Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Програму розроблення та впровадження єдиної державної комп"ютерної системи "Кадри"


 
            П О С Т А Н О В А
          від 21 серпня 1997 р. N 918
                Київ
     Про Програму розроблення та впровадження єдиної
       державної комп'ютерної системи "Кадри"
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Програму розроблення  та  впровадження  єдиної
державної комп'ютерної системи "Кадри" (додається).
   Міністерству економіки та Міністерству фінансів передбачати
фінансування витрат на реалізацію зазначеної Програми в проектах
державного бюджету на 1998 та 1999 роки виходячи з реальних
можливостей.
 
   Прем'єр-міністр України      В. ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.49
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 21 серпня 1997 р. N 918
               ПРОГРАМА
      розроблення та впровадження єдиної державної
          комп'ютерної системи "Кадри"
 
   Ця Програма передбачає розроблення та впровадження єдиної
державної комп'ютерної системи "Кадри" (далі - система "Кадри") на
базі Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів
України, відділів кадрів органів виконавчої влади, інших органів,
на  які  поширюється  Закон  України "Про  державну службу"
( 3723-12), Української Академії  державного  управління  при
Президентові  України  та  її  філіалів, центрів підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців.
   Метою Програми є вдосконалення роботи, що проводиться у сфері
обліку, навчання та інформування державних службовців.
   Основними завданнями системи "Кадри" є:
   поліпшення обліку даних, що стосуються державних службовців;
   удосконалення схеми збирання інформації про стан кадрового
забезпечення державної служби;
   впровадження інформаційно-аналітичних засобів в усіх ланках
державної служби;
   удосконалення системи  навчання  службовців  на  основі
дистанційного навчання;
   реалізація контрольно-аналітичних процедур щодо забезпечення
державної служби.
   Реалізація Програми розрахована на 3 етапи:
   I-II-IV квартал 1997 р.; II - I квартал 1998 р. - I квартал
1999 р.; III - III квартал 1998 р. - IV квартал 1999 р.
               I етап
   Розробити організаційно-функціональні засади функціонування
системи "Кадри" і відповідні технічні пропозиції.
                    Головдержслужба.
                    III квартал 1997 р.
   Організувати наукові дослідження:
   моделей функцій державних службовців;
   інформаційно-логічних моделей ланок державної служби;
   вимог до функцій, процесів та операцій, що здійснюються
автоматизованими підсистемами обліку, навчання, аналізу, пошуку і
прогнозування системи "Кадри".
                    Головдержслужба.
                    II - IV квартали 1997 р.
                    500 тис. грн.
   Організувати розроблення технічних завдань та їх локальних
комплексів для пошуку даних у процесі добору резерву кадрів,
побудови корпоративної мережі державної служби, супроводження
розгалуженої бази даних.
                    Міннауки, Головдержслужба.
                    II - IV квартали 1997 р.
                    295 тис. грн.
   Організувати експериментальне   впровадження   локального
варіанту підсистеми обліку і ведення бази даних щодо державних
службовців у центральних та місцевих органах виконавчої влади.
                    Головдержслужба.
                    II - IV квартали 1997 р.
               II етап
   Організувати тендери на розроблення окремих підсистем системи
"Кадри".
                    Головдержслужба,
                    Держкомзв'язку,
                    Національне агентство з
                    питань інформатизації при
                    Президентові України.
                    I - II квартали 1998 р.
   Розробити технічний проект корпоративної мережі державної
служби*.
                    II - III квартали 1998 р.
                    300 тис. грн.
——————————————————————
   *Виконується організаціями, визначеними на підставі тендерів
і за участю Головдержслужби.
   Розробити технічний проект розподіленого банку даних  та
створення його першої черги з пакетним обміном інформації*.
                    II - IV квартали 1998 р.
                    450 тис. грн.
   Організувати  експериментальне   впровадження   засобів
віддаленого зв'язку у двох обласних центрах**.
                    II - IV квартали 1998 р. -
                    I квартал 1999 р.
                    500 тис. грн.
———————————————————
   **Виконується за рахунок технічної допомоги в межах програми
TACIS організаціями, визначеними на підставі тендерів і за участю
Головдержслужби.
   Створити комп'ютерний  комплекс та програмне забезпечення
підтримки віддаленого зв'язку у Головдержслужбі**.
                    II квартал 1998 р. -
                    I квартал 1999 р.
                    500 тис. грн.
   Розробити програмне забезпечення для розв'язання  базових
завдань технологічного циклу обліку даних у системі державної
служби*.
                    II - IV квартали 1998 р.
                    800 тис. грн.
   Розробити  програмне  забезпечення  розв'язання  завдань
інформування державних службовців з питань державної служби*.
                    II - IV квартали 1998 р.
                    480 тис. грн.
   Розробити  принципи,  методичне  і  програмно-технічне
забезпечення віддаленого навчання державних службовців*.
                    II - IV квартали 1998 р.
                    380 тис. грн.
   Розробити засоби доступу до єдиного інформаційного простору
органів державного управління**.
                    II - III квартали 1998 р.
                    200 тис. грн.
               III етап
   Розробити програмне  забезпечення  розв'язання  комплексів
завдань для моделювання і підтримки прийняття рішень у підсистемі
аналізу діяльності ланок державної служби*.
                    I - III квартали 1999 р.
                    400 тис. грн.
   Організувати проведення наукових досліджень та  розробити
програмне забезпечення комплексу програмних завдань*.
                    III квартал 1998 р.-
                    III квартал 1999 р.
                    495 тис. грн.
   Забезпечити впровадження  програмно-технічних  комплексів
супроводження інформування державних службовців*.
                    II - III квартали 1999 р.
                    370 тис. грн.
   Розробити засоби  безпосереднього  доступу  до  банку
розподіленої інформації у сфері державної служби*.
                    I - IV квартали 1999 р.
                    500 тис. грн.
   Впровадити засоби підтримки підсистеми системи "Кадри" у
центральних органах виконавчої влади*.
                    III - IV квартали 1999 р.
                    220 тис. грн.
   Впровадити засоби  підтримки підсистем системи "Кадри" у
місцевих органах виконавчої влади*.
                    III - IV квартали 1999 р.
                    600 тис. грн.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка