Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Урядом України та Урядом Грузії про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності


 
            П О С Т А Н О В А
         від 16 вересня 1998 р. N 1455
                Київ
    Про додаткові заходи щодо заміни середньострокових
    облігацій внутрішньої державної позики 1997 року та
   облігацій внутрішньої державної позики 1997 і 1998 років
 
   З метою додаткового забезпечення виконання зобов'язань за
середньостроковими облігаціями  внутрішньої  державної  позики
1997 року та облігаціями внутрішньої державної позики 1997 та
1998 років Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Продовжити до 18 вересня 1998 р. або до іншої дати,
визначеної  Міністерством  фінансів,  встановлений  згідно  з
постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 1998 р. N 1349
(  1349-98-п  )  "Про  додатковий  випуск  середньострокових
конверсійних облігацій внутрішньої державної позики 1998 року"
термін подання власниками середньострокових облігацій внутрішньої
державної позики 1997 року (далі - СОВДП), випущених відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 1997 р. N 1369
( 1369-97-п ) "Про додатковий випуск середньострокових облігацій
внутрішньої державної позики 1997 року" (Офіційний вісник України,
1997 р., число 50, с. 92), та нерезидентами - власниками облігацій
внутрішньої державної позики 1997 та 1998 років (далі - ОВДП),
випущених відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
4 січня 1997 р. N 2 "Про випуск облігацій внутрішньої державної
позики 1997 року" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 2,
( 2-97-п ) с. 45, число 11, с. 89, число 19, с. 114, число 28, с.
112, число 36, с. 8, число 42, с. 54, число 50, с. 91; 1998 р.,
N 5, ст. 178) та від 31 грудня 1997 р. N 1500 ( 1500-97-п ) "Про
випуск облігацій внутрішньої  державної  позики  1998  року"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 1, ст. 13, N 14, ст. 542),
для їх добровільної заміни на  середньострокові  конверсійні
облігації внутрішньої державної позики 1998 року, які випускаються
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня
1998 р. N 1349.
   2. На додаток до умов, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 28 серпня 1998 р. N 1349, визначити такі
основні умови заміни СОВДП і тих ОВДП, що перебувають у власності
нерезидентів:
   власники СОВДП і нерезиденти - власники ОВДП, що не бажають
скористатися правом добровільної заміни СОВДП та ОВДП відповідно
до умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
28 серпня 1998 р. N 1349, можуть на свій розсуд здійснити замість
цього добровільну заміну СОВДП та ОВДП на платіжні зобов'язання,
які випускаються на міжнародних ринках капіталу, деноміновані в
доларах США і термін погашення яких 22 вересня 2000 р. (далі -
платіжні зобов'язання), у порядку, встановленому Міністерством
фінансів. Зазначена заміна здійснюється 22 вересня 1998 р. (далі -
дата заміни);
   ціна заміни СОВДП та ОВДП на платіжні зобов'язання (далі -
ціна заміни) визначається добутком номінальної вартості кожної
СОВДП або ОВДП на коефіцієнт заміни такої СОВДП або ОВДП, який
встановлюється Міністерством фінансів. Еквівалент ціни заміни в
доларах США визначається Міністерством фінансів станом на дату
заміни як середньоарифметичний обмінний курс гривні до долара США,
встановлений на Українській міжбанківській валютній біржі за п'ять
попередніх днів до дати заміни,  протягом  яких  на  біржі
здійснювалися операції з купівлі-продажу доларів США за гривні;
   у дату заміни або у будь-який день після дати заміни, але не
пізніше ніж 6 жовтня 1998 р., власникам СОВДП і нерезидентам -
власникам ОВДП, які хеджовані шляхом укладення валютних форвардних
контрактів з Національним банком (далі - хеджовані ОВДП), що
бажають здійснити заміну СОВДП та хеджованих ОВДП на платіжні
зобов'язання, сплачується 20 відсотків ціни заміни. Конкретна дата
сплати визначається Міністерством фінансів. 80 відсотків ціни
заміни покривається нерезидентам - власникам хеджованих ОВДП і
власникам  СОВДП  шляхом  надання  таким власникам платіжних
зобов'язань.  Якщо  застосування  коефіцієнтів,  установлених
Міністерством фінансів, для визначення ціни заміни не дає цілого
числа платіжних  зобов'язань,  отриманий  результат  підлягає
округленню до найближчого цілого числа;
   платіжні зобов'язання підлягають випуску якнайшвидше після
дати заміни, але не пізніше ніж 30 жовтня 1998 р. (далі - дата
випуску);
   за платіжними  зобов'язаннями  нараховуються  відсотки за
ставкою 20 відсотків річних. Відсотки за платіжними зобов'язаннями
нараховуються починаючи від дати заміни;
   СОВДП та ОВДП, які надані для заміни до дати, визначеної
відповідно до пункту 1 цієї постанови, та заміна яких здійснена,
вважаються анульованими починаючи з дати заміни;
   погашення СОВДП та ОВДП, які не були замінені на платіжні
зобов'язання, і виплата доходу за ними здійснюється у порядку,
визначеному умовами їх випуску.
   3. Нерезиденти - власники ОВДП і власники СОВДП можуть на
свій розсуд обрати такі умови заміни належних їм ОВДП та СОВДП:
   умови, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від
28 серпня 1998 р. N 1349;
   та/або умови, визначені цією постановою.
   4. Міністерство фінансів зобов'язане здійснити заміну ОВДП та
СОВДП на умовах, визначених постановою Кабінету Міністрів України
від 28 серпня 1998 р. N 1349 та/або цією постановою у разі, коли
100 відсотків ОВДП та СОВДП, які є у власності нерезидентів -
власників ОВДП і власників СОВДП на дату початку заміни за
будь-якою із зазначених постанов, було надано для заміни до
18 вересня 1998 р. або іншої дати, визначеної Міністерством
фінансів відповідно до пункту 1 цієї постанови. В іншому разі
Міністерство фінансів не буде зобов'язане здійснювати заміну,
передбачену цими постановами.
   5. Під час заміни СОВДП та ОВДП на платіжні зобов'язання не
сплачуються державне мито та будь-які податки. У разі справляння в
Україні державного мита або будь-яких податків з нерезидентів -
власників ОВДП і власників СОВДП під час здійснення заміни таких
ОВДП та СОВДП на платіжні зобов'язання сума сплачених державного
мита або податків відшкодовується Міністерством фінансів у дату
заміни.
   6. Міністерству фінансів:
   за погодженням з Національним банком визначити умови та
порядок заміни СОВДП та ОВДП на платіжні зобов'язання (далі -
умови заміни);
   запропонувати нерезидентам - власникам ОВДП і власникам СОВДП
здійснити  їх  добровільну  заміну  на платіжні зобов'язання
відповідно до цієї постанови та умов заміни.
   7. Міністерству фінансів вжити заходів до поширення дії
Договору про сприяння в заміні облігацій, укладеного 9 вересня
1998 р. між Кабінетом Міністрів України, Національним банком
України,  банком  Merrill Lynch International та акціонерним
товариством "Український інноваційний  банк  "Укрінбанк",  на
здійснення  заміни  СОВДП  та ОВДП платіжними зобов'язаннями
відповідно до цієї постанови, а також підписати від імені Кабінету
Міністрів України відповідні зміни, що вносяться до зазначеного
Договору.
   8. Уповноважити Міністра фінансів на укладення від імені
Кабінету Міністрів України всіх необхідних угод з уповноваженим
емітентом платіжних зобов'язань та інших документів (включаючи
гарантійні листи, листи до фондових бірж тощо), які стосуються
емісії та розміщення платіжних зобов'язань відповідно до цієї
постанови та умов заміни.
   9. Міністерству фінансів передбачити у проекті Державного
бюджету України на 2000 рік витрати на погашення та обслуговування
державного боргу, пов'язаного з платіжними зобов'язаннями, що
будуть емітовані відповідно до цієї постанови та умов заміни.
   10. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 7 Умов випуску,
розміщення та погашення додаткового випуску середньострокових
конверсійних облігацій внутрішньої державної позики 1998 року,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня
1998 р. N 1349.
   11. Ця постанова набирає чинності з дня її підписання.
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.67
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка