Соціальна допомога дітям та молоді з особливими
              потребами:
   - "Медико-психологічні аспекти роботи центрів ССМ з дітьми та
молоддю з особливими потребами";
   - "Організація діяльності клубів спілкування для дітей та
молоді з особливими потребами";
   - "Шляхи вирішення проблем працевлаштування та зайнятості
молоді з особливими потребами";
   - "Залучення волонтерів до соціальної роботи з дітьми та
молоддю з особливими потребами".
     5. Соціальна підтримка дітей-сиріт та дітей, які
        залишились без піклування батьків:
   - "Форми і методи роботи центрів ССМ з бездоглядними та
безпритульними дітьми";
   - "Організація діяльності консультативних пунктів центрів ССМ
в притулках для неповнолітніх";
   - "Соціальна робота в школах-інтернатах для дітей-сиріт та
дітей, які залишились без піклування батьків";
   - "Організація діяльності центрів соціальної реабілітації
дітей, які залишились без піклування та догляду батьків".
     6. Профілактика негативних явищ в молодіжному
              середовищі:
   - "Профілактика негативних явищ серед неповнолітніх в умовах
ВТК" (наркоманії, алкоголізму, суїцидальної поведінки);
   - "Соціальна реабілітація молоді, яка повернулась з місць
позбавлення волі";
   - "Проблеми  соціальної  реабілітації осіб з наркотичною
залежністю";
   - "Розробка  та  впровадження  заходів щодо профілактики
негативних явищ центрами ССМ в навчальних закладах";
   - "Організація  клубної  роботи  для молоді груп ризику
девіантної поведінки".
   7. Організація творчого розвитку, змістовного відпочинку
    та дозвілля, оздоровлення дітей, підлітків і молоді:
   - "Спільна робота центрів ССМ і зацікавлених організацій щодо
оздоровлення дітей, підлітків та молоді";
   - "Робота  центрів  ССМ  щодо  сприяння  самопізнанню,
самовдосконаленню та творчому розвитку особистості";
   - "Клубні форми роботи з творчо обдарованими дітьми та
молоддю";
   - "Спеціалізовані гімназії для юнаків. Досвід, проблеми,
перспективи".
         8. Робота з сільською молоддю:
   - "Форми і методи соціальної роботи з сільською молоддю";
   - "Спеціалізовані соціальні служби в сільській місцевості";
   - "Проблеми працевлаштування і зайнятості молоді в сільській
місцевості".
           9. Волонтерський рух:
   - "Робота волонтерів та волонтерських об'єднань (загонів,
служб тощо) в системі центрів ССМ".
      10. Соціально-психологічне консультування:
   - "Телефонне консультування в умовах районних центрів ССМ:
організація роботи, підготовка фахівців, проблеми та перспективи
розвитку";
   - "Психологічні служби в системі центрів ССМ";
   - "Соціально-реабілітаційна робота з жертвами сексуального
насилля".
     11. Робота з допризовною та призовною молоддю,
           військовослужбовцями:
   - "Військова соціальна робота";
   - "Проблеми адаптації молоді до проходження служби в Збройних
Силах та інших військових формуваннях України";
   - "Передумови  та  профілактика  виникнення  суїцидальної
поведінки у військовослужбовців строкової служби";
   - "Психологічне діагностування готовності призовної молоді до
проходження військової служби";
   - "Організація  діяльності  клубів військово-патріотичного
виховання молоді";
   - "Правові  та соціально-психологічні аспекти проходження
молоддю альтернативної (невійськової) служби на базі центрів ССМ".
   12. Сприяння працевлаштуванню та вторинній зайнятості
               молоді:
   - "Форми  і  методи соціальної роботи з безробітною та
незайнятою молоддю";
   - "Шляхи  розв'язання  центрами  ССМ проблем молодіжного
безробіття. Організація діяльності молодіжних бірж праці, агентств
тощо";
   - "Професійна орієнтація підлітків та молоді в роботі центрів
ССМ";
   - "Організація громадських та сезонних робіт для підлітків та
молоді центрами ССМ".
 
 Начальник відділу методичного
 та кадрового забезпечення               Н.Л.Топеха
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка