Законы Украины

Новости Партнеров
 

Зміни й доповнення до Угоди між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку про надання позики на реструктуризацію вугільної галузі


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
          Зміни й доповнення до Угоди
     між Україною і Міжнародним банком реконструкції
    та розвитку про надання позики на реструктуризацію
             вугільної галузі
  ( Зміни й доповнення ратифіковані Законом N 544-XIV 
   ( 544-14 ) від 23.03.99 )
 
     Стосовно позики 4118 UA (Позика на структурну
          перебудову вугільної галузі)
     Зміни й доповнення до Угоди про надання позики
   Ваша високоповажність,
   Посилаємося на Угоду про надання позики (Позика на структурну
перебудову вугільної галузі) від 12 грудня 1996 року ( 996_010 )
між Україною (Позичальник) та Міжнародним банком реконструкції та
розвитку (Банк). Ми також посилаємося на результати обговорення
реструктуризації зазначеної позики та лист пана Голубченка від 25
грудня 1997 року, у якому викладено прохання внести зміни й
доповнення до Угоди про надання позики з метою підтримки програми
Позичальника щодо закриття шахт та здійснення пов'язаних із цим
закриттям соціальних та екологічних заходів.
   Нам приємно повідомити про те, що Банк зважив на Ваше
прохання. Отже, до Угоди про надання позики вносяться такі зміни:
   1. Розділ 1.02 доповнюється такими пунктами - від (і) по (сс)
включно:
   "(і) "План  дій  Позичальника"  означає  план  дій щодо
пом'якшення соціальних та екологічних наслідків закриття шахт,
зазначених в розділі 3.04 (іі) цієї Угоди про надання позики і
встановлений  у  листі від Позичальника до Банку від 23 березня
1998 р.
   (j) "Включені до програми муніципалітети (місцеві органи
влади)" або "ВПМ" - це місцеві органи влади, що знаходяться в
одному із районів,  включених  до  програми  закриття  шахт
Позичальника, і які погодилися перебрати у свою власність та взяти
на себе відповідальність за забезпечення належного функціонування
соціальних об'єктів шахт, які закрилися або повинні бути закриті у
відповідності до чинного законодавства Позичальника.
   (к) "Бенефіціарій  ВПМ"  означає  включений  до програми
муніципалітет (місцевий орган  влади),  визнаний  таким,  що
відповідає  кваліфікаційним  критеріям отримання муніципальної
субпозики і якому область-учасниця (ОУ) пропонує надати, або
надала, муніципальну субпозику.
   (l) "ММСП" означає підприємства, засновані належним чином і
функціонуючі відповідно до чинного законодавства Позичальника,
фонди (активи) яких дорівнюють еквіваленту 2.5 мільйона доларів
США або менше і на яких на час отримання субпозики ММСП працюють
500 чоловік або менше.
   (m) "Бенефіціарій ММСП" означає ММСП, розташоване в одному із
районів, охоплених програмою закриття шахт Позичальника і визнане
таким, що відповідає кваліфікаційним критеріям отримання субпозики
ММСП і якому банк-учасник (БУ) пропонує надати, або надав,
субпозику ММСП.
   (n) "Кредитна лінія ММСП" означає кредитну лінію, відкриту
Позичальником через банки-учасники (БУ) мікро-, малим та середнім
підприємствам, що відповідають кваліфікаційним критеріям, для
реалізації підпроектів (субпроектів) ММСП як частини здійснюваної
Позичальником програми заходів  щодо  пом'якшення  соціальних
наслідків закриття шахт, викладеної у Плані заходів Позичальника."
   (о) "Рахунок кредитної лінії ММСП" означає рахунок (в доларах
США), який належить відкрити й підтримувати Міністерству фінансів
країни Позичальника в Національному банку України  з  метою
фінансування кредитної лінії ММСП.
   (p) "Угода про фіскальне посередництво ММСП" означає угоду,
яка укладається між Позичальником, представленим Міністерством
фінансів, та Національним банком України, відповідно до цієї угоди
Національний банк України виступає в ролі агента Позичальника для
цілей кредитної лінії ММСП.
   (q) "Угода про субкредитування ММСП" та "субкредит ММСП"
відповідно означають будь-яку  угоду,  яка  укладається  між
Міністерством фінансів Позичальника та банком-учасником для цілей
кредитної лінії ММСП та будь-якої іншої позики, що може бути
надана в рамках Угоди про субкредитування ММСП.
   (r) "Субпозика ММСП" означає позику, яку надав або пропонує
надати банк-учасник із коштів кредитної лінії ММСП бенефіціарію
ММСП для підпроекту (вторинного проекту) ММСП.
   (s) "Підпроект (субпроект) ММСП" означає спеціальний проект
створення робочих  місць,  який  повинен  бути  реалізований
бенефіціарієм ММСП коштами субпозики ММСП.
   (t) "Муніципальна кредитна лінія" ("кредитна лінія місцевим
органам влади") означає кредитну лінію, відкриту Позичальником
через ОУ для охоплених програмою місцевим органам влади, що
відповідають  кваліфікаційним  критеріям,  для  реалізації
муніципальних субпроектів як частини здійснюваної Позичальником
програми заходів щодо пом'якшення соціальних наслідків закриття
шахт, викладеної у Плані заходів Позичальника."
   (u) "Рахунок муніципальної кредитної лінії" означає рахунок
(в доларах США),  який  належить  відкрити  й  підтримувати
Міністерству фінансів країни Позичальника в Національному банку
України з метою фінансування муніципальної кредитної лінії.
   (v) "Рамкова  угода про надання муніципальної субпозики"
означає угоду, що укладається між ОУ та включеним до програми
місцевим органом влади, згідно з якою включений до програми
місцевий орган влади може отримати муніципальні субпозики.
   (w) "Муніципальна угода про посередництво" означає угоду, яка
укладається між Позичальником, представленим його Міністерством
фінансів, та Національним банком України, відповідно до цієї угоди
Національний банк України виступає як агент Позичальника для цілей
муніципальної кредитної лінії.
   (х) "Муніципальна угода про субкредитування" ("Угода про
субкредитування  місцевих  органів  влади") та "муніципальний
субкредит" відповідно означають будь-яку угоду, яка укладається
між Міністерством фінансів Позичальника та областю-учасницею для
цілей муніципальної кредитної  лінії  та  будь-якого  іншого
субкредиту, що може бути наданий в рамках Муніципальної угоди про
субкредитування.
   (у) "Муніципальна субпозика" означає позику, яку надала або
пропонує надати ОУ із коштів муніципальної кредитної  лінії
бенефіціарію ВПМ для муніципального підпроекту згідно з Рамковою
угодою про надання муніципальної субпозики.
   (z) "Муніципальний  підпроект" означає спеціальний проект
соціальної інфраструктури,  який  повинен  бути  реалізований
бенефіціарієм ВПМ коштами муніципальної субпозики.
   (аа) "НБУ" означає Національний банк України, в тому числі
будь-який його правонаступник.
   (bb) "Банк-учасник" або "БУ" означає  комерційний  банк,
належним чином заснований і зареєстрований згідно з законами
країни Позичальника, з яким  Позичальник  уклав  Угоду  про
субкредитування ММСП.
   (сс) "Область-учасниця" або  "ОУ"  означає  область,  що
знаходиться в одному із регіонів, охоплених Програмою закриття
шахт Позичальника, з якою Міністерство фінансів Позичальника
уклало Муніципальну угоду про субкредитування.
   2. У розділі 2.02 змінюється пункт (d) і додається новий
пункт (е) у такій редакції:
   "(d) Зняття коштів з рахунку позики не буде здійснюватися:
   (А) коли загальна сума коштів Позики, знятих з рахунку
Позики, досягне еквівалента 150,000,000 доларів США, доки Банк не
буде задоволений, після обміну думками, як зазначено у розділі
3.01 цієї Угоди на основі задовільних для Банку документів, які
свідчать: (і) що макроекономічний стан Позичальника відповідає
Програмі, як визначено на основі показників,  погоджених  з
Позичальником та Банком; (іі) Позичальником досягнуто необхідних
результатів у виконанні Програми; та (ііі) що заходи, про які
йдеться у розділі І додатка 3 до цієї Угоди, виконано;
   (В) коли загальна сума коштів Позики, знятих з рахунку
Позики, досягне еквівалента 190,000,000 доларів США, доки Банк не
буде задоволений, після обміну думками, як зазначено у розділі
3.01 цієї Угоди на основі задовільних для Банку документів, які
свідчать: (і) що макроекономічний стан Позичальника відповідає
Програмі,  як  визначено на основі показників, погоджених з
Позичальником та Банком; (іі) Позичальником досягнуто необхідних
результатів у виконанні Програми; та (ііі) що заходи, про які
йдеться у розділі II додатка 3 до цієї Угоди, виконано;
   (С) коли загальна сума коштів Позики, знятих з рахунку
Позики, досягне еквівалента 230,000,000 доларів США, доки Банк не
буде задоволений, після обміну думками, як зазначається у розділі
3.01 цієї Угоди на основі задовільних для Банку документів, які
свідчать: (і) що макроекономічний стан Позичальника відповідає
Програмі, як визначено на основі показників,  погоджених  з
Позичальником та Банком; (іі) Позичальником досягнуто необхідних
результатів у виконанні Програми; та (ііі) що заходи, про які
йдеться у розділі III додатка 3 до цієї Угоди, виконано;
   (D) після того, як загальна сума коштів Позики, знятих з
рахунку Позики, досягне еквівалента 270,000,000 доларів США, доки
Банк не буде задоволений, після обміну думками, як зазначено в
розділі  3.01  цієї  Угоди на основі задовільних для Банку
документів,  які  свідчать:  (і)  що  макроекономічний  стан
Позичальника  відповідає  Програмі,  як  визначено на основі
показників,  погоджених  з  Позичальником  та  Банком;  (іі)
Позичальником  досягнуто  необхідних  результатів у виконанні
Програми; та (ііі) що заходи, про які йдеться в розділі IV додатка
3 до цієї Угоди, виконано;
   (e) Якщо після згаданого обміну думками Банк  направить
Позичальнику повідомлення про те, що досягнуті результати і вжиті
заходи не є задовільними і впродовж дев'яноста (90) днів після
такого повідомлення Позичальник не досягне належних результатів і
не виконає задовільних для Банку заходів, тоді Банк  може,
попередньо повідомивши Позичальника, анулювати незняту суму Позики
або будь-яку її частину."
   3. Додаток 3 до Угоди про надання позики змінюється і
викладається в редакції, поданій у Додатку I до цього листа.
   Просимо підтвердити Вашу згоду із запропонованими змінами й
доповненнями, підписавши листа, зазначивши дату й надіславши нам
його копію. Згадані зміни наберуть чинності в той день, коли Банк
направить  Позичальнику повідомлення про (і) отримання копії
підписаного Вами листа та  (іі)  прийняття  свідоцтва,  яке
вдовольнить Банк, того, що цей Лист про зміни і доповнення
належним чином набув чинності чи ратифікований, та оформлений і
переданий від імені Позичальника і пов'язує Позичальника юридично
у відповідності до його термінів.
              З повагою,
             Міжнародний банк
          реконструкції та розвитку
 
 Директор                      Пол Сігелбаум
 по Україні та Бєларусі
 регіон Європи та Середньої Азії
            Додаткова стаття I
              Додаток 3
   Розділ I. Заходи, про які йдеться у Розділі 2.02 (d) (А) цієї
Угоди:
   1. Позичальник:
   (а) прийняв задовільне для Банку рішення Кабінету Міністрів,
що зобов'язує Міністерство вугільної промисловості передати до
УДКР для закриття 17 шахт в 1998 році і 7 шахт в 1999 році;
   (b) прийняв  задовільне  для  Банку рішення Міністерства
вугільної промисловості передати до УДКР 17 шахт для їх закриття в
1998 році.
   (c) (і) прийняв задовільний для Банку бюджет для УДКР на 1998
рік, який має покрити експлуатаційні витрати УДКР і дати змогу
УДКР профінансувати, серед іншого, витрати, пов'язані з (і)
фізичним закриттям 17 шахт, про які йдеться в пункті 1 (b) цього
розділу та 28 шахт, про які йдеться в пункті 3 цього розділу
відповідно до задовільних для Банку процедур; (іі) впровадження
екологічних та соціальних заходів, пов'язаних  із  закриттям
зазначених шахт відповідно до плану заходів Позичальника; та (ііі)
здійснення  всіх  обов'язкових  виплат,  належних  звільненим
працівникам, пенсіонерам та непрацездатним робітникам згаданих
шахт у межах грошових виплат, передбачених законами Позичальника
про соціальні виплати.
   2. Мінвуглепром видав необхідні накази про передачу до УДКР
для закриття 10 із 17 шахт, про які йдеться в пункті 1 (b) розділу
I.
   3. Позичальник здійснив через УДКР всі обов'язкові виплати,
належні звільненим працівникам, пенсіонерам та непрацездатним
робітникам 28 шахт, переданих до УДКР станом на або до 31 грудня
1997 року; всі платежі мають бути здійснені у межах грошових
виплат, передбачених законами Позичальника про соціальні виплати.
   4. Позичальник досяг задовільних результатів у створенні
необхідної бази для впровадження кредитної лінії мікро-, малим та
середнім підприємствам, про що свідчать:
   (а) підготовка та направлення до Банку задовільних проектів
Угоди про посередництво щодо ММСП та Угоди про субкредитування
ММСП;
   (b) подання короткого переліку щонайменше 4  потенційних
банків-учасників, попередньо відібраних відповідно до критеріїв,
задовільних для Банку; та
   (c) відкриття рахунку кредитної лінії ММСП.
   5. Позичальник досяг задовільних результатів у створенні
необхідної бази для впровадження муніципальної кредитної лінії,
про що свідчать:
   (а) підготовка та подання до Банку задовільних проектів
Муніципальної угоди про посередництво, Муніципальної угоди про
субкредитування та Муніципальної рамкової угоди про субпозику, та
   (b) подання короткого списку  щонайменше  2  потенційних
областей-учасниць, попередньо відібраних відповідно до задовільних
для Банку критеріїв; та
   (c) відкриття рахунку муніципальної кредитної лінії.
        Розділ II. Заходи, про які йдеться у
         Розділі 2.02 (d) (B) цієї Угоди
   1. Позичальник:
   (а) завершив  через  Міністерство вугільної промисловості
передачу до УДКР для закриття 10 шахт, про які йдеться у пункті 2
розділу  I додатка 3, відповідно до порядку закриття шахт,
погодженого між Позичальником та Банком;
   (b) здійснив через УДКР усі обов'язкові виплати, належні
звільненим працівникам, пенсіонерам та непрацездатним робітникам
згаданих 10 шахт у межах грошових виплат, передбачених законами
Позичальника про соціальні виплати; та
   (c) видав через Міністерство вугільної промисловості накази
про передачу до УДКР для закриття 7 додаткових шахт із 17 шахт,
про які йдеться в пункті 1 (b) розділу I Додатка 3.
   2. Позичальник досяг задовільних результатів на початковому
етапі впровадження кредитної лінії ММСП, свідченням чого є:
   (а) укладення задовільної для Банку Угоди про посередництво
щодо ММСП;
   (b) укладення задовільних для Банку Угод про субкредитування
ММСП між Міністерством фінансів Позичальника та щонайменше 2
банками-учасниками, прийнятними для Банку; та
   (c) депозит у 10 мільйонів доларів США на рахунок кредитної
лінії ММСП.
   3. Позичальник досяг задовільних результатів на початковому
етапі впровадження муніципальної кредитної лінії, свідченням чого
є:
   (а) направлення повідомлення, прийнятного для Банку щодо
форми,  змісту та способу доставки, тим муніципалітетам, на
території яких УДКР здійснило закриття шахт, цим повідомленням
згадані  місцеві  органи  влади  сповіщаються  про наявність
муніципальної кредитної лінії, включаючи, серед іншого, інформацію
про критерії відбору муніципальних підпроектів й основні умови
муніципальних субпозик;
   (b) укладення задовільної для Банку Муніципальної угоди про
посередництво;
   (c) укладення задовільних для Банку Муніципальних угод про
субкредитування між Міністерством  фінансів  Позичальника  та
щонайменше двома задовільними для Банку областями-учасницями;
   (d) укладення  Рамкових  угод  про  надання  субпозики,
задовільних для Банку, між областю-учасницею та щонайменше двома
включеними до програми муніципалітетами; та
   (e) депозит 7.5 мільйона доларів США на рахунок муніципальної
кредитної лінії.
       Розділ III. Заходи, про які йдеться у
         Розділі 2.02 (d) (С) цієї Угоди
   1. Позичальник:
   (а) завершив через Міністерство  вугільної  промисловості
передачу до УДКР для закриття 7 додаткових шахт, згаданих у пункті
1 (с) розділу II додатка 3 відповідно до порядку закриття шахт,
погодженого між Позичальником та Банком;
   (b) здійснив через УДКР всі обов'язкові виплати, належні
звільненим працівникам, пенсіонерам та непрацездатним робітникам
зазначених 7 шахт, в межах грошових виплат, передбачених законами
Позичальника про соціальні виплати; та
   (c) видав через Міністерство вугільної промисловості (і)
наказ про закриття додаткових 7 шахт, які повинні бути передані до
УДКР для закриття в 1999 році; та (іі) відповідні накази для
передачі УДКР для закриття кожної з зазначених 7 шахт.
   2. Позичальник досяг задовільних результатів у:
   (а) проведенні фізичного закриття 10 шахт, переданих до УДКР
для закриття, як зазначено у пункті 1 (а) розділу II додатка 3,
свідченням чого є задовільний для Банку звіт УДКР про хід
виконання заходів, який, зокрема, повинен містити дані про вжиття
заходів, в результаті яких закриття шахт буде остаточним і
необоротним, в тому числі демонтаж установок та обладнання; та
   (b) здійсненні  заходів,  спрямованих  на  пом'якшення
екологічних та соціальних наслідків закриття згаданих  шахт,
відповідно до плану заходів Позичальника.
   3. Позичальник досяг задовільних результатів у впровадженні
кредитної лінії мікро-, малим та середнім підприємствам, про що
свідчить (і) звіт НБУ про хід виконання заходів та задовільний для
Банку прогноз попиту щодо кредитної лінії ММСП, який, серед
іншого, повинен включати дані про надання субпозик ММСП, та (іі)
поповнення рахунку кредитної лінії мікро-, малим та середнім
підприємствам до початкової суми у 10 мільйонів доларів США.
   4. Позичальник досяг задовільних результатів у впровадженні
муніципальної кредитної лінії, про що свідчить: (і) звіт НБУ про
хід виконання заходів та задовільний для Банку прогноз попиту щодо
муніципальної кредитної лінії, який, серед  іншого,  повинен
включати  дані  про надання муніципальних субпозик, та (іі)
поповнення рахунку муніципальної кредитної лінії до початкової
суми у 7.5 мільйона доларів США.
        Розділ IV. Заходи, про які йдеться у
         Розділі 2.02 (d) (D) цієї Угоди
   1. Позичальник:
   (а) завершив  через  Міністерство вугільної промисловості
передачу до УДКР для закриття додаткових 7 шахт, згаданих у пункті
1 (с) розділу III додатка 3 відповідно до порядку закриття  шахт,
погодженого між Позичальником та Банком; та
   (b) здійснив через УДКР усі обов'язкові виплати, належні
звільненим працівникам, пенсіонерам та непрацездатним робітникам
згаданих 7 шахт у межах грошових виплат, передбачених законами
Позичальника про соціальні виплати.
   2. Позичальник досяг задовільних результатів у:
   (а) проведенні фізичного закриття 7 шахт, переданих до УДКР
для закриття, як зазначено у пункті 1 (а) розділу III додатка 3,
свідченням чого є задовільний для Банку звіт УДКР про хід
виконання заходів, який, зокрема, повинен включати дані про вжиття
заходів, в результаті яких закриття шахт буде остаточним і
необоротним, в тому числі демонтаж установок та обладнання; та
   (b) здійсненні заходів щодо  пом'якшення  соціальних  та
екологічних наслідків закриття згаданих шахт відповідно до плану
заходів Позичальника.
   3. Позичальник досяг задовільних результатів у впровадженні
кредитної лінії ММСП, свідченням чого є (і) задовільний для Банку
звіт НБУ про хід виконання заходів та прогноз попиту щодо
кредитної лінії ММСП, які, серед іншого, повинні включати дані про
надання субпозик на розвиток ММСП та (іі) поповнення рахунку
кредитної лінії ММСП до початкової суми у 10 мільйонів доларів
США.
   4. Позичальник досяг задовільних результатів у впровадженні
муніципальної кредитної лінії, свідченням чого є; (і) задовільний
для Банку звіт НБУ про хід виконання заходів та прогноз попиту
щодо муніципальної кредитної лінії, які, серед іншого, повинні
включати дані про надання муніципальних субпозик,  та  (іі)
поповнення рахунку муніципальної кредитної лінії до початкової
суми у 7.5 мільйонів доларів США.
   15 вересня 1998 року
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка