Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про перехід органів і закладів охорони здоров"я України на Міжнародну статистичну класифікацію хвороб і споріднених проблем охорони здоров"я десятого перегляду


 
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 297 від 08.10.98
   м.Київ
 
 vd981008 vn297
 
     Про перехід органів і закладів охорони здоров'я
     України на Міжнародну статистичну класифікацію
     хвороб і споріднених проблем охорони здоров'я
            десятого перегляду
   З метою  реалізації  "Програми  реформування  Державної
статистики до 2002 року" та переходу України на  міжнародну
статистичну класифікацію хвороб і споріднених проблем охорони
здоров'я десятого перегляду Н А К А З У Ю:
   Затвердити організаційний комітет по введенню  МКХ-10  в
закладах охорони здоров'я (додаток).
   1. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських  держадміністрацій,  ректорам  вищих
навчальних закладів,  директорам  науково-дослідних  установ,
керівникам підвідомчих закладів.
   1.1. Здійснити перехід на Міжнародну статистичну класифікацію
хвороб і споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду
(МКХ-10), як  єдиного міжнародного нормативного документу для
формування системи обліку і звітності в охороні здоров'я - з
01.01.1999 року.
   1.2. Забезпечити підвідомчі органи і заклади охорони здоров'я
адаптованим коротким та повним варіантами МКХ-10 - IV квартал 1998
року.
   1.3. Організувати навчання різних категорій спеціалістів, які
використовують МКХ-10 в охороні здоров'я.
   2. Українському інституту громадського здоров'я (Пономаренко
В.М.)
   2.1. Розробити методичні матеріали по використанню МКХ-10 в
закладах охорони здоров'я до 10.12.98 року.
   2.2. Забезпечити переклад, науково-медичне редагування та
видання повного варіанту 3 тому МКХ-10 до 01.06.99 року.
   3. Київській медичній академії післядипломної освіти (Гиріну
В.М.) забезпечити навчання спеціалістів, підготовку методичних
посібників і навчальних матеріалів для різних категорій фахівців,
котрі навчають з питань впровадження МКХ-10.
   4. Головному управлінню закладів освіти (Вороненку Ю.В.):
   4.1. На базі закладів та факультетів підвищення кваліфікації
фахівців по використанню МКХ-10 в охороні здоров'я для керівників
органів, установ   і   закладів   охорони    здоров'я,
професорсько-викладацького складу кафедр соціальної медицини та
організації охорони здоров'я, клінічних кафедр, вищих навчальних
закладів, спеціалістів   центрів   медичної   статистики,
організаційно-методичних відділів    обласних    лікарень,
патологоанатомів, судово-медичних експертів і інших спеціалістів;
   4.2.Включити питання МКХ-10 в програму відповідних дисциплін
для навчання студентів вищих медичних закладів освіти I-IV рівнів
акредитації.
   5. Центру медичної статистики МОЗ України (Голубчикову М.В.)
спільно з  науково-дослідними  інститутами:  Українським  НДІ
травматології та  ортопедії,  Українським  НДІ  кардіології
ім.акад.Стражеска, Київським НДІ гематології та переливання крові,
Українським НДІ  онкології  та  радіології,  Київським  НДІ
отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченка, Українським інститутом
громадського здоров'я,   Українським   НДІ   клінічної  та
експериментальної неврології та  психіатрії,  Українським  НДІ
дерматології та венерології, Українським НДІ гастроентерології,
інститутом ендокринології та обміну речовин, інститутом очних
хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова, інститутом педіатрії,
акушерства і гінекології, інститутом терапії, інститутом урології
та нефрології,   інститутом   фтизіатрії  і  пульмонології
ім.Яновського:
   5.1. Підготувати  методичні рекомендації для забезпечення
співставлення статистичних матеріалів  за  різними  профілями,
зашифрованих по МКХ-9 і МКХ-10 та користуванням МКХ-10 і подати їх
до МОЗ України для затвердження до 01.07.99 р.
   5.2. Розробити до 10.12.98 р. короткий перелік причин смерті
у відповідності з МКХ-10.
   5.3. Підготувати і внести в установленому порядку відповідні
зміни в усі форми державної і галузевої статистичної звітності до
01.02.99 р.
   5.4. Переглянути та  розтиражувати  інструктивно-методичні
вказівки по формуванню державних і галузевих статистичних звітів
до 01.04.99 р.
   5.5. Провести  інструктивну  нараду з керівниками служби
медичної статистики обласного рівня щодо формування державної і
галузевої статистичної звітності в зв'язку з переходом на МКХ-10
до 01.12.99 р.
   5.6. Адаптувати програмне забезпечення для баз даних системи
"Медстат" і передати його обласним центрам медичної статистики,
оргметодвідділам обласних лікарень - до 01.08.99 р.
   Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра
В.Ф.Москаленко.
 
 Міністр                        А.М.Сердюк
                              Додаток
                       до наказу МОЗ України
                               N 297
                         від 08.10.1998 р.
               Склад
   організаційного комітету по введенню МКХ-10 в органах,
       закладах і установах охорони здоров'я
 
1. Богатирьова Р.В. - Перший заступник міністра - голова
2. Москаленко В.Ф. - Заступник міністра - заст.голови
3. Голубчиков М.В. - Заст.нач.Центру медстатистики -відп.секретар
             Члени комітету
 
1. Бережнов В.Ф.  - Нач.Головного санітарно-епідеміологічного
                           управління
2. Вороненко Ю.В.  - Нач.Головного управління закладів освіти
3. Гірін В.М.    - Медична академія післядипломної
                       підготовки лікарів
4. Гойда Н.Г.    - Нач.Головного управління медичної допомоги
                         дітям і матерям
5. Кравчук Н.Г.   - Зав.відділом Центру медстатистики
6. Міщенко А.Н.   - Зав.відділом Центру медстатистики
7. Панасенко Г.І.  - Ст.науковий працівник Українського
                 інституту громадського здоров'я
8. Піщиков В.А,   - Нач.Головного управління лікпрофдопомоги
9. Пономаренко В.М. - Директор Українського інституту
                     громадського здоров'я
10. Уваренко А.Р.  - Директор Республіканського центру
                  наукової медичної інформації
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка